ב"ה יום חמישי, כ"ב חשוון תשפ"ב | 28.10.21
הלווית הרב יהודה חיטריק, הבוקר
הלווית הרב יהודה חיטריק, הבוקר צילום: crownheights.info
סבא ע"ה

"סבא נשם חסידות 24 שעות ביממה. השכים קום עוד בטרם זרחה החמה, למד שעתיים רצופות מאמרי חסידות והתפלל באריכות. מעבר ללימוד המעמיק בבוקר, הוא הקדיש שעות נוספות לשיעוריו הקבועים: ליקוטי תורה וספרי חסידות רבים". הרב יוסף יצחק חיטריק במאמר מיוחד ל'שטורעם' בעקבות פטירת סבו, הרב יהודה חיטריק ע"ה (עלה במחשבה)


קשה לכתוב על סבא ע"ה בלשון עבר וקשה יותר לחשוב שסבא איננו. האדם מלא החיים, צלול המחשבה שמעבר להיותו חסיד ומקושר היה בראש ובראשונה 'מענטש'. כך למשל זכר את תאריכי יום ההולדת של הנכדים, והקפיד לשלוח לכל אחד מהם כרטיס ברכה חגיגי שכלל חרוזים מקוריים.

סבא נשם חסידות 24 שעות ביממה. השכים קום עוד בטרם זרחה החמה, למד שעתיים רצופות מאמרי חסידות והתפלל באריכות. מעבר ללימוד המעמיק בבוקר, הוא הקדיש שעות נוספות לשיעוריו הקבועים: ליקוטי תורה וספרי חסידות רבים.

כשייסד הרבי את תקנת לימוד הרמב"ם היומי הוא שאל היכן יוכל למצוא זמן ללימוד, וכחסיד שבטל לרבו עסק בלימוד הרמב"ם בלהט ובחיות.

את כל כולו הקדיש לחסידות. עם שיעור התניא היומי היה מתבונן בתפילה ובמשך כל היום היה עוסק, מתבונן ומתעמק באותו קטע.

סדר יומו בשבת קודש היה מופלא: קימה לפנות בוקר, שעות ארוכות למד חסידות ולאחר-מכן התפלל באריכות, לעיתים עד ל-3 אחר-הצהריים. אז היה יושב להתוועד.

הוא הרבה לדבר על חסידים שפונים אל הרבי בעניינים גשמיים, בעיקר בחג הסוכות. דבריו של אדמו"ר הזקן בתניא היומי על החסידים שביקשו על עניינים גשמיים העסיקו אותו לא מעט. "הבעיה היא לא כשמבקשים על דברים גשמיים', נהג לומר. "הבעיה היא שרק עניינים אלו מעסיקים אותם. חסיד צריך להיות מקושר לרבי, בראש ובראשונה. רק לאחר-מכן, מתוך העובדה שהחסיד מקושר לרבי, הוא מבקש גם על גשמיות. אבל לא מתחילים את הקשר עם הרבי בגשמיות".

סבא היה תוסס ובריא עד יומו האחרון. גם לאחר שהדרדר מצבו הוא הפציר שלא להעבירו לבית-הרפואה, אבל מצבו לא אפשר זאת. סבא נפטר במיתת נשיקה וגם ברגעיו האחרונים חשב תניא וחסידות, מן הסתם.

י"ז בשבט תשס"ו
חמשה דורות. משמאל לימין: הסבא רבא הרב יהודה חיטריק ע"ה, כותב השורות הנכד הרב יוסף יצחק חיטריק, הנין הרב מ"מ חיטריק (ובנו על ידיו), הבן הרב צבי הירש חיטריק
חמשה דורות. משמאל לימין: הסבא רבא הרב יהודה חיטריק ע"ה, כותב השורות הנכד הרב יוסף יצחק חיטריק, הנין הרב מ"מ חיטריק (ובנו על ידיו), הבן הרב צבי הירש חיטריק
 
הבן, הנכד והנינים עם הסבא
הבן, הנכד והנינים עם הסבא | צילום: מיכאל נגל, עבור הניו-יורק טיימס
 
צילום: מיכאל נגל, עבור הניו-יורק טיימס
 
הלווית הרב יהודה חיטריק, הבוקר
הלווית הרב יהודה חיטריק, הבוקר | צילום: crownheights.info
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. ניחום אבלים
אבד חסיד מן הארץ איש צדיק, נעים הליכות, משפיע, גדול בתורה וחסידות, נודע לתהילה, ידיד, מלמד, דוגמא חיה, זקן החסידים, מקור של סיפורים, ודוגמא חסידית. תנחומינו לכל צאצאיו וענפיהן, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים והקיצו ורננו שוכני עפר. מאחלים משפחת הרב שניאור זלמן ואסתר שגלוב וצאצאיהם.
י"ז בשבט תשס"ו
2. דורות של שלוחים
תמיד אזכרנו, לימדני בתו"ת מונטריעל, ובמלוה מלכה של אנ"ש הי' מספר סיפורים בטעם חסידי מיוחד (בכלל דיבר במנגינה). אהב "ווערטליך" ולע"נ נגיד את הפירוש וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא. שלא רק יוסף מת - אלא דור מת. והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.
יוסף קרמר - טבריה
י"ח בשבט תשס"ו
3. מאמר מנכדו
אוי מה היה לנו יתומים היינו ואין אב כצאן נחשבנו ואין רועה
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

זיידע
קשה, קשה לכולנו
קשה לומר עליך בלשון עבר
קשה לנו לעכל את מה שקורה,
בתור נכד שגר לא כ"כ קרוב אליך לא זכיתי להכירך אישית אבל מהפעמים הרבות שהייתי לידך קל היה לראות מעט מזעיר של התנהגותך האצילית
לא יספיק כל דיו שבעולם לתאר את דמותך דמות של חסיד אמיתי מהזמן של פעם מהזמן שמתגעגעים אליו
הייתי לנו נר להאיר דוגמה חיה חיקינו אותך לא חשבנו לרגע בלעדיך היית לכולנו כאב וכמורה דרך
זיידע תהיה מליץ טוב בעדינו שם למעלה תתעקש לזכותם של עם ישראל סבלנו די
כשסיפרו לי באמצע הלילה ההוא על מה שקרה לא יכולתי לעכל את זה לא האמנתי שזה קרה ועד עכשיו אנחנו לא מאמינים שזה קרה ולמחרת שטיפה קלטתי מה הולך פה רציתי לברוח רציתי לשכוח מהעולם לא יכולנו
לפני כמה ימים דיברתי עם חברים שלי עליך ובגאווה רבה כיאה לנכד גאה ואז אמרתי לעצמי בליבי כמאה אחוז הייתי בטוח שתהיה איתנו על ביאת משיח וזה לא רחוק בכלל לא רחוק אבל קשה לנו להאמין שזה קרה בכ"ז
אלטער זיידע, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים זכית להקים דור ישרים מבורך עצום ורב של שלוחים חסידים מקושרים ואנשי מעשה זכית לראות דור חמישי של בני נינים ההולכים בדרך אביהם בדרך ישראל סבא של אנשי אמת חינכת אותנו להיות חסידים להיות אנשי אמת ומקושרים לרבי על ידי הדוגמה החיה שלך תמיד התפעלנו מהזיכרון מחוש התיאור המרתק שלך מהסדר והנקין שלך מהקביעות מהגאונות וזה היה נר לרגלינו ולמדנו ממך המון המון

זיידע וסבתא שליט"א וכל הדודים והדודות והמשפחה המורחבת האבליה שתליט"א
נזכה במהירה ל'והקיצו ורננו שוכני עפר' והוא סבא בתוכם בתור שאר אחינו בית ישראל 'ונזכה זענ'ט ניך מיט'ן רעבינ'ס דא למטה מעשרה טפחחים אין א-גוף גשמי והוא יגאלנו' בקרוב ממש ומלכינו בראשינו
ג' באדר תשס"ו