ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
הרבי מגיה את מודעת האבל

חוברת 'בטאון חב"ד' שהופיעה לאחר הטבח הוקדשה לזכר הנרצחים. את מודעת האבל הגיה הרבי. 'שטורעם' מגיש את הגהות הרבי (היו ימים)
מערכת שטורעם

חוברת 'בטאון חב"ד' שהופיעה לאחר הטבח המתועב בכפר חב"ד בשנת תשט"ז, הוקדשה לשמם ולזכרם ולעילוי נשמתם של הנרצחים, תלמידי בית הספר החקלאי בכפר חב"ד ומדריכם הת' שמחה זילברשטרום, ה' ינקום דמם.

מערכת 'בטאון חב"ד' הכינה מודעת אבל ובה שמות המדריך והתלמידים הנרצחים, "שנרצחו בידי בני עולה, בני בלי שם, רוצחים מתועבים ימ"ש, בבית הספר החקלאי שבכפר חב"ד-שפריר, באור ליום ב' דראש חדש אייר, ט"ז לספירת העומר, בספירת גבורה שבתפארת, בעת עמדם בתפלת שמונה עשרה של תפלת ערבית.

לשמם, לזכרם ולעילוי נשמתם, מקדישים אנו גליון זה".

__400_21

כידוע, באותן שנים היו חברי המערכת דה'בטאון' שולחים את החומר טרם הדפסתו לכ"ק אדמו"ר והוא היה מתקן ומגיה ב'בטאון'.

בין השאר הגיה הרבי גם את מודעת האבל, ולצדה רשם: "לצרף שם ההורים שי'", וכן מחק את השם "שפריר" שצורף לשם כפר חב"ד (אגב, המודעה מסתיימת במילים "א-ל מסתתר בחביון שפריר עזו" וכו', כשהתיבה 'שפריר' מודגשת).

בהתאם לזאת צירפו במערכת הבטאון את שם הורי התלמידים שנרצחו וכן נמחקה, כמובן, התיבה "שפריר".

אנו מפרסמים את המודעה הראשונית עם הגהותיו של הרבי, וכן את המודעה כפי שנדפסה בגליון 'בטאון חב"ד' לאחר תיקונה.

____400_08

ל' בניסן תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. מהו שפריר?
שם כפ"ח לראשונה?
ל' בניסן תשס"ו
2. מדוע צורפו רק שמות האבות?
הרבי כתב לצרף שמות ההורים. מדוע צורפו שמות האבות בלבד?
ב' באייר תשס"ו
3. m
between the rebbes editing and going to print, it appears that unfortunately, one more talmid died of his injuries, and his name was added
ב' באייר תשס"ו