"הפכתי אותם מיקעס לחסידים". מימין לשמאל: הרב חודקוב, הרב וולף והרא"מ זילברשטרום
"הפכתי אותם מיקעס לחסידים". מימין לשמאל: הרב חודקוב, הרב וולף והרא"מ זילברשטרום
אב רחום, מנהל דגול

הרב ישראל זילברשטרום, שזכה בנערותו ללמוד ב'חברותא' עם הרב אפרים וולף ע"ה, במאמר מרגש לרגל יום היארצייט (עלה במחשבה)


זוכר אני את אותו יום, עת קראתי בתהילים "מה אהבתי תורתך וגו'" הקאפיטל של אותו יום שבו הגיעה אלי הידיעה כי נלב"ע הרה"ח ר' אפרים וואלף ע"ה. שהיתי אז בבית חב"ד של הרב אהרון ליבערמאן בפורט לודרדייל שבפלורידה, אולם הפסוק היכה בי שוב ושוב, כי זה גילם פן כל כך מיוחד אליו זכיתי להיחשף.

עלתה בידי הזכות להיות "החברותא" של ר' אפרים במשך שנה תמימה, ואפרש את שיחתי לבל יחשדוני בגבהות לב שלא במקומה. מידי שנה בשנה נמשכה המסורת, שאיני יודע מאימתי החלה, שההנהלה הרוחנית בישיבת תות"ל לוד בוחרת את א' התמימים משיעור ג' ישיבה קטנה להיות חברותא של ר' אפרים בזמן הפנוי שלו. והרי כידוע לכל זמן פנוי לר' אפרים לא היה, כמי שעל שכמו רבצה האחריות לניהול כל ענייני חב"ד בארץ הקודש, בתור בא כוח של הרבי ויו"ר כל המוסדות וכו', ולכן בזמן מנוחת הצהרים, או הפסקת האוכל איך שנקרא לזה, הוסיך ר' אפרים לעצמו קביעות בנגלה עם א' התמימים.

זה היה שיא מבחינתו של תלמיד צעיר, תמים בן 16, לשבת פנים אל פנים עם המנהל הדגול, עם הדמות האגדית, שהפכה פתאום לדמות של אב רחום שמתעניין בפרטים הגשמיים ובסדר היום, נהנה לשמוע איך הייתה ההתוועדות אתמול וחוקר באהבה מה התוכניות של מבצע חנוכה וכדומה. לפניי היה זה ידידי ר' הלל מונדשיין שיחי' ובשנה שאחרי היה זה ידידי ר' יוסף דמיחובסקי שיחי'.

בצניעות האופינית לו הוא התייעץ איתי במפגש המקדים איזה מסכת לקחת, כאילו שכל הש"ס פזורה לפניו ועלי רק ללקט. לבסוף לאחר ששאלתי את מוריי והוריי, בחרנו ביחד ללמוד נדרים עם ר"ן, וכך ישבנו מידי יום ביומו בהפסקת הצהרים ללמוד את מסכת נדרים עם רש"י ר"ן ומפרשים נוספים.

גיליתי עולם מופלא וחדש. יהודי תלמיד חכם בקנה מידה שלדעתי עד היום רבים וטובים אינם מכירים בזה עם פשטות חסידית כובשת שנדיר למצוא בין בעלי הנגלה בדורינו במחנינו, למרות שישנם כאלו ב"ה.

אבל הפלא הכפול אצלי היה ההכנעה והביטול שלו, של 'עסקן' אל מול 'תמים' כפי שהוא הסביר לי בא' משיחות החולין הרבות שהיו לנו לפני ואחרי. כשידע מראש שהשיעור יתאחר או יבוטל היה מתקשר לזאל, כדי לבקש את הת' זילברשטרום, ומודיע לי!

היה לו מזכיר, הוא יכול היה לשלוח מישהו, יכול להודיע לי דרך המשגיח הרב י"י בוטמן שיחי' או כל איש צוות אחר, אבל הוא היה מתקשר בעצמו ובקול שקט ועדין "מתנצל", הייתי נשאר בהלם גם בטלפונים במחצית השנייה של השנה.

ידוע ומפורסם בשער בת רבים סדר היום הקפדני של ר' אפרים, איך שלא פספס שיעור או קביעות, גם על חשבון אירועים חב"דיים ציבוריים בהם אפילו אלו שהיה לו חלק ישיר בארגונם, או אפילו שמחות משפחתיות קרובות ביותר. כמי שזכה לפגוש אותו מידי יום במהלך שנת ה'תשנ"ו, אני יכול להעיד על כך בפה מלא.

ר' אפרים היה אוכל את ארוחת הצהרים, וגם זמן זה מנוצל: הוא היה עובר על הידיעות שפורסמו בתקשורת אודות חב"ד. מדהים. לכאורה הרי זה חלק מהשליחות, מהתפקיד, להיות מעודכן ולהגיב או לדווח לרבי, אבל זה הרי חולין יחסית, אז את זה עושים כבדרך אגב בזמן שאוכלים. אחר כך היה ניגש לשטוף בעצמו את הצלחת במטבחון הקטן. יגעתי ולא מצאתי ואני מאמין שלא אמצא עוד מנהל בעולם שעושה כדברים האלו. לא אמשיך בתיאור הפרטים, אולם הלקחים המאלפים שלמדתי במהלך השעה היומית במשך שנה תמימה, נחקקו אצלי עמוק בנפש.

נקודה נוספת: תמיד אבל תמיד, ואין לי מושג איך, כי זה היה בכשירון אדיר, מצד אחד לשאול ולחקור, מצד שני לא לפגוע. כל יום איך שהוא היה שואל אותי שאלה מתוך הסוגיא הנלמדת שקשורה בשיעור הרמב"ם היומי של 3 פרקים ליום.

ראשית למדתי מכך, שבבוקר השכם עוד לפני שהוא יוצא ליום העבודה, הוא כבר סיים קודם לכל עם מילוי התקנה הק' של הרבי, כי הרי ברור לי שלא היה גוזל מזמן העבודה בשביל התקשרות אישית. שנית, הוא רצה גם לבדוק אם אני עושה כך, ולמרות שבתחילה לא הקפדתי על כך, שהרי לא שמעתי מהמשפיעים בישיבה שיש עניין שעד ארוחת הצהרים כבר נהיה אחרי לימוד הרמב"ם היומי. אחרי שבועות ספורים זה כבר הפך לשיגרה, הייתי מנסה להספיק בין סדר להפסקונת את 3 הפרקים כדי להיות מוכן למבחן היומי, אבל זה כמובן היה בהבלעה.

חוכמת חיים. כשהבחין שאנחנו שקועים מידי בנדרים, לעיתים היה מציע ללמוד איזה שיחה של הרבי על פרשת שבוע ביחד, או בהזדמנות אחרת הוא שאל אותי סתם כך, האם למדנו עם המגיד שיעור את הדפים של ר' חנינא סגן הכהנים. למי שלא מכיר, במסכת פסחים מדלגים בפרק ראשון כמה דפים העוסקים בהלכות ובסוגיות שהם לא "ישביתיות", הוא הסביר לי את הטעות שבזה לדעתו, ויחדיו צללנו אל עומק הסוגיות החל ממשנת ר' חנינא והלאה, עד לסיום הפרק.

לא אוכל שלא לסיים פרק קצר זה, [לא נגעתי במפגשים שזכיתי להם עם בנו הבלתי נשכח הרה"ח ר' שלום דובער ע"ה "בערקה", בגרם המדריגות הידוע או במשרדו הקטן אך הדינמי] בלי לאזכר מה ששמעתי בזמנו.

ביטוי נדיר מפי קודשו של רבינו שאמר לא': [בתרגום חופשי לעברית] יש לי שלושה חסידים, שהפכתי אותם מיעקעס לחסידים בלב ונפש, הרחמ"א חודקוב, הר"א וואלף, (ויבלחט"א) הרא"מ זילברשטרום.

כל אחד משלושת חסידים אלו הגיע מבית לא חב"די ואף יקי, וכידוע שבאשכנז באופן גלוי לא התפשטה תנועת החסידות וודאי לא תנועת חב"ד. הרבי התגאה באזוני אותו חסיד, על המהפיכה האשכנזית בדוגמת שלושת אישים בולטים אלו שכל אחד בתחומו היה והינו בא כוחו של הרבי ואיש אמונו בתחומי העסקנות, החינוך והניהול, וקידום ענייניו של הרבי כפי רצונו הקוה"ט.

קוים רבים משותפים מאפיינים את שלושת החסידים הנ"ל ואכמ"ל.

כ"ח בשבט תשס"ח
תגובות
12
1. מי המקור?
כתבת יפה על ר' אפרים ע"ה, אוי מי יתן לנו תמורתו!!!
אשמח אם תוכל לכתוב את מקור השמועה ל"ביטוי הנדיר" של רבינו. האם הוא מאביך או מסבך וכו', או שזה מיתווסף למקורות של "רב סרן שמועתי"...
כ"ח בשבט תשס"ח
2. ביטוי נדיר
למי בדיוק אמר הרבי את ה"ביטוי הנדיר" הנ"ל?
כ"ח בשבט תשס"ח
3. הפכנו ל'מתנגדים'?
כ"ח בשבט תשס"ח
4. הפכנו למתגדים?
אפרים הפך ל'גדול'?
רק לירושלמי יכולה להיות תפיסה כזאת..
כ"ח בשבט תשס"ח
5. לא מסתדר לי
הרב חודקוב והרב וולף היו חסידים בלב ונפש עוד לפני תש"י.
על הרב זילברשטרום איני יודע, אבל אני יודע שהוא בכלל לא יקה... הוא מבריסק.
כ"ח בשבט תשס"ח
6. באבע מעשיות
מתי אמר הרבי? ולמי? וחודוקוב למרות טבעו לא הי' יעקע רק נולד ברוסיא וגדל בלטביא!
כ"ח בשבט תשס"ח
7. למה לא להגיב לעניין?
במקום סתם לתקוף ולהשמיץ, אפשר לפנות ולשאול.

וכל אותם משנאים צאחניקים המסתתרים תחת שמות שונים ולא סובלים הערכה פשוטה וכנה לר' אפרים, חזרו לחקירות.

הרב חודקוב ושאר המוזכרים אולי לא נולדו בגרמניה אבל היו יקים בטבעם ולהרבה 'שפיצים' זה הפריע כל ימי חייהם וכלפיהם בדיוק התבטא כנראה הרבי את אותו משפט מדהים.
כ"ח בשבט תשס"ח
8. ל3ו4
לתומי חשבתי, שחסיד הוא עניו ומקיים 'מכל מלמדי השכלתי'. אין לו גאווה ולכן הוא תמיד מוכן לשמוע, הוא חסיד ולכן הוא יודע שכל דבר שהוא שומע זה בהשגחה פרטית כדי ללמוד הוראה.
הוא חונך על ידי הרבי שחזר אין ספור על הפסוק "והחי יתן אל ליבו".

לעומת זאת מתנגד בגאוותו לא מתאים לו ללמוד מכל אחד, בטח שלא מתאים לו שמתארים גדולתו של מאן דהו שהרי הוא דורך עליו....
כ"ח בשבט תשס"ח
9. העצמה מיותרת ומלאכותית

השבוע יצא לי לדבר עם עוד אברך שלמד שנה שלמה עם ר' אפרים ע"ה ולקח לו 20 שניות לתאר את החוויה עד שעבר לנושא אחר...

משהו מאד מלאכותי בכל האריכות והכאילו "חוויה ששינתה כמעט את חיי"

מה יהיה?
מחר עוד תכתוב טור ארוך על סעודות השבת בחדר אוכל בלוד.. איפה יענקל רייניץ עמד בדיוק וכמה סיבובים עשה עם הגארטל?

כ"ט בשבט תשס"ח
10. אני המום
קשה להאמין כשאתה קורא את התגובות המרושעות,מה לא נכון במה שכתב הרב זילברשטרום? האם יש חולק על כך שהרב וולף היה משכמו ומעלה?
אז מה עם החבר של המגיב הקדיש רק 20 שניות לתיאור החויה,אז אסור לכן לרב זילברשטרום לתאר את זה ביותר מכך?
ל' בשבט תשס"ח
11. ה...ל...ם
מה קרה? מה הקנאה הזאת???
אין לכם סבא שאתם יכולים להתפאר ולהרגיש טוב לידו?
נהייתם חבדניקים רק לפני שנה?
אני לא מבין את אלה שכותבים תגובות עם המון קנאה. מאיפה ירשתם אותה? בטח מהסבא שלכם שלכן הרבי לא אמר עליו דבריו כאלו...
א' באדר א' תשס"ח
12. לצערי הנכד לא הביא כבוד לסבו
באם הנאמר בשם הרבי היה נכון
היה עליו להביא את המקור

א' באדר א' תשס"ח