ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
380 עמודים של סקירה מרתקת על מסעו האחרון של רבינו הזקן
מאתיים שנה ל"יציאת ליאדי", הבריחה וההסתלקות
כריכת הספר
כריכת הספר | צילום: שטורעם
ספר חדש מאת החוקר והסופר החב"די הרב יהושע מונדשיין יוצא בימים אלו ומוקדש למאתיים שנה ל"יציאת ליאדי", לבריחה אל מעמקי רוסיה ולהסתלקותו של אדמו"ר הזקן ● הספר, בפורמט אלבומי גדול, כולל כ-380 עמודים, שחלק ניכר מהם גדוש בתצלומי כתבי ידם הק' של אדמו"רי חב"ד וחסידים מכמה דורות, וכן בתמונות צבעוניות, שחלקן רואות כאן לראשונה את אור הדפוס ● לכתבה המלאה
    
 
הד"ר המחתרתי והתודה של הרבי ● מאמר מיוחד
הרבי הריי"צ והרב זוין
הרבי הריי"צ והרב זוין | צילום: אילוסטרציה
מאגרותיו של הרבי הקודם אנו למדים על פועלו הגדול של איש הג'וינט, הד"ר יוסף רוזין, שפעל במחתרת למען הרבי הקודם וחב"ד ברוסיה הקומוניסטית ■ כינויו היה 'שושנה', ואכן עם סיום תפקידו, בשלב כבר בו לא ניתן היה לצפות ממנו לעזרה נוספת, ביטא הרבי הקודם את הערכתו הגדולה והתודה לה היה ראוי ■ כך גייס הרבי לטובת העניין את כשרונו של הרב שלמה יוסף זוין ■ הרב משה מרינובסקי במאמר מיוחד ■ למאמר המלא
     4 תגובות לכתבה זו
 
שני מכתבים ותקופה מסוגלת • מאת הרב מרינובסקי

"מאין ליש תמיד". במילים אלה מסתיים שיעור התניא היומי של אתמול, טו"ב שבט, וכבר אמרו חסידים כי רמז יש בדבר: "אין" ראשי תיבות יו"ד אל"ף ניסן, ו"יש" ראשי תיבות יו"ד שבט. וזה הזמן בו אנו עומדים. בימים אלה. הדי יו"ד שבט עדיין מהדהדים וזריזין מקדימין וכבר פותחים בהכנות לי"א ניסן הבעל"ט אף כי השנה מעוברת ונראה שימים רבים לפנינו עד יום הולדת את מלכנו.

וכשאומרים יום הבהיר י"א ניסן רבים נזכרים באופן מיוחד בזה של שנת תשל"ב, שנת השבעים. כזכור באותה שנה הגיעו ארועי י"א ניסן לשיא חסר תקדים. מי שזכה להיות בהתוועדות של הרבי באותו יום גדול זוכר את הקהל העצום ואת השמחה האדירה, את האורחים ה'רשמיים' הרבים, מי שנולדו או גדלו אחר כך מכירים את גדולת היום מתוך השיחות, מתוך תיאור הפעילות על הקמת ע"א מוסדות ועוד ועוד.

בתוך כל הדברים הגדולים והנשגבים הללו, מעניין לשים לב ל'פרוייקט' מיוחד בו עסק הרבי בימים שבין יו"ד שבט – ובעקבותיו – וי"א ניסן באותה שנה.

     1 תגובות לכתבה זו
 
מה עושים כשיש צרות?
תחנת רכבת בריגה, ראשון משמאל הרב מרדכי חפץ
תחנת רכבת בריגה, ראשון משמאל הרב מרדכי חפץ
בעקבות שורה של אסונות ופטירות טראגיות שארעו בחודש האחרון בקהילת חב"ד, הרב משה מרינובסקי מגיש טור מיוחד • בתוך הדברים: סיפור מהרבי אותו שמע מאביו הרבי הרש"ב ופירוש של הרבי מהר"ש על הפסוק "אני אל אלקים אקרא וה' יושיעני" • מה עושים כשיש רח"ל עת צרה ואיך מתגברים על הייסורים? וכיצד פועלים שה' יעזור ויהיה טוב? • מיוחד
     3 תגובות לכתבה זו
 
הגיע הזמן לבאר את הקונטרס
הימים שבין חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי וזה של אדמו"ר הזקן הם שעת הכושר לעסוק בתורתם ובמשנתם • "קונטרס ענין תפלה – תקפ"ז" הוא אחד המיוחדים שהודפסו בספר "מאמרי אדמו"ר האמצעי – קונטרסים" • יש לקוות כי למען הפצת המעינות ולחשיבות המאמר הייחודי יקום מי שיטול על עצמו את האתגר להכין מהדורה מבוארת של המאמר • הרב משה מרינובסקי במאמר מיוחד
    
 
אדה"ז, רימונים מא"י ומקוואות
בימי אדמו"ר הזקן לא היו מקוואות טהרה מפוארים כמו אלה שקיימים היום. האפשרויות הטכניות והאמצעים הכלכליים היו בצמצום רב וכאשר רבנו הזקן כתב את רשימתו המפורסמת "דיני תקוני המקוה ועשיתה, הוא מתייחס בין השאר למקוה שנבנה כך שבונים תיבת עץ בגודל מתאים לטבילה ובתוכה סולם לרדת בו, ולאחר שהתיבה נבנית ...
    
 
התוועדות מעולם אחר / מיוחד
בכיוון השעון: הרב מאיר גורקוב, הרב שמואל זלמנוב, הרב יהודה חיטריק, הרב ישראל לווין, הרב אהרן תומרקין, הרב חיים אליעזר קרסיק ע"ה
בכיוון השעון: הרב מאיר גורקוב, הרב שמואל זלמנוב, הרב יהודה חיטריק, הרב ישראל לווין, הרב אהרן תומרקין, הרב חיים אליעזר קרסיק ע"ה
בהתוועדות משתתפים הרה"ח אהרן תומארקין, הרה"ח אליעזר דבוסקין ("ציצערסקער") הרה"ח מאיר גורקוב, הרה"ח ר' ישראל לוין ("נעוולער"), הרה"ח שמואל זלמנוב הרה"ח ר' חיים אליעזר קרסיק והרה"ח הרב יהודה חיטריק ע"ה •  האריות שבחבורה, מתוועדים בעניני יום התייסדות תומכי תמימים, כאשר הם משלבים מדברי רבותינו נשיאינו, בשילוב סיפורים חסיידים אותנטים • מיוחד
     20 תגובות לכתבה זו
 
כשהרבי דרש משר בממשלה לדפוק על השולחן...
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע | צילום: ארכיון

היה זה באור ליום ד' פרשת ויגש, ח' טבת, תש"י, כחודש לפני הסתלקותו ביו"ד שבט, כאשר הרבי הריי"צ נ"ע קיבל לשיחה את הרב יצחק-מאיר לוין, שכיהן באותם ימים כשר הסעד של מדינת ישראל הצעירה. בביקור נכחו גם חתנו של הרבי, הרש"ג, המזכיר הרב משה לייב רודשטיין, אחיו של האורח, הרב פנחס לוין ומזכירו של האורח, מר קלינברג.

רשימת הדברים הוגהה בשעתו על-ידי הרבי הריי"צ נ"ע (תצלום ההגהה מופיע בספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת עמ' ט והרשימה עצמה מופיעה באותו ספר בעמ' 386-7).

בפתח הפגישה סיפר הרב רי"מ לוין על כך שהוא נוטל חלק ב"ועד המינסטריום באה"ק ת"ו" (ובלשון ימינו – ממשלת ישראל ובזכות העובדה הזו, בנתינת כוח יתירה מטעם 'הבלוק הדתי' – פעלו רבות בענייני שמירת שבת, כשרות, נישואין על פי התורה ובנושא הגזירה לגיוס נשים.

המשך בכתבה המלאה.

     1 תגובות לכתבה זו
 
קשר קדוש, עמוק ונשגב / ליבאוויטש שבליובאוויטש
קשר נשגב. הרבי והרבי הקודם
קשר נשגב. הרבי והרבי הקודם | צילום: ארכיון שטורעם

חסידים יודעי דבר שזכו להיות בית חיינו, 770, בשנים תש"א-תש"י, היינו מאז בואו של הרבי בעל יום ההולדת לארה"ב ועד הסתלקות הרבי הריי"צ נ"ע, היו מספרים דברים נפלאים על הקשר הקדוש והנשגב, העמוק והפנימי בין השניים.

מצד אחד, את הביטול המופלא של הרבי כלפי הרבי הריי"צ שבא לידי ביטוי אפילו בצורה בה היה מכין עצמו כל אימת שעמד להכנס אל הקודש פנימה, שלא לדבר על ההתמסרות למילוי הוראותיו ורצונותיו הק' והפעילות הרחבה והמסועפת בענייניו ומוסדותיו הק', במיוחד במסגרת שלושת המוסדות המרכזיים שעליהם הופקד – מרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל והוצאת הספרים קה"ת.

ומצד שני – את הקירוב העצום והחיבה היתירה, גם בגלוי, בה הרבי הריי"צ נ"ע התייחס אל הרבי אשר לפניו פתח את כל האוצרות שגנז הוא וגנזו אבותיו, גילה לו כל תעלומות וסמך עליו בכל מכל כל והעניק לו אמון מלא וכו'.

    
 
עטרת תפארת שיבה / הרב עמנואל שוחט
כותב השורות הרב יעקב עמנואל שוחט
כותב השורות הרב יעקב עמנואל שוחט | צילום: ארכיון שטורעם

לקראת יום הבהיר י"א ניסן תשל"ב, התפרסם ב'בטאון חב"ד' מאמר עיוני ומאלף מפרי-עטו ורעיונו של הרב יעקב עמנואל שוחט שליט"א שהוקדש "ליום מלכנו, יום מלאת שבעים שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א עד ביאת גואל צדק בב"א".

המאמר עוסק בטיבו של יום הולדת של האדם כיום מיוחד בראי מדרשי חז"ל, עם הדגשה מיוחדת על יום הולדתם של גדולים וצדיקים כאבות ואיתני העולם. הרב שוחט מבאר כיד ה' הטובה עליו מוטיבים שונים ומגוונים בטיבו של יום ההולדת והשמחה בו ביום, גם לאור דבריו של הרבי.

דגש מיוחד במאמר ניתן ליום הולדת השבעים בשטח ההלכתי והמעשי והן הביטוי שניתן ליום זה בתורת הנסתר והחסידות, וכן השייכות המיוחדת של יום הולדת השבעים בדור השביעי.

 • לקריאת המאמר לחצו כאן
 •     
   
  הרבי הרש"ב מגדיר את תפקידו / מאמר

  במסגרת המפעלים הגדולים והחשובים שיצאו אל הפועל בשנים האחרונות כדי להפיץ את מעיינות החסידות חוצה, הופיעו ומופיעים בשנים האחרונות תרגומים ללה"ק של ספרי וכתבי חסידות רבים שבעבר היו רק באידיש.

  הכוונה למרבית ספרי השיחות של הרבי הריי"צ נ"ע, למפעל האדירים של 'ועד הנחות בלה"ק' (שהוא כידוע הרבה הרבה מעבר לתרגום גרידא) ועוד כמה וכמה עבודות חשובות שראו אור בשנים האחרונות ובוודאי יש בהם תועלת רבה ועצומה להפצת המעיינות חוצה.

  ועם כל אלה, עדיין יש ספר אחד שחשיבותו לא תסולא בפז אשר רוב רובו כתוב אידיש ועדיין לא זכה לתרגום מלא. מדובר על 'תורת שלם – ספר השיחות תורת שלום', המכיל את שיחות הקודש של בעל ההילולא, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

  המשך בכתבה המלאה.

       1 תגובות לכתבה זו
   
  דו"ח ממבצע פורים תשל"א/ היו ימים
  מבצעים בשנים ההם
  מבצעים בשנים ההם | צילום: אילוסטרציה

  לפנינו דו"ח שנכתב לרבי לאחר מבצע פורים בשנת תשל"א. הנה קטעים מתוך הדו"ח: "נמל חיפה, התחיל בבוקר בהשתתפות דונין ראובן זאב קסלמן, מ.י הלפרין אברהם ליסון ודוד דרוקמן".

  "מרכז רמת הגולן ע"י משה סלונים", "צפון רמת הגולן ע"י דוב קרסיק", "אחד החיילים שהגיע בטיסה מביר גפגפה והתחמק שמה מהחברה שלנו להניח תפילין, נפגש כאן בבסיס וראה שגם כאן נמצאים חב"דניקים הסכים להניח תפילין, וסיפר להם על מקרה שפעם הניחו תפילין בצבא וכמה חיילים לא רצו להניח וברחו ונפל פצצה לידם, ונפצע קלו ורצו מיד להניח תפילין".

  "תל נוף בסיס חיל האויר, ע"י דוב וואלף חולקו כ 1000 משלוחי מנות", "מחנה חסה ומחנה קלנית שניהם סודיים ליד באר טובי'ה חילקו משלוח מנות למפקדים".

  לקריאת הדו"חות לחצו על התמונה להגדלה.

      
   
  משלחת במחנה פליטים
  בתולדות אנ"ש חסידי חב"ד עם סיום מלחמת העולם השנייה יש פרק נכבד למחנות הפליטים שארה"ב הקימה באותם ימים בפאקינג שעל אדמת גרמניה (וכן במקומות נוספים), בהם ישב זמנית צבור נכבד של חסידים לאחר 'יציאת רוסיה' המפורסמת בשנים תש"ו-תש"ז. מה שפחות ידוע הוא שגם בארה"ב היה צורך במחנות פליטים עבור גל המהגרים ...
      
   
  הרבי מגלה על תאריך מיוחד
  הרב יאלעס בהתוועדות אצל הרבי
  הרב יאלעס בהתוועדות אצל הרבי
  האם קרה לכם אי פעם שהזמינו אתכם לבר-מצוה או התוועדות יום הולדת וכיו"ב שחלה בה' שבט ולא היה לכם מה לומר? מסתבר שלא. בימים סמוכים כל כך ליו"ד שבט, כל חסיד באשר הוא מגביר את העיסוק בתורתו של הרבי, ההכנות הרוחניות ליום הגדול עולות דרגה וכל אלה גורמים שיהיה לו לא מעט מה לחשוב, מה לחוש וגם ...
       4 תגובות לכתבה זו
   
  אדיר ונעים • סיפור לכ"ד טבת
  סגולה לפרנסה, שלוש הגדרות לקולו של אדמו"ר הזקן ומעשה במשלחת • וגם: על האחדות במחנינו • הרב משה מרינובסקי • ליובאוויטש שבליובאוויטש
      
   
  סודו של הברדיטשובער
  הרבי הרש"ב העניק הסבר למנהגו של הרה"ק מברדישוב ללמד זכות על כל אדם והרבי הריי"צ נ"ע סיפר עליו סיפור בב' נוסחים • הרב משה מרינובסקי
       1 תגובות לכתבה זו
   
  מסירות נפש של תמימים...
  מה ענה הרבי הרש"ב נ"ע, לאחר הסתלקותו, לרבי הריי"צ נ"ע על שאלתו איך לנהוג מול הגזירות? • קטע מרטיט על מסירות נפש, לימי החנוכה
      
   
  עד טיפת הדם האחרונה
  פרק מסעיר בתולדות הרבי הריי"צ נ"ע הקשור בהתוועדות י"ט כסלו אחת מיוחדת • הרב משה מרינובסקי, ליובאוויטש שבליובאוויטש
       9 תגובות לכתבה זו
   
  'מדות עצמיים' ובקיאות בש"ס
  על האב אמר הרבי הריי"צ שהגיע ל'מדות עצמיים' והבן שהיה בקי בש"ס איחל לעצמו ללמוד חומש ולומר פרק תהלים (ליובאוויטש שבליובאוויטש)
      
   
  הרבי מבטא את אהבתו לתמימים
  אחד הביטויים לחיבתו של הרבי לתמימים הוא המאמר ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו • מוגש לקראת כ' חשוון (הרב משה מרינובסקי)
      
   
  "ביקור שיקגו ו"ריקוד שיקגו"
  אזכור היארצייט של ר' יעקב כ"ץ משיקגו הוא הזדמנות לדבר על העיר שתפסה חלק חשוב בתולדות חב"ד (ליובאוויטש שבליובאוויטש)
      
   
  את"ה שלא הכרתם
  "כל אותה עת הרבי עומד כשפניו הק' אל המזרח ואינו מגיב מאומה. עם זאת, ידוע על מעורבות של הרבי במכירה" (ליובאוויטש שבליובאוויטש)
       3 תגובות לכתבה זו
   
  כש"למעלה" היה "למטה"
  עד שנת תש"י פשיטא שמוקד החיים והלב של "770" היה "למעלה", בקומה השניה. אך במובן מסויים גם בעשרים השנים הבאות • הרב משה מרינובסקי
       8 תגובות לכתבה זו
   
  כשהרבי ברך את עצמו
  מדור חדש בעריכתו של הרב משה מרינובסקי: על ספרים, אירועים ואישים בתולדות חב"ד" • והשבוע, סקירה על תולדות הפ"נ (היו ימים)
       2 תגובות לכתבה זו
   
  ה"לחיים" שמנע מלחמת-עולם
  הרבי בעת התוועדות
  הרבי בעת התוועדות
  היה זה באמצע ההתוועדות שמח"ת, לפתע הרבי הכריז: "כל אלו ששירתו בצבא יעלו על השולחן ויאמרו 'לחיים'. פרק נוסף מתוך "דיעדושקא".
       1 תגובות לכתבה זו
   
  "המרגלים היו כאן"
  "המרגלים היו כאן". הרבי משוחח עם הרב יעקב יהודה העכט במהלך ה'פארד'
  "המרגלים היו כאן". הרבי משוחח עם הרב יעקב יהודה העכט במהלך ה'פארד'
  בסיום ה'פאראד' הרבי נכנס לחדרו, פנה אל הרב יעקב יהודה העכט ע"ה, ואמר לו "די שפיונען זיינען געווען דא"! פרק נוסף מתוך "דיעדושקא"
       5 תגובות לכתבה זו
   
  יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם