ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
הרב מולע אזימוב שי' ורעייתו ע"ה. משמאל, אביה הרה"ח ר' בן ציון שמטוב
הרב מולע אזימוב שי' ורעייתו ע"ה. משמאל, אביה הרה"ח ר' בן ציון שמטוב
מדוע סרב הרבי להיות המסדר קידושין של הזוג אזימוב

בה' תמוז תשל"ה הלך לעולמו הרה"ח ר' בן ציון שמטוב אביה של השליחה מרת בתיה ע"ה אזימאוו שנפטרה אתמול ● בהתוועדות של י"ב תמוז הרבי דיבר עליו בשיחה המצורף בזה (לצד יומן מהימים האלו). אחרי שבת יצאה הוראה מהרבי שלא לכתוב בההנחה את שמו של הרב שמטוב, לאור העובדה שבתו מרת בתי' ע"ה הייתה חולה ולא ידעה על פטירת אביה באותה שעה ● וגם: מדוע סרב הרבי להיות המסדר קידושין של הזוג אזימוב?
הרב מאיר לובעצקי

בה' תמוז תשל"ה הלך לעולמו הרה"ח ר' בן ציון שמטוב אביה של השליחה מרת בתיה ע"ה אזימאוו שנפטרה אתמול.

בהתוועדות של י"ב תמוז הרבי דיבר עליו בשיחה המצורף בזה (לצד יומן מהימים האלו). אחרי שבת יצאה הוראה מהרבי שלא לכתוב בההנחה את שמו של הרב שמטוב, לאור העובדה שבתו מרת בתי' ע"ה הייתה חולה ולא ידעה על פטירת אביה באותה שעה.

עובדה זו שמעתי בעצמי ממרת בתי' ע"ה.

הרב שמואל שי' ורעייתו התחתנו בשנת תשכ"ח. הרב שמטוב ביקש מהרבי להיות המסדר קידושין. הרבי השיב שהוא ירא מהעין הרע. הרבי הוציא באותם ימים מאמר ד"ה כי תשא תשכ"ח והגיה אותו לכבוד המאורע הנ"ל (דבר נדיר ביותר).

■ שיחת קודש

הנה קטעים מהשיחה:

(שיחו"ק תשל"ה עמ' 318) אזוי ווי דאס (דער מאסר והגאולה) איז דאך פארבונדן מיט רוסלאנד, וואס דארט איז דאך געווען פארבונדן מיט דער ארמיי וואס דער בעל השמחה והגאולה האט אויפגעשטעלט וואס ווי גערעדט פריער איז די פירותיהם ופירות פירותיהם זעט מען נאך עד היום הזה ביז וואנענט אז ס'קומען פון דארט ארויס קליינע קינדער וואס זי זיינען זהיר בקלה כבחמורה, ביז אין דקדוק קל של דברי סופרים.

איז אויך דער זמן המתאים אויף זינגען א ניגון מיט ווערטער אין רוסיש, ובפרט וואס ס'רעדט זיך מיט ארמיע אדמורא פון דעם רבי'ן נשיא דורינו פון דער שווער.

ובפרט נאך אז דאס איז פארבונדן וואס מ'האט אפגעדרוקט דעם קובץ אמירת תהילים איך שפת המדינה לזכר נשמת פון איינעם וואס האט זוכה געווען צו דעם ענין פון הגולה אשר הגלתה על הרבצת התורה (ר' בן ציון שמטוב ע"ה).

און ויה"ר אז פון דער ארמיי וואס זי איז אויך איצטער קיימת, זאל זיין א המשך שוין אז ס'זאלן זיך צוקוקן די צעירי הצאן צו די חיילים פון דער ארמיי און זאלן אזוי מחנך זיין זייערע קינדער און קינדס קינדער, ביז וואנעט ס'וועט זיין ווי כאמור לעיל והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם, און וועט פירן יעדערן פון אונז און די גאנצע ארמיי לקבל פני משיח צדקנו.

מסתמא איז דא אזוינע וואס קענען דעם ניגון מיט די ווערטער וועלן זיי זאגן אין א נוסח פון קול של נתחון ובזריזות גדולה.

אח"כ צוה לנגן נאשא סלושבא

צוה לנגן ניגון הכנה, ואח"כ ניגון אדמוה"ז, ניע זשוריצע.

■ יומן מאותם ימים

יום ד', ב' תמוז: לאחר מנחה המשפחה של הרה"ח ר' בנציון שם טוב נכנסו להרבי לבקש ברכה עבור אביהם. הוא באה"ק ונמצא בקומה מפני תאונת דרכים. התשובה הראשונה של הרבי בנוגע לר' בנציון היתה ביום א' ער"ח תמוז: "אז ער פארט אויפן אוהל צום רבין  צו וועמען ער איז געווען א סאלדאט און צוליב וועמען ער איז געזעסען אין סיבעריא".

ש"ק ה' תמוז: היום הי' שבת רגיל בלי התוועדות. במוצש"ק שמענו בנוגע להמפטיר של הרה"ח ר' בנציון שם טוב ז"ל באה"ק ביום ש"ק.

שמעתי שבעת התאונה א' המזכירים הי' באה"ק ומיד צלצל לרבי בביתו וכ"ק אד"ש ענה לו מעין התשובה הנ"ל של ער"ח.

יום א', ו' תמוז: היום כ"ק אד"ש הלך במקוה אבל לא נסע עה"צ הק'. בנוגע הר' שם טוב ז"ל הקבורה הי' היום באה"ק, והמשפחה יושבת שבעה בין כאן ובין באה"ק.

י"ח בחשוון תשע"ב