ב"ה יום רביעי, א' אדר תשפ" | 26.02.20
הרה"ח הר"ר משה דובער רבקין ע"ה
הרה"ח הר"ר משה דובער רבקין ע"ה
30 שנה: הרמ"ד רבקין ע"ה

קוים כלליים לדמותו של הרב דובער ריבקין ע"ה, בעל ה'אשכבתא דרבי', מזקני רבני חב"ד בארה"ב - פרק מתוך הספר "מורי האומה" שהופיע בארה"ב
מערכת שטורעם
בימים אלו נמלאו שלושים שנה לפטירתו של הרה"ח הר"ר משה דובער רבקין ע"ה, מזקני רבני חב"ד בארצות הברית ובעל מחבר ספר "אשכבתא דרבי", ספר שמתאר את קורות ימי ליובאוויטש בשנים תר"פ-א, בתקופת הסתלקותו של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע וקבלת הנשיאות בידי בנו הריי"צ.

הרב רבקין ע"ה היה מתלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש שבליובאוויטש, ולאחר מכן עמד בראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק.

בשנת תשכ"א הופיע בארה"ב ספר לילדים ושמו "מורי האומה" (מאת ישראל שורין). הספר מביא את סיפורם של ל"ח רבנים ידועים ומפורסמים בעלי שיעור קומה שחיו ופעלו בארצות הברית. בין הרבנים הללו, מוקדש פרק לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וכן לשני רבנים נוספים מעדת חב"ד: הרב משה דובער רבקין ע"ה, שמלבד היותו חסיד חב"ד כיהן כראש ישיבת 'תורה ודעת'; והרב ניסן טעלושקין ע"ה, שנחשב לרב חשוב בחוגים שונים.

הספר (שנכתב בלה"ק) פונה לילדים בשפתם, ולאחר כל פרק נדפסו שאלות ספורות על המובא בפרק.

אנו מפרסמים אפוא במסגרת זו את הפרק על דמותו של הרב דובער ריבקין ז"ל.

י"ז בחשוון תשס"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. שורין
האם שורין המו"ל של הספר הנ"ל הוא אותו אחד שהרבי דיבר עליו בשיחה (בתשל"ה ?), בא"כ אין מקום לבהביא ממנו כאן.
י"ח בחשוון תשס"ז