ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
הרבי - התגלמות הטוב

"משה חייב היה למצות את מידת הענווה להגביה את אחרון היהודים הנמצא בשאול תחתית. זה היה הרבי". שאול שיף במאמר מיוחד ל'שטורעם'

צפיתי בקלטת וידאו שבה נראה הרבי זצוקללה"ה בתקופת חוליו מחלק דולרים לכמה עשרות אנשים כפי שאיפשר לו כוחו.

היה זה מחווה של המזכיר הרב לייבל גרונר , שידע עד כמה הציבור מתגעגע למעמד הזה. הרבי היה מוגבל מאוד בתנועותיו
ובכל זאת ניכר היה כי אין זו נתינה וירטואלית בלבד. בין העומדים בתור היה יהודי שעל פי מראהו אינו חסיד חב"ד ומשעמד מול הרבי דחק בו הרב גרונר להתקדם, כנהוג וכמקובל, אלא שהאיש התעכב שנייה ובירך את הרבי ברפואה שלימה.

משסיים דבריו מיהר לצאת את החדר ולא הספיק לראות איך שהרבי מאמץ כל כוחותיו, פונה לעברו, מנענע את ראשו ומודה לו על הברכה. אני מחפש את הקלטת הזאת כדי להראותה למצטרפים החדשים לחסידות חב"ד כדי שיראו מקרוב איזה ענק היה הרבי בטוב לבו ובמידת הכרת הטוב. לא היה מזיק להראות קלטת כזאת ודומיה גם לכמה מן העסקנים, שככל שאנו מתרחקים מג' תמוז שהחשיך את העולם, הפכו להיות יותר אמרגנים ופחות חסידים וחוששים להציב את הרבי ואת החסידות בטהרתה בראש כל פעולותיהם והכרזות המופנות לכלל הציבור.

רבש"ע והרי לא קם כמותו, מדוע להסתיר אותו בגלל תאוות ממון או נחמדות מלאכותית?

ישנה הקלטת הרצה באתרי האינטרנט, שבה נראה הרבי בחלוקת הדולרים משוחח עם יהודי מומר. המומר מספר לרבי כמה טוב לו בדתו החדשה והרבי בסלחנות אין קץ אינו מוותר גם על המטורף הזה, שנשלח לתת לידי הרבי ספר על אותו האיש.

לא יאמן אבל כאשר היצור הזה הגיש לרבי את הספר, הרבי נטל אותו מידיו ולא ביזה גם את השפל הזה, שלא היסס לעמוד
מול הרבי וטומאתו ניכרת על פניו ודבריו.

על הפסוק והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, הסביר לי אחד המשפיעים, כי משה חייב היה למצות את מידת הענווה עד לרמה כזאת, כדי שיוכל להגביה את אחרון היהודים הנמצא בשאול תחתית. זה היה הרבי, זה היה נשיא הדור בחיי חיותו.

שלחתי לרבי מכתב על חסיד לונדוני, לא חב"דניק, שהתדרדר באופן מבהיל ושאלתי את הרבי איך לנהוג אתו, והתשובה לא איחרה לבוא: אין מוותרים על שום יהודי. זה היה תמצית המכתב.

ג' תמוז הנורא הולך ומתרחק מאתנו והדבר ניכר בכמה ממחוזותנו ואיה האישיות שתנענע את כל הישויות החדשות ששכחו את מי הם מיצגים ומה זכותם בכלל לשאת את שם חב"ד ואת שמו של הרבי, והרי השעה זקוקה לרחמים מרובים ואיך לא נאמץ קמצוץ מהליכותיו של הרבי כדי להמעיט מכוחם של דברים שלילים. ומסיימים בטוב.

ב' בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. נכון מאוד
א' באלול תשס"ט