ב"ה יום רביעי, א' אדר תשפ" | 26.02.20
6 שנים לפטירת הרב מארלאוו ע"ה

הערב יחול יום פטירתו השישי של מרא דאתרא של שכונת קראון הייטס, הרב מארלאוו ע"ה. בתמונה נראה הרב בסיור במפעלי מזון תחת השגחתו
מערכת שטורעם

כ' בסיון הוא יום השנה לפטירתו של הרה"ג הרה"ח הרב יהודה קלמן מארלאוו ע"ה, מרא דאתרא של שכונת קראון הייטס וחבר הבית דין צדק במשך כחמש עשרה שנה.

בצעירותו שימש הרי"ק מארלאוו ע"ה כר"מ ומגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ובשנים הללו העמיד תלמידים הרבה. עוד קודם לכן, בימי בחרותו, נודע כלמדן ומתמיד גדול ששקד על לימודיו ובמיוחד לימוד הלכה. זכה שהרבי היה מסדר קידושין שלו בחופתו.

הרב מארלאוו ז"ל שימש כחבר הבד"צ לצד עמיתיו הרבנים – יבדלחטו"א – הרב אברהם אזדאבא והרב יוסף אברהם העלער שליט"א. לאחר פטירתו בשנת תש"ס הורגש צורך בממלאי מקום בבית הדין השכונתי ולאחרונה נערכו בחירות נוספות ונבחרו רבנים נוספים.

בתמונה נראה הרב יהודה קלמן מארלאוו ע"ה בשעת סיור במפעלי מזון שעמדו תחת השגחתו וכשרותו.

י"ט בסיון תשס"ו