אין הנהגה אחת לחב"ד

"אם הרבי לא דאג למנוע את תופעת המשיחיות, אינני בטוח שעלינו מוטלת המעמסה הזו" • הרב אליהו וילהלם בתגובה לרב ברוד והרב מ"מ קפלן


קיים הבדל מהותי בין בקשה מאנשים לכבד האחד את זולתו כי זה רצונו של הרבי, לבין להציע לכולם להתאחד סביב דעתו של אותו אחד שמציע את האחדות. זה מזכיר שני יהודים שרבו והתווכחו על נושא מסוים ימים רבים, יום אחד פנה אחד מהם ואמר לחברו "מדוע עלינו לריב כל כך הרי אנשים אחים אנחנו, בוא נחליט יחד שיהיה כבר כפי דעתי ונסגור את העניין"...

אינני בא כלל וכלל לסנגר על אלו המוגדרים כ"משחיסטים". על פי מה שחונכתי בישיבות "תומכי תמימים", על פי מה שהבנתי משיחותיו אגרותיו והוראותיו של הרבי ועל פי מה ששמעתי מרבנים ומשפיעים מאנ"ש שדעתם חשובה בעיניי, אין כלל ענין בהפצת זהותו של הרבי כמלך המשיח.

תכלית עבודתנו ושליחות דורנו הוא שכל מעשינו ועבודתינו יהיו חדורים בתפקידנו לקרב את הגאולה ואת ביאת משיח צדקנו. ההתעסקות בזהותו של מלך המשיח אינה מהווה מטרה בפני עצמה, בהפצת המעיינות והיהדות.

על כל הוכחה שיביאו ה"משיחיסטים" למיניהם שהרבי כן עודד את העניין, ישנם גם הוכחות סותרות והפוכות לחלוטין, אני אישית מסתדר יותר טוב עם ההוכחות משיחותיו ותשובותיו של הרבי שההתעסקות בזהותו של מלך המשיח מרחיקים אלפים מחסידות חב"ד. אינני בא לפסוק מה דעתו החד משמעית של הרבי בעניין, כי אני חושב שאין אף אחד שיכול בכלל לקחת על עצמו את ה"ברייטקייט" לומר שהוא זכה וירד לסוף דעתו של הרבי.

אני בהחלט יכול לומר שסביבת האנשים שאני משוחח עימם או מתחבר ומיודד עימם סוברים שזו התנהגות "תמהונית" לבוא ולטעון שהרבי "חי בגשמיות", "נעלם מעיני בשר בלבד", השאיר לנו בהוראותיו משנת תשנ"ב/נ"ג/נ"ד שהוא חי לעולם ועד והוא יגאלנו ותכלית עבודתנו היום זה "יחי אדוננו".

גם האנשים שאני פוגש במסגרות שונות ומשוחח עימם על מנת לקרבם לתורת החסידות בכלל ולרבי בפרט, באופיים אינם אנשים שמסוגלים לקלוט ולהתחבר עם רעיונותיהם של ה"משחיסטים" המושתתים על הרבה "אמונה עיוורת".

*

יחד עם זאת איננו יכולים להתעלם מכך שאלפים רבים מאלו שמוגדרים כחסידי חב"ד חושבים אחרת - על ידי טמינת הראש בחול לא נפתור את הבעיה ואינני חושב שמוטל על כתפיו של מישהו לפתור אותה.

למרות שלדעתי ולדעת רבים מידידיי בחב"ד הרבי לא "רווה נחת" מהתנהגותם של ה"משחיסטים" אבל אם רצונו היה שהתופעה הזו לא תצבור תאוצה הוא היה מונע זאת, יותר מכך: אם הרבי לא דאג למנוע את התופעה הזו אינני בטוח שעלינו מוטלת המעמסה הזו...

אין כיום הנהגה אחת בחסידות חב"ד, עם כל הכבוד והערכה לכל ראשי חב"ד בכל הקבוצות הקיימות, הרבי לא השאיר את ההנהגה בידי מישהו באופן ברור וחד משמעי וברמה כזו שמישהו יוכל לכפות את דעתו על השאר.

ההנהגה של הרבי עצמו לא באה בכפייה על אף אחד, כולם כאחד וכל אחד בנפרד יודע את גדולותו של הרבי וקיבל על עצמו את מנהיגותו ונשיאותו, מי שלא רצה לקבל את הנהגת הרבי לא ניטלה ממנו הבחירה גם בימים היפים ביותר, לא פעם נוכחנו לראות "חסידים גדולים" שגורמים את ההיפך מ"נחת רוח" לרבי.

לבוא היום ולומר לכולם - בואו ונתאחד כולנו יחד תחת הנהגת מארגנים של כינוס זה או אחר, או תחת מוציאים לאור של עיתון זה או אחר, זה לא בדיוק בר ביצוע...

אחדות בין אחים אין משמעותה שכל האחים חייבים להיות באותה דעה, להתכנס באותו מקום, ולקבל את מרותם של אותם אנשים. אחדות יכולה להיות רק אם כולם יקבלו שקיימות דיעות הפוכות ובכל זאת מכבדים איש רעהו, יכול להיות למשיחיסטים את הרבנים והמנהיגים שלהם ולאחרים את הרבנים והמנהיגים שלהם, הרי אף אחד לא יצליח כיום לכפות את דעתו על השני, ואם נהיה כנים יתברר שגם המשיחיסטים וגם החב"דניקים מורכבים מקבוצות ותת קבוצות שונות ומשונות ובין כה וכה אף אחד לא יכפה את מנהיגותו על השני.

לאט לאט מסתמנת גם התופעה של ישובות ומוסדות חינוך נפרדים, עיתונים ואתרי אינטרנט נפרדים - לכל קבוצה בחב"ד, הדור הצעיר ובודאי המקורבים שבכל צד אינו מכיר כלל לפעמים אפי' את שמותיהם של אנשי הצד השני, גם לא הרבנים המשפיעים והמנהלים השונים.

כנראה שהפסיפס המרכיב את עם ישראל ובתוכו גם את חסידי חב"ד, מורכב קצת יותר ממה שנראה בראיה שיטחית, לאחד את חב"ד לקבוצה אחת יכול רק הרבי בעצמו שכולם כאחד בטלים אליו ולגדלותו, כיון שלא זכינו עדיין לראותו בעיני בשר נצטרך להשלים עם כך שישנם דעות שונות וגם הפוכות מדעתנו ובכל זאת נקבל אחד את השני בסבר פנים יפות.

שאיפתנו צריכה להיות שכל הקבוצות יוקיעו את דרך האלימות הכפייה המחלוקות ואי ההכרה באחרים, רק כך נוכל להמשיך את דרכו של הרבי עד לגאולה השלמה כל קבוצה בדרכה.

י"ג בכסלו תשס"ז
תגובות
50
1. האמנם?
אם הרבי לא עשה כלום לעצור את תופעת ה'משיחיות', מדוע היא התפרצה לאחר כ"ז אדר?
הרי כבר בשנת תנש"א היו שניסו לשיר יחי ליד הרבי?
י"ג בכסלו תשס"ז
2. זו בריחה מהאמת
יכולים וצריכים להיות 12 שבטים בעם ישראל. יתרה מזו גם שבט יוסף יכול להיפרד לאפרים ומנשה. גם המשיח יכול להיות בן דוד ובן יוסף. זה שקל דעות ה' - אנו יכולים לקבל. הבעייה היא: שמעצם מהותם השיטות סותרות ואינן נותנות מקום אחד לשניה! הן אינן (בשום אופן!!!) יכולות לדור בכפיפה אחת, במוסד אחד, ובמשפחה אחת.
אני יכול לומר לך "בדידי הווה עובדא" שעם כל הניסיון לשמור על אחדות וכו' - הדבר גורם לריחוק בין משפחות. גם אם לא זורקים אבנים אחד על השני -בדיוק כמו משפחה שחלקה חבדניקית וחלקה לא.
אני מסכים שהרבי "סבל" את הכל, ואולי (עד כמה שניתן כך להתבטא) נתן לזה לגיטמציה, ובכל אופן לא נלחם בכך - אבל הרבי וויתר על הרבה דברים למען המטרה. הוא "ביזבז את כל האוצרות" במלחמתו להביא את הגואל. מכאן עד למסקנה שהכל לגיטימי- זה לא הגיוני. לא נמדד בפלס ההגיון ומתאים יותר למבט של עיתונאי מהיציע, לא של חסיד שאכפת לו באמת...
ולבסוף שאלה קטנה לכותב, שאלה יותר ריטורית: "האם תסכים לבוא בקשרי חתנות עם משיחיסטים"?
י"ג בכסלו תשס"ז
3. זה מה יש
חוסר הבררה להצליח בדרך אחרת שכנע אותי להסכים לדעתך.

אין סיכוי למשהו אחר, לכן אני משלים עם המצב, ומנסה לחיות איתו כמו שהוא.

זה מה יש
י"ג בכסלו תשס"ז
4. ובקיצור נמרץ...
כל מה שנותר מחב"ד זה מוסד השליחות שגם הוא הולך ונפרץ. מכל חב"ד היפה והרבי הגדול נותרנו עם אלפי בטלנים, בורים ועמי-ארצות שמדבררים אותי ואותך ובניגוד אליך, המסקנא שלי שפשוט אין מה לחפש יותר בחב"ד. חסידות אפשר ללמוד גם בלי קנייטש ודגלון ושליחות אפשר לעשות בדיוק כמו שהסוכנות עושה. ממילא הכל הפך להיות סידור עבודה ותו לא. קראתי ראיון עם פיגורה חב"דית שהעדיף שלמען עתידו לא כדי לו להדהות כחב"דניק; כשנשאל על מידת 'חבדיותו' השיב: "אני לא חב"דניק, אלא מאמין בדרכו של הרבי מליובאוויטש". נראה לי שבכדי להרגיש יותר טוב עם עצמי, להשיל מגבי את החטוטרת המשיחית ושאר מלחמות האגו של חב"ד אני מעדיף 'להאמין בדרכו של הרבי' ותו לא. עם כל ההבלים והמאונות טפלות של חב"ד החדשה גם זה יותר מידיי.
י"ג בכסלו תשס"ז
5. יפה כתבת
שעם הזמן יהי' מוסדות אחרים לכל א' וכו'. אבל מה יהי' אם יש מקום א' בית רבנו וכולם רוצים להרגיש "בבית" שם עם דיעותו וכו', ועכ"פ ע"כ שלטים רק קבוצה א' ויש להם שלטים המביא דיעותהם והנהגתם וכו' וזה גורם אי נעימות בל' המעטה להשאר. מהו הפיתרון לזה???
י"ג בכסלו תשס"ז
6. תכלס?
אחדות ? מובן...
אבל לפי מה שהבנתי הפילוג הוא כבר עובדה קיימת לטעמך...
יש חבניקים ויש משיחיסטים...
או יש חבדניקים ויש אנטי משיחיסטים...
קראתי ולא הבנתי!
י"ג בכסלו תשס"ז
7. זו רק דעתי
אכן, בחב"ד אין מנהיגות כפייתית, כי חב"ד היא תנועה דמוקרטית שאינה כופה על איש להתחבר לשורותיה.

מאידך השם "חב"ד" זכותיותיו שמורות למרבה החידוש, לרבי ורק לו.

יהיו שיאמרו, מה חידוש יש כאן?

להם ארחיב את דברי:

במשפט הספרים תבע הרבי שבית המשפט יכיר בכך שהספרים שייכים לחסידים, ת"ל והשופש זכה להבין כך. יבוא חסיד פלוני ויגיד, אם הספרים שייכים לי, גם לי הדעה מה יעלה בגורלם, אולי נמכרם למען המוסדות וכו'.

אך ברור שאין זה כוונת הדברים: הספרים שייכים לחב"ד, אבל חב"ד שייכת לרבי, דהיינו מכיון שא"א לדעת "מיהו חב"דניק", לשם כך קיימים המוסדות המרכזיים ובהם חברים אנשים שלהם ההורמנא דמלכא ע"י כך שמונו ע"י, ועל פיהם יישק דבר. שכן לא שייך שכל הרוצה ליטול את השם יטול.

וא"כ מי שאינו מעוניין להיות כפוף אליהם, יערב לו, אבל תחת השם "חב"ד" או "ליובאוויטש" אין לו את הרשות להזדהות או לפעול. ל"כרמי שלי" איננו שייך.

מאידך חשוב להבהיר, שבהיות הרבי "שלחן ערוך איד", הבהיר כו"כ פעמים שבכל מקרה של דו"ד וכו' המכריעים היחידים הם המראי דאתרא והרבנים (שעל אתר וכו'), ותוקפם של העסקנים שמונו ע"י, הם כעסקנים ואנשי הפועל, בכל עניין של מחלוקת או קו ושיטה, בזה חייבים להיוועץ ברבנים.
י"ג בכסלו תשס"ז
8. אלי
לא חידשת לי כלום שאין הנהגה, ושלכל אחד מהצדדים יש עיתון, ואתר, ורבנים, ומוסדות.
השאלה מה קורה עם 770. זו השאלה.
י"ג בכסלו תשס"ז
9. פוסח על שני הסעיפים
מי שסבור שהוא מסופק מה כ"ק אדמו"ר זי"ע רוצה מחסידיו בעת הזאת - מסכים עם ר' אלי ווילהלם. מי שסמוך ובטוח שמעשי המשחיתים הם נגד רצונו של כ"ק אדמו"ר - יתנזר מהם ומהשקפותיהם.
י"ג בכסלו תשס"ז
10. אני מוכרח לאמר
שאת הרב וילהלעם אני מכיר כבר מזמן ומעולם לא ידעתי שהוא כותב כל כך לעניין. זו כבר כתבה שניה שלו שאני קורא - הראשונה היתה על הנסיעה לרבי - והבן אדם פשוט כותב לעניין. כל הכבוד. המשיכו אנשים שפויים בחב"ד!
י"ג בכסלו תשס"ז
11. חומר למחשבה
כתבת ש"הרבי לא השאיר את ההנהגה בידי מישהו באופן ברור וחד משמעי." אבל בשבת פ' בשלח תשמ"ח התחיל הרבי לדבר איך חסידים צריכים להתנהג כשיש שאלות בעניני פרנסה, בעניני רפואה וכו' ואח"כ ידוע השיחה הידוע באמצע השבעה אחרי הרבנית בביתו שהחריד את כולנו. ולולא דמסתפינא הייתי אומר שזה התחיל עוד שנים לפני זה כשהוא התחיל לדבר על עשה לך משפיע ועשה לך רב זאני אישית הייתי נוכח בשיחה זו ואני זוכר איך שזה קרע לי את הלב לשמוע את זה. ויה"ר שבזכות יום הבהיר שעומדים בו י"ד כסלו נזכה זיך זעהן מיט,ן בעיני בשר ממש נאו
י"ג בכסלו תשס"ז
12. תלמידי רבי עקיבא מתו!!!

ההתחלה מאוד יפה ונכונה. אך אני חייב לידע אותך שיש המון אנשים שמחפשים את ה"אמונה עיוורת" שהרבי משיח. וזה מה שנותן להם את הכח להמשיך, אחרת איזו סיבה יש לרבי להעלם? אתה גר בריכוז חב"ד, ומסתובב רק עם אנשים "נאורים" שצריך לברר קודם אם אם יש להם אמונה "עיוורת" בכלל בקב"ה.

יש אמונה שהיא לא עיוורת?

שנית:
אתה מערבב כאן שני דברים, יש את הטרור ה"משיחי"!
ויש את המשיחיסטים, האנשים שבדעתם הרבי משיח, וצריך לפרסם זאת.
י"ג בכסלו תשס"ז
13. האמנם
האמנם הרבי לא ניסה למנוע את התופעה המשיחית ?

האם הרבי לא צעק מעומק לבו באמצע התועדות על מאן דהו "הכבד ושב בביתך" משום שהוא מרחיק יהודים מדרכי החסידות ע"י מעשיו ופעילותו המשיחית, ועוד כהנה רבות,

אמנם הדרך הזאת נמשכת, נו מה לעשות הרבי גם צעק שיבוא משיח ולצערנו עדיין לא בא, הרבי גם צעק לא להחזיר את השטחים ולצערנו מחזירים אז זה סימן שהרבי לא נלחם נגד ?
י"ג בכסלו תשס"ז
14. כולם חב"ד
איזה מלים בומבסטיות פשו במחנינו, כגון מימסד, כנס, שיחת השבוע, השבועון הרשמי,כל מי שאינו לוקח חלק מהדברים דלעיל אינו חב"ד, אולי יאמר לי מישהו האם הרש"ח קסלמן ידע ממימסד או מכנס או משבועון רשמי או אולי רמ"מ פוטרפס ידע מזה או עוד עשרות ומאות חסידים?, מה שידעו וצריכים חסידים לדעת זה לקוטי תורה ודרך מצוותיך ס"ו ולקוטי שיחות, וכל הדיבורים על מימסד ושבועון הרשמי אינו בא אלא כנסיון להגדיל ולהאדיר אי אלו אנשים שכל מגמתם איך להמשיך את החיים הנהנתנים על חשבון הצבור.
י"ג בכסלו תשס"ז
15. סוף סוף יש אחד שאומר אמת
י"ד בכסלו תשס"ז
16. חושב
שמוסיפים את החידודים של שלמה על הכתבה של אלי זה דעה מושלמת.....
י"ד בכסלו תשס"ז
17. סוף סוף יש אחד שאומר אמת
אני חושב שהרב וילהלם אומר מה שהרבה מאנ"ש חושבים ורק מפחדים לומר זאת אבל זה האמת אף אחד לא יכול לומר שהוא יודע בודאות מהו רצונו של הרבי בפרט שלמרות ההסתיגות המוחלטת שיש לי ממעשיהם של ה"משיחיסטים"(ממעשיהם ולא מהם)אני רואה איך שחלק גדול מהצד השני כולל הממסד החב"די מתעלם במודע מהוראות ושיחות מפורשות של הרבי ונראה שבוחרים לעצמם רק את מה שמוצא חן בעיניהם מהרבי
י"ד בכסלו תשס"ז
18. יפה כתבת כל מילה בסלע
שטורעם הבאתם דעה לענין!!!!

רק דעה כזו תביא להתגלות הרבי מלך המשיח לעיני בשר
י"ד בכסלו תשס"ז
19. להבליט את המאחד ולהצניע את המפרד
יפה כתב הרב אליהו וילהלם, לא חייבים שכל אלפי חסידי חב"ד יחשבו אותו דבר ויבינו את שיחות ומאמרי הרבי בדיוק כפי שפלוני או אלמוני רוצה.

חסידי חב"ד מאוחדים ואין שום פילוג חלילה.

יש כמה עסקנים שדואגים ל "יש" ול"אני" שלהם והם אלו שמאיימים כל הזמן שאין אחדות וכד'. אולי כדי להציל את מעמדם כבודם וממונם וכו'

אבל אנ"ש התמימים והחסידים רחוקים מכל זה וכל רצונם הוא לקיים את רצון הרבי לחיות ע"פ תורת החסידות ודרכי החסידות כפי שהם מבינים ממשפיעיהם ורבניהם,

חב"ד היום היא חסידות גדולה עם הרבה רבנים ומשפיעים ואם יש דעות שונות ניתן בוודאי לאמר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים והעיקר היא שכוונתם לשם שמים.
י"ד בכסלו תשס"ז
20. לא הסכמתי במאה אחוז.

הסכמתי באלף אחוז.
י"ד בכסלו תשס"ז
21. לא חידשת כלום
זו הדיעה המקובלת אצל רוב אנ"ש, ומאי קמ"ל?
י"ד בכסלו תשס"ז
22. כל כך פשוט, כל כך הגיוני, כל כך אמיתי, זה המצב לטוב ולמוטב , יש"כ ר' אלי
י"ד בכסלו תשס"ז
23. הגדרה=שלום ואחוה
1. אם הבנתי נכון - הרב וילהלם חולק על הרב ברוד. לפי מ"ב כולם צריכים להתיישר עפ"י הנהגה אחת (דבר לא מציאותי בתקופה כזו) - א"ו נותן אוטונומיה מלאה למשיחיסטים. לכאורה שניהם יוצאים מתוך יסוד הנחה (ואולי משאלה) שיש שתי דעות לגיטימיות בחב"ד!אלא שלפי הרב ברוד גם המשיחיסטים צריכים לקבל המרות של צא"ח ולפי הרב וילהלם הם יכולים להיות חסידי חב"ד עצמאיים.
2. לענ"ד שניהם טועים בשורש של הדברים. יש שתי קבוצות: קבוצת חסידי חב"ד עם מוסדות כגון שבועון כפר חב"ד, בתי חב"ד,בית דין רבני חב"ד וכדו' ויש קבוצה חסידים שבחרה לעצמה שם ומוסדות ע"ש משיח (שבועון בית משיח, בתי משיח וכדו'). הגדרה זו של שתי קבותות שונות- תופסת תאוצה אצל אנ"ש וע"כ יותר ויותר חסידים שולחים את בניהם לישיבות מוגדרות בהשתייכותם, שולחים את בנותיהם לכ"ב שבט או לתשרי.קוראים את השבועון המתאים להם, וגם בוחרים (במידת האפשרות) להתפלל בבית הכנסת לפי השקפתם. התהליך מבורך וע"י הגדרה ברורה לא יהי אפשרות לויכוחים וחיכוכים ואדרבה נפגש בשמחות באחוה ורעות.
3. לפי מהלכים דומים בעבר,
ובאם ח"ו לא יבוא משיח צדקנו,
התהליך הנ"ל יתפשט בין כל החסידים ויקויים החזון גם של הרב ברוד שכל חסידי חב"ד יתאחדו תחת הנהגת חסידי חב"ד, וגם של הרב וילהלם שחסידי משיח יפרחו עם מנגנון שלהם.
י"ד בכסלו תשס"ז
24. נו באמת
הרב וילהלם יכלת כבר לכתוב מה שבאמת אתה חושב על המשחיתים וה"הודנא" איתם
בתור אחד שמכיר אותך מקרוב אני מאוד מחכה לזה
י"ד בכסלו תשס"ז
25. כתבה כנה ואמיתית!
ישר כח!
י"ד בכסלו תשס"ז
26. וילהלם
כל המאמר שלך ממש נופת צופים, אבל הוא נכון מאד ללפני ג' תמוז.
אבל אחרי ג' תמוז, שאין רבי, ואין הנהגה, כמו שאתה מדגיש, אז מוכרחים להתלכד בכל זאת סביב משהו רשמי כדי שהכל לא יקרוס.
י"ד בכסלו תשס"ז
27. " מוסדות חב"ד "
א. האם כל בי"ד רבני חב"ד דוגלים בשיטת המשיחיסטים או בשיטת האנטי???
או שיש חלק כך וחלק כך ויש ... יום כך ויום כך...
ב. האם עיתון כפר חב"ד השופר של הרבי... עובר צנזורה הגהה ע"י בי"ד רבני חב"ד לפני פירסומו או פירסומים שבו?
ג. האם ר' אהרון דב הוא הוגה הדעות החדש שיחליט מהיא מהות חב"ד?
ד. האם אדם כמו יוסי גינזבורג הקם היום משבעת בנו ועוד רבים וטובים שיש להם כיפה יחי והם מנהלי בית חב"ד תחת צא"ח כמו הלפרין מהרצליה לפי שיטת המגיבים כאן הם בכלל חב"ד או רק הגולשים בשטורעם וסי או אל הם ואך ורק הם חסידי חב"ד...
י"ד בכסלו תשס"ז
28. למדפיס (תגובה 4)
אנשים כמוך היו תמיד, היו בירושלים חבדניקים למחצה שהתביישו בתואר "חבדני"ק ושלחו את ילדיהם להתחנך מחוץ למוסדות חב"ד אבל "האמינו בדרכו של הרבי".

אם תתבונן היטב בהם ובילדיהם, לא תראה שהם הצליחו יותר מדיי.

אם יש לך ולנו בעיה עם "החטוטרת המשיחית" כדבריך, אין פירושו של דבר שצריך לזרוק הכל.

אין עוד חסידות מפוארת, גדולה עם יהודים חסידים ויראי שמים כמו חסידות חב"ד ביחס לחסידויות אחרות.

שמעתי מחבר שאירח מספר חסידים עשירים לא חבדניקים (לא אפרט של איזו חסידות), בבאנקעט של כינוס השלוחים האחרון, אחד מהם התבטא שם: "הלוואי והרבי החי שלהם היום יחיה, כמו שהרבי חי בבאנקעט של הפלג בחב"ד שטוענים שהרבי לא חי"...
י"ד בכסלו תשס"ז
29. הנהגת צא"ח לא מקובלת על כולם
הרב ברוד מתיימר לייצג את כל חסידי חב"ד ומציג תמונת שווא כאילו צא"ח מקובלים אצל כל מי שלא משיחיסט.

לפועל ישנם הרבה לא משיחיסטים שאינם מקבלים את צא"ח כהנהגה.

לעומת זאת ישנם הרבה משיחיסטים כדוגמת ישראל הלפרין מהרצליה ועוד, שכן מקבלים את צא"ח כהנהגה.
י"ד בכסלו תשס"ז
30. אדיר אדיר אמיתי אמיתי
זוהי דעתו הצרופה של הרבי !!!!\
הרבי מוכן לוותר על המון המון!!!!
העיקר שחסידיו יהיו מאוחדים
וחבל שאנחנו לא מבינים את זה
זה הרבה יותר יקרב אותו להתגלות מאשר הוויכוחים המיותרים, השנאה, וההיצמדות לעקרונות לא חשובים

העיקרון החשוב ביותר, הנכון ביותר, הוא אחדות נקודה !!!
השאר לא מעניין בכלל .......

ז"א וותר על רוב עקרונותיך העיקר שתהיה באחדות כן כן זוהי דעתו המדויקת של הרבי
י"ד בכסלו תשס"ז
31. מי תמהוני -
זה שהרב וילהלם לא מקבל את דעתם של אלפי חסידי חבד כהגדרות כבר הופך אותם לתמהונים ..
אם כזאת צורה חשיבתית אין פלא שבמאמר צפוף כל כך לא הבנתי כלום מעבר לזה שהמשיחיסטים תמהונים אבל אין לו רבנים כאשר לתמהונים יש
י"ד בכסלו תשס"ז
32. פיתרון ל 770!!!!
מאחר ועהבר מוכיח שבמשך כל השנים כל הרוצה לבוא ולבקר ב 770 יכל לבוא ולבק
וכל הרוצה לבוא ולהתוועד ב 770 יכל לבוא ולהתוועד

כדי לבדוק את הבעיה צריך לבדוק מאיפה היא התחילה

לדעתי, הבעיה התחילה ברגע שקמו אנשים משני הצדדים והחליטו להרגיש בעלות על 770
הדברים הגיעו עד לבית המשפט שדן בנושא זה ועדיין לא החליט
פעולה זו יצרה מחלוקת גדולה מאוד וגרמה לכך שכל אדם שנכנס בשערי 770 ישר הוא חשוד שהוא מזוהה עם צד מסויים והוא בא לעשות פרובוקציות לטובת הצד השני

אשר על כן הפיתרון יהיה לעשות שוב בחירות לגבאים ב 770 וניהול 770 יהיה בבעלותם הבלעדית
כמובן שכל כמה שנים ייעשו בחירות מחדש

כמובן וגם פשוט שללא קשר לכך כלל וכלל על כל אדם החובה להוציא מ770 אנשים שהינם מסורבי בי"ד וכדו'
כפי שהיה קורה גם בתשמ"ח והלאה
י"ד בכסלו תשס"ז
33. הויכוח רק בין רחוקים מהרבי
לפי דעתי כל הויכוח הוא רק בין אנשים שאינם קשורים ברבי כי אני נמצא בשליחות ובעיר שלנו יש מספר שלוחים שכל אחד דעתו שונה בתכלית מדעת השני ואף על פי כן אין זה מפריע לנו לעסוק יחד בשליחות שהרבי הטיל עלינו וסביב מטרה זו אנו מאוחדים ואין לנו זמן להכנס לויכוחים על דברים שאיננו מסכימים אחד עם השני כי הזמן מלא בהפצת יהדות והשפעה על עוד ועוד יהודים ואם יש זמן פנוי הוא מנוצל לזמן איכות עם המשפחה, לימוד תורת הרבי ועוד הלואי שאמצא זמן לדברים השוליים הללו.. נקודה למחשבה....
י"ד בכסלו תשס"ז
34. מאן דהו
מספר מילים להמדפיס:
כן התייאשת מחב"ד,האמת זה די מפחיד.המדפיס הנחרץ והלא מגמגם שרואה הכל בצבעי שחור לבן,התייאש מחב"ד.ואם זה כך עלינו על כולנו ללכת בדרכו.כי כדי להשיל מעלינו את החטוטרת עלינו להיות מדפיס.אך למרות הפחד שהטלת עליי בדבריך הנוכחים,עדיין אני רואה אור בקצה המנהרה:הינך מאמין בדרכו של הרבי,אמנם טוען אתה שבמצב הנוכחי זה גם יותר מידי (להאמין בדרכו של הרבי) אבל אתה עושה לנו את ההנחה ומסכים לדרכו של הרבי.אני בטוח שקהל חסידי חב"ד (אלה עם הקנייטש שמצאו לעצמם מסגרת נוחה של סידור עבודה בתוספת באנקעט שנתי)מודה לך על כך.תודה לך שהצלתנו מאמונות טפילות והזהרתנו מהשתייכות לקבוצה המגעילה שנקראת חסידי חב"ד.
ולכם מערכת נכבדה:מאמין אני שבודקים אתם את תגובות הקוראים לפני שאתם מפרסמים אותם.האם לדעתכם יש מקום לפירסום תגובות לא עינייניות כמו זו של המדפיס.הרי את זה אפשר לקרוא גם ביתד נאמן.
אני חסיד חב"ד ושליח של כ"ק אדמו"ר,(ואין לי סידור עבודה,עדיין קורע את עצמי בשליחות )גאה בעובדה זו.ולמרות החטוטרת וכו' ולמרות שאחרי ג' תמוז הרבה יותר קשה.עדיין בשלב זה לא מתכוין להשיל את חב"ד מעליי וגם לא להמיר את דתי.(הצעה להמדפיס אם כבר אז כבר)
סליחה על הכעס אבל זה מה שקורה כשאתה קורה דברי בלע באתר חב"די.
י"ד בכסלו תשס"ז
35. אלי הוא משיחיסט מוסווה
שניים מחשובי המשיחיסטים הם ידידיו הגדולים והוא הביא אותם לחב"ד וגם מתגאה בהם. להערכתי וילהלם הוא משיחיסט רק בתור האחיין של יוסל זה לא 'אין' להצהיר אני משיחיסט.
י"ד בכסלו תשס"ז
36. אכן כך הם פני הדברים! יישר כוח!
באמת מביע את הדעה הנכונה.
ההוראה המוצהרת של הרבי היתה: "עשו כל אשר ביכולתכם", והרבי לא הפריד ביןמשיחיסטים, לאנטים... כל אחד צריך לעשות כל שביכולתו לזרז את ביאת המשיח.
וכל אחד שרואה הצלחה בקירוב יהודים לתורה ומצוות, לחסידות ולרבי, ממשיך בדרך בה הוא פועל, ואם חלילה רואה שהוא אינו מצליח, והקהל לא מקבל אותו עליו לחשוב, מדוע?
מה בפעילות שלי, או באמת שלי לא טוב!
וזה המבחן של כל דרך... ואם קרובים אנו לי"ט כסלו, נשים לב שזה היה גם המבחן של החסידות, אם היא גורמת לתוספת ביראת שמים ובלימוד התורה, או חלילה להיפך...
בשעה שיהודי חסידי, לומד את הדבר מלכות של הרבי משנת ה'תשנ"ב, האם זה 'מרחיק' אותו מן הרבי ומן החסידות או להיפך.. האם קרוב יהודי לכתוב לרבי בעזרת ה'אגרות קודש' מרחיק אותו מתורה ומצוות או להיפך!
זו הנקודה!
ויתכן שלכל אחד ואחד מאיתנו מתאימה פשוט דרך אחרת.. אך לא לשכוח שהמטרה, והנקודה היא אחת!!!
לזכות לזרז את בוא המשיח!!!
י"ד בכסלו תשס"ז
37. מגיב 9
התסלח לעצמך ששכחת לכתוב זי"ע בפעם השניה כשהזכרת שם הרבי?
י"ד בכסלו תשס"ז
38. אלי צודק בתשעים אחוז
הכל טוב ויפה... אבל אם הבי"ד היה נותן ייצוג הולם לרבנים של המשחיסטים ולרבנים של כל קהילות אנ"ש בארץ... היינו יכולים לחיות תחת מטריה אחת. למרות שאנחנו חושבים אחרת... אבל אין מי שיסביר את זה לרבנים
י"ד בכסלו תשס"ז
39. הכיוון מצויין
הכיוון מצויין אם כי הנסיבות עצובות.
על כך יש להוסיף, שאילו היינו כולנו שומרי מצוות, היינו פותרים את כל הבעיות. פשוט כך:
אילו היינו כבכל קהילה דתית (משך אלפי שנים) נשמעים לדעת תורה - היינו חוסכים המון חילוקי דיעות.
אילו היתה לנו אהבת ישראל היינו מפסיקים להשמיץ ומחפשים את המאחד.
אילו כוונותינו היו אכן טובות, קל היה להוציא מחוץ למחנה, מי שאינו מקבל מרות דעת תורה, ומסיג גבול, או אלים וכו'.
אך כיון שלצערנו לא כולנו שומרי תומ"צ בכל הענינים, לכןיש הרבה בתי דין כרצון איש ואיש; אין אהבת ישראל וכבוד הדדי; אין עיסוק בלימוד התורה שהיה ממלא את הראש עם קצת תוכן, במקום להמשיך ולבוסס בבוץ הנ"ל.
המסקנא: אם נהיה פחות חמרניים ויותר יהודים וחסידים - ייפתרו בדרך ממילא הרבה מהבעיות.
לענין האחדות חושבני שבכל זאת, כל זמן שכולנו מציינים את י"ט כסלו, יש עדיין סיכויים.
י"ד בכסלו תשס"ז
40. נראה לי
נראה לי שמישהו מילדיו של אלי וילהלם נהי' משיחסת
י"ד בכסלו תשס"ז
41. תמהה
"ואם נהיה כנים יתברר שגם המשיחיסטים וגם החב"דניקים מורכבים מקבוצות ותת קבוצות שונות ומשונות "
לידיעת כבודו המשיחיסטים הם חבדניקים ומבלי לומר דעתי על חבדיותם וחסידותם של הקבוצה השניה, משום שאני סוברת שהם חבדניקים בדרכם.
ט"ו בכסלו תשס"ז
42. היפרדות למען האחדות
אלי וילהלם צודק במאה אחוז.

כל המחלוקות בחב"ד באות כי קבוצה אחת רוצה להשפיע, לשנות ולהחליט על הקבוצה השניה.

הקבוצות צריכות להיפרד: רבנים נפרדים, מוסדות נפרדים, עיתונים נפרדים וכו'.

רק כך תישמר האחדות בין כולם.

כל קבוצה תיתן לחיות לקבוצה השניה מתוך שמירת כבוד ואחדות ממרחק.
ט"ו בכסלו תשס"ז
43. ר'אלי החסיד: "א"א לרדת לסוף דעת הרבי".. הרב וילהלם: "הרבי לא דאג למנוע את התופעה"
בפרץ של חסידישקייט אתה טוען: "אין אף אחד שיכול בכלל לקחת על עצמו את ה"ברייטקייט" לומר שהוא זכה וירד לסוף דעתו של הרבי".

מאידך, אתה קובע: "הרבי לא דאג למנוע את התופעה".

אי אפשר "לא לרדת לסוף דעתו" של הרבי, ולקבוע נחרצות "הוא לא דאג למנוע את התופעה". תגיד שאינך יודע אם הוא דאג או לא, שאינך יורד לסוף דעתו ביחסו למשיחיות, או שאינך בטוח שהוא היה בעד או נגד. אבל אם אתה משוכנע שהרבי לא דאג למנוע את התופעה, זוהי קביעה נחרצת: הרבי חפץ בתופעה.

וזו כמובן אינה האמת. במשך יותר מארבעה עשורים הרבי מנע את התופעה בצורה בולטת וחד משמעית. כולנו היינו עדים לכך בהזדמנויות שונות ומגוונות, מעל כל בימה, וללא כחל וסרק.

מדוע בכל זאת קיימת התופעה ואף מוצאת לה סימוכין, כביכול, מדבריו של הרבי עצמו?

בדיוק מהסיבה שהמאבק נגד מיהו יהודי נגדע טרם הוכרע; המאבק נגד החזרת שטחים לא נחל הצלחה; המאבק להשבת ספרי הרבי הריי"צ עדיין לא הסתיים, וכמובן המאבק הגדול לביאת המשיח עדיין לא נשא פריו.

"הוכחות" שהרבי חפץ במשיחיות, דומות להוכחות שהרבי חפץ או לא חפץ בהתנחלויות, שהרבי נתן או לא נתן מקום להחזרת שטחים בתנאים מסוימים (שמענו את דובר חב"ד בעניין), והוכחות שהרבי רצה או לא רצה שהספרים יוחזרו, או שתינקט מדיניות כזו או אחרת במדינות חבר העמים, ישראל, אמריקה, או בעוד אלפי מקרים.

אני מוכן ללכת אתך על הקביעה ש"אי אפשר לרדת לסוף דעתו של הרבי". אבל אני לא מוכן לקבוע, בשום פנים ואופן, שהרבי לא דאג למנוע את תופעת המשיחיות.

תישאר בבקשה בעמדה של "אי אפשר לרדת לסוף דעתו", ותבטל מכל וכל את הקביעה שהרבי לא דאג לעתיד תנועתו. יש הוראות כל כך ברורות, יש דרך כה סלולה וברורה, הנשענת על שלוש מאות שנות חסידות, מתוכם ארבעים ואחת שנות אור שעד ביאת גואל צדק - ועד בכלל - עוד נהיה כולנו עסוקים בלימודה והגשמתה.
ט"ז בכסלו תשס"ז
44. 43 - וואו... אם הייתי יכול לכתוב, הייתי כותב בדיוק זה
ט"ז בכסלו תשס"ז
45. הר' וילהלם הצלחת להרגיז כמה מחרחרי ריב, אתה לא צריך להיתפעל מהם
שנים שיש אנשים החב"ד שכל מטרתם היא לחרחר ריב ואתה הצלחת להרגיז אותם, תמשיך כך לעשות כבוד לרבי.
ט"ז בכסלו תשס"ז
46. תגובה ל 43 "סוף דעתו של וילהלם"
אינני חושב שר' אלי וילהלם מעמיס את כל תופעות ההתנהגות הקיצונית של המשחיסטים על דעתו של הרבי.

אין ספק שגם וילהלם מסכים שהתנהגויות שגורמות חילול ה' וכד' אינם לרצונו ובניגוד לדעתו של הרבי.

אבל זה לא קשור לדעה הבסיסית שקיימת אצל הרבה משיחיסטים מתונים שכן מוצאים לנכון להדגיש לציבור הרחב שהרבי הוא משיח.

סביב הנקודה הזו בלבד "זהותו של הרבי כמשיח" ופעילות בנושא הזה, היו מהרבי גם הקפדות לרוב, אבל מצד שני היו גם לעיתים קירובים שונים לאנשים שפעלו בנושא.

(זה בלי להיכנס לנושא של עידוד שירת היחי וכו').

לכן קשה לקבוע אם הרבי חד משמעית התנגד באופן נחרץ לכל העניין הזה.

כל זה אינו קשור לחלוטין לכל הנושאים שמנית שהרבי רצה בתיקונם במהלך עשרות שנות נשיאותו וטרם תוקנו כולל ביאת המשיח.

להסכים שניתן לחיות עם אנשים בעלי דעה הפוכה מתוך כבוד והערכה הדדית אינו אומר אינו אומר הסכמה לאותה דעה.

אכן הגיע הזמן שהחבדניקים ישלימו עם כך שקיימים "משיחיסטים" ולעומתם המשיחיסטים יכירו בחסידותם של החבדניקים.

רק כך תקטן הקיצוניות משני הצדדים ותחזור השפיות אל כולם.
ט"ז בכסלו תשס"ז
47. היפך שיטתו של הרבי
כל שיטתו של הרבי היא שהתורה היא תורה אור וכל אחד ואחד יכול (אם הוא רוצה) לרדת לסוף דעתה ולקיימה.
העובדה שיש קבוצה שהחליטה לחיות חיי כזב ולכחש את עצמה, ולהלביש את עצמה במחלצות של דמיונות שווא, אינה צריכה להטעות אותנו כלל.
ר' יהונתן אייבשיץ הוכיח פעם שקהל שלם טען שרואה מלאכים, למרות שכולם יודעים שלא היה ולא נברא.
כך גם בענייננו, קבוצה שלמה מכזבת ומשקרת את עצמה ואת כל הסובב אותה, ולא נוגע לנו הסיבה כלל.
חבל שהכותב מתפתה ללשונם החלקלקה ונותן להם מקום
ט"ז בכסלו תשס"ז
48. ל46: כל בר דעת יודע ש"קירובים" מהרבי לאדם אינם מתן הכשר למעשיו, ואדרבה
הרבי העניק גילויי חיבה ו"קירובים" לכל יהודי באשר הוא. האם זה נקרא מתן לגיטימציה ו"הכשר" למעשיהם של אנשים אלו?

האם חסרים אנשים שפעלו נגד דעתו הק' של הרבי בזירה המדינית, החברתית, הכלכלית, הבנילאומית וכו' - ובכל זאת זכו לקירובים גלויים מהרבי?

אם אתה בעצמך מודה שהיו הרבה "קפדות" גלויות מהרבי כלפי המשיחיות (דהיינו קביעת זהותו של המשיח - שהרבי הוא המשיח) האם אתה מעלה בדעתך ש"קירובים" אפילו גדולים כלפי אנשים "שעסקו בנושא" מהווים מתן הכשר לדבר המיותר הזה?

ובכלל, נקוט האי כללא בידך: כשיש ספק, "מותר" לפנות למקורות היהודיים האותנטיים. אם ההלכה אינה מעניקה כל חשיבות כלל לידיעת זהות המשיח, איך זה הופך לכלל גדול אצל "חסידים"? אם הרבי כותב בכתב ידו "אין חיוב כלל וכלל לדעת מיהו משיח", אז אין שום חיוב כזה, וכל פעילות הקשורה לזה היא מיותרת לחלוטין. ואם לכולי עלמא הרבי הקפיד מאוד ולמען האמת שנא את האמירה הזו ש"הרבי הוא המשיח", כי הוא ידע בדיוק מה היא גורמת (וכולנו יודעים זאת היום) - איך אפשר לבוא ולטעון "הרבי לא דאג" למנוע זאת?

אלא מאי, שוב, יש כאלה שמוצאים בדברי הרבי אסמכתות? על כך כבר כתבתי לעיל ב-43, שיש כאלו שמוצאים בדברי הרבי אסמכתות לכל דבר, וכיום אפילו "מקבלים" על שיטותיהם "תשובות מפורשות" ומרומזות "באגרות קודש".

י"ז בכסלו תשס"ז
49. למגיב 37 התבונן ואולי תזכה יום להבין !
לפי מבט ראשון רואים מיד שאתה מישראל ומגיב 9 מארצות הברית .
ההבדל המהותי בניך לבנו הוא..
בחוץ לארץ החיים הם אמיתיים הלבוש ,האוכל,העבודה (קבועה),המכונית וכו'
אצלם הדבר בדוק שההתקשרות וכל שאר מושגי יהדות הרבה יותר עמידים ואמיתיים .
בישראל אוהבים משחקים ,כל החיים משחק אחד מהמושלים שבה ועד העובד הכי פשוט .
ולכן לרבי מצאו תואר חדש "נשיא דורנו" .
בכל מקום בחוץ לארץ אין משחקים, מה שלבן לבן מה ששחור שחור .יש בזה מעלות וחסרונות.
המעלה הכי גדולה אצלם שהרוחניות יכולה להיות יום אחד בצורה אמיתית חדור באדם.


י"ז בכסלו תשס"ז
50. תגובה ל46 - קירובים לאדם אינם מהווים "הכשר" למעשים אבל היו גם תגובות מעודדות למעשים
ממאמרו של וילהלם נראה שהוא מתנגד למעשיהם של המשיחיסטים הקיצוניים לא פחות ממך.

יחד עם זאת לא עלינו המלאכה לגמור וכל אחד צריך להיות חסיד במעשיו.

דוקא מהפתק שאתה מצטט שאין חיוב כלל וכו' ישנה הוכחה הכי חזקה לדבריו של וילהלם הרי ההמשך בפתק הזה הוא (- אינני מדייק בלשון)"אבל יש חיוב של אהבת ישראל".

זו בדיוק הנקודה, עם כל הכאב הרי לא נצליח לשנות את דעתם של המשיחיסטים, אז במקום להתעסק עימם צריך לתת להם לעסוק בשלהם ללא התנצחויות ולהשקיע את כל האנרגיות שלנו בעשיה חיובית של דברי הרבי על פי ההבנה החסידית שלנו.

כמו שלא מפריע לנו שקיימים ליטאים למרות שיש לנו את אותה תורה, גם לא מקומם אותנו שקיימות חסידויות אחרות למרות שכולם מתיחסים לבעש"ט, כך אנו צריכים להשלים עם המצב שקמה קבוצה חדשה שמתיחסת לרבי והם לא בדיוק סוברים כמונו.

מה שברחוב כולם מזהים אותם כחבדניקים מהשורה, הרי ברחוב גם כל ה"חרדים" ניראים אותו דבר, ואצל הגויים כל ה"יהודים" אותו דבר וזה לא מפריע לנו.
י"ח בכסלו תשס"ז