הרב אהרן דב הלפרין
הרב אהרן דב הלפרין צילום: שטורעם
שום אדמו"ר לא יכול להכתיב לנהוג בניגוד להוראות הרבי

מבלי למתוח ביקורת או לערער, חלילה, על החלטת כבוד הרבנים: שום אדמו"ר או רב או ראש ישיבה, גדולים ככל שיהיו, אינם יכולים להכתיב לחסידי חב"ד לנהוג בניגוד להוראות של הרבי זי"ע. זה כל-כך פשוט, כל-כך ברור, כל-כך מובן מאליו – עד שאין – וכנראה לא היה – שום צורך לדון בעניין עקרוני זה ■ הרב אהרן דב הלפרין מגיב לסערה סביב שמחת בית השואבה בשיכון חב"ד בירושלים, ויש לו גם מוסר השכל מאלף מסיפור שארע עם האדמו"ר רבי יואל מסטמר זצוק"ל וחסיד חב"ד עקשן


מאת הרב אהרן דב הלפרין

מבחינה מעשית, בכל הקשור לשמחת-בית-השואבה בירושלים, בית-דין רבני חב"ד קיבל את ההחלטה, והחלטתו מחייבת, כמובן ופשוט, כל חסיד חב"ד וכל מוסד חב"די.

בדברים הבאים אין שום כוונה למתוח ביקורת או לערער, חלילה, על החלטת כבוד הרבנים. יחד עם זאת, בגלל אי-הבהירות השוררת בקרב חסידי חב"ד בקשר למניעי ההחלטה, חשוב להבהיר כמה נקודות שלגביהן לא תיתכן שום מחלוקת.

א. שום אדמו"ר או רב או ראש ישיבה, גדולים ככל שיהיו, אינם יכולים להכתיב לחסידי חב"ד לנהוג בניגוד להוראות של הרבי זי"ע. זה כל-כך פשוט, כל-כך ברור, כל-כך מובן מאליו – עד שאין – וכנראה לא היה – שום צורך לדון בעניין עקרוני זה.

ב. גם אם יתקבצו כל מלכי מזרח ומערב – מאן מלכי רבנן – ויוציאו, למשל, איסור גורף על כל בחורי הישיבות שלא יסתובבו בימי שישי אחה"צ בתחנות מרכזיות ובחוצות הערים – תלמידי ישיבות חב"ד, כמובן ופשוט, לא יצייתו להוראה זו, אלא ימשיכו ללכת לכל המקומות הללו כדי לקיים את הוראתו הק' של הרבי ל'מבצע תפילין', דווקא במקומות אלו.

ג. אם יש הוראה ברורה של הרבי לערוך את שמחת-בית-השואבה דווקא ברחובה של עיר, ובשטורעם הכי גדול – לא יעלה על הדעת חלילה וחס להתפשר בעניין זה. מותר וצריך בהחלט למצוא פתרונות יצירתיים להפרדה מוחלטת בין גברים ונשים וטף – אך לא להיכנע לשום תכתיב שמשמעותו איזשהו שינוי או פשרה, ולו הקלה ביותר, ממה שהיה נהוג כל השנים לפי הוראת הרבי.

ד. אם  חב"ד ורבניה מרגישים צורך להצטרף לתקנות האדמורי"ם והרבנים בכל הנוגע לענייני צניעות – הדבר נכון וראוי ואולי אף הכרחי. יש הרבה שטחים שניתן לעשות זאת. למשל – להצטרף לתקנה להשתמש רק בטלפונים כשרים. למשל – להצטרף לתקנה שבבתים לא יהיו מכשירי אינטרנט. למשל – להצטרף לתקנה של אוטובוסים נפרדים. למשל – להצטרף לתקנות על אורך הלבוש וסוג הלבוש של בנות ונשים. כל הדברים הללו אינם סותרים שום הוראה של הרבי ואדרבה. אך בנושאים שבהם יש הוראה מהרבי, כמו שמחת בית השואבה דווקא ברחובה של עיר – ועם כל השטורעם – או מבצע תפילין בכל המקומות בחוצות הערים וכיו"ב – בעניינים אלו לא רק שאיננו מחויבים לקיים הוראת רבנים ואדמו"רים – אסור לנו לעשות זאת! שמחת-בית-השואבה, דווקא ברחובה של עיר, ודווקא בשיא השטורעם – היא חובה קדושה המוטלת על כולנו ללא שום פשרה והתקפלות. כי על כך נצטווינו. ואנו אין לנו אלא דברי בן-עמרם.

ה. משום כך חשוב היה שמזכירות בית-הדין, או, לחילופין, העסקנים הממונים על אירוע זה, יבהירו לציבור החב"די הרחב את משמעות ההחלטה ואת מניעיה, כדי שלא יעלה בדעתו של איש שהייתה כאן חלילה וחס איזושהי התקפלות או ויתור על קיום ציוויו המפורש של הרבי, בגלל קול-קורא של רבנים ואדמו"רים, חשובים ככל שיהיו.

***

ולסיום, סיפור קטן עם השלכה אקטואלית:

סיפר לי הגה"ח רבי שלמה זלמן הכט זצ"ל, השליח הראשון של הרבי לשיקאגו:

"יום אחד הגיע לשיקאגו כ"ק האדמו"ר רבי יואל מסטמר זצוק"ל, ובמהלך ימי שהותו בעיר התיידד עמי מאד. בערב שבת פנה אלי הרבי מסטמר בבקשה: כיוון שהוא מתכונן לשאת דרשה במוצאי שבת בבית הכנסת הגדול שלי, לצורך מגבית והתעוררות, וכיוון שיש לו כלל שהוא מקפיד לא להיכנס לבית הכנסת שבו המחיצה לא גבוהה בגובה מסוים, לכן הוא מבקש רשות ממני להגביה מעט את המחיצה לקראת הדרשה שלו במוצאי שבת. מיד עניתי לו שאינני מוכן לזה. שאל אותי האדמו"ר בתמיהה ובפליאה גדולה: "מה איכפת לכם? הרי מדובר במוצאי שבת אחת ומה יקרה עם המחיצה תהיה לכמה שעות יותר גבוהה?!" עניתי לו: "הרבי הריי"ץ נ"ע התפלל בבית-הכנסת זה (בזמן 'ביקור שיקאגו' המפורסם) ואם לרבי הספיק הגובה הנוכחי של המחיצה, וזה היה מספיק מהודר בשבילו – אינני מוכן בשום אופן לעשות אותה יותר גבוהה ומהודרת אפילו לשעה אחת".

"האדמו"ר מסטמר זצוק"ל, לא רק שלא נפגע מהסירוב, אלא הפטיר בהתפעלות גדולה לעבר גבאיו ומקורביו שהיו עמו: "דאס איז א חסיד!". [=זהו חסיד!].

י"ד בתשרי תשס"ט
תגובות
43
1. איך לא מתקפלים
בהמשך למאמר נפלא זה, אולי כדאי לפרט כיצד לא מתקפלים בנושא הנבואה של הרבי "הנה הנה משיח בא", ובפרט שאנחנו כמה וכמה שנים לאחרי "שנה שמלך המשיח נגלה בו" וגילויים מרעישים לעיני כל בשר.

צריך להסביר לדובר חב"ד ורבני חב"ד איך להסביר את ההתקפלות בדרך פילפול על גבי פילפול.
י"ג בתשרי תשס"ט
2. אכן, דברים כדורבנות.
י"ג בתשרי תשס"ט
3. הרב הלפרין
מזכיר את הפולמוסים הגדולים של שנות המ"מים. אח, היו ימים.
י"ג בתשרי תשס"ט
4. סיפור מיוחד ביותר פעם ראשונה שאני שומע את זה
י"ג בתשרי תשס"ט
5. דאס איז א חסיד!!!!!
אוי איזה סיפור מדהים וכל כך אקטואלי!!!! רבנים תתעוררו, הרבי אמר לא פעם, כאשר הנכרי רואה עמידה איתנה ותקיפה גם הוא מתקפל בפני הגאון יעקב!
י"ג בתשרי תשס"ט
6. כי בא (א)עורך!
הרב הלפרין! רוצים כאלו מאמרים, עוד ועוד. גם ב"על סדר היום" וגם ב"שולחן העורך".
י"ג בתשרי תשס"ט
7. שינוים בהלכה כן שינויים בדברי הרבי לא???
אם אלפי חסידי חב"ד יודעים לעקם את ההלכה (צניעות, תפילה במנין, ביטול תורה וכו' וכו') לפי רוחם למה לא יעקמו קצת את דברי הרבי למען נזיד עדשים פוליטי (פורוש - בחירות בירושלים)
י"ג בתשרי תשס"ט
8. עניין טכני במהותו
חבל שנחספים כאן לסערה מיותרת. רבני חב"ד נהגו היטב בחכמה ובתבונה, כאשר החליטו מה שהחליטו. הונח לפתחם מוקש עז מיימדים והיו צריכים סופר חבלן כדי לפרק אותו.
ומה אפשר למצוא חבלן יותר טוב שמפרק מוקשים מהסופר-אקסטרה-מגה-דיפלומט, הרב גלוכובסקי שליט"א, שבניסוחיו העדינים הצליח ב"ה למצוא מוצא הגון וטוב בפרשה הזו, שטוב לכל הצדדים.
מי שיש בידיו היכולת כתיבה ואין הוא נושא באחריות כמו הרבנים, קל מאד לכתוב ולצאת בכותרות מפוצצות, אבל אין הוא נושא באחריות. מה שאין כן הרבנים נושאים באחריות ויש השלכות לכל שורה שהם כותבים, ולעניות דעתי הם נהגו בתבונה יתירה במכתב שהוציאו היום.
שכן, כפי שהוסבר בטוב טעם הן על ידי הרב טוביה בלוי והן על ידי הרב מנחם ברוד, העניין הוא טכני במהותו: שמחת בית השואבה בירושלים מיועדת לציבור החרדי והחסידי, שאחרי מכתב הרבנים פשוט לא יגיע לאירוע! אז מה טעם יש לערוך אותו במתכנותו הנוכחית?!
וכפי שכתב אחד המגיבים בחכמה רבה השבוע: הרבי ציווה שהרחוב ירקוד, לא שחב"ד תרקיד. אם הרחוב לא רוצה לרקוד באופן כזה, הנח לו.
לכן, טוב מאד עשו הרבנים שזרמו עם הרצון של הקהל.

[במאמר המוסגר תרשו לי להביע תמיהה בקול רם: מי החליט ש"ברחובה של עיר" צריך זיקוקים ובמה? אולי הכוונה רחובה של עיר להתחיל בבית כנסת ולהמשיך ריקוד צנוע בחוץ?].
י"ג בתשרי תשס"ט
9. אהרון דב

כל הכבוד,רהוט,ברור ומתומצת
י"ג בתשרי תשס"ט
10. מאמר אדיר.
מאמר זה יש לו להתפרסם בכל רחבי תבל,ושידעו אותם אדמורי"ם שחב"ד
זה לא עוד גוף חסידי,שאפשר להשפיע .
אנחנו במילה אחת.חסידים!

להרב הלפרין על זה מברכים כתיבה וחתימה טובה!
י"ג בתשרי תשס"ט
11. מאמר מצוין, אין מילים
ולא הבנתי על מה נזעק מגיב 8, למה דלג על שתי הפסקאות הראשונות של המאמר?
י"ג בתשרי תשס"ט
12. הלפרין לא מבין
ריבונו של עולם מה ההשוואה בין תפילין לבין ריקוד ברחובה של עיר. אף אחד לא אומר לאנשי חב"ד איפה להסתובבב וגם אף אחד לא אומר לחב"ד מה לעשות ברחובות הכפר. אבל ירושלים אינה נחלת חב"ד וגם שיכון חב"ד לא שייך לחב"ד. ואידדך זיל גמור.
י"ג בתשרי תשס"ט
13. מאמר יפה
סוף סוף יש מישהו שאומר את מה שחושב בגלוי בלי פחד,
מאמר בטוב טעם קצר ולעניין
י"ד בתשרי תשס"ט
14. הרב הלפרין
כל הכבוד על הכתבות שאתה כותב....
לודניק 770
י"ד בתשרי תשס"ט
15. מוטקע בלוי
אהרון דוב תכתוב במפורש טוהר המחנה זה מוטקע בלוי ממפלגת העץ הידועה שהיה מראשי הלוחמים בתשמ''ט .ועכשיו בא עם איצטלע דקדושה והצליח לקחת אדמורי''ם ידידי חב''ד איתו בפיו החלקלק .
י"ד בתשרי תשס"ט
16. שפוי
בכל העולם היהודי מקובל. שדור דור ודורשיו. הרבי נסתלק כבר לפני דור שלם כמעט !
י"ד בתשרי תשס"ט
17. כל הכבוד
י"ד בתשרי תשס"ט
18. הרב הלפרין
עטו, עט סופר מהיר, מבריק ושנון, חד ובהיר.
חבל רק שאינינו זוכים כמעט לראות את מאמריו החדים והשנונים בעיתון "כפר חב"ד" הנמצא תחת עריכתו.
מאמרים אלו הוסיפו כ"כ הרבה נופך וצביון לעיתון.
י"ד בתשרי תשס"ט
19. זעקה גדולה ומרה
במצב כזה צריך כל אשר בשם חבדני"ק יכונה לערוך חשבון נפש נוקב תהומות.
הרי קריאה זו משמעותה אחת: "ג' תמוז נכנס לתוקף, הרבי כבר אינו בעולם!!!" רח"ל.

והרי לפני עשר ואפילו לפני חמש שנים לא חלמנו שהגערער יוציא איסור להשתתף בשמחת בית השואבה. וק"ל וק"ו שלא יאסור לקיים אותה!!!

זו עליית מדריגה חסרת תקדים, אדמו"ר אשר לכאורה "אוהד חב"ד" יוצא בגלוי נגד הוראה מפורשת של הרבי!

אם תרצו ניתן לתאר את זה כך: ויכוח מתנהל האם לקיים או לא - מצד אחד הרביומצ שני אדמורים ורבנים "אוהדי חב"ד"!

- - - מסקנא: אנחנו משדרים שג' תמוז התנחל בחיינו ונעשה עובדה מוגמרת.

אוי לו לדור השביעי שכך רואות עיניו.
י"ד בתשרי תשס"ט
20. לא צודק ולא חכם
מלכתחילה לא הבנתי מה ראה אהרן דב לשטות זו במאמרו, דיבורים קיצוניים מיותרים ומוטעים מיסודם, שאין להם כל מקור בדרך החסידות ובתורת הרבי.

אך לאחר שראיתי את התגובות כאן, הבנתי היטב:

היו ימים בהם ההמון החבד"י נהה אחרי מאמרי הפולמוס של אהרן דב בהערצה עיוורת ובגאוה גדולה, הוא היה תמיד זה "שהכניס להם", ו"הראה להם מה זה", והקצין את המחלוקת מהצד החבד"י.

אך בשנים האחרונות, לפחות מאז מאמריו ב"מבצע ביבי", כבר אין אש ולהבה במאמריו, אין מלחמה וקיצוניות. ובעוונינו, אין לנו לא מעריצים ולא המון, לא ציטוטים במקוה ולא פופולריות בחב"ד.

מה לעשות וברוב בנושאים שעל סדר היום נמצא העורך הרהוט ושנון בצד מתון יותר של המפה?

והנה נמצאה העצה, הנה סוגיה שבה טרם הביעו דעות פטרוני חב"ד, נתנה רשות למשחית, והוא תיכף קם והופך לגדול החסידים ולנושא הדגל בחירוף נפש בראש צבא המחנה.

ואף נבואה נזרקה בו, שבכל חמשת הדיברות שמפי הגבורה נתנו "לא תיתכן אף מחלוקת"!

לדידי למשל ברור, שלו היו יוצאים מספר רבנים המקובלים על הרבי באיסור כזה בחיים חיותו בעלמא הדין, היה הרבי שולח מיד הוראה דחופה לבטל את כל החגיגות ברחובה של עיר, ואכן אירעו מעשים בדומה לכך. וגם לדידי "זה כל-כך פשוט, כל-כך ברור, כל-כך מובן מאליו – עד שאין – וכנראה לא היה – שום צורך לדון בעניין עקרוני זה"!
י"ד בתשרי תשס"ט
21. הרב הלפרין צודק
זה מתחיל בזה, ויחלחל אט אט לתהלוכות ל"ג בעומר עם כל מיני תקנות למיניהן והכל כמובן יהיה בשם טוהר המחנה.

למגיב שבא להתפלסף על רחובה של עיר, כן בהחלט רחובה של עיר זה לא רק לצאת ידי חובה בשני מעגלי ריקודים על האספלט השכונתי. הכוונה היא שיבואו אנשים בהמוניהם ויחגגו את שמחת בית השואבה שבעצם החגיגה הגדולה יש עניין גדול וחשוב מאוד.
י"ד בתשרי תשס"ט
22. ההחלטה של רבני חב"ד
מוזרה בעיניי. אני מבין את הלחצים מבחוץ, אבל מי אם לא הם צריך לעמוד חוצץ מול כל הלחצים ולקיים את הוראות הרבי. הם הראשונים שאמורים לעשות את זה.
י"ד בתשרי תשס"ט
23. אני לא יודע אם זה לא הכובע שבוער על הראש
אבל מה חב"ד נזעקים כל כך, הרי הכוונה הייתה כללית ולאו דווקא לשמחות בית השואבה של חב"ד. הרבנים והאדמו"רים התכוונו גם לשמחות והקפות שניות של ש"ס ועוד כל מיני גופים שלפי שיטתם אסור לעשות את זה.
י"ד בתשרי תשס"ט
24. שיעשו כרצון עצמם - שלא יבואו
לשמחת בית השואבה. תאמינו לי, יסתדרו בלעדיהם. למה צריך לכפות החלטה כזו על חב"ד?
י"ד בתשרי תשס"ט
25. לא הבנתי מה קרה השנה
שלא היה שנה שעברה? האם שנה שעברה לא עשו פאשקוולים נגד?
י"ד בתשרי תשס"ט
26. למה לחמם את העסק יותר ממה שהוא?
האם הרב הלפרין יוצא פה בגלוי נגד הוראת האדמו"ר מגור? האם ידועים ההשלכות לכך? אז בשביל מה להוציא את כל העסק מפרופורציות.
י"ד בתשרי תשס"ט
27. למגיב 12
כתבת:"ריבונו של עולם מה ההשוואה בין תפילין לבין ריקוד ברחובה של עיר. אף אחד לא אומר לאנשי חב"ד איפה להסתובבב וגם אף אחד לא אומר לחב"ד מה לעשות ברחובות הכפר. אבל ירושלים אינה נחלת חב"ד וגם שיכון חב"ד לא שייך לחב"ד. ואידדך זיל גמור. "

על זה הדיון?!?! ירושלים שייכת לחסידי חב"ד בדיוק כמו שהיא שייכת לחסידי גור. האם חסידי חב"ד פולשים לרשות הרבים בלי רשות? האם הם באים לרקוד מול בית הכנסת של האדמו"ר מגור או בעלז?

ההנהגה של עסקני ורבני חב"ד בענין זה עוד יהיו לה השלכות מרחיקות לכת ר"ל.
י"ד בתשרי תשס"ט
28. איפא הנפלינו
זה מתחיל בהדפסת דף היומי בדבר מלכות . ממשיך עם הכתבות על צניעות כי צריך "להידמות לחרדים", ונגמר ברצון להצביע לאגודת ישראל , וברוך השם שיש אפילו מנין חבד"י באומן , מה הפלא שזו התוצאה
י"ד בתשרי תשס"ט
29. doveleh!!!
Devarim kedorbonut!!!!

Finally a person with a working brain in his head and a pen to go along….

When will we get in line for Yechidus at the Gerer Rebbe’s door???!!!!

Yorod yoradnu peloim…

Lana’ar haze (the Rabonim who agreed with the menagdim to the Rebbe – but put it in a – posul – zeidene zupitze) LO hispalalnu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Moshe ben amram
Moscow
י"ד בתשרי תשס"ט
30. הניפלינו צריך להיות דווקא בצניעות
תגובה ל28 דווקא בצניעות צריך להוות דוגמא לחרדים. כך רצה הרבי. אנו מעוניינים לקרב את כל החוגים כולל החסידים והחרדים. אין ענין לפתוח במלחמות מזיקות וד"ל. תפסיקו להיות "גיבורים"......הפשרה שהושגה מצויינת ומכובדת ויישר כוח לכל הצדדים...
י"ד בתשרי תשס"ט
31. תגובה ל 12
הרבי דווקא רוצה שנרקוד מחוץ לכפר, נחלה או שיכון חבד, דווקא ברחובה של עיר

שמואל מרום
י"ד בתשרי תשס"ט
32. אנא לארגן תזמורת חסידית טובה ניגוני חב"ד עם ריקודים כל הלילות שימשוך קהל רב כמו בחסידויות אחרות
הרבי דרש שירקדו ברחובה של עיר ולא הופעות זמרים ולכן הגיע הזמן שיארגנו בחב"ד ריקודים כל הזמן בלי נאומים לפחות כמו בתולדות אהרן קרלין תולדות אברהם יצחק וכדומה
אלא שהם עושים זאת בבית הכנסת והנשים צופות מעזרת נשים והחלונות ואילו בחב"ד זה יהיה ברחוב ולפחות שהגברים ירקדו (לא נורא אם יהיה צניעות גם בחב"ד גם את זה הרבי דרש)
מה שהיה לצערינו בשנים האחרונות בשיכון חב"ד מיעוט ריקודים ובעיקר הופעת זמרים ונאומים ובמה ולכן כנראה היה קיטרוג על זה והגיע הזמן לתקן זאת ולהתמקד בריקודים ולא בהופעות
י"ד בתשרי תשס"ט
33. אולי זה הבעיה
יש גם "בקשה נפית" מהרבי של "עשה לך רב" אבל לצערי גם על זה דשים ... וברגע האמת כשהרבנים מחליטים מתחילים לפקפק בדיברהם .... אם לא תתנו לרבני חב"ד להחליט סימן שלא הבנתם את "הבקשה נפשית" של הרבי.
ואם הם החליטו אותם רבני חב"ד בירושלים כך אז סימן שכך צריך להיות) ואם יש רב בכפר חב"ד שלא מרוצה שיעשה את הרעש בכפר חב"ד עם כל השטורעם.
ונא להפסיק כל פעם להחליש את כוחם של אותם רבנים שמשתדלים בזמן החושך הזה להאיר במקצת.
י"ד בתשרי תשס"ט
34. אשרייך הרב הלפרין שליט"א
כבוד הרב הלפרין שליט"א
אשרייך על זה שאתה מזכיר כי צריכים לעשות ברחובה של עיר
וזאת לאור תקנתו הרבי נשיא דורינו מלך המשיח שליט"א
שעם רוקדים ברחובה של עיר אז גם הרחוב רוקד
ממני
יו"ר מטה אירועי חב"ד בארה"ק תי"ו
הבה"ח הרב אביגדור קליין שליט"א
רחוב אהבת ישראל 53/1 תל ציון טל: 02-9971094
י"ד בתשרי תשס"ט
35. ועוד הערה או הארה...
ידוע שיש גביר באירופה (דרך רב ידוע שמומחה במקוואות) שמוכן לתרום למקוואות אך בתנאי שיהיה גם אופן של "השקה", כי לדעתו לא מספיק בור ע"ג בור.
ולענ"ד גם בזה יש מן המעט הקשור לסיפור משיאגו. וד"ל ואכמ"ל.
י"ד בתשרי תשס"ט
36. מאמר חזק אבל מיותר
י"ד בתשרי תשס"ט
37. סיפור מדהים!
זכורני איש דגול זה, הי' מורם מעם ממש, יליד אמירקה! ברור לי שכן נהג בכל ענין כל ימי חייו בקידוש שם שמים, וממנו יראו וכן נעשה. תודה רבה לידידי הרב הלפרין על הסיפור!
י"ד בתשרי תשס"ט
38. כל מה שאמר הרב הלפרין!
"כל מילה נכונה", כמו (להבדיל) "כל מידה נכונה". תודה רבה, חזק ואמץ, יפוצו מעיינותיך חוצה.
י"ד בתשרי תשס"ט
39. אדמורי"ם
אדמו"ר פירושו אדונינו מורינו ורבינו, אדמו"ר זה לא כינוי ולכן לא צריך לכנות אותם בשם אדמו"ר אלא בשם הרבי של.........
י"ד בתשרי תשס"ט
40. למגיב 20
"העיל ונפק מפומי' דרב" תכניס את זה עמוק לראש, און דאס איז א חסיד.
י"ד בתשרי תשס"ט
41. צודק!!!
בא נראה אותם עושים את זה לפני ג' תמוז
ט"ו בתשרי תשס"ט
42. סופו מוכיח על תחילתו!
ההודעה של הוועד למחנה הטהור שהתפרסמה בהמודיע ומברכת העסקנים מוכיחה דבר פשוט: יש מי שמכתיב לחב"ד באה"ק מה לעשות ומה לא והוא לא הרבי נקודה!
זה דבר שלא היה עובר בשום מקום ברחבי תבל גם אצל השליח הקטן ביותר , בושה חרפה כלימה וחלישות הדעת אופפתני,

הלוואי שלפחות עתה יגיעו המוני חסידי חבד וימשיכו השמחה לרחובה של עיר בכל רחובות ירושלים שגם השוטרים (היהודים ושאינם כאלה) ירקדו.
י"ז בתשרי תשס"ט
43. אז מה זה הועיל לנו?
י"ח בתשרי תשס"ט