ב"ה יום חמישי, י" תשרי תשפ"ב | 16.09.21
תנו להם הזדמנות

"לא בעלי התשובה אחראים לנגעים ולכשלונות. מי שאחראי לכך הוא מי שלא נתן להם הזדמנות". העיתונאי החב"די יוסי אליטוב (עלה במחשבה)

פעמים רבות נידונו בפורומים שונים היתרונות והחסרונות של אלה שנולדו חסידים ('געבארענער') ואלה שנהיו חסידים ('געווארנער'). בריכוזים שונים קיימת נטייה להטיל את כל הנגעים והכישלונות על ראשם של ה'געווארנער'ס: אנו החסידים מבטן ולידה אחראים לכל תופעת הפלא של ליובאוויטש וחפים מכל אחריות לתהליכים שונים ומעציבים שאירעו כאן. הם, בעלי התשובה, שומרי המצוות שגדלו בערוגה אחרת והפכו עם השנים לחסידים, הצרפתים, הצפתים, אנשי בת-ים, הם אלו שאשמים במחלוקת, בדימוי השלילי ובהפיכת מוסדותיו של הרבי למרמס בידי כל נער מזדמן.

כל מי שבקיא בתולדות חב"ד בשנים הראשונות של נשיאות הרבי, פגש בוודאי בתופעה המרתקת הבאה: מהפכת "דור השביעי" החלה דווקא עם גרעין ראשוני של יהודים ממוצא שונה, שדם חסידי לא זרם בעורקם. אמנם בהתוועדויות משנות בראשית הם נראו מאחורי הרבי, אבל הכל יודעים כי רבים מאותם זקני החסידים שליוו את בית רבי בדור החמישי והשישי, לא נטלו חלק בשירת המהפכה.

מקרב אותם זקני החסידים היו כאלו שלא אהבו את התמורות שחולל הרבי. הם רצו חסידות שקטה ושמרנית שמהווה בית לכל הניצולים מעמק הבכא, צאצאי החסידים הם בניהם ובני בניהם. מה לליובאויטש עם יוצאי תימן או אנשי הזברות ממאה שערים, הרהרו בקול. לרבי היה מתווה אחר. באותם שנים מסמן הרבי את גבולות הטריטוריה החב"דית וקובע את הגבולות, מארצות צפון אפריקה ועד שכונת מאה שערים, כאשר בתווך - המוני קבוצות וחוגים. בשיחות ובאגרות הקדוש, ביחידויות עם הרבנים והשלוחים, ניכר בעליל כי לרבי יש תוכנית רוחנית עבור כל יהודי: לא הייתה כל כוונה לוותר על איש.

יזכרו לטוב חסידים ואנשי מעלה כמו בני משפחת הכט האמריקאית, ר' ישראל לייבוב ע"ה, בן גליציה, ר' אפרים וולף ע"ה, ייקה טהור, ומאוחר יותר פאר רבני חב"ד בישראל הרב מ"מ גלוכובסקי ממשפחה אמריקאית עם שורשים מגליציה, ר' משה אדרעי שי' מיוצאי מרוקו, ר' צבי גרינבלט ההונגרי וכל אותם שלוחים שנטע הרבי בכל הארצות - דווקא אלו שאין בינם לבין גזע החסידים דבר, זכו להקים את התשתית למהפכה היהודית שבדרך. המקורבים הללו שהניב החסידי היה זר להם בתחילת הדרך, העפילו לגבהים והקימו בקצות תבל מרכזי חסידות תוססים ופעילים שסביבם התלכדו ה'געווארנער'ס החדשים.

במרוצת השנים גם אותם אלו שהיו למעשה 'געווארנער' (בשנות היו"דים) הפכו ל'געבארענער'. הצעירים והמקורבים של תש"י, הפכו לאבות ולסבים, לשלוחים ולראשי ישיבות בשנות הכ"פים והלמ"דים ונוצר מעגל מתמשך של חדשים שהופכים לותיקים ויוצרים קבוצות נוספות של חדשים שגם הם הופכים לוותיקים וחוזר חלילה. כל מי שפקד את 770 בחמש העשורים של הנשיאות, יכול היה להבין בתחלופה של האצולות, כשבקצה האחד של העשור נראו צעירים נרגשים שמתהלכים בין הספסלים בתחושת זרות מסוימת ובקצה השני של העשור היו הצעירים לותיקים עד שהקבוצה הבאה וזו שאחריה, הפכה אותם בהכרח לותיקים. תרצו תקרא לזה ל ל'געבארענער'.

גווערנער'ס של כ"ז אדר

ביום המר של כ"ז אדר א' תשנ"ב, נמתח קו נוסף ומהותי בין 'געבארענער' ל'געווארנער'. לכל שנה במחיצת הרבי, היה את המאפיין שלה ולכן הפערים בין תקופה לתקופה, היו יותר סנטימנטלים. אדר א' של השנה ההיא פתח למעשה תקופה חדשה שמפרידה בין אלו שזכו לראות את הרבי בעיני בשר, לשמוע באוזן גשמי מתורתו הקדושה ולחוות קשר ממשי כלשהו עם הרבי לבין אלו שההתקשרות שלהם היא יותר אבסטרקטית ורוחנית שלהרגשים ולתחושות האישיות מרכיב עיקרי בה.

ככל שירצו ליפות ולטייח, לא יהיה ניתן להימלט מציר הזמן הזה שיצר חילוקי דעות קשים ומהותיים בתוך עדת החסידים. אך לבוא והיום ליחס את כל הנגעים בליובאוויטש לאותה קבוצה של מקורבים ובעלי תשובה שלאחרי כ"ז אדר, יש בכך הפך האמת. די לראות את המהפכה של צעירים אלו, שלא ראו את הרבי, אך דבקו בתורתו ויצאו החוצה להפיץ יהדות. קשה שלא לדמיין את אותם מקורבים (של אחרי כ"ז אדר) אי שם בשנות הכ"פים והל"מדים. אין לי ספק שהעזות החסידית שלהם הייתה יכולה להביא לתנופה אדירה בהפצה ואפילו בחב"ד עצמה ולשנות את המפה.

יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם, כאמור, מהשינוי המהותי שרואים אצל קבוצות המקורבים שלאחרי תשנ"ב, והדברים ידועים. לכאורה יש לתמוה, הרי המאפיין של המקורב לחב"ד אמור להיות זהה הן בתש"י, בתש"כ או בתשנ"ט, מדוע אם כן מתרחשות לנגד עניינו תופעות הרסניות שמגיעות מאותם מקורבים שלאחרי תשנ"ב, בעוד מקורבי תש"כ הפכו מיד ל"גזע החסידים"?

מחפשים שייכות

אם נבחן לרגע וננסה לצבוע את הקנאות והקיצוניות המשיחית בקהילות אנ"ש, נמצא לעיתים כי לקנאות זו יש צבע ומאפיינים חברתיים: לדוגמא, קבוצת בעלי תשובה הגדולה בקראון הייטס. אותם חסידים נלהבים שנקטו בעמדה הקיצונית ביותר בנושא המשיחי עשו זאת במידה רבה בשל תחושת חוסר השייכות שקיננה בליבם: הם חיפשו שייכות ורכשו אותה בקבוצות הקיצוניות שהיו להם לבית חלופי.

מלחמת המעמדות בשכונה יצרה את הפערים ואנשים ציניים קשרו בין הקצוות ותיעלו את תחושות התסכול למלחמה גלויה במוסדותיו של הרבי, אך הם עשו זאת מתוך אינטרס, תוך שהם מנצלים את כמיהת המקורבים להשתייכות ומתעלים אותה לקיצוניות והתרסה - בלתי נתפסים - כלפי הממסד.

כך ניתן להבין, כיצד בתקופה הקשה שאחרי כ"ז אדר, נוצרה ברית גלויה של אינטרסים וקבוצות, אלו שלא חיבבו במיוחד את העסקנים שהקימו את שכונת קראון הייטס, ביניהם אנשי ירושלים, יהודים חביבים שבינם לבין כל הלהט המשיחי אין דבר וחצי דבר, שמטרתם היחידה הייתה לבוא חשבון עם קודמיהם בתפקיד. עבור חלקם הייתה הפראות המשיחית שאימצו בבחינת מסירות נפש של ממש: הם היו מוכנים לעטר את רכביהם בכרזות ובדגלים מוזרים והעיקר להפיק ממנה את התועלת הקבוצתית. ההצעה שלהם קסמה במיוחד לאלו שחשו מקופחים: בהינף כרזה אחת, הם יכולים להפוך את ר' יואל כהן לאפיקורס ואת עצמם לאנשי משה ששרדו את מבחן האמונה.

תופעה דומה נראתה כאן בקהילות אנ"ש בארה"ק. ישנם יהודים שהתנהגותם באופן של "תוהו" בענייני משיח כמו בעניינים אחרים של יהדות, לא הייתה קשורה כלל להכרזה של הרבי שדור השביעי הוא דור ראשון לגאולה וישנם אחרים שחיו עם משיח מהמאמר הראשון של יו"ד שבט תשי"א. לעומתם קיימות קבוצות גדולות שמעשה קראון הייטס נעשה להם. החיפוש אחר תחושת השייכות גרר אותם למחוזות שבהם ניתן לרכוש את הזהות במחיר סמלי ובאותה עסקת חבילה גם לפתח עליונות בלתי נתפסת כלפי זקני החסידים וראשי העדה. ולהוכיח שהם יותר 'געבארענער' מ'געווארנער'.

קשה לרדת לסוף דעתם של אלו החשים תחושת זרות בתוך ליובאוויטש, האם תחושתם מוצדקת או שלא. מה שברור הוא שמדובר במספר לא מבוטל של אנשים שנשבו אצל אנשי התוהו ואצל בעלי האינטרסים, בגלל אותן רגשות. ייתכן מאוד שאם היו מאפשרים להם להיכנס פנימה דרך השער הראשי, ולא דוחים אותם ומביטים בהם בהתנשאות, מי יודע, אולי הם לא היו בוחרים לצעוד במסלולים עוקפים ומסוכנים.

ה'געבארענער' לא ינקו

בסופו של יום, חרף כל הנזקים שנוצרו על ידי המתקרבים, ה'געבארענער' הותיקים אינם יכולים לנקות עצמם מהאחריות למצב שנוצר. אם היו נותנים לאותם 'בעלי תשובה', לבני החוגים השונים, לפולישער'ס, לבני עדות המזרח, ולפסיפס הרחב שמרכיב את ליובאוויטש בישראל, מעט יותר ביטוי והכרה רשמית - החורבן הגדול היה נמנע, שמו של הרבי לא היה מחולל בראש כל חוצות ועוד עשרת אלפים איש היו לומדים בקביעות דא"ח.

כל מי שעוקב אחרי המבנה של קהילות חב"ד בישראל מוצא נתק מוחלט בין הדרגים הגבוהים שכולם שייכים לקבוצה אחת לבין הפסיפס המעניין של עדת ליובאוויטש בארה"ק. החסידות בישראל כוללת קהילה של קרוב לשמונה מאות משפחות יוצאי צרפת, קבוצה דומה של בעלי תשובה רוסים מהשנים האחרונות, קבוצות גדולות של יוצאי תימן, קהילות מפוארות של בני גרוזיה ובוכרה, בני עדות המזרח, מאות חסידי פולין שהתקרבו בשנים האחרונות לליובאוויטש, קרוב לאלפיים ראשי בתי-אב של בעלי תשובה, שעשו מהפך בחייהם האישיים והתקרבו לליובאוויטש, ועוד קבוצות רבות וחוגים נוספים, ומכל אלה אינך רואה כמעט שום ייצוג בהנהלות של המוסדות המרכזיים.

לאחרונה הושלמו המינויים בארגון מסוים שאמור להשפיע על ענייני חב"ד בישראל ולמרבה הפלא אף אחד מהמגזרים הללו שמרכיבים את חב"ד, לא מיוצג שם, אפילו לא כעלה תאנה. האם מדובר בקנוניה? סביר להניח שלא. בסופו של דבר אין מדובר בארגונים שחולשים על סכומי כסף עצומים או מינויים ומשרות. האם יש כאן חוסר רגישות שעלול לתחזק את החבירה של אותן קבוצות לשוליים הסהרורים? בהחלט שכן.

ההתפתחות של חב"ד בישראל בשנים האחרונות איננה רק מגזרית. היא גם גיאוגראפית. בשנים האחרונות הוקמו קהילות חב"דיות חדשות בישובים כמו אלעד, ביתר עלית, בית שמש, ועוד, ואף אחד לא מצא לנכון לדאוג לייצוג עבור קהילות אלו. מי שדוחק את רגליהם של אלפים מבני החסידות, שלא יופתע למצוא אותם מחפשים אלטרנטיבות אצל קבוצות מסוכנות המפיקות רווחים מתחושת התסכול והקיפוח.

ר' מול'ע אזימוב על קהילת ה''געווארנער'ס" הגדולה של פריז הוכיח זאת. הוא קירב המונים לדרך ליובאוויטש אך לא הסתפק בהעמדת גדודים של סירטוקים והגדלת מצבת החסידים. הוא דאג להפקיד בידיהם סמכויות ולהעמידם בראשות המוסדות. התוצאה לא איחרה לבוא: ''הגעווארנער'ס" היו ל'געבארענער'' ואיש אינו יכול לפקפק במידת ההתקשרות של בעלי התשובה הללו וגם בחלקם לבניית מוסדותיו של הרבי בצרפת. מי שנפגש עם בעלי התשובה הללו, יבחין במודעות העצמית למעמדם ותפקידם. הם אינם זקוקים לחיזוקים כי ר' מול'ע בתבונתו פתח לפניהם את השער המרכזי ובכך סגר פתחים אפשריים.

אין חלילה בדברים אלו לערר כמלוא נימה את הסמכות הבלעדית שהפקיד הרבי בידי הרבנים והעסקנים. כל אלו שמצאו את הפתרונות בשדות זרים, הפרו את העקרונות המיוחדים שלפיהם בנה הרבי את הפירמידה החב"דית בישראל. יחד עם זאת, למרות שהמפתחות נמצאות בידיים הנכונות, יש מקום לתבוע רגישות וחשיבה אחרת, לאור הנסיבות.

כולנו מאמינים ובני מאמינים וממתינים שהחושך המר והנמהר יחלוף, ובמקומו יזרח האור הגדול. יפה שעה אחת קודם לשבת יחד סביב שולחן אחד, לראות כיצד מחברים את כל הקרונות שיצאו מתחנה אחת אל עבר מטרה מרכזית, ולא ליצור מצב בו יהודים, חסידים, יראים ושלמים, שכל מטרתם למלא את רצון הרבי, נדחים בעל כרחם לידי קבוצות שונות ומשונות שמניעיהם אינם טהורים.

ט"ז בשבט תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
72
1. ר' ישראל ליבוב - אגיבארענער!
טעה הכותה, ר"י ליבוב נולד ברןסיה ולמד בתומכי תמימים.
ט"ז בשבט תשס"ו
2. כל הכבוד לשטורעם
מאמר חזק ביותר!! אמיץ מאד מצד אליטוב להעלות את הדברים האלה, אבל המאמר קצת ארוך. בכל זאת שווה כל רגע וליקקתי את האצבעות.
ט"ז בשבט תשס"ו
3. האומנם?!
לא ברור מהיכן לקח הכותב הנכבד את היסוד שהאשמה מוטלת ב"געווארענע".

האשמה מוטלת על האינטרסנטים הפוליטיים המנצלים את הבורות ואת חוסר הידע של הדור אשר לא ידע את יוסף להלעיטו שיאנה כלפי המימסד.

ואינטרסנטים אלה הם "געבארענע".

לפי הנראה יש ייצוג לכל שכבות אנ"ש בכל עמדות הכח.

אדרבה, הכל יודעים מהיכן ירק זה חי.


ט"ז בשבט תשס"ו
4. חזרתי במנהרת הזמן לימים של אליטוב ב-770
מי שהיה איתו ב-770 זוכר אותו עומד ומקהיל קהילות. בהחלט, דברים עם טעם.
ט"ז בשבט תשס"ו
5. כמה הערות
1) יצויין גם ר' משה הרסון שהוא ג"כ בע"ת בר' יוסף ווינבערג, ר' ב"צ שמטוב בע"ת גרוזיני שעכשיו בניו נהיו מפאר גזע החסידים ועוד.
2) אכן צודק ר' יוסי אליטוב וחבל שהמגזר הללו לא מיוצגים.
3) אבל גם צריכים להסביר אה שכמה מהמשיחיסיטים הם געבארנער כמו ר' נחמן שפירא ר' יוסך ווילשאנסקי וכו' חושבני שכמו שכתב ר' יוסי אליטוב שזהו מצד מלחמתם נגד הממסד (נגד קה"ת, נגד צא"ח וכו' וד"ל) ומצאו את ביטויים במחלוקת זו.
ט"ז בשבט תשס"ו
6. כל אלו
כל ה'געווארענער"ס שנזכרו בכתבה השתלבו למשפחות חב"דיות מבטן ולידה.
ועוד דבר: הם אינם חזרו בתשובה.
ט"ז בשבט תשס"ו
7. אולי מספיק
ואני חשבתי שיש מחלוקת בין המשחיסטים לאנטי
מעניין איך מוצאים עוד סיבות לויכוחים ומריבות
ט"ז בשבט תשס"ו
8. ייצוג במוסדות
הסגנון כולו מדיף ריח לא טוב "צריך ייצוג במוסדות" - מה זה כאן, כנסת? כל אדם מוכשר מתברג איפה שצריך, כנ"ל לגבי שלוחים, וגם לגבי ה"מוסדות המרכזיים" (מהו מנשה חדד אם לא ספרדי? וכן הלאה וכן הלאה).

בחוגים אחרים, זוהי בפירוש בעיה. אצלנו, זה בפירוש לא בעיה.
ט"ז בשבט תשס"ו
9. למה הוא לא כותב את שם הארגון: אגודת חסידי חב"ד
צודק הכותב שמצחיק למנות את כל חברי האגו"ח שכולם באים ממקום אחד, מדברים אנגלית ומייצגים אולי עשרים אחוז מליובאוויטש בארה"ק.
עם כל הכבוד לר' מענדל גרונר, ר'יי"צ רייטשיק ור' יעקב ליברמן וכל השאר, במה תורם אחד יותר מהשני. אם לדוגמא היו בוחרים בחסידים שמייצגים אחריהם קהילות שלימות שמרגישים זרות בארה"ק, היה סיכוי שלארגון הזה יהיה שיניים ולא רק מרכז של חבר מביא חבר וכולם ביחד מדברים לעצמם כשאין כל משמעות לדבריהם, מעבר לכמה המניינים שהם מייצגים. לתשומך ליבכם, אתם באגו"ח שם למעלה
ט"ז בשבט תשס"ו
10. צדקת 4
נחמד ומענג לחזור לימים של אז, של יוסי אליטוב, ההוגה, נותן תזות מעניינות ובהחלט גם אמיצות.

נשמח לקרוא עוד מהגיגיך כאן, יוסי. "עדיין רוח הקודש בבית המדרש"...
ט"ז בשבט תשס"ו
11. אל תבלבל את האמת
טועה טעות גדולה אליטוב!!!!!
אז בואו ונראה האם מנשה שיח' חדד הוא מקבוצה שונה? האם אביו של כותב שורות אלו שהוא היום בין חשובי רבני חב"ד בארץ גם מקבוצה שונה? וכמעט שכחתי את הרב אהרונוב שבכלל הגיע מחו"ל לעבוד אצל יוסל בלוי ? וחכם רפאל ז"ל בא מכוכב אחר?
בקיצור זו לא בעיה של קבוצות וכו' זו מלחמה פוליטית של עמדות כח וכל צד מנסה בכל דרך למשוך אליו קהל מאנ"ש ....
וכפי שכולנו יודעים שפוליטקה זה שקר אחד גדול ואין קשר בין המשיחיות ואנטי משיחי זה רק "טרמפ" טוב לראות מי יותר חזק פוליטית. רק נתפלל שלפחות האמונה שאב אחד לכולנו לא תתפורר ח"ו.
ט"ז בשבט תשס"ו
12. ל-10, למה כל התימנים נהיו משיחסיטים?
חשבת פעם למה כל התימנים בחב"ד הם משיחסטים וכל הבעלי תשובה בקראון הייטס הם משיחסטים טורבו!
אם אהרונוב, יוס'ל בלוי, הרב אליטוב ואחרים הצליחו להיכנס פנימה, הרי שזה נעשה בציפורנים. עובדה: תסתכל על אלפי הבע"תים בחב"ד ותראה כמה תסכול יש בהם. כשהם מגיעים לשידוכים או להיכנס לתפקידים שונים, כל הדלתות נסגרות בפניהם.
הכותב אבל עושה הנחות עם המושגעים אצלנו כשהוא פוטר אותם מכל הוילדקייט שלהם. זה נכון שהרבי עשה מאמצים אדירים לקרב את הרחוקים אבל אחרי החזרה בתשובה דאגו להרחיקם ואין להאריך בדבר המצער!
ט"ז בשבט תשס"ו
13. שטויות במיץ ענבים
ר' מול'ע אזימוב לא השתלט על הגעבארענער'' כמו נמנוב גורביץ אידלמן שעבדו תחתיו לכן לוקח רק ה''געווארנער'ס" שלו שמקבלים מרותו ומרות בניו והולכים בזרם גיסיו השם טובים
ט"ז בשבט תשס"ו
14. חזק וברוך...

ניתוח גאוני ומדוייק ע"פ רוב.
ט"ז בשבט תשס"ו
15. אליטוב - כתבת עדין מדי!

הכתבה מאוד נכונה אבל כתובה בעדינות.
אני נרדפתי כשליח ממוצא ספרדתי רק על כך שהצלחתי יותר
כל הזמן הייתי עם תחושה "סליחה שהצלחתי"
ואכן נרדפתי !!!

אין סיכוי ליוצאי עדות המזרח או בעלי תשובה להתקדם-
חב"ד רקובה בנושא העדתי
הן בשליחות של תפקידים והן רבנים או משפיעים -
לא ניתן לטייח את האמת!!!!
השאלה מה יהיה עם ילדנו???
כל מי שעדות המזרח או בעל תשובה טוב לחב"ד כפועל שלחור - אבל אם הוא יתקרב להיות בעל השפעה או איש מרכזי כבר ישסו בו את אנשי "הוצאה לפועל" בכדי להוריד את ראשו
באו נודה על האמת ולא לטייח- אין לנו ייצוג בשום מקום בחב"ד ולא יהיה !
כולם שחכו שמהות חב"ד והן בכמות מורכבת ממקורבים מכל העדות

אבל אנו נשלטים ע"י קבוצה קטנה שכל אחד דואג לשני!!

יפה יוסי על העלאת האמת!!

ט"ז בשבט תשס"ו
16. יוסי זה לא מספיק - תחשוף עוד
ט"ז בשבט תשס"ו
17. רבצש"ט? תגובה ל-5
רבצש"ט גרוזיני?! רוסי טהור, יליד העיירה המתנגדית דרויא. הובא לתומכי תמימים ע"י ר"א מאיור - דרייזין.
ט"ז בשבט תשס"ו
18. לא זה ההבדל
ההבדל אינו בין געווארענער לגעבארענער, אלא בין אלו שנכנסו על מנת להיטמע (הרב שמעון אליטוב דוגמה מוצלחת להשתלבות) לבין אלו שהביאו אתם תרבויות אחרות ומנטליות אחרת, הטמיעו אותם בחב"ד המקורית, ויצרו חב"ד חדשה והזויה.
ט"ז בשבט תשס"ו
19. תגובה למאמרו של אליטוב
נהניתי לקרוא את מאמרו המלומד של יוסי אליטוב, הניתוח שלו (מעט מחושב וקר, אבל אין לי בעיה עם זה אישית), מאד תפס אותי במחשבה ראשונה, והעקרונות אכן מתאימים.
מדהים לראות כיצד כל אלה שהתקרבו על ידי הרבי, ממשפחות אמריקאיות או בעלי תשובה תפסו גובה (ותחסכו ממני להשתמש בביטויים יותר נמוכים), על אותם אלה שהתקרבו בשנים האחרונות.
מאידך,
אי אפשר לבוא בטענות לראשי חב"ד (אם אפשר לכנות אותם כך) או לאנשים המוסדות הרשמיים שלא מכניסים ייצוג הולם לכל המגזרים, מהסיבה הפשוטה: מי שהפך את הגעוורנער לגעבערנאר היה הרבי, בכוחו ובחזונו הוא עשה זאת.
בהעדר רבי המצב הסטטי של גווערנער לגעברנאר נשמר ולא יהיו (לכאורה) עוד תחנות בהן הגווערנאר יהפכו לגעבערנאר.
מצד שלישי מעניין אכן יהיה לבחון את המצב בעוד עשרים שנה או יותר בפרספקטיבה לאחור ולראות האם מה שאני אומר אכן מוכיח את עצמו, או שמא גם אלה שהתקרבו אחרי כ"ז אדר ימצאו את עצמם געברנאר'ס (ולו רק משום העובדה שזכו להיוולד לפני ג' תמוז תשנ"ד).
ט"ז בשבט תשס"ו
20. למען ההגינות
אליטוב מעלה נקודה נכונה לדיון, אולם למען ההגינות ראוי לציין שהיו מספר תשובות של הרבי בנידון זה, ואי אפשר להתעלם מהן. וד"ל.
ט"ז בשבט תשס"ו
21. די לקשקש
אני רוצה להוסיף שוב על מה שכתבתי לעיל:

מי כמו אליטוב יכול לדעת בעצמו, שכל אחד בחב"ד יכול להכנס לכל תפקיד. אביו, הוא רב מכובד מאוד; הרב טוביה בלוי, ירושלמי במקורו - מחשובי חסידות חב"ד; הרב חיים אהרן, ראש ישיבה מוצלח; ועוד רשימה ארוכה ארוכה מאוד של אנשים במוסדות מרכזיים.

האם יש לחב"ד "ועידת ה8", או "פרלמנט" שבו יש "יצוג" לכל "חוג" ורק לבעלי תשובה אין ייצוג? האם כל הבעלי תשובה (שנהיו משיחיסטים היום) כמו זמרוני ציק, דוד נחשון, וכו', לא היו אנשים מכובדים ומפורסמים בליובאוויטש לפני ג' תמוז?

התשובה היא - כל אחד היה מפורסם לפי מדד אחד - מדד העשיה. עשית? שמעו עליך. לא עשית? לא שמעו.

אין בחב"ד תפקידים "יצוגיים". יש תפקידים "ביצועיים". וכל מי שיכול ומוכן לבצע, הוא מוזמן

(באנגלית אומרים more then welcome to)

רק שצריך כמובן למצוא אשמים. ומה טוב - אשמה חריפה - אז קדימה, עדתיות, בעלי תשובה, וכו' וכו' וכו'. סגנון מאוד "מתנגדי" ומטופש, במחילה.

ענין נוסף: זה לא שבגלל ש"לא היה להם יצוג" הם נפגעו ונהיו משיחיסטים. בגלל שהם נהיו משיחיסטים, אמרו להם "ביי ביי". וק"ל.
ט"ז בשבט תשס"ו
22. למשהלע (בת היענה)
אתה פשוט טומן ראשך בחול ומקליד סיסמאות נבובות.
אליטוב צודק במאה אחוז, הוא כתב כמעט במפורש על אגודת חסידי חב"ד שיש בה אליטה דוברת אנגלית ואידיש שאיננה מייצגת את חסידות חב"ד.
הרי תפקידה של אגו"ח הוא לקבוע אודות סדר ההנהגה של חסידי חב"ד בין היתר בקהילות אנ"ש, איך בדיוק הם אמורים לדון בשאלת קהילות אנ"ש בעוד אין שום ייצוג לחסידי חב"ד על כל גווני האוכלוסיה שלהם??
לדאבוננו המצב איננו שונה גם בבית דין רבני חב"ד.
וזה שהבאת דוגמאות מטוביה בלוי ושמעון אליטוב וחיים אהרן, זה בדיוק שורש הבעיה:
גם טוביה בלוי וגם שמעון אליטוב וגם חיים אהרן, בדיוק שלושת הדוגמאות שהבאת, הם רבנים שהגיעו למשרות מכובדות ולעמדות בארגונים שהם עצמם ייצרו: היינו, טוביה בלוי מפתח מזה שנים את מוסד בית חנה, וכן יצר ובנה את קהילת חב"ד בנווה יעקב. האם טוביה בלוי נמצא בקונצנזוס של רבני חב"ד? האם דעתו נחשבת בקבלת ההחלטות של רבני חב"ד? לא ולא.
חיים אהרן השתלב במוסדות חב"ד רחובות שחלקם הוקמו על ידי משפחות התימנים (ביניהם אחיו מאיר אהרן וכו', משפחת מזרחי וכדומה), הוא בנה את הישיבה במו ידיו ואך טבעי שהוא שריין לעצמו את תפקיד ראש הישיבה. עוד לא ראיתי ראש ישיבה או אפילו מג"ש ספרדי שהוצנח לתפקיד בישיבה משגשגת דוגמת מגדל העמק תורת אמת וכדומה.
וכן שמעון אליטוב, אדם שבמו ידיו בנה ויצר מוסדות, ואך טבעי שהוא עומד בראשם. את כל מה שהשיג הוא בנה בידיו ללא הממסד החב"די.
קח לדוגמא את נושא חברות בבית דין, כשהרבי היה חי, היה חבר בית דין ספרדי (גרוזיני שאיני זוכר את שמו), אבל היום לא תמצא יהודי דוגמת הרב שמעון אליטוב, הרב ועקנין, הרב מאיר אהרן וכו' חברים בבית דין.
אז ככה שכל מה שכתבת הוא פועל בדיוק לרעתך, ממש ההפך.
ט"ז בשבט תשס"ו
23. ל15 בענין השידוכין טעית,
דוגמאות של משפחות בע"ת שרוב ילדיהם התחתנו עם גזע,
למברג-וולפא,טברדוביץ,קלי-גרליק וכו',חרותי-ליברמן בלאו,שרון-שניאורסהאןגרליק,פרידמןובחו"ל בכלל
ט"ז בשבט תשס"ו
24. תגובה למגיבים
נראה שהסטתם מעט את מאמרו של אליטוב מהנושא.
לא מדובר כאן על אפליה על רקע גזעי, אלא על רקע "אליטה".
יש פה הרבה יהודים צרפתיים, אשכנזים בעלי תשובה, חסידים אשכנזים מקהילות נידחות וכדומה.
נכון שחלק ממאפיני הבעיה הינם גזענים במהותם, אבל הבעיה ככלל שנידונה במאמר זה מתייחסת לנקודה אחרת.
ט"ז בשבט תשס"ו
25. רבי דוד אבוחצירא - הוא ההוכחה האמיתית!
האם אתם מודעים לכך שרבי דוד אבוחצירה מנהריה נחשב היו לגדול האדמו"רים הספרדים כשאלפי יהודים בעולם סרים למרותו וכמה עשרות שלוחים מקרקרים סביבו בכדי שיתן אורי ירוק לגבירים שלהם שעבורם הוא הדמות לתרום לבתי חב"ד.

העשירים היהודים הגדולים ביותר בניו יורק, ברזיל, ארגנטינה, מכסיקו ומיאמי הולכים לאותו רבי דוד שהיה בכלל אברך חב"די. הוא למד בתומכי תמימים, ביקש להתקרב לליובאוויטש אך נעצר במחסום המנטלי הכל כך מוכר.

הזקנים הרוסים הסתכלו עליו מלמעלה: בא הפרענק הזה רוצה מאיתנו. שישב בצד וייתן לנו לנהל את העניינים.

לפני כמה שנים סיפר הרב דוד אבוחצירא לאחד מאנ"ש כי ככל שניסה להתקרב, הוא הורחק וד"ל. האם מישהו מוכן לקחת את האחריות שדמות כזאת שמרתקת אליה אלפים, לא תפיץ חסידות בעולם ולא תביא את תורתו של הרבי למקומות שמאה איכרים רוסים מכפר חב"ד לא יכולים לעשות זאת!
ט"ז בשבט תשס"ו
26. על אלה אניה בוכיה
למדתי עם אליטוב בישיבה. אני יכול לפחות לומר עליו דבר אחד, אף פעם הוא לא היה מופלה לרעה, ותמיד הוא היה מהחבר'ה. המשפיעים קירבו אותו והוא בהחלט נחשב לבחור בולט שדעתו נשמעה בעניין. אגב, החברים הטובים ביותר שלו לא היו ספרדים או בעלי תשובה אבל זה בגלל קשור לאופי המיוחד של המשפחה שנמצאת בארץ כמה דורות.

אני לא רוצה להקניט אף אחד אבל בהחלט אני רוצה לומר משפט קצת חמור: אתם יודעים שהרוסים שעלו בלמ"דים לירושלים, נדחקו בכוח על ידי הממסד החב"די שגרם לכמה משפחות חשובות להתרחק מחב"ד ולאבד את ילדיהם ואין להאריך בדבר המצער.

צודק אליטוב שהאנשים בעסקנות לא הבינו את הרצון של הרבי שהיה להפוך כל יהודי שומר תורה לליובאוויטשער. לכן הרבי ביקש מר' אפרים שהישיבה בכפר תקרא ישיבה לעולי תימן, מרוקו ורוסיה, כמדומני.

הרבי תבע לקרב והם כחכחו בגרונם והלכו לעשות לביתם. אוי גוועאלד, כמה מאות פתקים לא יושמו, כמה התחנן הרבי שילכו למסור שיעורי חסידות בבתי כנסת רחוקים.

על זה אני בוכיה. על פי כל הפרמטרים, ליובאוויטש הייתה אמורה היום להיות מאתיים אלף חסידים בישראל. חצרות שהוקמו שנים לאחר מכן הגיעו למספרים גדולים ואילו חב"ד ששלחה זרועות לכל העולם נותרה עם 4000 סירוטקים בישראל ושלא יספרו לכם סיפורים על 20 אלף בתי אב כי מדובר באגדות.
ט"ז בשבט תשס"ו
27. תגובה ל-25
מה אתה משווה? איכר רוסי מכפר חב"ד יש לו דם יותר משובח, הגנים שלו עשויים מזן יותר איכותי.
ט"ז בשבט תשס"ו
28. עיתון כפ"ח
בכל שבוע עומד אני משתומם על הסיקור המוטעה, של עיתון כפ"ח.כשאירועים מדכזיים התוועדויות וכדומה, הנערכים בקהילות אנ"ש,מקבלים,אם בכלל,משבצת קטנטנה ותיעוד קצר ביותר. כשמנגד כל אירוע צנוע באחוזת ראשי הממסד וכיו"ב נהפכים ל"עצרת העשור" ותמונות "האירוע" מרוחות על פני עמודי צבע רבים. הנה לנו דוגמא שכדי להתברג למשהו באנ"ש דרושים מרפקים חזקים ואולי גם ארנק מלא במזומנים...
יוסי,תמשיך להצליח!ולעמוד בשער ולהתריע על מחדלים...
ט"ז בשבט תשס"ו
29. מגיע לכם
מגיע לכם צל"ש על האומץ שהייתם מוכנים לפתוח את תיבת הפנדורה הזו.
לכם אני מתכוון לכותב יוסי אליטוב ולמערכת. תמשיכו להביא מאמרים כאלה יפים וחזקים.
לגופם של דברים, לא נותר אלא לקרוא ולבכות כמה שזה נכון וכמה כשרונות טובים הפסדנו בדרך להפוך מהחסידות הכי עוצמתית בעולם, לעוד זרם מרכזי ביהדות אבל בהחלט לא הדומיננטי בישראל (אין ספק שבארה"ב המצב שונה).
ט"ז בשבט תשס"ו
30. "20 שנה תשב בשקט"
ב"נחלה" חי משפיע מיוחד שנפטר לפני שנים ספורות, ר, מ.ק. שמעתי שפעם בשעת פארברייגען חסידי, ישב בעל תשובה טרי וכנראה דיבר קצת יותר מידי, אז פנה אליו המשפיע ואמר לו: "20 שנה אכלת חזיר, עכשיו 20 שנה תשב בשקט"...

אז אולי באמת כדי להשפיע על מהלכים, ולעמוד בעמדות מפתח, צריך קודם איזו תקופת צינון.
י"ז בשבט תשס"ו
31. אלי גרוסמן
בדיוק, הכותב מאשים אחרים על התנשאות כלפי הבע"תים. אבל מה הוא עשה כאן? בדיוק אותו דבר. שלאמין באמונה שלימה שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח והוא יגלנו, זה חיפוש שייכות!!! באמת, ואם אתה מחלק לי קצת כבוד אני אעזוב את זה.
חבל שלא חשבתה פעמיים לפני לבזבז זמנך וזמננו.
י"ז בשבט תשס"ו
32. פתרון אין לי, אבל תשובה למאמרו של אליטוב יש לי
הבעי' שיוסי מעלה במאמרו בטוב טעם ודעת אכן נכונה, ובאמת צריך למצוא דרכים איך לתקן הבעי' הזאת (כהדוג' ממולע אזימאוו שהביא - ודלא כאותו מגיב מפריז ששנאת שלוחו של הרבי לפריז צועקת ככרוכיא מתוך גרונו). אך דא עקא שהפתרון אותו מציע ידידי בעייתי מאוד מבחינה אחרת, וצע"ג איך להתגבר על מכשול זה.
באגו"ח העולמי הרי הרבי בעצמו בחר את חברי ההנהלה וכו' והדברים ידועים. א' התפקידים של אגו"ח בארה"ב לפי הוראותיו של הרבי היתה להרחיב ולבנות את קראון הייטס. לפי מהלך מחשבתו של יוסי הי' מתאים שבתור חברים באגו"ח יהיו גם יהודים יקרים בעלי חסד וכו' כר' שמואל מלמד, שד"ב דריזין (סתם תפסתי דוגמאות - כל אחד יכול לתת מועמדים אחרים לטעמו), אבל הרבי לא עשה זאת, כ"א בחר בר' שלום מרזוב וכיו"ב שמי שמכירו יכול להבין איך שייך שהוא יפעל בענין בני' בשכונה לדוגמא.
אף שלא מחשבותי מחשבותיכם, נראה לי לומר בדרך אפשר עכ"פ, שא' הטעמים בדבר הוא, שמוסד רשמי כאגו"ח, המייצג את הרבי בכבודו ובעצמו ממש (וכיום לאחרי הסתלקות הרי עוד יותר מפעם כמובן), צריך זהירות יתירה ויתירה מי יכול להמנות חבר הנהלה רשמי במוסד כזה.
ובאותיות פשוטות: מדובר הרי באנשים גשמיים, נשמות המלובשות בגוף ונפש הבהמית, שלהם נטיות ופניות אישיות, ומי יערב שאנשים כאלו לא יטו את הייצוג הרשמי של הרבי (או אגו"ח הכללי, או אגו"ח באה"ק) לדרכים אחרות ולכרמים אחרים? אז ערובה באמת אין, אבל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" ויש למנות כאלו שהחשש הזה פחות גדול מאשר אחרים, ואלו "אנשי משה", לא סתם חסידים, אלא כאלו שהתחנכו תחת הדרכתו של הרבי, זכו לשהות אצלו שנים על גבי שנים (אפי' אם הם געווארענער'ס כמו ר"מ הערסאן לדוג'), זכו להכנס ליחידות, זכו לקבל תשובות והדרכות מפורטות בענינים פרטיים וכלליים.
האם אז יכולים להיות בטוחים? לא. אבל החשש הוא לא כ"כ גדול, מאשר ביהודי יקר שביקרים, שהתקרב לליובאוויטש לאחרי ג' תמוז, שאם כל המסירה ונתינה שלו, הרי אנו כבני אדם בעוה"ז, שאינם יודעים מה שבלבו של השני, אינם יכולים להיות בטוחים שכמה מייצגים כאלו לא יקומו ביום מן הימים על יוצריהם, ויהפכו את כל אגו"ח לארגון המחלל את שמו הק' של רבינו, ויפעלו בניגוד להוראות הרבי או מפאת חסרון ידיעה או מפני נטיות אישיות שלא נעקרו מהם מכל וכל.
אולי יש לחשוב על פתרון בסגנונו של הצעת יתרו בפרשתנו, שאגו"ח יקימו ארגון ביניים שיעמוד תחת אגו"ח, ובו יהיו נציגים של כל הקהילות והשכבות השונות של חב"ד והם יהיו העומדים בין העם ואגו"ח. הסגנון הזה אולי צורם, אבל הרבי ראה את אגו"ח כמייצגו בכמה מובנים.
זוהי הרי כל הטענה שכמה מה"חסידים" בקראון הייטס (ועוד) טוענים (יש בגלוי ויש בסתר לבם) נגד הרבי שבנה את ליובאוויטש לא כדמוקרטי' עם בחירות לנציגים באגו"ח וכיו"ב.
וזה בפירוש לא קשור לגזע או לגעווארענער לעומת געבארענער, אלא זה קשור כנ"ל לעד היכן התחנך והשתפשף החסיד ב770 תחת הדרכתו הק' של הרבי.
מאת ידיד חבר כתה בתורת אמת
י"ז בשבט תשס"ו
33. תגובה ל-22
לרב הגרוזיני שכיהן חבר בבית דין רבני חב"ד קראו הרב יהודה בוטרשווילי ע"ה, והוא הוכנס לבית הדין בהוראה של הרבי חרף מחאותיהם של חברי הבית דין (שביקשו להשאירו בחוץ כי "הוא לא יודע אידיש").
י"ז בשבט תשס"ו
34. יש תשובה של הרבי בנידון
שבה הרבי הסביר שיש הבדל בין מי שלמד בתומכי תמימים ובין מי שלא.
זאת אומרת:
כאשר מדובר על בחור מישיבה תיכונית לדוגמא שבגיל 18 עבר ללמוד בכפר חב"ד ולמד כמה שנים בתומכי תמימים - הוא ספג לתוכו את החינוך של תומכי תמימים ואפשר בהחלט לתת לו תפקיד חשוב ואחראי.
אולם כאשר מדובר על אדם שטייל בהודו ובדרום אמריקה, ובגיל 30 התחיל רק לגלות את יהדותו, נישא לבעלת תשובה טריה וכו' ובוודאי לא הספיק ללמוד במסגרת ישיבתית של תומכי תמימים - היחס הוא אחר לגמרי, והדבר מובן ופשוט לכל אחד.
כמובן שבניו של אותו אדם, אם אכן למדו במסגרת רגילה, הרי ששוב הם בעצם "געבראנער".
לכן כל טענתו של יוסי אליטוב לא מתחילה, כי מי שהתקרב לאחר כ"ז אדר הם בדרך כלל אנשים מבוגרים בעלי משפחות וכדומה, שבהחלט חסר להם הרבה מכיון שלא היו בתומכי תמימים.
אם מדובר על מי שהתקרב באמצע שנות בחרותו - בהחלט הדברים שונים לחלוטין.
י"ז בשבט תשס"ו
35. אין נציג ספרדי בבית הדין
מדוע אין נציג ספרדי בבית הדין של רבני חב"ד?
מדוע כל העובדים בצא"ח הם אשכנזים (סליחה במחסן יש ספרדים, ומזכירים את חבר הנהלת צעירי חב"ד הרב לוי אדרעי)
י"ז בשבט תשס"ו
36. גם אני נפגעתי ...
נראה לי שיש צדק בדבריו של הכותב, אף שראשי המוסדות בזמן הקירוב מגלגלים עינים ומנצלים את המקורבים למטרותיהם הקידומיות, אך כאשר אלה עשו את שלהם הם אינם מתביישים לתת את הבעיטה הגורמת לפעמים אף להתרחקות מהחברה החב"דית ומדא"ח, וניתוק קשרים חברתיים, והדברים נעשים באופן שאינו ראוי להעלותו על הכתב, ולראשי המוסדות לא איכפת כלל מההתרחקות, ולעיתים ההתקרבות שמוצאים המרוחקים נעשה בדרכים קיצוניות ...
י"ז בשבט תשס"ו
37. השתעגתם לגמרי?
זר כי יכנס הנה, מסוגל לחשוב שבחב"ד יש איזה פרלמנט, או לכל הפחות מפלגה שבה משלמים דמי חבר מידי חודש, יש הצבעות ומשמעת סיעתית ומתקבלות החלטות שעל כולם לבצע, וכו' וכו'

מה השטויות האלו?

בחב"ד כל אחד עסוק בתפקידו וכל אחד בתחומו שבזה הוא מוכשר ומוצלח. יש כאלו בבתי חב"ד ובקהילות, אנשי הפריפריה, ויש כאלו שהשתלבו ביצוג ובניהול.

המוצלחים התברגו, ואלו הבעלי תשובה, ש(שלא באשמתם )לא קרו ולא שנו דיים, לא למדו את השפה, (שפה היא לא רק אידיש)נשארו במקומם.רבים הגיע לעמדות מפתח.

המוצלחים פחות נשארו מאחור. וכל אחד מהם כבודו במקומו מונח.

הטענה לפיה הסיבה שרובם של הבעלי תשובה ודומיהם הפכו למשיחסטים, היא כהתמרדות נגד המימסד ומחוסר יצוג מתאים, היא שיטחית. קח בעל תשובה טרי מגבעתיים או דרום קרית גת. שלא שמע לא על אהרונוב ולא על יוס'ל בלוי ולבטח שלא על אברמ' לשם טוב, תן לו להסתובב בקהילה חבדי"ת כשנה וללמוד קצת שיחות לבד וכו'. הוא יהיה משיחישט או אנטי משיחיסט? 99% שיהפך למשיחיסט, כי זה טבעו, ולכן חזר בתשובה.

צריך להזדקק להרבה שכל והרבה הבנה דקה בנושאים רגישים בכדי להבין לעומקם של דברים.

חזרה לרישא. ידידים, זה נחמד לחשוב שבחב"ד מטפלים בנושאים רגישים, ולא מטאטאים מתחת לשטיח, אבל גם צריך לזכור שכמונו יש גם הרבה שלא מתוכינו שגולשים מסקרנות באתר הזה, וכלל לא בטוח שיבינו את הדברים על בורים ונמצא שם שמיים מתחלל.
י"ז בשבט תשס"ו
38. קצת פרופורציות
לכל אחינו הספרדים שליט"א, מותר קצת פרופורציות.
בחוגים אחרים יש אפלייה ברורה בין האשכנזים ובין הספרדים, וידוע שבמוסדות חינוך מקבלים 30 אחוז וכדומה.
ב"ה בחב"ד אין שום אפלייה כלל, כל המוסדות מקבלים אשכנזים וספרדים באותה מידה, ויוסי אליטוב יוכיח...
אולם מכאן ועד לטענה "למה אין חבר ספרדי בבית דין"? יש קצת מרחק, ובחוגים אחרים - כמו בעלזא או אצל הליטאים - איש לא מעיז לשאול אפילו שאלה פחותה בעוצמתה.
נכון שחב"ד פתוחה, אבל יש גבול.
י"ז בשבט תשס"ו
39. 38, לא הבנת מילה מהמאמר!
אתה יודע מה ההבדל בין חב"ד לבין בעלזא למשל שגם מקרבת רחוקים?

חב"ד נבנתנה על ידי הרבי לכתחילה כמסגרת כלל יהודית עבור עשרות חוגים ועדות. בעלזא יש את הגרעין המרכזי ויש את הנספחים. חב"ד כולה היא ליגיון זרים!
כשהרבי עלה על כס הנשיאות היו כמה עשרות מניינים בחב"ד המקורית ותו לא. הרבי מחליט אז להיכנס לתוך יבשות ולגבש את החסידות עצמה מתוך אותם מקורבים ורחוקים.

יש כאן מגמה לגרור את המאמר לתחום העדתיות ולא כך הדבר. אין כאן שום טענה על קיפוח מטעמי גזענות. יש כאן טענה על עסקנים שביקשו לנהל חסידות באופן שונה ממה שהרבי רצה. הרבי רצה שמאות תלמידי ישיבת תורת אמת הירושלמית וישיבת בירונא יהפכו עצמם ממושפעים למשפיעים ויהפכו את החסידות לנחלה של רבבות רבים ולא של מאות ואלפים.

המבט הצר, חוסר ההבנה, הכיתתיות והשיקולים הצרים הם אלו שהובילו את המצב, ולא שנאה של בעלי תשובה, ספרדים, רוסים, ירושלמים וצרפתיים!

לגבי הנושא הספרדי, דווקא הספרדים חשים טוב בחב"ד אבל תבין שלא הם אלו שרצו להיכנס ללמוד בחב"ד כמו בבעלזא. הרבי שלח שליחים לתוך המעוזים שלהם בכדי לצרפם לתוך החסידות והרבי ליווה אותם באלפי אגרות קודש ויחידויות.

י"ז בשבט תשס"ו
40. ומדוע לא הכניס הרבי אף ספרדי למזכירות?!
די לכם מדברי ההבל.

חב"ד היא התנועה הכי פחות גזענית ומעמדית.

צאו וראו כמה מתוך 250 מנהלי בתי-חב"ד בארץ - הם מקורבים, ספרדים ובעלי-תשובה...
וב"ה כל אחד שליט בתחומו ומלך בעירו, שמח בחלקו ושש בתמונתו המתנוססת ובתג הדבוק לבגדיו בעיצומו של כנס שלוחים זה או אחר.
י"ז בשבט תשס"ו
41. יוסי אליטוב היקר... כדאי להיכנס!!
עם כל הכבוד וכו' -

נראה שאתה מושפע חזק מהכתבות המתפרסמות בשבועון "משפחה" - על אפליות וגזענות.

להבא כדאי שתבצע עבודת מחקר קלה - קודם פרסום המאמרים.

י"ז בשבט תשס"ו
42. לא מסכים
א-רואים שכתב פוליטי כותב את הדברים,השאלה אם כל מה שנכון לגבי מפלגה נכון לגבינו?וחתשובה היא לא. הרבי לא ראה לנכון לצרף לאגו"ח נציגים של המגזרים השונים כי הרבי לא ראה את חב"ד כאוסף של עדות וקבוצות סוציולוגיות שונות,אלא כקבוצה אחת של חסידי חב"ד ולא משנה מה הם היו קודם.(כידוע הרבי התנגד לישיבות מיוחדות לבעלי תשובה,חוץ ממקרים יוצאים מהכלל)
ב-הניסיון לומר שמשיחיות היא תוצאה של חוסר בהרגשת שייכות,זוהי פסיכולוגיה בגרוש,ברור שהנושא הרבה יותר מורכב שאין כאן מקומו,
י"ז בשבט תשס"ו
43. תגובה ל 33, איזה שקרים?!
שטויות והבלים, מצוץ מן האצבע,
איזה מחאות? ירד מדעתך? מישהו מחה נגד הרבי?

חוץ מזה, ר' יהודה בוטראשווילי ז"ל למד בליובאוויטש, היה חתן של ר' מאיר שמחה חן (וחותנו של ילבטו"א ר' ברלה זלצמן שי'), ושפת היום יום שלו היתה אידיש.

באמת, די לשיכתוב ההסטוריה!
י"ז בשבט תשס"ו
44. 42, אוי כמה צר ושטחי
חשבת פעם למה כל הבעלי תשובות הם משיחטסים. תגיד לי מה עושה את יוסי ברוק משיחיסט? מה פתאום כל בני משפחת שער ומזרחי קיצונים שבקיצונים?

מדובר באנשים שרוצים לבטא שייכות ואין להם איפה לבטא זאת. לכן הם הולכים למשיחיסטים שנושאים אותם על גביהם והם מוכנים לאכול את כל הדרעק והעיקר להרגיש בבית. יש תחושות טבעיות ששייכות לכל בן אנוש ומאה ק"ג של ציניות לא יוכלו לטאטא זאת. אני מציע לך לגשת אל בעל תשובה כלשהו, לנבור בעברו ולראות מה הביא אותו לאן שהביא אותו!

חבר'ה, תברחו כבר מהסיפור של הספרדים והאשכנזים (למרות שאני רואה בכמה תגובות אנשים שאוהבים להיזרק לשם כי זה אולי נוח להם). הסיפור הוא של ארגון לקוי, קוצר ראות של אנשים וחוסר תפקוד של רבים.

אתה שאמרת: למה הרבי לא מינה חבר מזכירות ספרדי. כל הכבוד לציניות ולטיפשות. זו הבעיה? מה תאמר לאלף משפחות צרפתיות בארץ שמתהלכות כאן בזרות. חוץ מה אתה מתעלם מכל מכתביו של הרבי!

אלפי פתקים ואגרות נכתבו לעסקנים בכדי שיכניסו לעניינים ציבורים שונים. אלפים נכתבו ושום דבר לא קרה.

תשאלו את ר' שד"ב ליפשיץ הוא יספר לכם. דעתי היא שכל המנגנון הארגוני של חב"ד בארץ נמצא בבעייה אמיתית. כולם ממשיכים את השטל'ע, משמרים את הקיים ולא מצליחים לפרוץ מעבר לחלוקת סופגניות וד"ל ואין להאריך בדבר המעצר וכל מי שרוצה יסור לאגרות ולפתקים הגלויים יותר ופחות וימצא את הסיבה לכל........

י"ז בשבט תשס"ו
45. לא כולם משיחסטים
אל תחשבו שכולם בורחים למשיחסטים, ישנם כאלה, כפי שחלק מהם נזכר שמם בתגובות, שמעדיפים לא להשתייך אלא לשבת מהצד ולהיות מקושרים לרבי בדרכם שלהם על פי היסודות של אלה שהדריכו אותם ולא משנה לאיזה קבוצה הם משתייכים
י"ז בשבט תשס"ו
46. כתבה מיותרת לחלוטין
הנני מכבד באופן אישי ומעריך את יוסי אליטוב, אבל מצטער מאוד על המאמר שלו.

השאלה איננה כמה אמת או כמה דיוק יש במאמר. השאלה גם איננה אם אליטוב מנתח נכון או לא נכון וכו'.

חב"ד ליובאוויטש איננה תנועה חסידית שכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. זהו לא שוק פתוח.

חב"ד ליובאוויטש שייכת לרבי,והיא שלו בלבד. זהו כלל ראשון, בסיסי וחשוב ביותר.

נכון שהרבי רוצה לראות את כולנו עומדים בחזית, יוצאים לשליחות, פותחים בתי חב"ד מוסדות חינוך וכו'. אך יחד עם זאת היו ויש לרבי מוסדות רשמיים ייצוגיים שהם מייצגים אותו ואת דרכה של חב"ד. כמו אגו"ח, צא"ח, מרכז וכו' וכו'.

ראשי אותם ארגונים שמונו על ידי הרבי ישירות או בהסכמה של הרבי, הם בשר ודם עם כל המעלות והחסרונות שיש לבשר ודם. הרבי לא לקח מהם את היצר הרע והנה"ב.

אך יחד עם זאת הם אלו שנבחרו לעמוד ולשרת בקודש וזכו במשך עשרות שנים לקבלת מאות ואלפי הוראות של הרבי, ביחידויות, בכתב או בע"פ, בכל מיני נושאים שחב"ד קשורה או יכולה להיות קשורה בהם.

לכן לבוא ולצפות שאני, או כל חסיד אחר, גם אם אני שליח וגם אם למדתי בתו"ת והייתי ב-770 הרבה שנים וכו' - לבוא ולהתייחס כאילו שיש לי בגלל זה זכות טבעית ומובנת מאליה שביכולתי לייצג את הרבי ואת תנועת חב"ד?!

מה פתאום! זוהי מחשבה שגוי'ה מופרכת מאלי'ה!

חיים אתנו, לאורך ימים ושנים טובות, רבנים, עסקנים, שלוחים שזכו לקבל מהרבי הוראות ברורות בכל הקשור לעניני חב"ד.

ואנו צריכים לסמוך ולהאמין באמונה שלימה ברבי שלא עזב את צאן מרעיתו ואלו שהוסמכו על ידו נוהגים בהתאם לרצונו הק'.

ואין פה כלל שאלה של ייצוג מגזרים והחלוקות השונות כפי שהועלו בכתבה.

הנני בטוח שרוב רובם של השלוחים, אנ"ש וחסידי חב"ד שגדלו,התחנכו און האבן זיך געווייקט אין ליובאוויטש, און קאכן זיך אין דעם רבינס ענינים, אינם מעלים בכלל על דעתם את השאלה כפי שהיא הועלתה בכתבה ואינם מחפשים לעצמם משרות ותפקידים בחב"ד. הם פשוט עובדים ועושים את מה שהרבי רוצה ודורש מאתנו.

לעניו"ד, הכתבה הזאת בעצמה והמערכת שפרסמה את הכתבה, הם עצמם הדוגמא החותכת והקלאסית מדוע לא כל אחד יכול לבוא ולייצג את הרבי ותנועת חב"ד.

גם אם נסכים שיש להשקיע הרבה יותר במקורבים וכו' - האם הרבי היה מסכים שנושא כזה יידון בראש חוצות, ועוד בסגנון שמוציא את דיבת חב"ד?!

לרבי היו כללי ברזל איך חב"ד צריכה להיראות ומיוצגת בעולם. מה תפקידה, מה מותר לה לפרסם ומה לא. איך היא צריכה לפרסם ואיפה.

בריבוי אג"ק ניתן להיווכח עד כמה כל מאמר בעיתון שהיה קשור לחב"ד, נגע מאוד לרבי איך חב"ד נראת במאמר באופן חיובי או חלילה שלישי.

תמיד היה חשוב האם המאמר ייקרב אנשים ליהדות ולחסידות, או שתיהיה לזה חלילה השפעה שלילית.

לכן לעניו"ד, הכתבה הזאת לא הייתה צריכה להיכתב, היא לא הייתה צריכה להתפרסם כך, והיא לא מוסיפה כבוד לליובאוויש.

כתבה זו כשלעצמה מוכיכה ומצביעה, עד כמה אסור לסמוך על דעת עצמנו, וגם אם במערכת "שטורעם" יושבים מחשובי החסדים, וגם אם לכותב המאמר כואב באמת הנושא כחבדניק, אבל הם לא נהגו בנושא באופן שמביא לקידוש שם ליובאוויטש.

ואיתם הסליחה.

צודקים המגיבים מתגובה 32,ו 37.הנני מסכים איתם לחלוטין.

י"ז בשבט תשס"ו
47. המשך ל28
צא וראה שלפי ברכות המז"ט הגדולות בעיתון כפ"ח של העורך לידידיו נראה הדבר כאילו יש 5 או 6 משפחות אנ"ש בעולם וכל אנ"ש בכל שבוע צריכים לאכול את החנפויות הקטנוניות והטיפשיות
י"ז בשבט תשס"ו
48. וואלה
סחטיין על המאמר, גדולל.
יוסי אליטוב מצטייר כסלמן רושדי החב"די...
י"ז בשבט תשס"ו
49. 46, האתר מיועד ללבן דברים מבפנים
ככזה הוא ואף אחד לא מחפש אותנו.

לאורך כל התגובה אתה מתעלם מדבר אחד: הכותב שאינני מכירו, מדבר על היצמדות להוראות של הרבי וטוב עשה שלא חשף כמה מפתקי הקודש שמבטאים את מורת רוחו של הרב'ה ממהלכים שלא נעשו כאן.

ראש קהילה, שליח, ראש ישיבה שלא מתייחס באופן ראוי למקורב שבא מרחוק ומתנהג אליו באופן של הרחקה, אינו יכול להסתתר מאחורי הרבי ולומר: כך הרבי רצה, אלו האנשים שהרבי מינה ושלום על ישראל.

כותב המאמר בעצמו אומר שאין לערר חלילה את מוסדותיו של הרבי וחייבים לחזקם אבל אין מקום לבוא ולשאול מה קורה כאן, למה כל כך הרבה אנשים מתהלכים בביתם כזרים?

האם אין מקום כאן לחשבון נפש ועלינו רק לטפוח על השכם כמה אנחנו גדולים ואחרים קטנים וטיפשים. הגדלות שלנו נובעת מגדולתו של הרבי אבל הרבי נתן לנו כוחות והיצר הרע עומד על משמרתו.

אני אגלה לך סוד: ליובאוויטשער שמפקיר את משמרתו ומתכחש לפתק של הרבי, הוא גרוע באין ערוך יותר מעשרה מתנגדים רח"ל.
י"ז בשבט תשס"ו
50. ל-49. אתר שטורעם אינו קודש הקודשים
מה פירוש האתר מיועד ללבן דברים מבפנים.

1. אתר אינטרנט איזה שיהיה, כבר לא נחשב 'מבפנים'. הוא פתוח לכל העולם כולו.

2. אתר 'שטורעם' שברמה האישית הוא מעניין, איכותי ומביא לידי קידוש שם ליובאוויטש, טוב עושה כשהוא דן בנושאים עניניים חב"ד, כמו חסידות, התקשרות, דיונים פתוחים מהו רצונו של הרבי וכו'.

אבל בשום אופן לא בנושאים שקשורים לפוליטיקה פנימית חבדית. בשום אופן לא ביקורת על מוסדות חב"ד, על ארגונים חבדיים וכדומה.

עבור אלה יש רבני חב"ד בכל אתר ואתר שזהו התחום שלהם.

3. למי שיש ביקורת קלה, קשה או נוקבת בתחומים פנימיים חבדיים, הכתובת היא רבני חב"ד ובשום אופן לא דיון פתוח באינטרנרט. מכיוון שלא הוסמכנו על כך על ידי הרבי.

4. גם אתר שטורעם הנכבד לא הוסמך לא על ידי הרבי ולא על ידי רבני חב"ד לטפל בנושאים.

לכן מוטב היה שכתבה כזאת לא תיכתב ולא תפורסם.
י"ז בשבט תשס"ו
51. הומור
"פאר רבני חב"ד בישראל"...
נו נו
תמיד ידעתי שלאליטוב יש הומור, אבל לא ידעתי שיש לו הומור שחור.
י"ז בשבט תשס"ו
52. מעניין מאד
כמה מתוך המגיבים למאמר הזה הם ספרדים.
י"ז בשבט תשס"ו
53. הרב מנשה חדד
אכן צודק הכותב מדובר ברצון להתבלט ולהיות נוכח ולראיה הרב מנשה חדד מנהל המוסדות בלוד ובכפ"ח והרב ברוך אביסרור אינם בנים לחסידי חב"ד וידועה אימרתו של הרבי שרוב חסידי אדמו"ר הזקן נולדו להורים שאינם חבדיים.כל הנ"ל לא אמור להפריע להנהגה ולרבנים לעשות סדר ברור וכו'
י"ז בשבט תשס"ו
54. מסכים עם חלקו הראשון של 32
המגיב מספר 32 צודק בחלקו הראשון, הרבי הוא שקבע מי ומי יהיו בראש המוסדות.

כמדומה שהיו אפילו התבטאויות בנושא.

בראש מוסד חייב לעמוד אדם אחראי שינק את ליובאווטש יחד עם חלב אמו!!

ובמקרים שזה לא כך אז זה כמעט כך!!
י"ח בשבט תשס"ו
55. הרב אהרונוב - בוכרי
המאמר שלא אליטוב לא מובן ויש אנשים בהנהלת צעירי חב"ד שהם לא אשכנזים כהגדרתו כדוגמת הרב אהרונוב שהוא בוכרי
י"ח בשבט תשס"ו
56. צודק או לא צודק - נגעת בנקודה הנכונה
או קרוב מאוד אליה.
וריבוי התגובות יוכיח.

שורש הבעיה טמון כמובן במחסום השידוכים. כי ל"געוארענער" מהדור הראשון אין סיכוי להיות בנו של בעל תפקיד וכל שכן שלא להיות בנו של מי שבכוחו למנות בעלי תפקידים. האופציה היחידה שלו היא להיות חתן של אותו איש שררה. עכשיו תגיד לי אתה אם זו אופציה רצינית...

היבט נוסף של הבעיה הזאת - וזה לא קשור לנושא המרכזי של הכותב המוכשר - הוא שבעלי השררה אינם בוחרים את הבנים שנולדים להם, וגם את החתנים שאותם הם כן בוחרים לכאורה, הרי שככל הנראה בעת השידוך אינם מייחסים משקל ראוי לכישוריו של החתן מבחינת התאמתו לתפקיד העתידי שיוצנח אליו.
כך שכאשר ה"געווארענע" חסומים מראש למינויים. וה"גאבארענע" מתמנים בעיקר על פי לאיזו משפחה הם "געבארן", אין פלא שמלבד חוסר השיווין וחוסר תחושת הייצוג וכו' - שבזה יש לדון אם צריך להיות איזו דמוקרטיה או אפילו סמי דמוקרטיה בגופים ובמוסדות שלא נקבת בשמם - הרי שגם המגזרים שכן זוכים לייצוג, אינם זוכים לייצוג ראוי. ואפילו לא לייצוג סמי ראוי...

י"ח בשבט תשס"ו
57. תגובה ל-55
הרב אהרונוב בוכרי והרב לבנהרץ תימני והרב אהרונציק פרוס גרוזני ובכלל כל צא"ח הם ספרדים. תגידו לא השתגעתם כולם יודעים שהרב אהרונוב הוא אשכנזי משתי הצדדים.
י"ח בשבט תשס"ו
58. ל-56
מה אתה רוצה מסמי גריזמן?
י"ח בשבט תשס"ו
59. נאמנות
באמת צודק הרב אליטוב בטענתו אשר רבות מהמתחרש באה"ק באה ע"י אנשים שמרגישים עצמם "מחוץ למחנה"

אך יש עוד נקודה, דהיינו שאצל הגעבארענער יש יותר סמכות ונאמנות, להפעיל אך ורק למען טובת חב"ד, ולא לסטות ממסורתו, מאלה ה"געווארענער".

דהיינו, להפרד מתנועת ושיטת חב"ד יותר קשה בשבילם, יותר משאר האנשים, או משום שיהדות בעיניהם זהו רק חב"ד, או משום שמרגישים נאמנות וביטול לדרכי אבותיהם וכו וכו.

ופוק חזי, איזה חורבן עשו, איזה אנשים "געווארענער" שטעמו משהו מחב"ד, והשתמשו בה למען דעות הכזובות שלהם.
זלמן שכטר
שלמה קרליבך
שמואל בוטח
זמרוני ציק
בצלאל קופצי'ק
ויש להוסיף גם אנשים שבאים קצת מגזע חב"ד אך לא גדלו בבית חבד"י והתחנכו במוסדות אחרים
שד"ב וולפא
דוד נחשון
וכהנה וכהנה

ונקודה זו, על התמסרות וביטול לחב"ד, מתבטא דווקא אצל האנשים שגדלו וחנכו כל חייהם בתוך חב"ד ולא ינקו באידיאולוגים אחרים......
י"ח בשבט תשס"ו
60. חבל שיצאתם מן הכלל דליובאוויטש
ולא ללמד על הכלל כולו יצא, אלא על עצמכם. וחבל. הסירו את החרפה ויפה שעה אחת קודם.
י"ח בשבט תשס"ו
61. ל-55
טעות, נדמה לי שהוא אתיופי.
י"ט בשבט תשס"ו
62. ל-59
ולא לשכוח ישראל שמעון דייטש
ה"ליוזנר רבי"......
י"ט בשבט תשס"ו
63. צריך אפשרות לקרוא את כל התגובות ברצף
י"ט בשבט תשס"ו
64. פארפארענע
הבעיה בחב"ד זה לא ה"געבארענע", ולא ה"גיווארענע", הבעיה היא ה"פארפארענע" (אלו הסוטים מדרכה).

אלו ששכחו שבחב"ד יש רבי ורק מה שהוא הורה לנו בשיחותיו ואגרותיו עלינו לעשות - לא להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם.

כל שאר הדברים החברתיים, הארגוניים והפרסונליים למיניהם, אינם בונים ואינם מחריבים את חב"ד.

עמידה ושמירה עקבית בהוראתיו של הרבי, ללא תוספות שונות ולהיפך, זו הערובה להמשכה המוצלח של חב"ד.
י"ט בשבט תשס"ו
65. אוסף של שטויות לגבי המשיחיסטים...
האם הרשימה הבאה (משיחיסטים) אינה באה ממשפחת "גזע החסידים"?

שלום מענדל סימפסאן
יוסף יצחק וילשאנסקי
אברהם מייזליש
וועלוול קסלמן
האחים השלוחים למשפחת ליפש
לוי יצחק גינזבורג ואחיו,
אברהם שמואל בוקיעט
אהרן יעקב שווי
ורבים משפיעים ,גזע" הם משיחיסטים ולו מתונים ביותר כמו הרב אשכנזיח אבל הם משיחיסטים,

אז אולי אותם ,בעלי תשובה" שאליטוב מדבר עליהם בכתבה בחרו להקשיב לדרך זו מאשרלמשפיעים אחרים?

(אגב כמובן שלא חסר רבנים ומשפיעים שאינם מ"גזע חב,ד שאינם משיחיים)
י"ט בשבט תשס"ו
66. סוציאולוגי'ה בגרוש
1. המאמר עוטף במילים יפות רעיון בסיסי (שלומדים במבוא ללימודי סוציאולוגי'ה שנה א') ונקרא "תבניות הפירמידה בחברה".
2. לכל אלו המתיימרים "להבין ולהסביר" את הנהגת הרבי - תחשבו איזה תגובה היתה יוצאת על מאמר הנ"ל.
3. דברים שרואים משם לא רואים מכאן ...
י"ט בשבט תשס"ו
67. תגובה ל-64,65,66: "לתיקוני שלחתיך"
64:
למתייחס כותב המאמר, למאות פתקים ואגרות קודש של הרבי שלא יושמו. מפאת כבוד ליובאוויטש וצנעת הפרט אני לא אעלה כאן בסריקה, פתקי מחאה של ממש מצד הרב'ה לארגון גג, לבית דין ומוסדות נוספים, למה לא מתייחסים לכל מיני אנשים וקבוצות. הוא אשר אמרת: יש לעמוד על כל קוצו של יו"ד בהוראותיו של הרבי וללא ללכת בשרירות לב גם אם המדובר הוא באהרונוב או מישהו אחר.

65: כל השמות שמנית הם המפקדים אבל למפקדים האלה יש חיילים רבים, משרתי ומלכחי פינכא, ואלו הם לא גינזבורגים ומייזלשים וד"ל. יש כמובן גם גרעין משיחי אותנטי, אבל מדובר במספר מצומצם. אלפי המקורבים בקראון הייטס, בת ים, צפת הקריות ונחלת הר חב"ד, משתייכים לזרם המשיחי כי הזרם הזה הביט בהם ביושרה.
אליטוב מתייחס בעדינות למינויים של אהרונוב (נו, הוא הרי ידידו הטוב של ליבוביץ) אבל אני שואל אותך, ממנים באגו"ח עשרים חברים, האם כוונתו של הרבי הייתה שחצי מאגו"ח יהיו אנשים דוברי אנגלית, בני אותו גיל אותה כיתה אותו קבוצה, אותו בית כנסת שמדברים האחד עם השני ולא ימנו למשל איזה ירושלמי, תימני, פולני, צרפתי, בעל תשובה, מה חסרים מקושרים שלא שייכים לקליקה של חמישים האנשים הללו שבדרך כלל מדברים עם עצמם?
אפילו בימי מפא"י הזכורים, היו מתעקשים לשים איזה עלה תאנה שיתן תחושה כלשהו לציבור אבל כשיש בארץ קרוב לאלף משפחות צרפתיות, אתה לא מבין שאם ימנו אחד מהם לאגו"ח, הוא יהיה להם לפה, והם יבינו שיש להם אחות בבית המלך שדרכו יוכלו לבכות על הבן שלא התקבל לישיבה על אובדן הפרנסה וכיו"ב. ברור הדבר שעדיף למנות את אותם שמונה משפחות לכל ארגון, שמדברים וצוחקים וכו' אבל התוצאה היא נתק מוחלק עם השטח ושלא יסתתרו מאחורי הרבי כי פוק חזי וראה כמה הרבי קיווה לעשות משהו.

ל66, שטחיות במיטבה. אף אחד כאן לא העיז לכתוב כי יש לעשות דבר שהרבי לא הורה. להיפך, יוצאת מכאן קריאה לחשוף את הפתקים הללו או עכ"פ להתחיל סוף סוף באיחור של חמישים שנה ליישם את הוראותיו של הרבי ולא לטפוח על הבטן ולשיר (בעיקר במבטא אמריקאי) שישו בני מעיי שישו. אני אמנה את בני וחבריי לכל התפקידים ושכל הבעלי תשובות יקפצו עד השמיים. תמיד הרי אוכל לומר שיש לי תשובות מהרבי ואנחנו נוכל לומר להם: לתיקוני שלחתיך. בטח לא להתכחש במפורש להוראות הרבי.
י"ט בשבט תשס"ו
68. תוספת מרובה על העיקר
ל-67. יפה גילית. לכאורה ובשטחיות ממך משמע שלא רק צריכים "לעשות סדר" ב-10 השנים האחרונות מתשנ"ד (כפי שמשתמע מעיקר מאמרו של הרב אליטוב) אלא לחקור גם חמישים שנה אחורה! לאן תוליכנו בתגובתך הבאה!-וכמובן שהכל בשם ולכבוד הרבי.
כ"א בשבט תשס"ו
69. שום "געווארענער" לא יהפוך ל"געבארענער"

אחרי ג' תמוז.

שבת שלום.
כ"ו בשבט תשס"ו
70. יוסי אליטוב
אין זה תלוי כלל בהיות האדם "גיבורענער" או "געווארענער" אלא ביכולת שלו להיתפס ללחלוחית החסידית ולהרגש החסידי שאליו היו רגילים החסידים.
יש מי שנולד עם זה, ויש - שלא.
ואין צורך להאריך בנושא זה. די אם נזכיר את הסיפור על ר"נ נעמענוב ע"ה שביקש מן הרבי פעם ביחידות שלבני עדות המזרח יהיה 'חוש' בחסידות! תשובת הרבי היתה "שיהיו נרות להאיר", שפי' - אל תבקש יותר מידי.
י"א באדר תשס"ו
71. ל-22
לא לשכוח שאת חברי אגו"ח הרבה מינה
כ"ב במנחם-אב תשס"ז
72. look up 19 & 67
כ"ד בשבט תשס"ט