כותב השורות בג' תמוז ב'אהל'
כותב השורות בג' תמוז ב'אהל' צילום: שעיה כץ
רק רבי. בלי וויכוחים

"לא בכל מקום, לא בכל סביבה ולא עם כל אחד ניתן לשבת ולהתוועד מבלי שיהיו מפריעים שונים" (הרב אליהו וילהלם, עלה במחשבה)

אנו עומדים מספר ימים לאחר ג' בתמוז. ימים אלו גורמים לאלפי חסידי חב"ד ברחבי העולם מחשבות רבות אודות הקשר האמיתי שלנו עם הרבי ואופני הביטוי להתקשרות. אכן, ישנם חסידים שאצלהם הכל ברור; אין להם כל ספקות מה בדיוק העבודה כיום, באיזה מצב בדיוק הרבי נמצא כרגע, מה הם דרכי ההתקשרות אליו, ואיך בדיוק עושים את זה.

לא רק שאצלהם הדבר ברור כשמש, אלא שהם גם מכריחים את אחיהם החסידים לסבור כמותם, או לפחות להתייחס בסלחנות להנהגות שונות שלדעת חלק מהחסידים הם מהוות ניגוד גמור לדעתו של הרבי, ואף גורמים ההיפך מנחת רוח לרבי.

כשנמצאים בבית כנסת חבד"י ומישהו מהקהל מחליט להכריז לאחר התפילה את ההכרזה הידועה, ייתכן, במקרים רבים שהוא יהיה יחיד כפשוטו בבית הכנסת בדעה זו, אך הדבר לא יפריע לו להתנהג בבחינת "איסתרא בלגינא", הקהל בדרך כלל ישלים עם המצב ויסתפק בחיוך קל בזוית הפה.

מצב זה קיים כבר 12 שנה והרוחות הסוערות שאפיינו את השנים הראשונות של התקופה החדשה, הפכו למעין השלמה עם המציאות של כולם עם כולם.

כמה מרנין ומשיב נפש היה עבור למעלה מאלף איש, ששבתו יחד בבית המדרש הסמוך לאוהל הרבי בשבת שלאחר ג' תמוז, כאשר נמצאים בד' אמותיו של הרבי כפשוטו, ההתנתקות מכל ההווי הקהילתי החבד"י במקומות אחרים, הישיבה בבחינת "שבת אחים גם יחד" משך שבת שלמה, תוך לימוד אישי ובחברותות מתורתו של הרבי וההתוועדויות משך השבת כולה, העלתה את השוהים במחיצת הרבי לפסגות.

המצב הקיים הוא הרי ממש לא אידיאלי עבורנו, בגילוי ובעיני בשר הקשר שלנו עם הרבי הוא רק מהכיוון של החסידים אל הרבי, ואילו בכדי לחוש את הקשר מצידו של הרבי כלפי החסידים זקוקים ל"הרגשים" חסידיים, השבת סיפקה לכולנו את ההרגש החסידי שהרבי ממשיך להנהיג, לתמוך, לעזור ולהשפיע לכל החסידים והמקושרים אליו בתוך כלל ישראל.

במהלך השבת התקיימו התוועדויות רבות של קבוצות שונות ומגוונות. כל המשתתפים ללא יוצא מן הכלל, התהלכו בתחושה של התעלות רוחנית באווירה נינוחה, יותר מכך, כל אחד ואחד חש באויר ש"כולנו משפחה אחת" ולא סתם משפחה אלא משפחה אוהבת.

כולנו בחיי היום יום עסוקים בענינינו הרוחניים או הגשמיים ואין אנו פנויים לפנות אל פנימיותנו החסידית על מנת ללבן את מידת ודרך התקשרותנו לרבי, זאת למרות שיתכן שבמהלך השנה רבים וטובים מאיתנו עסוקים בתפקידים שונים בשליחותו של הרבי. כשמגיעה שבת כזו הנושא הזה מלובן בדרך הטובה ביותר, עם מגוון כה גדול של חסידים, בסמיכות לאוהל הרבי, זה גם תענוג גשמי כפשוטו.

אין ספק שכבר 12 שנה ציבור החסידים מבולבל וכמה לרגעי התעלות חסידיים עם ביטויי התקשרות לרבי, לא בכל מקום, לא בכל סביבה ולא עם כל אחד ניתן לשבת, לדון ולהתוועד סביב הנקודות העדינות של דרכי ההתקשרות לרבי כיום, מבלי שיהיו מפריעים שונים מכיוונים שונים. השבת ישבו אלפי חסידים מתוך מנוחת הנפש והתוועדו בליל שבת עד אור הבוקר וביום השבת עד צאת השבת.

שיהיה ברור לכולם, לא הייתה דעה אחת בלבד בין כל החסידים, ריבוי הדעות בדרכי ואופני ההתקשרות היא כמעט כמו מספר המשתתפים בהתוועדויות, בכל קבוצת התוועדות יכלו לשמוע נקודה אחרת, אבל הצד השווה שבכל הדעות הייתה שכולם הסכימו שחייבים להתקשר לרבי ולהתחזק ביתר שאת בקיום הוראותיו והליכה בדרכיו.

העובדה שהרבי בעצם ממשיך להנהיג את עם ישראל קיבלה ביטוי מוחשי, בכך שלמעלה מאלף איש שהתכנסו במקום, בתוך רבבות אלפי ישראל בכל רחבי תבל, מעידים בפה מלא שהודות לרבי, מהלך חייהם מתנהל באופן שונה לגמרי מכפי שהיה מתנהל לולא היו מקושרים אליו; החל מאלו שזכו כפשוטו לצאת ולגור במקומות נידחים בשליחותו של הרבי שעליהם ניתן לומר שהרבי עשה פשוט מהפיכה בחייהם הפרטיים, ועד לחסידים מן השורה שהרבי שינה להם את כל השקפת חייהם.

אך טבעי היה שמיד לאחר ה"הבדלה" שעשו במוצאי שבת, פרצו כולם בניגון הידוע "טייערע ברידער" היה זה סיכום של כל השבת שהביטוי החזק ביותר שיכלו לתת לו היה באמצעות הניגון הזה, ללא מילים נוספות, כולם יחד רקדו ושרו את הניגון הזה עם פירוש המילות בכוונה אמיתית ומעומק הלב.

לאחר שחוזרים משהייה בשבת בסמיכות לאוהל הרבי ניתן לנו הכוח להתעלות על כל המכשולים העומדים בדרכנו ובחיינו היומיומיים, כי אנו נמצאים טפח מעל כולם וכמו בימים הטובים, אשרינו מה טוב חלקינו.

ח' בתמוז תשס"ו
תגובות
49
1. ישר כח על הדברים הברורים
הלוואי, ודבריך אלו ימשיכו כבריח המבריח וכו' בכל אנ"ש די בכל אתר
שליח
ח' בתמוז תשס"ו
2. 770 הוא הד' אמות של הרבי

מצורף בזה חלק שיחות (מוגות) מכ"ק אד"ש מספר השיחות משנות תשמ"ז – תשנ"ב.
ש770 הוא הד' אמות של הרבי.


בימים אלו איז דא א "קבוצה" פון ספרים, צוזאמען מיט כתבי-יד המצורפים לספרים אלו, וועלכע ווארטן אויף זייער פדיון שבויים, אז זיי זאלן אומגעקערט ווערן צו זייער אמת'ן בעל הבית, וואס דאס איז נשיא דורנו דער רבי דער שווער, אומגעקערט ווערן צו זיינע ד' אמות ...
(משיחת ה' טבת ה' תשנ"ב – ספר השיחות (מוגה) ע' 209)


ובפרט – אז דער תניא איז שוין אויך אנגעקומען אין דעם בית, דער בית הכנסת, בית המדרש, ובית מעשים טובים וועכלע געפינט זיך די ד' אמות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בעשר שנים האחרונות שלו בעלמא דין (ד"קדושה לא זזה ממקומה") – דער מקור אויף הפצת המעינות חוצה בכל קצוי תבל.
(משיחת ש"פ עקב ה' תנש"א - ספר השיחות (מוגה) ע' 765)


וענין זה מודגש גם עתה – כשקבוצה של כו"כ אורחים, אנשים וטף, שבאו מצפת עיה"ק, נמצאים ביום הש"ק ערב ל"ג בעומר (ועאכו"כ בל"ג בעומר עצמו) בביהכנ"ס וביהמ"ד בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו...
(משיחת ש"פ אמור ה' תש"נ – ספר השיחות (מוגה) ע' 460)


דערפאר וואלט געווען א דבר נכון ביותר, אז די רבנים "מורי צדק" וועלכע געפינען זיך דא אויף חג השבועות, זאלן מאכן און אסיפה און זיך צוזאמענרעדן אין שאלות וענינים העומדים על הפרק...
און מ'האט אויף דעם א נתינת כח מיוחדת מצד דעם זמן שגרמא – "זמן מתן תורתנו", און מקום גרמא – די ד' אמות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
(משיחת יום ב' דחג השבועות ה' תש"נ – ספר השיחות (מוגה) ע' 91)


נתינת יישר-כח לכל האורחים שליט"א, אשר הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי ובא לידי פועל ממש, לקיים את ה"לך לך מארצך גו'", כדי להיות בד' אמותיו (בית–כנסת ובית-מדרש) של נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר ...
(משיחת ש"פ לך לך ה'תשמ"ח – ספר השיחות (מוגה) ע' 61)


אז כמה וכמה עשיריות ומאות מישראל זיינען זיך מטלטל ("טלטולי דגברא" און "טלטולי דאיתתא") מביתם ומקומם בכדי פראווען די מועדים פון חודש תשרי אין די ד' אמות (גשמיים) פון נשיא דורנו, מעין ודוגמא וזכר צו דער עלי' לרגל בזמן שביהמ"ק הי' קים.
(משיחת ש"פ נח תשמ"ז – ספר השיחות (מוגה) ע' 40 (לקו"ש חכ"ה ע' 299))


ובפרט - כאשר חוזרים מ"בית חב"ד" הכללי בד' אמותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שממנו הפיץ את המעיינות בכל קצוי תבל במשך עשר שנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין, ובאופן דפעולה נמשכת דוקא, הרי, נוסף על הנהוג מכבר לערוך התוועדות חסידית בביהכ"נ וביהמ"ד, בית חב"ד המרכזי, ישתדל כאו"א לערוך התוועדות חסידית גם בביתו הפרטי "ולחזור" (מה טוב – בעצמו, ועכ"פ – להזמין מישהו שיכול לחזור) מתורתו של נשיא דורנו, שזכה ללמוד בעצמו ולשמוע בהיותו בד' אמות אלו.
(משיחת ש"פ ויגש ה'תשמ"ז – ספר השיחות (מוגה) ע' 229)
ט' בתמוז תשס"ו
3. בלי רבי רק וויכוחים
מאמר נחמד אבל סקטוראלי מאוד
ולא רלוונטי
ט' בתמוז תשס"ו
4. הרבי חי וקיים
חבל לכולם על הזמן לא יעזור לכם השטיפת מוח שאתם עושים, הרבי יחכה לכולכם בסיבוב כי הוא חי וקיים ואין באהל כלום ולא סתם כתוב בפרשת שבוע שאסור ללכת לאהל.
ט' בתמוז תשס"ו
5. מרגש וקולע
אבל למה במאמר של וילהלם כתוב שהיו אלף איש ואצל ליפקין כתוב אלפיים? מי צודק?
ט' בתמוז תשס"ו
6. תגובה ל-5
כנראה כל אחד רואה לפי נקודת מבטו. ליפקין הוא עיתונאי ולכן הוא לא הגזים חלילה כשכתב אלפיים, אלא הוא פשוט באמת ראה אלפיים. לעומת זאת וילהלם ראה רק אלף כיוון שזה בערך פי שלוש מכמות המתפללים בבית הכנסת בנחל'ה.
ט' בתמוז תשס"ו
7. במתמטיקה אין ניסים
מי שהיה שם ולא יושב בבית ומחשב חשבונות - יודע שרק לפי הרישומים של ר' אבא רעפסון היו 1500 איש.

סימוכין לכך ניתן למצוא בגלילה לידיעה המקורית שהופיעה ב"שטורעם" ביום שישי: 1500 איש יהיו בשבת באוהל. הידיעה מצטטת את ר' אבא רעפסון כאומר את הדברים על סמך הרישומים שבידיו.

בפועל, כמו תמיד, הגיעו עוד כ500 שלא נרשמו בשום מקום ומצאו לעצמם את מקומות השינה בדשא, ברכבים או על ספסלים, פשוטו כמשמעו.
ט' בתמוז תשס"ו
8. מה זה משנה כמה היו שם? - תגובה ל 5-6-7
באמת?! גם וילהלם וגם ליפקין מתארים את השבת והאוירה המיוחדת ששררה במקום, כל אחד מנקודת מבטו,

מס' המשתתפים לא מעלה ולא מוריד וכנראה השתתפו בשבת הזו בין אלף לאלפיים איש, האם הכמות משנה את המציאות?

הייתי שם בשבת, ואין לי ספק - לא וילהלם ולא ליפקין עמדו עם מונה וספרו את מספר המשתתפים הם השתתפו כמו כולם באווירה המיוחדת.
ט' בתמוז תשס"ו
9. אלי חוזר מקורות?
ממתי אלי נוסע לקברים שבשבתות? זה מתאים למשיחיסטים לא לאליהו וילהלם.
ט' בתמוז תשס"ו
10. סתירה מיניה וביה
הרי בגוף הכתבה
ט' בתמוז תשס"ו
11. הגיע הזמן להפרדה מוחלטת
הגיע באמת הזמן שכל המגדירים את עצמם למשיחיסטים ימצאו לעצמם את מקומם ולעומתם חסידי חב"ד המקוריים ימשיכו במקומם שלהם.

שכל קבוצה תיתן לשניה לנהוג כרוצנם במקומות נפרדים, בלי להעצים מחלוקת בכל ריכוזי ובתי כנסת חב"ד.
ט' בתמוז תשס"ו
12. כל צד מאוחד בתוך עצמו
א. גם אצל המשיחיסטים לא היו ויכוחים. כולם מוקצנים שמה.

ב. הרבי נותן לנו בגשמיות וברוחניות, הלוואי שאנו ניתן לו משהו.
ט' בתמוז תשס"ו
13. כמה נאיבי ואנוכי

לא חוכמה שיש "שבת אחים גם יחד" עם מי שחושב ומתנהג כמוני.וזה שהיו דעות שונות בשבת באוהל ,בוא לא נהיה תמימים, לא מעיד על אחדות. הרי ברור לכל, שכל מי שהיה שם מייצג דעה אחת.
גם תמוהה ולא פחות כואבת ההתענגות והשימוש בביטוי "כמו משפחה אחת"
ממש מרנין,קודם כל זורקים את האח ה"אחר","מוחקים" אותו (שכן ההתנהגות המוזרה שלו מביכה את המשפחה המכובדת)"טומנים את הראש בחול ומתענגים "אנחנו משפחה אחת מלוכדת ומאושרת.
אני לא חושב שזו המשפחה האחת שבה הרבי רוצה,ואין לי ספק שלא זו האחדות המיוחלת.אבל מי שמחפש חיים קלים מתעלם מהבעיה וכך בטח שלא יביא לפתרונה. הגיע הזמן שיקומו אנשי מעלה ויעשו כל אשר לאל ידם לאחות את הקרעים במקום ללבות או להנציח אותם.
ואגב הייתי לא מעט שבתות ב 770 ושם מכריזים מאות ואלפים את ההכרזה "המשונה",אז כנראה שזו לא תופעה זניחה ומביכה כמו שהנ"ל מנסה לצייר.
ואסיים באמרה הידועה שאחדות החסידים תוליך אותם לקראת משיח וכנראה שיש עוד הרבה עבודה אם יש החושבים כמוך....

ט' בתמוז תשס"ו
14. תגובה ל11

חסיד שוטה...
ט' בתמוז תשס"ו
15. נוסחת פלא גאונית לאחדות...

היות והכותב הנכבד מצא נוסחה גאונית לאחדות(איך לא חשבנו על זה קודם),אולי כדאי להמליץ עליו ב'חלונות הגבוהים'.וכך יסייע הנ"ל לפתור מחלוקות אחרות שקיימות במחוזותינו, כמו חילוקי דעות בין דתיים לאלו המכונים חילוניים,שמאל וימין,ספרדים ואשכנזים ובא לציון גואל.(במחשבה שנייה,רעיונות נשגבים כגון הפרדה,התנתקות,לא ממש חדשים וכבר היה מי שחשב עלזה)
ועכשיו ברצינות. אם הכותב הנכבד רוצה לטעום טעמה של אחדות אמיתית מה היא,הוא מוזמן להגיע לכנס נשי ובנות חב"ד שיתקיים ביום ראשון הבעל"ט. שם יראה וישמע איך אלפי נשים עומדות בכבוד בשעה שהקהל מכריז יחי,אמנם לא כולן מכריזות,אבל מעולם לא ראיתינשים מ'חייכות בזווית הפה' או מוחות,מקסימום עומדות בשקט ולא נוטלות חלק בהכרזה.גם התכנים והאחווה שניכרת בכל מעידות על אחדות אמיתית ופנימית,(ושוב אתה מוזמן לחזות בפלא בעיניך)בוועדה המארגנת של הכינוס יושבות סביב שולחן אחד הרבנית הינדה גערליצקי מחד והרבנית רחל הענדל מאידך ולא הן לא חושבות אותו דבר,הן מייצגות שתי קצוות רחוקים,אבל קשורים ולא שני קווים מקבילים שלעולם לא יפגשו(ולצערי הרב,גם לא רוצים להפגש).אני מוכרחה לציין שלמיטב ידיעתי,לאחדות הזאת אחראית לא מעט הגב' דבורה בוטמן שנשאה בתבונה ובאחריות את תפקידה כיו"ר הארגון וניווטה אותו בחוכמה בשטף הסוער של מאורעות הזמן.
אז אולי בגלל זה נאמר בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכותן עתידין להגאל...
ט' בתמוז תשס"ו
16. מכתב גלוי לר' אליהו וילהלם
דבר ראשון נהנתי שנהפכת לאיש הגות ומחשבה. ב"ה. לעצם העניין. בכל מאמריך אני מזהה התנשאות מקוממת שאינה מתאימה כלל וכלל לרוח החסידים. אתה תמיד מעליב ופוגע בשני, כאילו מי שלא בדיוק אוחז כמוך הוא משונה וכו' וכו'. מה זה הגאווה הזאת שישבת באהל בשבת אחים, כאשר במאמר כאן אתה תוקף אחרים. האם זה נקרא שבת אחים? או שבת פוליטיקאים? אם אצלך יש רבי כפי שזועקת הכותרת, אכן צריך להיות ויכוחים ובחברה בריאה צריך שיהיו ויכוחים. אבוי לחברה שאין בתוכה ויכוחים, כמובן מתוך אהבת ישראל. מבין השיטין של הכתבה ניכר שפשוט מצאת לך מקום מפלט ששמו אהל שם אין לך ויכוחים. כל הכתבה נסובה סביב "כמה היה טוב לאלי וילהלם באהל"...
וכפי שאני מכיר אותך (ידידים 28 שנה) היית נהנה להיות דווקא ב-770 ולא באהל. לדעתי כל החשיבה שלך אינה בריאה ומתנשאת. אדרבה תתווכח, תצדיק את שיטתך, ואל תברח לי למקום שכולם עונים אחריך אמן (גם שם אני מסופק אם כולם כדעתך... הם יותר קרובים למשיחיסטים מדעותיך....) אני לא משיחיסט אבל בהחלט לא פוסל ומתנשא. אדרבה אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהם. להכניס שנאה ופלגנות ולעשות את זה שני קבוצות זה דבר מסוכן ולא בריא שבסוף יפגע במי שעושה את זה. גם במשפחה יש ויכוחים ואנחנו בסופו של יום משפחה אחת גדולה.
ט' בתמוז תשס"ו
17. ניתוח פסיכולוגי של הכתבה
מראה שהכותב מנסה כל העת להצדיק את דרכו, והכיוון אצלו לא ברור. אם היה לו כ"כ טוב הוא לא היה מתייחס לצד השלילי. זה לא ראוי ולא מקובל.

תקנו אותי אם אני טועה
י' בתמוז תשס"ו
18. אין חדש תחת השמש
1. צפוי שלאחר השלב של "התנשאות ופטרוניזם" מגיעים לשלב של "הסתגרות ה"אליטות" בעיר העליונה" (ירושלים בימי בית שני).
2. צפוי שבעידן "קוץ ודרדר וכו" (ד' ו-ר' מעורבבים ומבולבלים) - מכנים את ה"התנתקות" בשם "התכנסות".
י' בתמוז תשס"ו
19. מענה לידידי מהישיבה במכתב גלוי - תגובה 16
אינני מבין מדוע אתה רואה בכתיבתי התנשאות ובריחה לסביבת אנשים ללא ויכוחים.

האם מצאת מקור כלשהו במאמרי ושיחות אדמורי חב"ד לדורותיהם בחשיבות הויכוחים?

האם 12 שנה לא מספיקים בכדי להגיע למסקנה שלא שייך ליצור מצב של אחדות מוחלטת בחב"ד ושכולם יהיו בדעה אחת?

קטונתי מלהביע דעה ברורה ומוצקה מהי דעתו המוחלטת של הרבי בכל הנושא הזה.

אבל באותה מידה גם אינני מתבייש לומר שעל פי מיטב הבנתי והבנת רבים מחסידי חב"ד אין שום הוראה מהרבי לפרסם את זהותו של מלך המשיח!

אף פעם לא היה מבצע שכזה, ואין שום סיבה שמשנת תשנ"ב-תשנ"ד המצב ישתנה!

כאשר ישנם כאלו שהפכו את ההכרזה והמבצע לפירסום זהותו של מלך המשיח לעיקר העיקרים של חסידות חב"ד, מפריע לי הדבר ובכל זאת אינני נכנס לויכוח עימם בנושא, כי כבר למדתי משך הזמן שאין כל טעם ולא תצמח גם שום תועלת מהויכוחים.

כבר זמן רב לא זכיתי לשהות ולהתוועד יחד עם ידידים וחסידים כה רבים ללא ויכוחי סרק שאין בהם שום תועלת ולדון רק בנושאים האמיתיים העומדים על הפרק: כמו מה אנו תורמים מעצמנו למען ההתקשרות לרבי, איך והיכן משתתפים במבצעי הרבי, התחזקות בלימוד תורתו של הרבי ועוד.

אם הדיון בנושאים אלו נחשבים אצלך לבריחה אז אכן ברחתי ונהנתי.
י' בתמוז תשס"ו
20. תגובה לידידי אלי
מצאתי מקור משיחותיו של הרבי ביחידות לתושבי נחלת הר חב"ד מתשד"מ כי צריך להיות באחדות מוחלטת מצד זה שכולם קשורים לנשיא הדור.
מה שאתה כתבת הוא בדרך של לפגנות ושנאה בין אנ"ש, זה כל המסר בכתבה שלך. כך אני קבלתי את הרושם, וגם את הוטעתי הרי כתיבתך הביאה אותי למחשבה כזאת.
אני מכיר עדיין הרבה מאד יהודים שמכריזים יחי אדוננו בכל יום וחיים עם הרבי בכל ליבם ונפשם ויש הרבה מה ללמוד מהם. גם ליהודי כמוך.

ב. אתה עצמך כתבת שלא כל הדעות היו שוים באהל, אז מדוע יש לך בעיה להיות יחד עם כאלו שלא בדיוק חושבים כמוך? זה נובע מהתנשאות ובריחה מהמציאות. אני לא חושב שהם צודקים במאת האחוזים במה שהם עושים וגם בטוח שאתה לא צודק בכל מה שאתה עושה. ולכן בתקופה הזאת לפני התגלות משיח חייבים להיות מאוחדים בבחינת האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, שרק על ידי אחדות נחזיק מעמד, ולא על ידי איזה פתיחה של קמונה באהל ולהרגיש כמה טוב לי ישבתי עם כמה מאות אנשים שחשבו בדיוק כמוני.
אדרבה נשב ונתערבב אחד בשני ואחדות החסידים תובילם למשיח צדקנו כדברי הצמח צדק.
י' בתמוז תשס"ו
21. לאלי
קבל האמת ממי שאומרו. יש הרבה מהאמת בתגובה 16. ניכר שכתב את זה ידיד אמת שלך. וכבר אמר הרבי הרש"ב אהוב את הביקורת כי היא תרוממך למעלתך האמיתית.

אלי, תנסה לקבל ביקורת. תאמין לי זה לא יזיק לך.
י' בתמוז תשס"ו
22. תגובה ל19
הבעיה לא בזה שהעברת שבת בלי וויכוחים.גם לא בזה שהגעת למסקנה אחרי 12 שנה שיש דעות שונות בחב"ד.
הבעיה היא בבוז וההתנשאות שאתה חש כלפי החושבים אחרת, כאן הבעיה והיא חמורה שבעתיים כוון שאתה מתכחש לה או מתעלם ממנה.הבעייה הגדולה של תלמידי רבי עקיבא הייתה בזה שלא נהגו כבוד זב"ז ולא בזה שחשבו אחרת...
י' בתמוז תשס"ו
23. תגובה ל-19
כתבת במאמריך "האם 12 שנה לא מספיקים בכדי להגיע למסקנה שלא שייך ליצור מצב של אחדות מוחלטת בחב"ד ושכולם יהיו בדעה אחת?"

כאן הטעות הגדולה שלך. אחדות זה לא הפירוש שכולם בדעה אחת. נרגש שאתה מגיע מבית חרדי שם אם אחד חולק על השני הוא כבר חייב לשנוא אותו.

מותר שיהיו חילוקי דעות וצריך שיהיו חילוקי דעות ודווקא במצב הזה יש אחדות אמיתית.

וזה היה הבעיה עם תלמידי רבי עקיבא שכל אחד הבין אחרת ולא כיבד את רעהו וזה היה החטא הנורא שלהם. לא כולם חייבים לחשוב כמוני וכמוך. חילוקי דעות הם לגיטימיים וצריך שיהיו. וכל השנים היו כמה גישות אצל חסידים. משיחיסטים ואנטי זה לא דבר חדש בליובאוויטש מי שמכיר את ההיסטוריה, רק היום זה יותר מחודד.

ר' אלי
קצת לצנן את ההתלהבות. בפעם הבאה תתוועד אצל המשיחיסטים ותראה שזה לא כל כך נורא.
י' בתמוז תשס"ו
24. אלף איש באהל זה לכבוש את העולם?
אלי התביישתי בשבילך.....

ציפיתי למשהו יותר עמוק ואמיתי.
י' בתמוז תשס"ו
25. טומנים את הראש בחול
לכל אלו הטוענים שר' אלי וילהלם חוטא בהתנשאות ופלגנות, האם אתם חיים בין חסידי חב"ד? מה חטאו של וילהלם - שהוא לא השתתף בהתוועדות יחד עם המשיחיסטים?

להיות באחדות למרות חילוקי הדעות זו מעלה גדולה ונשגבה, כאשר כולם יחד מתעלמים מחילוקי הדעות ומתוועדים סביב נושאים עמוקים יותר, שעליהם קיימת הסכמה בין כולם.

אבל בדרך כלל הדבר לא קורה! כי בדרך כלל כשיושבים בעלי דעות שונות בנושא בהתוועדות משותפת, מיד מתחילים ויכוחים בנושא ברמה כזו או אחרת, מה גם שכל צד לא נותן אפשרות לביטוי לצד השני, ב770 למטה המשיחיסטים לא נותנים לאנטיים להתוועד, בזאל הקטן למעלה ובחדרו של הרבי האנטים לא נותנים למשיחיסטים אפשרות לביטוי וכמו ב770 כך בכל העולם כולו.

אז מה כולם מתנפלים על וילהלם ומבקשים ממנו להיות באחדות עם כולם, המציאות בשטח היא לא וירטואלית בשטח זה לא הולך.

הסיפור היפה של כינוס נשי חב"ד עם כל הפלגים הוא גם עם הרבה נשיכות שפתיים מכל הצדדים ועדיין לא שכחנו את הבזיונות שהיה עם הנשיא קצב בכינוס הזה כשהעיז לומר על הרבי "זכרונו לברכה".

כל הכבוד לוילהלם שהצליח לבטא את כאבו על המצב בדרכו שלו, רק עם כתבות כאלו ודומיהם נצליח בעזרת ה' להגיע לאחדות אמיתית ולא על ידי טמינת הראש בחול.
י' בתמוז תשס"ו
26. עצת ידיד לידידי אלי

את מלאכת הכתיבה תשאיר לחמיך היקר. אתה תתעסק בפרקטיקה.

סליחה על ההערה.

י' בתמוז תשס"ו
27. ל-25
זה פשוט לא נכון. ב-770 בג' תמוז ובשבת התוועדו כל מגוון הדעות מתוך אחדות אמיתית עשרות משפיעים מתוך כבוד לרעהו. זה שהחלטת לנסוע לאהל ולהתוועד זה יפה וזכותך אבל אל תטיף ותגיד שהמציאות לא ככה. בכל קהילה יש מגוון דעות וחיים בכבוד. כך לפחות אצלנו, כול םביחד מתווכחים בגבול הטעם הטוב מתוך אחדות נפלאה. אני לא מכיר אותך אבל חבל שאצליך זה לא ככה ואתה צריך לרוץ לבית קברות להתוועד מתוך אחדות.
י' בתמוז תשס"ו
28. הערב קצרה לאלי
כל דבר אבן הבוחן האם מה שאתה כותב זה לשם שמיים או לשם ניפוח האגו העצמי זה לפי התוצאה.

התוצאה מהכתבה הזאת הייתה לא טובה. במקום לתת הרגש חסידי נהדר ואני מאמין שיכלת לעשות את זה, התחלת בצורה לא מכובדת לרדת על ציבור, וזה הוכיח שפשוט רצית שבת להרגיש אגו. הנה יש לי חבורה שאוחזים בדיוק כמוני. אלי זה לא הדרך להביע רגשות. הכתבה הזאת היא פלגנית. ואני מהצד שלך עם כל המשמעות של העניין.
י' בתמוז תשס"ו
29. תגובה ל 25
אף אחד לא ביקש מאלי שיתוועד עם משיחסטים.כבר ראינו שקשה לו עם זה אז לא ניתן לו לסבול.אבל קצת יותר סובלנות כלפי האחר גם אם דעותיו ועמדותיו ממש בלתי נסבלות זה מינימום שמתבקש ואם גם זה כ"כ קשה אז שב ואל תעשה עדיף.
ובנוגע לנשיכת השפתיים בכינוסי הנשים.אישית לא נתקלתי בנשיכת שפתיים,אדרבא מצאתי הרבה אהבה ואחווה,אבל אם זה כל משה שניתן לעשות לעת עתה כדי לשמור על אחדות בסיסית אז קדימה לנשוך שפתיים... בתקווה שהנשיכה סופה שתהפוך לנשיקה.
מה שקרה באותו אירוע עם הנשיא קצב הוא בדיוק ההוכחה שבטיפול נכון,אפשר לעקור עשבים שוטים לפני שהם מתפשטים. שכן אף אחד לא יכול להבטיח שלא יקום משוגע ויעשה מעשה מטורף, המבחן שלנו הוא בטיפול ובדרכי ההתמודדות עם מעשים קיצונים.העובדה שהמעשה לא חזר על עצמו,וגם באותו אירוע עצמו לא זכה לתהודה בקהל הוא הראיה לטיפול הנכוןוהאחראי באירוע.
י' בתמוז תשס"ו
30. נשיאים ורוח
אני לא מה שנקרא "אוהליסט" אבל אי אפשר להתעלם מהשטלתנות של המשיחיסטים שאינם מתחשבים בחסידים שדוגלים ההיפך מדעתם.

אפי' שיהיה משיחיסט אחד במניין הוא יכריז "יחי" גם כשיודע שהציבור לא סובר כמותו.

אז מי כאן מתנשא?
י' בתמוז תשס"ו
31. ל-30
עם כל הכבוד המשיחיסטים לא מכריחים אף אחד לאמר יחי. מותר לאדם לצעוק אחרי התפילה. הוא לא מפריע וזה זכותו. ואני כחסיד עם הרגש לעיתים גם מצטרף. עם כל הכבוד היחי אדוננו לא שייך למשיחיסטים. כולנו מחכים להקיצו ורננו שוכני עפר. הטעות שלנו שהפקרנו את ה'יחי' למשיחיסטים וחבל. הרבי זי"ע מפורש כותב שעניין היחי זה להקיצו ורננו עיין ב' ניסן תשמ"ח. דיברתי עם ר' יואל שליט"א ואמר לי מפורש שהכרזת יחי הוא עניין קדוש ונעלה ומשמעותה ציפייה לרבי להתגלות.
י' בתמוז תשס"ו
32. בואו לא נתעלם מכך שהמשיחיסטים הקיצוניים מתעלמים מהאוהל
הבעיה היא שאת כל האחריות לאחדות מטילים על ר' אלי ושכמותו, ואילו למשיחיסטים מותר לעשות כרצונם וככל העולה על דעתם.

הם יצרו מנהגים חדשים בשנים האחרונות כמו: כיפת יחי, דגלון על החליפה והכובע, הכרזה, ולאחרונה כבר ראיתי פרסומים של כפתורי משיח מוזהבים.

הם ימשיכו בשלהם ומאיתנו יתבעו שלמען האחדות נשב עימהם, נתוועד איתם ונכבדם.

הגיע הזמן שיאמרו להם ברורות: יצרתם חסידות חדשה אומנם ברובה היא מושתתת על מנהגי חב"ד, אבל זו חסידות חדשה!
י"א בתמוז תשס"ו
33. תפסיקו לבלבל
למגיב המשיחיסט תפסיק לבלבל את השכל. אלי וילהלם צודק בהחלט, הרבי נמצא באהל ולא ב-770. היום 770 זה בניין אדום בברוקלין, בניין שיש בו קדושה כמובן כי הרבי שהה בו, אבל כל המעלות שהרבי כותב על בית רבינו שבבל בקונטרס הידוע, אין ספק וספק ספיקא שזה הולך היום על הציון הקדוש.
שכן לא איפה שהחסידים השמוקים נמצאים שם הקדושה, אלא איפה שהרבי נמצא - שם זה בית רבינו.
ולכן תפסיק לבלבל את השכל, אתם בוחרים מהמציאות, נח לכם להגיד ש-770 זה מקום קדוש, ושאין כלום בציון, כי אתם כמו בת יענה שטומנת את הראש בקרקע, אבל אתם לא מסתכלים על המציאות, ועוד יותר גרוע אתם מבזים את עצמכם ולא את הרבי, בזיון גרוע בכך שאינכם באים לשבת באהל.
י"א בתמוז תשס"ו
34. תגובה למגיבים
ראיתי את התגובות של האנשים שנכנסו קצת ללחץ ומזדהים בכל מיני שמות כינוי מטעים.
מותר לבן אדם לכתוב מה שהוא חושב. נכון, נכון, נכון, באהל קל להתוועד, כי אין לך משיחיסטים מטורפים שמפריעים לך באמצע ההתוועדות עם צעקות והכרזות.
תבואו לעיר שבה אני מתגורר ותראו מה זה להתוועד עם משיחיסטים, זה כמו לאכול ארוחה כשיש לך משהו מסריח ומפריע לך להתרכז.
י"א בתמוז תשס"ו
35. תגובה ל-32
ללכת עם דגלון או כפתור זהב זה לא מנהג חדש. בדיוק כמו שיש כאלו בליובאוויטש שהולכים עם כיפות עור ועוד כל מיני סוגים מסוגים שונים. אם מישהו הולך עם שטריימל הוא יוצר מנהגים שונים?
אגב כיפת יחי הרבה הלכו עם זה עוד לפני ג' תמוז כמו ר' חיים שאול ברוק וכדומה שהמשיך אגב ללכת עם הכיפה עד תשנ"ו. אם מישהו ילך עם כיפת אנו רוצים משיח עכשיו הוא יוצר מנהגים חדשים? המשפיע ר' ראובן דונין חילק דגלוני משיח וטען שזה פרסום משיח באופן המתקבל.
י"ב בתמוז תשס"ו
36. תגובה ל 35
ההשוואה של כיפת עור לכיפת יחי מתאימה ל"תם" יותר מאשר ל"חכם".

אף אחד לא הפך את הכיפת עור ללבוש חסידי, לעומת זאת זאת הדגלון וכיפת "יחי" בכובע ובחליפה הפכו להיות ל"תלבושת" בדיוק כמו "שרטוק" וזו תלבושת משיחיסטית ולא תלבושת חבד"ית.

כל הדוגמאות שתביא מר' ראובן דונין או ר' חיים שאול ברוק, לא ישנו את המציאות, המשיחיסטים יצרו מנהגים ותלבושות חדשים.

אני כבר לא נכנס לעובדה של ריקוד עם דגלי משיח, שזה גם משהו שמגיע מסגנון הריקוד עם דגלי הלאום אצל המזרחיסטים, וזה עוד ייבוא שהגיע לחב"ד - מנהגים שלא ידענו בחיים חיותו של הרבי בעלמא דין.
י"ב בתמוז תשס"ו
37. נהיה לחגבים
אני מתפלא ממתי נהיה מצב שאנשים צעירים שמעבר לכך שגם בשנים קודמות וגם עכשיו כל עיסוקם הוא אך ורק בפוליטיקה רוצים לבא ולשנות את המציאות שלצערינו כל הפוליטקאים והעסקנים היום שמזדהים עם האני כביכול אינם עסוקים באמת בשום דברים אמיתיים לא בשלמות הארץ מעבר לכך שלא נשכח שהם גם העלו את נתניהו וחביריו לשלטון במקום לנצל את הכוחות לדברים שבאמת היו צריכים להתעסק ואחר כך היו עסוקים ברב המרץ בהלאת מר שרון וחבר מריעיו לשלטון . רצית לשאול אותך מר וליהלם לפני שתגע בנושא משיח שלצערינ כל העסקנים והרבנים שפוחדים ממה יאמרו העולם ואיך יסתכלו עלינו חוץ מג תמוז האם יש עוד תאריכים שמעסיקים אותך באמת אליבא דנפשיה האם אנו צריכים להיות עסוקים במה יאמרו העולם או אנו חסידי חב"ד צריכם לא להתפעל מהעולם וולכת אם האמת כפי שהיא. לא ראיתי שבמאמריך מתבטא אהבת ישראל .כמובן שאנו נמצאים בתקופת ניסיון אבל חסיד לא מתפעל. מאד מעציב לראות שרק אחרי 12 שנה פתאום מתחילים גופים מסוימים בחב"ד להתעורר ולעסוק בעניני משיח . מעניין מתי אותם גופים יתחילו להתעורר באמת לפי הכוחות שלהם בעניני שלמות הארץ. גם לא ראיתי שאף אחד מאותם רבנים ומאותם שלוחים שיכלו לנצל את מעמדם נגד עקירת ישובים התעוררו מפליא שאתה וחבירך בנימין ליפקין שגם לא מנצל את הכוחות לענינים שבאמת צריכים שינוי . גם לא נראה לי שאתה באמת חי את המציאות אנשים לא נבהלים מהאמת .אלא רק אנשים בתוכינו כמו גם לפני ג בתמוז היו עסוקים בפוליטיקה פנימית וג בתמוז זה בשבילם רק סיבה למסיבה.
י"ג בתמוז תשס"ו
38. לירושלמית - תגובה 15
מה כאן האחדות בכנס נשי חב"ד? זו לא אחדות, זו השתלטות של המשיחיסטים.

זה מזכיר לי את הסיפור בין שני אנשים שהתווכחו ביניהם, אמר אחד לשני - למה לנו להתווכח בוא נחיה באחדות ושיהיה כמו שאני אומר.

בהזמנות לכנס כתוב "יחי" בכנס עצמו יש שלט ענק עם "יחי" ומכריזים גם יחי בכנס.

איזו אחדות זו? זה פשוט השתלטות משיחית, וניצול הרוב הדומם שלא מעוניין בכל זה.

בהטלת האחריות לאחדות על אלו שלא גורסים את ה"משיחיות" מרשים לעצמם המשיחיסטים לעשות כל מה שעולה ברצונם.

והפשרה הגדולה של המשיחיסטים בכנס הזה הוא: שבמקום לצעוק כל רבע שעה "יחי" הם מוותרות על כמה פעמים, זה ו י ת ו ר ע נ ק למען האחדות!!!
י"ג בתמוז תשס"ו
39. חב"ד זה משיחיות. נקודה
כל כוחותיו של הרבי זה להביאלימות המשיח. כל השיחות זה שנשיא הדור הוא משיח ויביא את הגאולה. כל יהודי הוא משיחיסט, וזה ממש לא משנה אם הוא צועק יחי או לא. מי שיש לו בעיה עם עצם העניין של משיח שיתחיל לבדוק את עצמו היטיב.
י"ג בתמוז תשס"ו
40. תגובה לאיש ה"פשוט"
אתה לא נראה בכלל פשוט אתה נשמע כמו חוכמולוג בגרוש. לאחר ארועי התאומים בנ.י. כמה וכמה מחשובי חב"ד תלו על דש חליפותיהם את דגל אמריקה וזה לא הפריע לאף אחד. תסביר לי מה הבעיה אם חסיד רוצה ללכת עם דגל משיח שזה הביטוי האמיתי לכמיהה למשיח בן דוד. נדמה לי שר' עמרם בלוי זצ"ל הלך על דש חליפתו עם סמל אני יהודי אנטי ציוני. לאור כל התועבה ודעות הכוזבות שיש היום ברחובותינו, להתנפל על יהודי שהולך עם דגלון משיח זה טפשות ובזבוז כח לריק.
אני מכיר הרבה שלא דוגלים ביחי, אבל דוגלים בדגל שזה בהחלט מתאים לכל יהודי.
אגב, יהודים רבים לא מחב"ד עונדים את דגל משיח. ודווקא אתה איש פשוט, היית צריך לעלות על נס את דגל משיח. זה הרי המסר שהורה לנו רבינו להעביר לעולם. זה לא מנהג של אף אחד ללכת עם דגלון, ישנם יהודים שמרגישים שצריך לעשות משהו, ואז הם עצמם נהפכים לפרסומת עבור העניין.
המעניין הוא שמאז דגלי המשיח תופעת הדגלים החלה לפרוח אצל כל המנהיגים הן בארה"ב והן בישראל שהולכים עם דגלים על חליפותיהם עם דגלי המדינה. כך שזה גם אופן המתקבל לכל הדעות..
אני חושב שהויכוח הוא עקר ולא לעניין אם ה"איש פשוט" חושב שזה לא בסדר אדרבה שיתן תחלופה לדגלון. שיתן יוזמה משלו.
י"ג בתמוז תשס"ו
41. ל-38
הרבי הריי"צ אומר שירושלמי לא יכול להיתו חסיד. דווקא הירושלמיות כן....
י"ג בתמוז תשס"ו
42. לקלמן 770
העולם היה קיים גם לפני הדגלון של המשיחיסטים, אולי גם תספר לנו שרק אחרי שהמשיחיסטים התחילו לענוד את הדגלון התחילו החברות לייצר דגלונים לנושאים שונים?!
אומות העולם תמיד נהגו לענוד דגלונים וסמלים שונים, אבל בחב"ד אף פעם לא נהגו כך.
האיש פשוט לא צריך להביא לך יוזמות חדשות משלו כתחלופה לדגלון.
זו כל הבעיה שלכם שאתם מחפשים תחלופות לשיחות של הרבי.
הדבר היחיד שצריך זה, לחיות עם שיחותיו של הרבי ולהעבירם לעולם כולו, כאשר כל הענינים וכל המבצעים חדורים במטרה העיקרית של הבאת משיח צדקינו.
לא דגלים, לא מודעות משיח, ולא הכרזות "יחי" יגאלו אותנו מהגלות, רק פעילות נמרצת במבצעי הרבי כרצונו הקד'.
י"ג בתמוז תשס"ו
43. חשוב לדעת
1.חב"ד זה הרבי.
2. דרכו של הרבי זו דרך חב"ד.
3.הרבי האמין הרבה יותר מכל המכונים "משיחיים", שהרבי הקודם הוא משיח.
4. ולמרות זאת מעולם לא ענד דגלון וגם לא הניפו אל על, מעולם לא הכריז את הכרזת יחי לא לפני י' שבט ובוודאי לא אחריו, מעולם לא כתב או הדפיס לאחר י' שבט, תוארים שמשמעותם שהרבי הקודם חי בגוף גשמי.
5. כל זאת עוד לפני שיורדים להנהגות מטורפות בהרבה של המכונים (בטעות) "משיחסטים" כמו תליית שלטי ענק עם תמונות הרבי על כל גשר, עץ רענן או פח אשפה מזדמן, דבר שלא היו מעיזים לעשות אם היה מדובר בתמונות אביהם הביולוגי, מה שמוכיח על התקשרות ואהבה עצומה לרבי...
הוסף לכך את כל מעשי הוואנדאליזם הנוספים, נגד כל מי שעומד בדרכם, גם אם מדובר בשלוחים רשמיים של הרבי ותגיע למסקנה שאפשר להגדירם בכל ההגדרות, חוץ מההגדרה הקדושה: " ח ב " ד "
י"ג בתמוז תשס"ו
44. תגובה למה הפשט
אם למדת את השיחות נא'-נב' ראית שם שהרבי מבקש לפרסם "עוד יותר בעיתונים" שמשיח בא. לפרסם שיש נביא שאומר בנבואה הנה משיח בא. הוציאו חולצות עם הכיתוב משיח והרבי ביקש מיו"ר צא"ח העולמי הרב בוטמן להשאיר אצלו חולצה. פרסמו שלטי ענק עם משיח בעידוד הרבי, גוטניק פרסם בכל העולם מודעות משיח והרבי ביקש לשלם על זה כסף. ידוע שהרבי עצמו תלה סטיקרים לאלתר לגאולה בתקופת הרבי הריי"צ ברכבות. חב"ד עובדת עם פרסום בכל המבצעים, ובפרט ענייני משיח. הרבי עצמו אמר בתש"כ שהרבי הריי"צ אמר לפרסם לאלתר לגאולה חסידים פירשו שזה "הוא הוא".

הרבי ביקש פרסום ולימוד ענייני הגאולה. אל תיתמם. בקשר לזהות משיח, הרי כל השיחות האחרונות מלאים בזה. החל מקונטרס בית רבינו שבבבל דרך כל השיחות שנשיא דורנו הוא המשיח ונתגלה בכל התוקף וזה דווקא הנשיא האחרון של הגלות. אלו דברים שהרבי פרסם ופורסמו בכל העולם. זהותו של משיח פורסמה על די הרבי בכבודו ובעצמו ובפרט מאז שירת היחי אדוננו עם הרבי. כך שלומר שמישהו המציא את הגלגל זה פשוט שקר. כל הויכוח אם לפרסם שהרבי משיח הוא עקר לגמרי. הדברים פורסמו כבר כולל על ידי כל הכלים הרשמיים של חב"ד, כפר חב"ד, עלוני חב"ד וחתימות הרבנים הרשמיים בערב יו"ד שבט תשנ"ג וגם בספרי חב"ד הרשמיים כתבו הרבי מלך המשיח.
אתה יכול לומר שמאז ג' תמוז צריך להפסיק עם זה. המשיחיסטים טוענים שלא צריך להפסיק. בדיוק כפי שהרבי כתב על הרבי הריי"צ שהוא משיח אחרי ההסתלקות. אתה מנסה למחוק את ההיסטוריה של ליובאוויטש ולסלפה.
אגב הספר 'אוי רבי' שיצאה לאחר ג' תמוז עם כל קטעי העיתונות מתקופת ג' תמוז בהוצאת קה"ת עם מבוא של הרב טוביה בלוי, אין כתבה אחת שם שלא מדברת שהרבי הוא המשיח!!!!
אני לא משיחיסט גדול, אבל אל תלביש על המשיחיסטים את כל הכעסים והתסכולים שיש לך.

בתודה ובברכה גוט יו"ט.
י"ג בתמוז תשס"ו
45. הרבי לא אמר?
הרי באגרות קודש הרבי מודה לאחד החסידים שכתב לו שהרבי יהיה בריא לאחר יוד שבט והרבי אומר שנהנה מהביטוי הזה. בנוסף לכך הרבי עצמו אמר שליט"א על הרבי הקודם לאחר ההסתלקות. והרבי בכתי"ק הגיהה שיחה שמסביר למה אפשר לומר על הרבי הריי"צ לאחר ההסתלקות שהוא משיח היות וצדיקים קמים לאלתר.
ולא עם הארץ חסיד. לפני שאתה כותב תגובה תברר גם את המקורות.
י"ג בתמוז תשס"ו
46. הרבי דרש לפרסם משיח
מה הקשר לכל הויכוח על יחי? פרסום משיח זה דבר חובה. אנו רוצים משיח עכשיו גם פרסמו תחת כל עץ רענן, היכונו לביאת משיח הנה הנה משיח בא וכל זה עם הסכמת הרבי מפורשות. אני ממש לא מבין את כל הטיפוסים שלפתע מנסים להתנקות מכל העניין של משיח. וזה קצת מחשיד אותי שהם פשוט מאסו בכל הנושא של הגאולה והמשיח ולא מפריע להם ה'יחי' אלא עצם העיסוק במשיח. אשר חרפו עקבות משיחך מתקים בנו למהדרין.
חבל.
י"ג בתמוז תשס"ו
47. תגובה ל 38

את התגובה שלך מילה במילה קראתי קודם בתגובות למאמרו של ליפקין ('יש לנו מה ללמוד מהן') וחשבתי לעצמי שהיא אפילו לא שווה תגובה,(ואיתך הסליחה)אך היות וראיתי שוב את התגובה ממוענת אליי (ירושלמית) החלטתי לענות.
האחדות שהייתה בכינוס באה לידי ביטוי במגוון הנשים שהגיעו לכינוס(משיחיסטיות מובהקות מול 'אנטי' מובהקות),כמו גם בבמגוון הדעות שבאו לידי ביטוי ע"י המרצים השונים(הרב נחמיה וילהלם מתאילנד, שלא חשוד במשיחסטיות יתרה, לצד הרב גולוכובסקי שגם הוא לא משיחיסט קיצוני). ובאווירה הלבבית והחמה ששררה בין כולן.
אנחנו הנשים מזמן הבנו שהוויכוח על השלטים איבד כל פרופורציה,נמאס לנו להתעסק בוויכוחי סרק שמובילים לשום מקום. ליום אחד זנחנו את התגים שיש על כל אחת והיינו שוב משפחה אחת מלוכדת (אין לך מושג איזו הרגשה נפלאה זו).אז נכון היה שלט "יחי" וגם הכריזו ושרו "יחי"(ודווקא הייתה לשירה תהודה רבה) אבל למה המחיר כ"כ כבד??? במו עיני חזיתי בשירת יחי תוך כדי עידוד נמרץ של הרבי אז למה המחיר כזה נורא???על איזה דיברה ויתרנו? לעיתים נדמה שאנשים שכחו על מה הוויכוח נסוב ושמים את כל יהבם במלחמה ב'יחי' .שאלת את עצמך פעם למה כ"כ כואב לך שאומרים 'יחי'??? על מה אתה נלחם?ולמה בשום אופן אתה לא יכול לסבול שיש את ההכרזה הזאת על שלט או על ההזמנה? עד כדי כך שאתה מוכן לוותר על 'שבת אחים גם יחד' אחדות אמיתית היא זו המורכבת משלוש כמו שמבאר הרבי,כשיש שתי דעות הפוכות ובא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם.אבל לצערי כל עוד יש אנשים החושבים כמוך יקח זמן עד שנגיע לאחדות אמיתית (והלוואי שאתבדה)
לי אישית אין בעיה לשבת בכינוס שיש בו שלט או בכזה שאיןבו שלט.יותר מזה אני כותבת (פרילנס)למוסף הנשים של עיתון בית משיח כמו גם לעיתון כפר חב"ד,ולא בגלל שאין לי דעה,אני לא רוצה להיבדל או להוציא אף אחד מהמחנה גם אם הוא לא חושב כמוני ונוהג באופן מרגיז ומקומם ולא פעם אפילו מביך.
אני כן רוצה שנלמד לכבד ולהבין אחד את השני כי רק כך נוכל להידבר ,להשפיע ומתוך כך להגיע לאחדות אמיתית ואת זה לשמחתי השכילו לעשות הנשים...
בתקווה שבימים אלו בהם אנו חשים יותר את החורבן נשכיל להוסיף באהבת ישראל אמיתית שהיא התיקון לחורבן, ע"י זה שנמצא את הטוב והמאחד בינינו ונזכה לגאולה השלימה תיכף ומיד ממש

י"ג בתמוז תשס"ו
48. לירושלמית תגובה ל 47
גם אני הופתעתי לקרוא את תגובתי שלי באחת התגובות למאמרו של ליפקין, כנראה מישהו העתיק את תגובתי מכאן והדביק אותה למאמרו של ליפקין (ממש התביישתי עם הכותרת שנתנו לתגובה הזו שם), אבל תגובתי הייתה מופנית בעיקר לדברייך.

אין לי שום טענות אלייך בכך שישבת ונהנית לשהות בכנס של נשי חב"ד (שבלי קשר לנושא המדובר כאן אכן היה כנס יפה מאוד), אני גם לא בא אלייך בטענות בזה שאת כותבת כפרילנס גם בכפר חב"ד וגם בבית משיח, זכותו של כל אחד להתפרנס ולהנות מכל העולמות ובמיוחד שמדובר בסופו של דבר בתחומים ואנשים שכולם חושבים לטובה.

אבל חסיד הוא לא "עיתונאי" הוא לא משקיף מהצד ונהנה מכל העולמות.

חסיד אינו יכול להנות מכל העולמות ולומר שכולם צודקים, עליו לעמול קשה ולרדת לסוף דעתו של הרבי על פי הבנתו ובהתאם לכך לחיות ולפעול.

לעניות דעתי, אין שום קשר להתנהגות המשיחיסטית של חלק מחסידי חב"ד כיום, עם מנהגי חב"ד לאורך כל שנות נשיאותו של הרבי ואינני חושב שהרבי רצה שייעשה שינוי כלשהו במנהגי חב"ד.

לכן אין כל מקום לפשרה בהכרזות "יחי" אין כל מקום לפשרה בשלטי "יחי" ואין כל מקום לפשרה בהגדרתו הפשוטה של הרבי ברוב עם ובפשטות כ"מלך המשיח", הרבי אף פעם לא אמר לעשות זאת, וזה שכולם יודעים שישנם מחסידי חב"ד שאומרים זאת, עדיין לא הפך את זה לאמירה מועילה אלא להיפך.

אם נהנית מכינוס נעים ומרגש זה עדיין לא אומר שכל מה שנעשה שם הוא כרצונו של הרבי.

אגב, אם הרבי היה מוותר על כמה עקרונות קטנים שהוא נלחם עליהם, הוא וכל חב"ד היו מתקבלים באהדה אין סופית אצל חלקים נכבדים מעם ישראל ולא אפרט דוגמאות, ידוע גם על כמה חסידים ויתר אדמו"ר הזקן רק בגלל המילה "אמת".
י"ד בתמוז תשס"ו
49. תגובה לירושלמי
מהיכרות אישית עימך אתה לא אוחז משום מילה שאתה כותב. לץ ירושלמי. נקודה!!! זה אתה וזה מהותך!!!
י"ד בתמוז תשס"ו