ב"ה יום חמישי, כ"ב חשוון תשפ"ב | 28.10.21
אין "מבצע נסיעה למירון"

"מה משמעותו של ל"ג בעומר עבור חסיד חב"ד?". הרב יוסף יצחק חיטריק, במאמר מיוחד ל'שטורעם' לכבוד ל"ג בעומר (עלה במחשבה)

הרבי שינה את פני כל החגים. חנוכה, למשל, איננו חג של לאטקעס, סביבונים וסופגניות. חנוכה הוא הזדמנות להאיר את העולם, על ידי חנוכיות ציבוריות, כנוסי ילדים וכדומה.

ל"ג בעומר, עבורנו בחינוכו של הרבי הוא - (לא מדורות ופקיניקים), אלא צעדות של ילדי ישראל, וחיזוק האמונה והגאווה שלהם בקב"ה ובתורתו.

שאל כל ילד שקיבל חינוך חב"די, 'מה המילה הנרדפת ל'לג בעומר?' – והוא ישיב לך באופן סופנטאני 'תהלוכות'.

המשמעות הפנימית עבור כל חב"דניק של ל"ג בעומר הוא - 'אהבת ישראל'.

מי שזוכר את התהלוכות אצל הרבי, או זכה לראות וידיאו של התהלוכות, רואה דבר אחד – אהבת ישראל אין סופית לכל יהודי. הפנים המאירות של הרבי והשמחה שראו את הרבי בעת שעברו ילדי ישראל לפניו, כבקרת רועה את צאנו, ביטא שמחה אבהית אמיתית שלא ידעה גבולות.

אלו היו פנים חדשות ומיוחדות של הרבי, שלא זכינו לראות אף בשיא השמחה של שמחת תורה. זהו בשבילנו 'ל"ג בעומר'.

נשאלתי השבוע בנוגע לנסיעה למירון. השבתי כי אינני זוכר שהרבי קרא לנסוע למירון בצורה גורפת. גם לא קראתי על כך באגרות הרבי - על "מבצע נסיעה למירון".

ראיתי מכתב שהרבי כתב למשפיע הרה"ח ר' שלמה חיים ע"ה, שבא כתשובה לשאלתו (באתערותא דלתתא) האם נכון שכל התמימים יסעו למירון. והרבי כותב על כך כי מאחר וכך נהגו בשנים עברו ימשיכו בכך, אך אין מההכרח שיסעו כולם, ולא כל הצוות. בודאי, כותב הרבי, שלא יבטלו שבוע שלם של הלימודים על כך...

הרבי לא עושה מכך עניין שהוא מעיקרי הדת. ההיפך. בשני מכתבים שראיתי מהרבי לצא"ח בירושלים, שם אכן מזכיר הרבי את הנסיעה – הוא מקשר זאת עם הפעילות במקום. וכותב על כך כי הפעילות על אתר - הוא העיקר.

בנושא נסיעה למירון לתספורת לילד שמגיע לגיל שלש, כאן דווקא ישנו חידוש של הרבי, שייעשו תספורת דווקא במירון. אך חידושו של הרבי הוא כי זה לאו דווקא בל"ג בעומר. הרבי היה מקשר כל תספורת עם נסיעה למירון אף באמצע השנה.

ידוע לי גם על אחד השלוחים לאה"ק, שבנו הגיע לגיל שלש, באמצע השנה, ושאלו את הרבי האם הדבר מוכרח לנסוע דווקא למירון (אינני יודע את הסיבה או הקושי שהיה להם בנסיעה – וייתכן כי ידיעת הסיבה תשנה לנו את משמעות המענה של הרבי). הרבי ענה כי יעשו התספורת ליד כותל המערבי. וכן עשו.

למעשה...

בל"ג בעומר תש"י, היינו ל"ג בעומר הראשון שזכינו לשמוע את הרבי כנשיא הדור, התקיימה התוועדות מיוחדת. היו הרבה נושאים חשובים באותה התוועדות. אחד הדברים שהרבי הזכיר היה הסגולה המיוחדת של ל"ג בעומר לעניין של מופתים לעניינים של זרעא חיא וקיימא.

לכן כל מי שקורא את השורות האלו, וכל עוד בניו יורק עדיין לא שקעה החמה, כדאי להזדרז ולשלוח פקס לאוהל, בקשר לכל אלו שיודעים אודותם – הזקוקים לברכת השי"ת לזחו"ק. זהו מעשה של אהבת ישראל – הלכה למעשה היום בל"ג בעומר.

ולסיכום...

היום השתתפתי בתהלוכה בקיבוץ פרוד, ונזכרתי באותה התוועדות, שבסיומה אמר הרבי כי הוא מציע, שלמחרת ביום ל"ג בעומר - ייסעו כולם לאוהל. וסיים הרבי, כי שם נמצא הרשב"י...

אני בודאי לא יודע היכן נמצא הרשב"י, כאן באה"ק. אך בעת שזעקו ילדי הקיבוץ 'שמע ישראל...' חשתי כי ללא ספק – כאן נמצא הרשב"י – יחד עם הרבי.

י"ח באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
17
1. בתו"א
בתורת אמת לפני הרבה שנים לא ידעו האם נכון לשלוח את הבחורים למירון או לא.
שאלו את הרבי, רק שעד לג בעומר לא הגיע תשובה ושלחו את הבחורים למירון אחרי כמה ימים הגיע מכתב מהרבי (שהודפס ב'אגרות') שם הרבי כותב שנכון עשו ששלחו אותם למירון
י"ח באייר תשס"ו
2. יהודה
ראה אג"ק חלק י"א עמוד ס"א
י"ח באייר תשס"ו
3. מירון איז אפריילאכער "אוהל"
בלקו"ש כרך כ"ב עמוד 319 בהוספות מובא בהערות שם ציטוט מדברי הרבי הקודם בלקוטי דיבורים "מירון איז אפריילאער "אוהל" רשב"י איז אפריילאכער רבי"
י"ח באייר תשס"ו
4. אזוי?
ראה אג"ק חי"ג ע' נ.

שם הרבי לא רק עידד את הנסיעה למירון, אלא גם הבטיח להשתתף בהוצאות הנסיעה...
י"ח באייר תשס"ו
5. רגע
עיין באגרות קודש חלק ט"ו עמוד קעב.

אני לא מבין מהיכן לקח הרב חיטריק שהרבי לא עידד את הנסיעה למירון.
י"ח באייר תשס"ו
6. מה?? עוד מעט תגיד שגם אין מבצע ח"י רוטל!!!
הרב חיטריק, שלום.

אתה ממש הגזמת הפעם, לשלול מבצעים שידועים בתור יסודות האמונה. נכון, הרבי אף פעם לא קרא לאלפי החסידים לעלות למירון, והוא קרא להם ללכת לעזור בתהלוכות - אבל א נ ח נ ו עשינו מבצע כזה.

גם מבצע ח"י רוטל, שלנו הוא. לא ראינו אותו ב770, לא שמענו אותו בליובאוויטש - ראינו אותו אצל אחינו בני ישראל המאמינים באמונה שלימה (וזה כשלעצמו דבר טוב) ולפיכך אנו רצים לחקות את זה.

זוכרים את סגולת "אלף ספרי תהלים"??? אה, כבר שכחתם. טוב, זה היה מבצע קשה.
י"ח באייר תשס"ו
7. צודק בהחלט!!!
אני אישית (בעצם לא אני אלא התהלוכה שאירגנתי)נפגעתי מה"חסידישקייט" של אלה שנסעו פשוט המדריכים הגיעו 3/4שעה אחרי הזמן וגם היו מאוד עייפים בכינוס ולא תפקדו כמו שצריך
י"ח באייר תשס"ו
8. ישנמה חובה או אין
זכורני שיש מכתב מהרבי בשנת תשלה או תשלו שהרבי מביא במראי מקומות ענין הנסיעה למירון, ולכן לא להחליט על דעת יחיד ולפסוק ולפסול ענין הנסיעה.
י"ט באייר תשס"ו
9. א חסיד
אינני יודע אם האיחור קשור לנסיעה למירון, אני חושב שאתה יודע היטב ששעון ליובאוויטש אין סיבה, (כך גם בשמחות וכו), אך עלי לציין שרוב אנ"ש נוסעים בלילה או ליל ל"ג בעומר, העיקר לבוא ולהשתתף בתהלוכות של בתי חב"ד, ולכן אם נפגעת אל תלמד מזה על הכלל.
כעת בקשר להרב חיטריק אמנם יש לו במה לכתוב את דעתו האישית, אך אין זה אומר שהאמונה וגם כפי שמבואר בשיחות של הרבי שיש ענין לשמוח בל"ג בעומר במירון אצל הרשב"י - ולהחליש את העליה למירון (מספיק לראות איזה חוג... שאינו עולה למירון וד"ל)
העיקר שאהבת ישראל יביא את הגואל
י"ט באייר תשס"ו
10. כל כך קשה לנסוע מצפת למירון?
בין נסיעה באש ובמים מירושלים ודרומה על חשבון השתתפות בתהלוכות ובין התעלמות מוחלטת מהמנהג עד כדי לא להרגיש שום פספוס מזה שלא חוצים את העמק המבדיל בין צפת ובין מירון, יש די מקום על שביל הזהב.
(אגב, לאחרונה עם ההקצנות ימינה ושמאלה יש על שביל הזהב יותר מקום מאי פעם...)
י"ט באייר תשס"ו
11. הרב חיטריק הגזים
הרבי אמנם חידש את עניין התהלוכות בל"ג בעומר שזה ענינו העיקרי של כל חסיד חב"ד ביום זה, אך כמו כל המבצעים זה לא בא במקום, אלא כתוספת לכל הענינים.
האם דבר קל הוא שביום זה מתאספים 600.000 יהודים כ"י - שישים ריבוא - במקום קדוש זה !
האם חסידי חב"ד לא שייכים לכלל ישראל ?
האם אין מספיק שיחות של הרבי על מעלתו של רשב"י ועל יום ההילולא שלו, והאם אין מספיק שיחות של הרבי על גודל מעלת ההשטתחות על קברי צדיקים ביום ההילולא שלהם ?
האם הרבי צריך לעשות מבצע מזה כדי שנדע שזה דבר חשוב וחיובי ואשרי מי שזוכה לכך ?
אמנם דורנו זכה לגילוי עניין התהלוכות, ולכן צריך לראות איך עושים את שני הדברים יחד, ואכן יותר ויותר מאנ"ש נוסעים למירון בערב ל"ג בעומר לקראת לילה, וחוזרים בלילה, וכן שזה לא מפריע לתהלוכות כלל.
באם הרבי הכריז על מבצע לימוד הרמב"ם היומי האם זה אומר שאנ"ש לא צריכים ללמוד גם דף גמרא כל יום משום שזה לא נכלל במבצע של הרבי ?????
י"ט באייר תשס"ו
12. 9 10 ו-11 ממש צודקים
אכן זה ממש נשמע זילזול שמשפיע מאנ"ש לא נוסע 10 דקות מצפת למירון ? בודאי שהוא לא היה מאחר להתהלוכה בגלל זה.
לדעתי יש לנו מחלה בין אנ"ש - כל מה שכל עם ישראל עושה אנחנו צריכים לעשות הפוך !
הרב חיטריק - אנחנו חלק מעם ישראל, וכל עם ישראל נמצא בל"ג בעומר במירון ! (חוץ מחוג אחד מסויים שלא הייתי רוצה שחב"ד יצטרפו אליהם).
י"ט באייר תשס"ו
13. תגובה
אגב, הר"א פריז ע"ה היה נוסע כל ער"ח למירון כדי לבקש עבור הרבי.

כל זקני אנ"ש: הרש"ח קסלמן (שהיום, י"ט אייר,היא"צ שלו) הגרש"ז גרליק הרח"ש ברוק, הרב ששונקין, רחד"ב חן, הרמ"מ פוטערפאס ועוד ועוד, היו נוסעים לל"ג בעומר למירון, מזל ש"המשפיע" שלהם לא היה הר"י חיטריק.

למען הגילוי הנאות" הנני להודיע כי -

"בעוונותי" נסעתי גם נסעתי למירון ומאד התרגשתי מהשמחה דקדושה הגדולה שם, ואמשיך בע"ה ובל"נ לנסוע לרשב"י עד כי יבוא שילה, וכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ואין לך "שעת דחק" גדולה מזו, שאלה הקריטוריונים לחסידישקייט..
י"ט באייר תשס"ו
14. יניקה לחיצונים
השורה האחרונה בכתבה יכולה לתת יניקה מאוד גדולה לחיצוניים .אני לא יודע איפה רשב''י נמצא בארץ '' הרב חיטריק יבואו אותם הזויים ויאמרו על רבינו שהם אינם יודעים היכן הוא נמצא וד''ל .
י"ט באייר תשס"ו
15. אין מבצע נסיעה למירון
עם כל הכבוד לכל הכותבים הנכבדים המביאים ציטוטים מאגרות קודש על חובת הנסיעה למירון- ואין ספק שזה דבר חשוב, הרבי לא יצא במבצע כזה, אך הוא כן יצא עם עשרת המבצעים ועם מבצע תהלוכה.
לכן אם, לצערי, אני צריך לבחור בין ארגון והשתתפות בתהלוכה לבין עליה לקברו של רשב"י אני מעדיף את הראשון...
מה גם שהרבי בעצמו אמר שרשב"י בעצמו משתתף בתהלוכות שנערכות בלג בעומר.
כ' באייר תשס"ו
16. עד מתי?
אינני מבין את הרב חיטריק. לדבריו היות והרבי אמר בתש"י שהרשב"י נצא באוהל פירושו של דבר שהרשב"י רק נמצא באוהל ולא במירון ואילו כאן באה"ק אינו יודע היכן הרשב"י נמצא. צודק המגיב שכתב שהרבי תמיד בא להוסיף ולא לשלול ובודאי ג"כ הרבי חידש לחסידים בנ.י. שהרשב"י נמצא באוהל. כמו"כ חידש שהרשב"י נמצא בתהלוכות.
ברור הדבר שמי שצריך לארגן תהלוכה או לעזור למארגן ומזניח את העזרה והארגון ונוסע למירון נוהג היפך הכוונה אבל רוב אנ"ש ובפרט בעלי משפחות שלא מתעסקים הרבה בתהלוכה ומותרים על השינה שלהם ונוסעים בלילה מתוך מטרה ברורה להגיע לתהלוכה המתקיימת אחה"צ או שנוסעים אחר התלהולכה המתקיימת בבוקר ורק אחה"צ נוסעים למירון האם עושים היפך הכוונה?
כ' באייר תשס"ו
17. גיוס חובה!
לר' חיטרק יש בעיה עם בנות בית חנה וחוסר הצניעות שבעליה למירון מזה שנים ,לא צריך לגייס לשם כך את הרבי ובטח לא ל"העליב" את רשב"י כדי לפתור בעיה זו...
כ' באייר תשס"ו