ב"ה יום רביעי, א' אדר תשפ" | 26.02.20
הרב יצחק יואל רפאלוביץ ע"ה, רבה של קרמנצ'וג.
הרב יצחק יואל רפאלוביץ ע"ה, רבה של קרמנצ'וג.
70 שנה: הרב רפאלוביץ

למדן ובקי בחדרי התורה היה הרב רפאלוביץ, מקושר לשלושת מאדמו"רי חב"ד, ועסקיו חבקו עולם. 70 שנה לפטירתו - מקרמנצ'וג לירושלים
מערכת שטורעם

בחודש תמוז השנה, מלאו שבעים שנה לפטירתו של הרה"ח הרב יצחק יואל רפאלוביץ ע"ה, רבה של קרמנצ'וג. בצעירותו היה הרב רפאלוביץ מחסידי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, ולאחר הסתלקותו בשנת תרמ"ג היה ר' יצחק יואל מהראשונים שדבקו בבנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

למדן גדול ובקי בכל חדרי התורה היה הרב יצחק יואל רפאלוביץ, ומלבד למדנותו המופלגת בנגלה ובנסתר והתקשרותו לשלושה מאדמו"רי חב"ד, הפך עם הזמן לעשיר מופלג שעסקיו חבקו עולם. במסגרת עסקיו נבחר להיות סוכן של חברה גדולה שמייצרת ערדליים ומשווקת אותם בכל רחבי העולם ועושרו הלך וגדל. כך היה ר' יצחק יואל לאחד מעוזריו ותומכיו החשובים של הרבי הרש"ב בעסקנותו הציבורית.

מכמה מקורות ידוע כי רי"י רפאלוביץ נמנה עם זקני החסידים שהיו מעורבים בשנת תר"פ בקבלת הנשיאות של אדמו"ר מוהריי"צ.

בסוף ימיו, כאשר גברה עליו חולשתו והתקשה לעמוד במשרה החשובה של הרבנות בקרמנצ'וג, עלה לארץ הקודש והשתכן בירושלים, אולם לא האריך בה ימים ובחודש תמוז של שנת תרצ"ו, בגיל שבעים ושמונה השיב את נשמתו לבוראה ומנוחתו כבוד בחלקת חב"ד בהר הזיתים בירושלים.     

א' במנחם-אב תשס"ו
ועידת הרבנים בפטרבורג, הרב רפאלוביץ יושב קיצוני משמאל
ועידת הרבנים בפטרבורג, הרב רפאלוביץ יושב קיצוני משמאל
 
הרב יצחק יואל רפאלוביץ ע"ה, רבה של קרמנצ'וג.
הרב יצחק יואל רפאלוביץ ע"ה, רבה של קרמנצ'וג.
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. הרב דקרעמענטשוג
בספר השיחות תרפ"א עמוד 9 שנולד בשנת תרי"ד [ויש שם עוד דעות] - ונפטר ט"ו תמוז תרצ"ו ומ"כ בחלקת חב"ד בהר הזיתים.
אולי אפשר להעלות על האתר צילום של המצבה.
תודה.
א' במנחם-אב תשס"ו