כותב השורות על רקע התמימים ב-770
כותב השורות על רקע התמימים ב-770
מה הם מחפשים שם?

"הם רואים את הבחורים הצעירים אורזים את מזוודותיהם ונוסעים לחצר הרבי ומתגנבת בליבם שאלה לאן נוסעים הבחורים?" (הרב אליהו וילהלם)

לקראת חודש החגים הבא עלינו לטובה נזכרים כולנו בהתרוממות הרוח המיוחדת שהייתה לכולנו בחצר הרבי בחודש זה, החל מיום ח"י אלול ועד למוצאי שבת בראשית, כל השוהים בחצר הרבי התעלו לדרגה גבוהה יותר, כל אחד בהתאם למעמדו, הבנתו ועבודת ה' שלו.

בני גילי וכן צעירים או מבוגרים יותר, שזכו לשהות יחד עם הרבי במשך השנים -  חודשי תשרי רבים, רואים את הבחורים הצעירים בימים אלו אורזים את מזוודותיהם ונוסעים לחצר הרבי לחודש תשרי ומתגנבת בליבם שאלה לאן בדיוק נוסעים הבחורים? מה הם בדיוק הולכים לראות?

אינני נכנס כאן לחילוקי הדעות בין הפלגים השונים בחב"ד בקשר להגדרת מעמדנו ומצבנו עתה, כולם מודים שהמצב כרגע אינו כפי שהיה, אבל העובדה שמגיעים כמויות כה גדולות של בחורים ואברכים לחודש החגים ל-770 נראה אצל חלק גדול מאוד מאנ"ש קצת תמוהה.

ניגש אליי לאחרונה חבר קרוב לשאול בעצתי איך להתמודד עם רצונו העז של בנו לנסוע לחודש החגים למרות שמצבו הכספי אינו מן המשופרים ביותר. בנו מבטא כמיהה חסידית אמיתית לשהות בחצר הרבי בחודש החגים. הוא טוען בלהט שלהעביר את החגים בצל המשפחה בחודש החגים, לעומת השהיה בחודש זה ב-770, זה יהיה עבורו ויתור גדול על ההתעלות הרוחנית וההתקשרות לרבי.

האמת היא שלאחרונה התחלתי לחשוב שצעירי אנ"ש והתמימים שהגיעו ל"בן חמש עשרה לגמרא" אחרי ה'תשנ"ד, מביטים עלינו בדיוק כפי שאני נהגנו בזמנו להביט על חסידי הדור הקודם.

לכולנו זכור באיזה "ביטול" התייחסנו לאלו שטענו להיכן נעלמה "עבודת התפילה" או ה"אתכפיא" וכד', ידענו להסביר לעצמנו ולכל אחד שרצה לשמוע ש"דורנו" ענינו קירוב כל עם ישראל ליהדות "מבצעים" "שליחות" "בתי חב"ד" וכד'.

נראה שכולנו חיים וזוכרים בעורגה, זמנים אחרים שאינם קיימים כיום ועל פי העבר, אנו דורשים מהצעירים לנהוג עתה.

עלינו להסתגל שאנו נמצאים בתקופה חדשה, תקופה של חיים עם הרבי במובן הרוחני של העניין, מה שמוגדר אצלנו כמצב של בדיעבד, אצל התמימים ואנ"ש הצעירים זה ה"לכתחילה".

כמובן שכולנו מצפים בכל יום לביאת המשיח ולגאולה הקרובה והשלמה, אנו גם יודעים שזוהי העבודה והשליחות של דורנו כפי שאמר זאת הרבי, אבל יחד עם זאת אנו חייבים להבין שעד לביאת המשיח אנו נמצאים בתקופה שעבור הצעירים זה ה"לכתחילה".

כשבן דורנו נכנס ל"אוהל הקדוש" הוא רואה למעשה את הרבי כפי שראה אותו לפני תשנ"ד ועם כל הכאב משלימים עם המצב מתפללים ועושים כל מה שנראה לנו שיגרום לו נח"ר. אבל צעירי התמימים המגיעים ל"אוהל" או ל"770", אצלם למעשה הם מגיעים למקום הקדוש ביותר שהם מכירים.

לצורך המחשה ניתן לומר שמי שמגיע כיום ל"כותל המערבי" או לקבר "רבי שמעון בר יוחאי במירון", המקומות האלו הם קדושים אצל המבקרים בגלל מצבם כפי שהם עתה, רק לאחר התבוננות והתעמקות מבינים שהקדושה נובעת בגלל ש"הכותל" הוא שריד בית מקדשנו, או שקדושת קברו של רבי שמעון בר יוחאי היא בגלל עבודתו בעוה"ז לפני שהגיע למצב של "בחד קטירא אתקטרנא".

כיוון שכך, עלינו לעודד את הצעירים לנסוע לרבי במלוא העוצמה, ואין ספק שהדבר יכול להוות מנוף גדול להתעלותם הרחנית של התמימים וצעירי אנ"ש.

אין ספק שניתן למצוא הבדלים גדולים ביותר בין 770 לפני 15 שנה לבין 770 כיום, ולבטל את כל העניין, אבל אם הרבי השאיר אותנו במצבנו כפי שהוא, אין ספק שצריכים למצוא את הדרכים החיוביות להתקשרות איתנה לרבי ולדרכו. אם התמימים מרגישים שבשהותם בחודש החגים ב770 הם מפנים את מוחם וליבם להתקשרות לדרכו של הרבי, הרי אנו כהורים צריכים לעודדם לעשות זאת.

אצטט מכתב מהרבי שכתב לאחד שהתאונן על כך שלא הצליח לנסוע לרבי בשנת תשט"ו (אגרות קודש חלק י"א ע' פ"ו)

..." בהנוגע למה שכותב אודות נסיעה לכאן להתראות, ושלעת עתה אין היכולת בידו, הנה ע"פ המובן ממ"ש בתניא פרק ה' - גם עתה היכולת בידו, ועוד יותר מהתראות בעלמא, כי הרי מבואר שם, אשר כשלומד תורתנו הק' ומשתדל להבינה ולהשיגה - הרי האדם הלומד מתיחד ביחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות עם הענין שלומד אותו.

ולכן כשילמוד שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות, שגם הנמצאים כאן לומדים אותם - נמצא, שהוא והנמצאים כאן מתייחדים ביחוד נפלא הנ"ל עם הענין הנלמד, ובדרך ממילא איש עם רעהו. ובפרט שעל ידי זה באה לגילוי גם כן הנקודת המבוארת בפרק ל"ב בתניא - שרק הגופים מחולקים והנפשות כולם מתאימות וכו' ולכן כל ישראל אחים ממש. והרי לגבי עצם הנפש אין המקום מפסיק, כי הוא למעלה מן המקום, וכמובן ממה שכותב בלקוטי תורה סוף חלק דברים ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית".

נכון שלפני תשנ"ד לא הסתפקנו בפן הרוחני של ההתקשרות לרבי והשתדלנו כל אחד להתראות עם הרבי בגשמיות, אבל בתקופתנו הנוכחית ההתקשרות לרבי היא בהחלט באמצעות לימוד תורתו של הרבי וכפי שמפורט במכתב.

כולנו מודים שכאשר בחור נוסע לרבי הוא לומד שם יותר את שיחותיו ואת תורתו ובכלל נמצא באווירה של התחזקות בהליכה בדרכיו והתקשרות אליו.

יחד עם זאת ברור שלמרות כל המילים היפות לטובת הנסיעה ל-770, צריכים ההורים לחנך את התלמידים לגבולות בדרישותיהם, כל המעיין במכתביו של הרבי אודות הנסיעה לחודש תשרי ובכלל, יבחין בשתי נקודות עקריות:

1. שלא להיכנס לחובות בגלל הנסיעה. 2: שהנסיעה תגרום לתוספת ולחיזוק של הנוסע וסביבתו.

אם ב"חיים חיותו" דרש הרבי שלא להיכנס לחובות לצורך נסיעה, המצב כיום בודאי שלא נשתנה מבחינה זו. כמו כן ברור הדבר שצריך לעמוד על המשמר ולוודא שהתמימים אכן מנצלים את נסיעתם לצורך התעלות רוחנית.

כי כגודל האפשרות להתעלות כך גם קיימת ח"ו אפשרות הפוכה וכל זמן שאנו נמצאים עדיין בגלות נשאר לנו תפקיד לעבוד על עצמנו, בכדי שכל מעשינו ועבודתנו יהיו כרצון ולנח"ר הרבי.

כ' באלול תשס"ו
צילום: ישראל ברדוגו
 
תגובות
23
1. בנוסף לכל הפילוספיה
בל נשכח שאם יש או אין מה לראות! קיים העניין "תשרי אצל הרבי..." וזה למעלה מן כל הפרשניות למיניהם.
כ' באלול תשס"ו
2. העיקר חסר מן הספר
לפני ההתקשרות ע"י לימוד תורתו, שקיימת בבית חיינו ביתר שאת (שהזכיר ר' אליהו במאמרו),

ולפני ה"חיים עם הרבי" שיכולים להיות בבית חיינו ביתר שאת ובפרט בחודש השביעי,

הרי העיקר בנסיעה הוא להיות אצל הרבי! באיזה "פלג" שלא נהיה בחב"ד, הענין של לנסוע אל הרבי נשאר לעולם ועד. רבי לא שנה חייא מנין חי וקיים גם כיום.
כ' באלול תשס"ו
3. יישר כח ר' אליהו
חזקת אותנו
כ' באלול תשס"ו
4. לנסוע לרבי
אם בחור רוצה באמת לראות את הרבי או להיות עם הרבי, שיסע לשליח ויראה את הרבי עומד לעניו.

אני לא יודע אם כולם מסכימים שיש בנסיעה תועלת, אם הרבה הורים היו רואים מה שקורה, ואיפוא הילדים מסתובבים וכו' ואכמ"ל בדבר המצטער...
כ' באלול תשס"ו
5. יפה
זה מה שנקרא לדבר חיובי
כ' באלול תשס"ו
6. לפועל
ר' אליהו! איזה עצה "מעשה לפועל" נתת לידידך הקרוב שבא לשאול?
כ' באלול תשס"ו
7. קונצנזוס
יפה שלפני תשרי הרב וילהלם מעלה נושא שהוא בקונצנזוב,

וברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך
כ' באלול תשס"ו
8. למפרע
מתברר לדאבוננו, שזה שהיו נוסעים לרבי לתשרי לא היה בגלל שהרבי היה שם ולא בגלל שרצה לראותו ולשמוע את תורתו ולהתפלל אתו ולקבלח השראה רוחנית - אלא רק בגלל מנטליות ה"עדר", שאחד נוסע ומושך אחריו את השאר.

ועל זה יש לבכות...
כ' באלול תשס"ו
9. a.
if the bochur comes to ny for the rebbe or to buy a cheap shirt. also, if hes going to be "mishtolel" with flags etc. its better he should stay at home and let his parents take care of him.
כ' באלול תשס"ו
10. תקופה
אני זוכר כאני הייתי בבי"ס למלאכה הייתה תקופה מאד סוערת, לגבי איך תמים צריך להתנהג כחסיד או יותר נכון כ"תמים" היום זה תקופה אחרת, לדוגמא לא היה מצב כזה למשל לנגוע בזקן, הזקן היה קדש הקודשים ויש הרבה דוגמאות
כ"א באלול תשס"ו
11. מה יעשו ההורים שאין להם כסף?
ר' אליהו וילהלם מעלה את הסיבות החיוביות לנסיעה לחודש החגים ל 770 וזה יפה! הוא גם לא שכח לציין שהרבי רצה שלא יכנסו לחובות כתוצאה מהנסיעה.

אבל מדוע ה"משפיעים" כשמעודדים את התמימים לנסיעה לרבי, לא מזכירים באותו להט, את דרישתו של הרבי שלא להיכנס לחובות כתוצאה מכך.

התמימים שלא נוסעים כי אין להם/להורים שלהם כסף, פשוט מתביישים וזה לא מה שהרבי רצה!!!
כ"א באלול תשס"ו
12. התשובה היא: לתגובה 9
הגיע הזמן שתושבי קורנהייטס ובכלל, יראו את כל התמימים הרציניים שיושבים ולומדים ומתוועדים ברצינות, שלא יתייחסו בכלל לבחורים התמהוניים שעושים שטויות.

אגב החולצות בניו יורק הם כבר לא זולות יותר באמריקה מאשר בישראל, אין גם בחור אחד שמגיע לרבי בגלל זה...
כ"א באלול תשס"ו
13. בברסלב קוראים לזה במילה אחת: "קיבוץ"
כל הדברים היפים האלה הם נחמדים טובים וחיוביים - ובברסלב קוראים לזה במילה אחת "קיבוץ". גם לבוגרי פונוביז' יש את ה"ירחי כלה" מהם הם חוזרים משולהבים וגם מחוזקים. גם בוגר חברון לא יפספס שמחת תורה בישיבה (רק שכנראה הכותב לא מכיר את כל אלה). כל חפצי שמים אלה - לא ישוון לך" לא בשביל זה נסענו לרבי בימים כתיקונם. ולמרות שזה חיובי וכו' - אני לא בטוח שזה מצדיק להיכנס לחובות (מה שאין כן נסיעה לרבי ממש!), וגם אינני מבין את התופעה שצריך לנסוע כל שנה. בל נשכח שבברסלב מחלקים כרטיסים חינם... בקיצור: לא כל דבר נחמד שווה לכל כיס, ומנין לך שהדברים שמנית יכולים לבוא על חשבון ריצות לגמ"ח של האב?? האם אתה בטוח שבהלכות תלמוד תורה נפסק שצריך לתת לבן "להתעלות" על חשבון האב?
נקודה למחשבה
כ"א באלול תשס"ו
14. למאיר מ-4
תתפלא לדעת שגם לפני 20 שנה לא כולם היו מסכימים שיש בנסיעה תועל ואם הרבה הורים היו רואים וכו'
כ"א באלול תשס"ו
15. לאבא מ-11
1. ממתי מחנכים בחור מתו"ת לעשות חשבון כספי של הוריו?ענינו ללמוד,להתעלות במחדו"מ, התקשרות,מבצעים וכדו'.
2. ממתי תפקידם של המשפיעים לדבר על "ניהול הבית". גם הם מוותרים על נוחות של זמן,נוחות ופרנסה (בזמנו! עכ"פ) בכדי לפעול בתמימים כנ"ל בסעיף 1.
3. הכל סדר עדיפויות! אם משפחה יכולה לנסוע לכל פסח למלון כפי "המסורת החבדית" וכן להוציא כספים לענינים אחרים (שלא בטוח כרוכים ב"חיי נפשו") אז מה זה משדר לבנם?
כ"א באלול תשס"ו
16. למתגעגע מ-13
1.הרב וילהלם מכיר היטב את הנעשה בחוגים אחרים.תאמין לי.
2.גם בזמנך היו אנשים (בגילך היום) שאמרו "לא בישביל זה נסענו". זו טענה מוכרת של "אמאל(ק)ע חסידים".
3. רבי לא שנה וכו'
4. יש כאלה שמחלקים ט"ק חינם. ובכלל זו טענה מפורסמת: למה על דברים שבקדושה (תפילין) משלמים עוד כ"כ יקר!
5. השינוי בדורות לא אצל הבחורים אלא אצל ההורים. פעם שבחור היה מבקש מאבא כסף ולמה השני כן - האבא היה עונה: לאבא של השני יש אבל אני לא יכול וזה היה מתקבל כדבר מובן מאליו. כיום מצד חלישות ההורים הם תובעים שאחרים יעשו את המלאכה.
כ"א באלול תשס"ו
17. teguva to 12
first of all crownheightsers do want to see the bochurim who are sitting and learning... and there are many. but why do crownheightsers and even israeli visitors have to put up with the tzfatim taking over 770. they dont listen to rabbonim! they dont listen to anybody! MAYBE ITS TIME FOR A CHANGE IN THEIR CHINUCH THAT THEY ARE GETTING IN THE TZAFON BECAUSE LETS BE HONEST: THIS PROBLEM IS GROWING YEAR TO YEAR. ITS NOT GETTING SMALLER.
כ"א באלול תשס"ו
18. תמים
לצערנו בהרבה מהתגובות מריח דעת בעלבתים היפך דעת תורה
כ"ב באלול תשס"ו
19. אתמהה
א"כ, מדוע לתשרי רק הצעירים נוסעים?
ולג' בתמוז נוסעים המבוגרים באותה הכמות (!)
כ"ב באלול תשס"ו
20. תגובה ל 17
אינני בא להצדיק כלל וכלל את התנהגותם הבלתי נסבלת של הבחורים הקיצוניים ולא משנה מהיכן הם באים.

העניין הוא שרוב מוחלט של הבחורים אינו מתנהג כמוהם, מדובר במיעוט קטן של "מוקצנים" שאפי' המשיחיסטים הרגילים אינם סובלים אותם.

הנקודה העיקרית בתגובתי הקודמת הייתה, שהתמימים ואנ"ש בכלל צריכים לראות את הצד היפה של המטבע.

מאות רבות של תמימים מכל רחבי תבל מגיעים לקרונהיייטס, יושבים ולומדים ב770 נגלה וחסידות ובחיות, הולכים למבצעים וחיים עם שיחותיו ומאמריו של הרבי, מתוועדים ומתפללים יחד, רוקדים בשמחת בית השואבה, משתתפים בתהלוכות בשמחת תורה ובהקפות ב 770 למטה ובחדר של הרבי.

את זה חייבים לראות ולא להתכחש לכך.
כ"ג באלול תשס"ו
21. משיחית
ידידי הרב אליהו אתה מתקרב
לחברה של בית משיח
כ"ד באלול תשס"ו
22. להורים
אצל הורים כאלו שלא רואים את ההימצאות בד' אמות של הרבי כדבר הכרחי,באמת לא כאי שבניהם יישארו בבית בתשרי!

כ"ה באלול תשס"ו
23. אבל אפשר יותר
כך הרבי אמר במענה לרצונם של ההנהלה לשלוח לארץ בחור שלא למד!
עם זאת ברור שצריכה להיות הקפדה ומומלץ שיהיו נציגים של המשפיעים מכל ישיבה.(נציגות רצינית ומורגשת של הצוות הרציני ולא משהו כדי לצאת ידי חובה).
כ"ו באלול תשס"ו