ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
הרב טוביה בלוי
הרב טוביה בלוי
פקחו עיניים ו...קראו!

"אין סיבה בעולם שמצדיקה מלחמה כזאת, מלבד שנאה של יריבות אידיאולוגית" הרב טוביה בלוי מגיב למאמרו של הרב שילת (עלה במחשבה)

לרשימתי "רבותי, פקחו עיניים!" הגיעו, כצפוי, "תגובות" רבות של גולשים.

את המילה "תגובות" הקפתי במרכאות, ואילו את המילה גולשים הצגתי בלעדיהן. שני הדברים יחד מבטאים את המצב בתחום האינטרנטי – החבד"י (צירוף מילים שכזה!). שכן אם (אם!!!) יש בדיעבד צידוק כלשהו לקיומם של אתרים "חב"דיים", במסגרת העברת אינפורמציה ומסרים – הרי זה בתנאי שהאתרים יכילו אך ורק ידיעות בעלות ערך חינוכי ודעות שמקומן במסגרת דיון ענייני ורציני בנושאי מחשבה ואקטואליה, כפי רוח רבותינו הקדושים כמובן. וזאת, בלי ניסוח סנסציוני מגרה ובלי תמונות של אישים (כל-שכן נשים), ובראש ובראשונה בלי "תגובות" של "נשף מסכות": בעילום שם, דבר המאפשר כתיבה ילדותית של תת-רמה וכן כתיבה חוזרת של פעמים רבות בכינויים שונים. במילים "יבשות" (כך לשון השבאב המיוצג בהמוניו ובהמוניותו ב"תגובות") - "כתיבה יבשה".

כיוון שבעווה"ר אין המצב כך – יש מציאות כואבת של גולשים, כפשוטו של מקרא, אל מדרון רוחני. מובן מאליו שגולשי האתרים ה"קדושים" מכניסים עצמם על-ידי כך לנסיון של גלישה רחוקה יותר אל אתרים אחרים, וד"ל. יתן ה' שיעמדו בנסיון.

גם זה מובן מאליו: ה"זכות" וה"כבוד" של הגלישה שמורה רק להולכי בטל, צעירים וצעירות בדרך כלל, השורפים זמנם היקר (ואם הגיעו, כצפוי באופן טבעי לחלוטין, לשלב של התמכרות, הרי מדובר בשעות רבות, ה' ירחם).

לכותב שורות אלה אין אינטרנט, ובין מומיו הרבים, הגופניים והנפשיים, ל"ע, יש גם אי היכולת הטכנית לגלוש בו. ברם, הוראה אישית ישירה של הרבי לפני שנים רבות מחייבת אותי לכתוב בכל מקום אפשרי, והיא כוללת במודגש במות חילוניות וכיוצא בהן. סיפור קטן: כאשר פרצה הטלוויזיה לארצנו היא התקבלה, בצדק, בין שומרי המצוות, וגם בין רבים שאינם כך לעת עתה, כתופעה די מתועבת, הרבה יותר מכפי שיכול אי-מי לדמיין לעצמו בנתוני זמנינו – הייתי, כמדומה, הראשון ביהדות החרדית, ב"תיווכו" של הדובר הבלתי נשכח ר' בערקע וולף, שהופיע בה (להעברת המסרים הנדרשים, כמובן) "על פי הדיבור". כל זה, כמובן, כפי שיטתו של הרבי שצריך לנצל כל כלי וכל מכשיר להעביר ליהודים את דבר ה', שיטה אשר, כמו דברים רבים אחרים (כולל התופעה הגדולה הנקראת "תנועת התשובה"), הובנה מאוחר יותר על ידי הכל כחובת השעה (מיותר לומר שאין מקום בכגון דא לטיעון השטחי מאד שיש בזה גושפנקא ונתינת היתר לדבר אסור, שהרי מי שרצה לא נזקק לעולם ל"היתר"  זה, אף שקרה ודאי שכלפי חוץ השמיע מישהו את התירוץ הזה, ולא הוא ולא שומעיו האמינו בכך...).

במסגרת זו באה רשימתי הנידונה, כמו רשימות קודמות, והפעם במטרה להעביר מסר חיוני מאד - דווקא לגולשים!...

טבעי, שדווקא אלה ראו עצמם נפגעים, ומיד הופעלה המקהלה הצווחנית עלומת השם.

גם זה כצפוי מצעירינו החביבים, ברמה ובאופן החשיבה שבו הם נמצאים: חלקם הנכבד של הגולשים הפגין, פשוט פשוט פשוט, ליקויים רציניים בהבנת הנקרא, כפי שמוכיחות "תגובותיהם". הם, פשוט, לא הבינו את תוכן הדברים, למרות שהם נכתבו, דומני, בעברית די תקינה (אמנם לא אינטרנטית). אליהם רציתי לפנות בבקשה: פקחו עיניכם ו...קראו!

רציתי. העיכוב היה בהחלטה עקרונית שיש לי מימים ימימה (אולי החלטה שגויה) שעם עלומי שם אינני נכנס לדיון. הנני נוהג כך גם, למשל, ביחס לשיחות טלפוניות אנונימיות. ההנחה שלי היא שלבישת המסכה נובעת מפחדנות, המבטאת לדעתי חוסר נכונות לקבל הסבר, ואולי גם חוסר ביטחון בצידקת הדברים.

במקרים רבים ה"תגובה" מתייחסת לא לתוכן הדברים, ל...אישיותי הזעירה, העבר וההווה והעתיד שלי, או שהיא מהווה ניתוח פסיכולוגי של המניעים האפלים שלי. ל"תגובה" כזאת אין לי מה להשיב מלבד הודאה באשמה, וזאת (ההודאה) כמו האשמה איננה רלוונטית כלל לנושא הנידון, כך שאני נאלץ לוותר על דיון מרתק זה, באישיותי או במניעים שלי.

לאור כל האמור המשכתי בעיסוקי השונים מבלי להתייחס ל"תגובות", שהיו כאלה שדאגו להמציא לי אותן.

"כמים קרים על נפש עייפה" הומצאה לי, בשעה טובה ומוצלחת, תגובה גלוית שם, המאפשרת לי לחזור ולהבהיר את תוכן רשימתי הקצרה, וקודמות בנושא זה, בניסיון להיות מובן יותר עד כמה שאפשר.

התגובה היא של יהודי שהנני מעריך מאד מאד (דומני שהוא יודע זאת), איש כלבבי, מכובדי רב הפעלים הרב משה שילת.

הרב שילת פועל, בכישרונות מרובים בלע"ה ובמסירות ובמרץ, בתחום החיוני ביותר, ראשון במעלה לדרישות דורנו, שהיא-הפצת המעיינות כפשוטה. הרבצת והפצת תורת החסידות, ובמיוחד תורת הרבי, באופן אינטנסיבי ושוטף ובהצלחה רבה ב"ה, הצלחה המובטחת על-ידי רבותינו לכל מי שעוסק בעניין זה באמת ובאמונה טהורה. אשרי חלקו! אין לי ספק שפעולותיו מזרזות את ביאת המשיח, וממילא אין כמוהו לפתרון כל בעיותינו, הרוחניות והגשמיות, כך שמפעלו הוא מפעל של הצלת נפשות ממש.

הרב שילת פועל, בעיקר אך לא רק, בהפצת החסידות בחוגי הישיבות התיכוניות וישיבות ההסדר. לפיכך, מובנת, ואף מוצדקת, החרדה הטבעית שלו פן יגרמו דברי לדחיה והרחקה ח"ו של החסידות בחוגים שהוא פועל בהם.

בטרם אכנס להסברת העניין באופן יסודי ומפורט כמתבקש אנסה בתרופת הרגעה מיידית להציע לו לבדוק את מספר המקרים – "עם יד על הלב" – בקהל היעד שלו (ושל כולנו) שמאז פרסום דעתי הנידונה לראשונה, דחו אותו ואת פעולותיו בגלל זה (אם יש כאלה, אבקשו להואיל ולהודיעני מיידית טלפונית -  מספרי הטלפון שלי ידועים לו – את הפרטים המדויקים של מקרים אלה, והנני מבטיחו נאמנה שאחפש, יחד איתו, דרכים לתיקון הדבר).

הנני מציע לו את הבדיקה הזאת מסיבה פשוטה ביותר:

אני הקטן, במסגרת תפקידי בהפעלת הפצת החסידות בירושלים משך שנים רבות לפני שלושים שנה ומעלה, לימדתי, תמידין כסדרן, שיעורי חסידות בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" וב"סמינר על שם ליפשיץ" וב"מרום ציון" (אחר-כך "קרית נוער") וב"חורב", וכך גם באולפנות ומכללת ירושלים, ועוד ועוד.

יתר על כן: השמעתי הרצאות בביה"ס חילונים, כגון: הגמנסיה העברית, רנה קסאן, בית ספר התיכון שליד האוניברסיטה, ולפני סטודנטים באוניברסיטה העברית.

זכיתי גם להפעיל אחרים בעבודת קודש זו, ומתוכם אציין במיוחד את הרה"ג הרה"ח ר' יוסף צבי סגל, כיום ראש כולל "צמח צדק". (הרב שילת, וכל המעוניין יכול לפנות אליו ולשמוע פרטים מעניינים ביותר).

ובכן, הרב שילת! מעולם, ובשום מקום, לא הסתרתי את דעת קדשו של הרבי (כמובן, בתשובות לשאלות שנשאלו תמיד בדרך כלל) לא רק על הציונות ומדינת ישראל, אלא גם על "ישיבה תיכונית" ובגיוס בני ישיבות לצה"ל ושרות לאומי, ועוד ועוד.

האמן לי, הרב שילת! תמיד התקבלו הדברים בהבנה, ומעולם לא הפריעו ולא פגעו ברצון הקליטה שלהם. האמת הקדושה שבתה כל לב במיוחד של מי שמחפש תוכן רוחני.

(אגב: פעולות דומות היו גם בישיבות הליטאיות, וגם בהן הובהרו דעות קודשו של הרבי על כל נושא ללא כחל וללא שרק. גם על כך שאל את הרב סגל ואת הרב נפתלי רוט ואחרים).

רשימתו המכובדת יחסית של הרב שילת שהתפרסמה בשטורעם היא, בדרך כלל, עניינית והגיונית ולא מתלהמת. חבל רק שגם הוא לא ויתר לגמרי על הסגנון האינטרנטי של מקהלת המסכות, ונסחף בחוסר דרך ארץ, שאינו מתאים לו ובמיוחד מבחינת חינוכו הטרום-חב"די. הנני משער שבכך הוכשל על ידי מי ש"נעזר" בו בניסוח ובמידה רבה בתוכן.

כוונתי בין השאר לביטוים ומשפטים: "עיוות הזועק לשמים", וכן במה שאמור להיות תמצות דעותיי בנושא (הקטע "שוב ושוב אנו קוראים במאמריו" וכו') שהוא, אחת מן השתים, או ביטוי לחוסר הבנת הקריאה, כמו חבריו לדעה בנשף המסכות שגם קראו לו "הידד", או –מה שחמור יותר- עיוות (והפעם- הגדרה מדויקת) מכוון, אך כאמור, לא שלו. יש עוד מספר ביטויים ומשפטים כאלה, שאולי אתייחס אליהם בהמשך. אך כרגע אתעכב על קטע שהוא, למעשה, בבסיס התגובה של הרב שילת.

כוונתי לקטע "אם הסיבה היתה רק, כדברי הרב בלוי, להציל את הנוער החב"די, ניחא, למרות וכו' אולם נראה שיש כאן חיסול חשבונות" וכו'.

אומר הרב שילת: אם הסיבה היתה אכן כפי שאני מציג אותה ברשימתי –ניחא, למרות שהנחתי איננה כל כך נכונה, אולם נראה שיש לי מטרה אחרת והיא "חיסול חשבונות" וכו'. כלומר, מה שאני אומר אינו אמת. (יש, אגב, מכתב מעניין ששלח הרבי להרב זוין ובו הרבי מכיר לו טובה על שהשתתף בכנסיה הגדולה החמישית של אגודת ישראל בקיץ תשכ"ד, יחד עם הבעת מורת רוח על שמר שז"ר שהיה אז נשיא המדינה לא נענה להזמנה להשתתף בכנסיה זו).

במוסגר אתייחס בזה למה שנראה בעיניו "לא הוגן" (לא אתה, הרב שילת, הגית את הביטוי הזה!) "מעמיד בשלילה את הנוער החבד"י". הרב שילת יודע: 1. לא העמדתי באור שלילי את הנוער החב"די, אלא רק חלק ממנו (כבר קדם לו דמגוג באתר זה שבא לגלות לי שיש נוער חב"די טוב, אשר, לשמחתי, יודע הנני על כך יותר מאחרים.)-כך בכל התייחסותי לנושא. 2. התופעה החמורה יותר ממה שתיארתי, כפי שאני שומע מכל המחנכים החב"דים, שבאו איתי בקשר בנושא זה. לצורך העניין די לראות את ה"תגובות" עלומות השם, שלפחות רובן אינן יכולות להגיע מצד אדם מבוגר שיש לו עיסוק כלשהו בחיים אלא רק מצד נוער הולך בטל, שהוא, להוותנו חלק מאיתנו.

כל זה - במוסגר, אך לא מתאים לך, הרב שילת, להחליט שאין כוונתי כפי שאני מציג אותה, כי אם כוונה זרה של "חיסול חשבונות". נסחפת, חביבי. נסחפת! (שוב- זה לא אתה!).

ולעצם התיזה שהינך מעלה: ב"מזרחי" הישן היה - היו יהודים טובים שהכרתי והוקרתי וכן גם ב"מזרחי" החדש. אני גם מכיר היטב את תופעת ה"חירדול" וכו'.

אלא מה?

-כאן בא כל העוקץ של אי-הבנת הנקרא, דבר הנסלח לשבאבניקים כותבי ה"תגובות" אבל לא ליהודי מכובד כמו הרב שילת. (שוב: ידועה הסיבה, כנ"ל), בביטוי ה"נחמד" של הרב שילת:  "עיוות שזועק לשמים".

כשם שלא כתבתי ש"הנוער החב"די" (בכללו) הוא כך וכך, וכשם שלא כתבתי במאמרי - ש"כל החרדים" הם כך וכך, כך במפורש כתבתי: "מובן מאליו (שים לב: מובן מאליו לכל מבין) שאין מדובר בכל הציבור הגדול הזה" וכו'.

עתה אגלה לך, ידידי, זכיתי להיות מבאי ביתו ושומעי לקחו הקרובים של הגרש"י זוין זצ"ל. (מן ה"מזרחי" הישן) – ולוואי וימצא אחד במזרחי החדש, כולל זה שהיה שבוע שלם באוהל הק', שיש בו אפס קצה ושמץ מחסידותו של הרב זוין וגם – כן כן – מהתקשרותו והתבטלותו לרבי ולהוראותיו הק', היו עוד רבים כאלה ואין מן העניין למנותם כאן. אגב: זכיתי לשמוע מהרב זוין, ברגע של גילוי לב, את דעתו האמיתית על מדינת ישראל ואכ"מ.

ואיתי היה גם יהודי בשם הרב נריה (במזרחי הישן) שהקים את הישיבה התיכונית הראשונה. בשעתו היתה זאת פעולה חלוצית בכיוון להעלאת הרמה הרוחנית של הנוער המזרחיסטי. ברור שהיה זה עניין של הצלה, וכמו כל כגון דא- עניין של בדיעבד. לבוא היום ולציין לשבח את רמ'י הישיבות התיכוניות- זו טעות חמורה. המושג "ישיבה תיכונית" הוא מושג פסול לחלוטין, ודעתו הק' של הרבי על כך ידועה. לאור זה – המזרחי החדש גרוע יותר מן הישן. אם נכונה ההנחה שהנוער שלו מעוניין בהתקדמות רוחנית – יש לשלוח אותו לישיבות אמיתיות, או להקים עבורו כאלה. אם אותו "אחד מגדולי הרבנים בעל השפעה עצום בציבור הדתי לאומי" רצה להיות קרוב לרבי ולהכיר בהוראותיו- מדוע לא ניצל את השפעתו העצומה לכיוון הוראותיו המפורסמות של הרבי, הן בעניין "אתחלתא דגאולה" והן בעניין המושג "ישיבות תיכוניות" והן "ישיבות הסדר", והן-סליחה- בעניין הקשרים בין המינים וכו'? או, אולי, בכיוון "רוחני" יותר, שאלה פשוטה: כמה פעמים הזכיר מאז בפומבי בדרשותיו את הסה"ק "ליקוטי שיחות", או את שמו של הרבי, או אפילו את תניא קדישא? אם מדובר בסודות הידועים רק להרב שילת- אין זו, לכל הדעות, קירבה לרבי.

"יום העצמאות" הוא, לאמיתו של דבר, יום הויתור על שלימות הארץ. במשך 19 שנה חגגו הללו באמירת הלל, בברכה או בלי ברכה, ובריקודים סוערים (בעיצומם של ימי ספירת העומר), הקמתה של מדינה שהוענקה לנו בחסד לאומים של הגויים והיא כוללת חלק קטן מארץ ישראל, בלי ירושלים העתיקה והכותל המערבי, בלי חברון, בלי קבר רחל, בלי קבר יוסף, בלי קבר שמואל הנביא, וחשו כי "השכינה רוקדת שם" (בכיכר ציון, בריקודי התערובת), איש לא עלה בדעתו לשאוף, או לחלום על קבלת שאר חלקי הארץ (מלבד בימות המשיח), והדבר לא הפריע לשמחה הגדולה, עם כל הביטויים המפורסמים של הרצי"ק.

האם אותו קרוב לרבי חדל לחגוג את יום הויתור המוצהר על שלימות הארץ? האם חדל לקרוא למדינת ישראל "ראשית צמיחת גאולתנו"? כדי לשבר את האוזן שטופת המח של מי שהולך אצלנו עם הזרם אתן דוגמא. האם יהודי חרדי שלומד את תורת הרבי בקביעות, ואף מקיים את הוראותיו הק' (חת"ת, רמב"ם, מבצעים, אות בסה"ת, וכו' וכו') אלא שהוא מטיף בפומבי "רק" לכך שיש צורך למסור את שטחי ארץ-הקודש לאויב ר"ל יכול להחשב "קרוב לרבי"?

(מובן ששטופי המח שלנו יקפצו בטענה: "איך אתה משווה את עבירת "אתחלתא דגאולה" לעבירת מסירת השטחים?". טענה זו עצמה מוכיחה גם היא את המצב הירוד שאליו הגענו, כאשר עורכים הבחנות בין התייחסויות שונות של הרבי, רק מתוך הגררות לרוח הלאומית).

הרב שילת! גם המזרחי החדש מוכר לי היטב, אינני גר בתאילנד. במסגרת תפקידי הנני איתם בקשר כמעט יום-יומי ונעזר בהם. כפי שכתבתי ברשימתי יש בהם יהודים יקרים. אני גם מכיר היטב, כאמור לעיל, את פעולותיו של הרב שילת ואת מידת ההיענות להם. דיברתי על ההבדל הרעיוני, שאותו מבטאים אלה שצוטטו על ידי. לא "בחרתי" להזכירם (כביטוי רב הנימוס של הרב שילת, לא שלו, כאמור) אלא מבטאים אותו בבהירות, מתוך יושר אינטלקטואלי, מבלי להעלים, גדולי הוגי הדעות שלהם.

ציינתי ברשימתי כי הם יודעים ואינם מכחישים את ההבדל, וחלק מהם - הפחות חכם כנראה - מגיע גם בהמשך לשנאת חב"ד. רק אנחנו, משום מה, עוצמים עיניים, ורואים בהם אחים לדעה.

הבהרת האמת חיונית, איפוא, בראש ובראשונה לנו ולחינוך הנוער שלנו (ועל כך אומר הרב שילת: "ניחא"), אך היא לא תזיק לקיום פעולות הרב שילת ולהגברתן משתי סיבות: א. כי הם יודעים את הדברים יותר מאיתנו. ב. כי הרבי לימדנו כי האמת אינה מרחיקה אלא מקרבת.

הרב שילת טוען כי אינני מכיר את המהפך בנוער הדתי-לאומי, אבל מה אעשה שהרי אותם רבנים שציטטתי, ועוד שלא ציטטתי, וכן הרב יהודה שטרן, הם ממעצבי דרכו של נוער זה, ולא כדי שהרב שילת רוצה להציגם.

יותר מזה: המצע של המחנה הלאומי לבחירות הוא "תוצרת 2006", וכל הרבנים הדתיים-לאומים, כולל אלה שהרב שילת רואה בהם את המייצגים האמתיים של המחנה, פעלו להצלחת מצע זה בהתלהבות, וכבר ציטטתי בהזדמנות קודמת את פרטי סעיפיו.

(רק אל נא יאמרו לי שזה רק "מן השפה אל החוץ": ידוע עד כמה התייחס הרבי בהצהרתיות, שעניינה קידוש השם או להיפך ח"ו, ובכלל זה במפורש למצעי בחירות. בכל מקרה- ודאי הדבר שהמצע מייצג את הכיוון הרעיוני, לפחות, אם לא את המעשי.

הרב שילת מציין, כדוגמא לשיפור הרוחני, את ההתעניינות בתורת הרבי המופצת על ידו. אין הדבר סותר כלל את מה שהובע ברשימתי. גם בסאטמר היו וישנם מתעניינים בתורת הרבי, אבל דווקא המתעניינים הצמאים לתורת הרבי יודעים בדיוק את היחס השלילי של הרבי לסאטמר, כך גם בעניינו: ההתעניינות היא למרות הכרת דעות הרבי, ואולי בגללן, כראוי למבקשי אמת. הסתרה לא תעזור כלום אלא תקלקל גם בתחום ההפצה ולא רק בתחום חינוך הנוער שלנו.

הרב שילת יודע היטב כי ההתעניינות הזאת והצימאון הזה גדולים פי כמה בציבור החרדי. הוא יודע זאת דווקא מפעולותיו שלו, כאשר לעצרת שארגן הוא בירושלים עבור בני ישיבות ההסדר עם רבי יואל כהן – פעולה נשגבה הראויה לכל שבח – הופיעו (כך שמעתי) יותר חרדים (לא מאנ"ש) מאשר בני ציבור היעד. כך גם בקשר להפצת החוברת הנפלאה "הילולא דרבי" (שבמרכזו דווקא דברי האדמו"ר מטלנא שליט"א, חרדי לכל דבר). למעשה מסייע הרב שילת הרבה מאד להפצת המעיינות בציבור החרדי. דווקא בגלל כך על הרב שילת לדעת כי הסתרת האמת תקלקל בציבור החרדי וגלויה יועיל גם בציבור הדתי-לאומי, שכן במקום להציג תמונה לא נכונה (או חלקית בלבד) בציבור הדתי-לאומי בגלל ה"תועלת (אשר, כפי שהבהרתי, איננה קיימת במקרה כזה) – מוטב להציג תמונה נכונה בגלל התועלת (האמיתית) לציבור החרדי. יש מספר גופים מבורכים הפועלים במסירות בהפצת מעיינות החסידות בין בני-תורה ובציבור החרדי הכל יודעים כי התדמית של חב"ד כמי שקשורה ושייכת לציבור הדתי-לאומי, תשים לאל את כל מאמציהם. נשאלת השאלה: למה להזיק במקום להועיל?

נזכור: "פלוני אובד אבי ביקש לעקור את הכל"- ולגרשנו אל המחנה הלאומי (מקום מוצאו שלו) ולשם כך זמם לנצל את דעותיו הקדושות של הרבי שמקודש הקודשים יצאו ולהציגן כ"ציונות" בשעה שההיפך הוא הנכון. תקופה מסוימת, של מספר שנים, אף הצליח לשטוף מוחות שטחיים, ותדמיתה של חב"ד היתה בעיני רבים לא מבינים כמי שעומדת "בין החרדים לבין" וכו'.

מצב כגון דא הוא מצב של פיקוח נפש ממש, כיוון שהוא מעכב ר"ל (מעכב בפועל!) את הפצת המעיינות וממילא את ביאת המשיח (הרב שילת, כמוני, נמנה עם ה"נאיביים"-חסרי רוחב אופקים אינטרנטי- המאמינים, מה לעשות, שביאת המשיח אכן תלויה בהפצת המעיינות, וראיה לכך- עבודת הקודש המסורה שלו בעניין).

זכינו ת"ל, בעזרת תושייתו של זקן צדיקי הדור הקודם ה"לב שמחה" זצוק"ל, לרמוס את השקר והצביעות, ואמת ה' לעולם התגלתה בטהרתה לעין כל, והחל אותו תהליך מבורך שהוזכר לעיל (היתה לי הזכות לתרום, בהקרבה שלא כאן המקום לפרטה, תרומה דלה לעניין קדוש ונשגב זה, וזכיתי ת"ל לגילוי דעת חיובי מבית חיינו). לא יעלה על הדעת שעתה נגרום אנחנו במו ידינו לסיבוב הגלגל אחורנית חלילה וחלילה היל"ת. כך גם לא יעלה על הדעת שיהודים עם כוונות טובות, בגלל שיקול דעת מוטעה לחלוטין (כפי שהוזכר לעיל) יתנו יד לכך.

על כף המאזניים מוטלים מצד אחד גורלו של המשך התהליך המבורך של הפצת המעיינות בין הציבור החרדי (וכבר הסברתי פעמים רבות מדוע דעת קודשו של הרבי לתת עדיפות לנושא זה, ומי שמעוניין באמת לדעת יקרא רשימות קודמות שלי בעניין או יפנה אלי במישרין, בלי מסכה כמובן) ופירושו של דבר –פשוט- הפסקת הקטיושות, הפסקת הפיגועים, הפסקת המחלות הקטלניות, הפסקת תאונות הדרכים וכו' וכו', פיקוח כל נפשות ישראל והעולם. ומצד שני- המשך טיפוח הכזב כאילו יש קירבה רעיונית כלשהי (מלבד הקרבה האמיתית לכל יהודי, מצד אהבת ישראל) בין חב"ד לבין האיחוד הלאומי בגלל הבנה מסולפת במאבקו של הרבי לשלמות הארץ, עם ההשכלות ההרסניות של כזב זה לחינוך הנוער שלנו.

אני חוזר ואומר: אין שמץ של סכנה להפצת המעיינות בהבהרת דעותינו מול הדעות הלאומיות. אדרבה: הרבי אמר לא אחת שהניסיון הראה שבגמגומים וכו' (וכך כמובן, בחנחונים לא אמתיים) יוצרים חוסר אימון אצל המושפעים וגורמים נזק. אני אומר זאת גם מנסיון רב יומין שלי ושל רבים כמותי. הזכרתי דוגמאות ורצוני להוסיף בזה כי רק לפני מספר שבועות הוזמנתי (בפעם השניה!) להרצות לפני תלמידי מכינה קדם-צבאית (חילונית) שהתארחו בירושלים, ורובם קיבלו בהבנה את כל הדברים. ברור שאין להדגיש את הצד של "סור מרע", כי אם, לכתחילה, להתרכז בצד החיובי "עשה טוב", אלא שהתשובות לשאלות הנשאלות (כמעט תמיד) צריכות להיות ברורות וחד-משמעיות, פשוט: האמת כמו שהיא. (השנה גם הוזמנתי פעמיים להרמות באחת מישיבות ההסדר באיכותיות בהתנחלות מסוימת.)

ואז תחלחל סוף-סוף גם אצלנו האמת הצרופה, כך שלא יוכלו צעירים וצעירות לראות בלאומיים את הדגם להתנהגות, ומקור לחיקוי!

נקודה אחרונה: קריאתי "פקחו עיניכם ו...קראו" מוצדקת עוד יותר, לאור אי-הבנת הנקרא בנושא המקווה באלקנה (נוסף לשאר הגילויים של אי-הבנת הנקרא הן ב"תגובות" השבאב והן בתגובת הרב שילת). הרי כתבתי שחור על גבי לבן את הפשוט ומובן בהחלט כי רב ה"נוקם" בכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בגלל פגיעה בכבודו, גם אם היתה כזאת, נוהג באופן חמור יותר ממי שהשקפתו הלאומית מובילה אותו לשנאה לכל דבר חרדי.

לפי זה כל "לימוד הזכות" בגלל המציקים, כביכול, לרב המסכן הוא לימוד חובה יותר גדולה מטיעוני שלי על מניעיו.

מבחינה חב"דית מזעזע "לימוד הזכות" הטיפשי הזה. באופן כזה אנו יכולים למצוא "לימוד זכות" על הצורר מבני-ברק: הוא חש כי הרבי "מפריע" לתאוותו להיות הקובע הבלעדי ביהדות החרדית. מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו להכין את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה.

כל זאת, יחד עם הצגת הדברים באופן מוטעה לחלוטין, כפי שהנני יכול להעיד בפה מלא בהיותי קרוב יותר, פי כמה וכמה, מאשר הרב שילת לפרטי כל הפרשה מתחילתה. למיטב ידיעתי מקור האינפורמציה של הרב שילת הוא- גורם אינטרסנטי, שעשה דבר חמור ביותר בכך שבגלל אינטרס זה או אחר, בה הוא מוצדק, מסייע לשונאי חב"ד במלחמתו ברבותינו הקדושים.

כהוכחה אציין פרט קטן ביותר: בשיחות בעל-פה משמיעים האינטרסנטים שם של פלוני, אשר, כביכול, גרם להתנהגות הרב בכלל התנהגותו כלפיו. ובכן: השופט רובינשטיין מציין בפסק דינו במפורש שהסכסוך בין הצדדים קיים "למיצער מאז שנת 2002", ואילו אותו אדם הגיע לישוב רק בשנת 2003 ! בכל אופן, הרב שילת, ניסוחים מחוצפים כמו "איבוד עשתונות" וכיו"ב-לא שלך כאמור-אינם מוצדקים כלל במקרה הנידון.

והעיקר: מעבר לתופעה המבישה של התייצבות לצד הלוחם ברבי- אין סיבה בעולם שמצדיקה מלחמה כזאת, מלבד שנאה הנובעת מאותה יריבות אידיאולוגית.

אגב: מצע כמו המצע הלאומי לבחירות האחרונות- לא היה נוצר ולא היה מתקיים אפילו רגע אחד בזמן "המזרחי הישן" של הרב זוין והרב נריה.

מספר מילים, בחריגה ממנהגי, כלפי אחד מרקדני נשף המסכות של ה"תגובות":

יש "תגובה" של מישהו המתאר את זוועת התנהגותן של בנות חב"ד לעומת התנהגותן הצדקנית של בנות הכיפות הסרוגות.

מדובר בתגובה תחת הכותרת "חלום בשברו".

לכאורה, במבט שטחי, אני יכול לנפנף ב"עדות" זו כהוכחה מוחצת, מבחי' העובדות לפחות, את צדקת דברי בקשר למצב העגום של הנוער שלנו, לפחות – הבנות.

יש כאן, לכאורה, תשובה לטיעונים הדמגוגיים והפופוליסטיים שהושמעו כלפי שאני מבין כביכול (טיעון שמופיע גם בדבריו של הרב שילת) אלא שבמבט נכון – מתברר שאמנם יש בתגובה זו הוכחה לדברי, אך לא לדברי בקשר למצב הנוער, אלא דווקא לדברי על שנאת הלאומיים לחב"ד.

הכיצד?

קריאה מדויקת מביאה, לכאורה, למסקנה כי כל התגובה כולה היא חלום אחד. חלם אותו לאומי אחד המבטא בזה את שנאתו לחב"ד.

והרי הנימוקים להערכה האמורה:

1.רק לאומי ניגש, מיד עם בואו לחתונה, לעזרת הנשים ומתבונן ברוקדות ובלבושן וכן בודק היטב את גילן ("תלמידות התיכון") ואת כך הפרטים המדויקים של הופעתן. אגב: אם הרוקדות בחתונה, שהן בדרך-כלל חברותיה ובנות גילה של הכלה, הן בנות תיכון, מסתבר   שהכלה נשאת בעודה בגיל תיכון.

2. רק לאומי לא נמנע להעלות על הכתב תיאור מדוקדק של לבושי בנות. תיאור כזה לא ימצא לעולם ב"המודיע", אבל ימצא ב"הצופה" וכן באתרים ה"קדושים" שלנו.

3. כזכור, עניתי לדמגוגים על טענתם שאני מגזים כביכול - שאמרתי  בפירוש שאני מתכוון רק לחלק מן הנוער (הן בנים והן בנות). הלאומי דנן רוצה לספר לנו שכל בנות חב"ד הן וכו'. ושחינוכן פגום.

4. הוא מציג עצמו כאב לתלמידות הלומדות אצלנו, ומתלונן על כך שבנותיו רוכשות נעליים ב-800 ₪ בשעה שהצדקניות של בני עקיבא קונות רק ב-80 ₪. ובכן: הנני מצהיר קבל עם ועדה שמאז קיום ביה"ס שלנו, לא נמצא אב אמיץ שהעיז וטרח לפנות אלינו בתלונה דומה, בשונה מתלונות שונות ורבות הבאות באופן זה או אחר, בצדק או שלא בצדק, מצד אלפי ההורים במשך השנים.

אגב: כאב לבנות שהיו תלמידות בעבר, וכמי שבא במגע מתמיד עם מאות אבות כאלה, לא עולה על דעתי שהורים יבזבזו עבור בנותיהן מאות שקלים מן הסיבה היחידה ש"לכל החברות שלי יש".

5. ההשתפכות הלבבית בהצגת בנות בני עקיבא כדוגמא לחיקוי -אפשרית רק למי שנכנס לחתונה של הכיפות הסרוגות (הפעם בלי צורך להיכנס לעזרת הנשים) והצטרף לבחורים בקיום מצוות "כיצד מרקדין לפני הכלה", כדבר משנה, יחד עם חברות הכלה (בשרות לאומי), התבונן היטב בלבושן הצנוע, ובכיסוי הראש של הנשואות.

עם זאת, על יסוד המאמר: "קבל את האמת ממי שאמרו" אני נענה בזה לקריאתו לחנך את תלמידותינו. לפיכך אשתדל בלי נדר להמשיך בהשתדלותי לנתקן ולהרחיקן – וכן את הבנים שלנו – מן ההשפעה ה"צנועה" של "בני עקיבא", ובכלל זה - מן ההפגנות הכתומות של הנערות בצמתי הדרכים ומעימותיהן עם חיילי צה"ל הצעירים.

זו השליחות שהוטלה עלי כ-50 שנה, יחד עם השליחות להפצת המעיינות- כאשר שתי שליחויות אלו יחד מחייבות אותי להביא להידוק הקשר שלנו עם הציבור החרדי.

בהשערתו, בשולי דבריו, שדברי הנידונים קשורים עם קריאתי להצביע ג', איננו חושד בכשרים, ואני מודה ב"אשמה".

ו' במנחם-אב תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
22
1. כל הכבוד!
אנו מדברים מפעם לפעם גם פנים אל פנים וגם טלפונית, למרות חילוקי דיעות שבינינו אנו מכבדים זה את זה, וכאן ברצוני להביע הערכתי לכב' שי' על הרצאתו, עלה והצלח מתוך בריאות נכונה, ולאריכות ימים ושנים טובות בטוב הנראה והנגלה.
ו' במנחם-אב תשס"ו
2. ר' טוביה , זו לא מלחמה, זו אובססיה לצערנו.
אמנם, מרוב מלל והקדמות, והקדמות דהקדמות - קשה להבין מה יקירנו ר' טוביה רוצה עניינית.

יותר ניכר שהוא רוצה לומר בכל האריכות "אני בסדר".

ובכן, אף אחד לא חולק ש"אתה בסדר": דהיינו שאתה יהודי חסידי, ת"ח ורב פעלים (ואני מתכוון בשיא הרצינות).

אבל המלחמה שלך בציבור עליו אתה מדבר חורג ממלחמה עניינית אלא גולש לאובססיה, ועל דא קא בכינא.

ו' במנחם-אב תשס"ו
3. כישרון כתיבתי
בעיצומם של ימי האבל אינני רוצה להוסיף בליבוי האש בין הרב בלוי לרב שילת ואינני רוצה לחטוא בלשון הרע על כל סוגי אבקיו.
אבל לא התאפקתי לכתוב את דבריי בשתי המילים:

כישרון כתיבתי!

"ברכנו אבינו כולנו כאחד באר פניך"!
ו' במנחם-אב תשס"ו
4. ייש"כ לרב בלוי והבהרת דברים הכרחית.
1)צודק הרב בלוי שהתנגדות הרב שטרן למקוה בשיטת חב"ד לא קשורה דווקא לשליח שם.
וטועה בכך שהוא מתעלם מעוצמת ההתנגדות והשנאה לחב"ד שהחלה בעקבות ה"פעילות" של ה"משיחיסטים" שם. (פעילות שמאופיינת במה ומי קרוב ומועיל לאינטרסים שלי שהם כביכול האינטרסים של חב"ד, ומזה גם משתלשל באופן טבעי הרצון המיוחד לעסוק 'דווקא' בהפצת זהותו של משיח, כי אנחנו הכי הכי..)
2)צודק הרב בלוי בקריאתו להמנע משימוש באינטרנט בכללות.
וטועה כשהוא בא להכליל את כל משתמשי האינטרנט כ'שבאב', בשעה שעל קוראי 'שטורעם' נמנים כמה וכמה מרבני ומשפיעי אנ"ש שמבקרים באתר בדרך אגב בשעת עבודתם במחשב שכולל באופן טבעי גם שימוש באינטרנט, (ואפשר להעיד שכל השלוחים שביקרתי אצלם מסתכלים כמה דקות ביום באינטרנט בשביל לדעת מה חדש וכו').
3)צודק הרב בלוי בטענתו על אותם אלה שהגיבו נגדו בצורה אישית וכיו"ב.
וטועה לחלוטין בכך שאינו מתייחס בכבוד לכל אותם שהגיבו בצורה מכובדת כפי שאפשר לראות בתגובות 19 24 ו35 שנכתבה על ידי מי שפועל בהפצת המעיינות ומכיר אישית את מה שקורה באלקנה וכך עוד תגובות רבות שניכר מתוכנם שנכתבו ע"י שלוחים ואנ"ש, הזלזול של הרב בלוי בכל אותם מגיבים נכבדים בכך שהוא מכנה אותם כ'שבאב' היא שערוריה בפני עצמה ודורשת ממנו התנצלות ומאמר נפרד כאן ב'שטורעם'.
4)צודק הרב בלוי שהציבור החרדי קרוב יותר בהשקפותיו לחב"ד מאשר החוג הדל"י, ובכך שאפשר היום להפיץ כמעט ללא קושי עלוני חב"ד ולקו"ש בכל המגזרים של הציבור החרדי.
וטועה בכך שבשביל לעשות את מה שנחוץ ולקרב יותר את חב"ד לציבור החרדי, הוא רואה צורך לצאת נגד דמויות ואנשים בציבור הדל"י, זה רק יכול להזיק להפצת המעיינות, הדרך הנכונה היא לצאת נגד הדעה הדלי"ת בענייני הדת והמדינה בלי קשר לדמות כזו או אחרת.
ולסיום צודק הרב בלוי בכך שהדרך הנכונה בהפצה היא לומר את כל האמת בלי גמגומים על-אף שאין צורך להבליט דווקא את העניינים השנויים במחלוקת, ובכך הוא רק צודק וצודק.
נ.ב. כמי שמיודד עם הגה"ח הרב יוסף צבי סגל ראש-כולל צמח-צדק למעלה משלושים שנה, נדהמתי לראות כאן שכל פעולותיו הנשגבות של הנ"ל באו כתוצאה מ'הפעלתו' של הרב בלוי, יכולני להעיד שבכל השיחות שדיברנו בנושא, זה לא הוזכר מעולם, על-אף שאני בהחלט מאמין שהרב בלוי עשה ככל שביכולתו לעודד את הנ"ל בעניין זה, וגם בלי זה אנחנו מלאים הערכה לפעולותיו ודעותיו הבהרות של הרב בלוי במשך כל השנים, ומי יתן וימשיך הלאה בזה הן לתועלת השלוחים והרבנים שמבקרים באתר, והן לתועלת ה'שבאב' שדווקא הם זקוקים נואשות לדבריו הבהירים.
ו' במנחם-אב תשס"ו
5. נישט צום זאך
ב"ה

"געפלוידערט" באידיש ובהונגרית...חקירה עמוקה ועקומה... געשפאלטן א האר בלי כל תועלת והבנה..

מאמרים אלו לא שייכים לאתרים שפתוחים לקהל הרחב.
חבל שאנו לא לומדים את הלקח ומתווכחים ומתנצחים לעין כל.

הדבר אינו גורם שום קידוש ה' וחב"ד. לפני ג' תמוז לא היו מעיזים לפרסם מאמרים כאלו... והיום, מה לעשות, מעדיפים להאמין שעזב ה' את הארץ רח"ל... ואיש הישר בעיניו יעשה...

ימשיך הרב בלוי לקרב בנות חב"ד לחרדים (הרבה מהם נגועים בשחיתות עד שאפי' בחב"ד למדו מהם... וד"ל), או את החרדים לחב"ד. והרב שילת את הדתיים לאומים.

איש באמונתו יחיה ואף מאמר של ניצחונות יביא לשינוי דעתו של אי מהם.
ו' במנחם-אב תשס"ו
6. תגובה 4 קולעת!!!!
ו' במנחם-אב תשס"ו
7. תגובה לשני המאמרים
לפני שאתייחס ל"עובדות" ולמסקנות של הרב בלוי, על ההיגיון שבדבריו, אתמהה. מפי כתבו למדנו "השנאה והיריבות הנידונה (של הציבור הדתי לאומי לחב"ד א.א.) חריפה יותר וגדולה יותר, והסיבה לכך פשוטה: שנאה זו נובעת ממניעים אידיאולוגים עמוקים הנוגעים לשורשי החשיבה והעמקה הרעיונית של ציבור זה, בשעה שמניעי השנאה שמקורה בבני ברק היו ביסודם מניעים אישים של קנאה."
מי שלמד בשבוע שעבר את מאמרי 'החלצו', יודע ששנאת חינם, היא הקשה ביותר. כל מידה ורגש הנובעים מטעם ודעת, מוגבלים הם מטבעם. לכן, ככל שתרבה הדעת המולידה את האהבה, תגדל האהבה. ולהיפך מסיטרא דשמאלא. שנאה הנובעת מסיבה כלשהי מוגבלת היא. שנאה ללא טעם ודעת, רק מצד הישות, היא ללא הגבלה. ממילא היה הוא אמור להבין ששנאת הליטאים לחב"ד, כיוון שאין לה טעם, גדולה היא יותר.

האם הם שונאים את חב"ד?
באשר לעובדות. כמי שגר בבית אל (ישוב דתי לאומי מרכזי) וכמסייע ל'תורת חב"ד לבני הישיבות', נראה לי שהיכרותי עם הציבור הד"לי ועם יחסו לחב"ד, איננה פחותה מזו של כבוד הרב. גם הפעם כמו במאמריו הקודמים, נדהמתי מההכללות הגסות ומההבנה השטחית של השקפת העולם הד"לית, שלו. הציבור הד"לי מורכב אמנם מזרמים שונים כאשר לכל רב ולכל ישיבה יש התייחסות מעט שונה לחסידות (האמת, זה לא נושא כל כך מרכזי אצלם) אך ככלל נדיר להיתקל בשנאה. נהפוך הוא, ישנה אהדה רבה ויחס כבוד. אלמלא 'מהרסיך ומחריביך', 'זרע מרעים בנים משיחיסטים', המצב היה אמנם, טוב יותר, אך גם כך ככלל היחס הוא חיובי ביותר. אמת, יש לנו מחלוקת איתם ביחס לאופן הגאולה, אך זה לא מונע מהם להתייחס ולאהוד את רבותינו נשיאינו ואת תורת חב"ד.
בשבוע שעבר למשל, טלפן אלי רב אחד מרבני בית אל, ממגדולי רבני הציונות הדתית. הוא ביקש לוודא שהבין נכון את שיטת הרבי ב'שערי הלכה ומנהג' שיש להעדיף תפילה בכוונה על תפילה בזמנה. שאלתו הייתה כנה והעידה על יחס של כבוד לדברי הרבי. אותו רב, ימשיך מן הסתם לנהוג ולהורות כרבותיו גם בעניין זה. אף על פי כן, יחסו אל הרבי ושיטתו הוא יחס של כבוד. הרב בלוי, מן הסתם, יראה גם בכך שאותו רב ימשיך להעדיף תפילה בזמנה, מלחמה כוללת נגד הבעש"ט ותורת החסידות.
כשנבדוק על מה מבסס הרב בלוי את טענתו שהדתיים לאומיים נלחמים בחב"ד נמצא שהוא מצא שלושה ציטוטים ולשמחתו גם מעשה רב (מאלקנה) אחד. הרבנים שמצטט הרב בלוי מעטים הם וכבודם במקומם מונח. אף אחד מהם לא נמנה על הבולטים ובעלי ההשפעה שבין רבני הציונות הדתית. אם זה כל מה שהוא הצליח למצוא, אין בכך אלא להעיד שהם היוצאים מן הכלל. עיון קצר יראה שגם הרב פילבר (אחד מהשלושה המצוטטים על ידי הרב בלוי) איננו שונא את חב"ד. יש לו מחלוקת איתנו בנושא מסוים. מתרגשים מזה? אני לא! אני מתרגש כשרב מהישוב שלי, בית אל, מספר איך הוא התלהב לראות את הדיסק 'היכלא דרבי' בליל ג' תמוז. אני שמח כשלא לא נשאר לי 'מעיינותיך' אחד ועדיין יש כאלה שמבקשים. זה קורה כל פעם מחדש.

מי שונא את הרבי באמת?
כשקראתי אמש את מאמרו של הרב בלוי, נזכרתי שבשבת שלפני ג' תמוז דאשתקד. ביקרתי אז, באלקנה לרגל שמחה משפחתית. שני גיסים שלי מתגוררים שם. כאשר נכנסתי לבית הכנסת הזדעזעתי למצוא שם את 'שיחת הגאולה'. אני לא נוהג לקרוא את ההבלים הכתובים ב'אוויל-גליון' זה, אך הכותרת הקפיצה אותי. "מתאחדים בחג הגאולה והאמונה" (ג' תמוז להזכירכם). בתוך דבריהם, עפרא לפומייהו – "ואז מתרחש הנס העצום הבלתי נתפס של ג' תמוז. פרץ אדיר של אמונה מלווה בשירה אדירה של "יחי אדוננו" שאינה פוסקת ... ג' תמוז מתגלה כחג של אמונה וגאולה".
כלום יש מישהו שנלחם ברבינו יותר מכותבי הפלסתר הנ"ל? כלום יש לנו אויבים גדולים יותר, מאלו שחוגגים את שריפת בית אלוקינו? כלום יש מזיקים ומרחיקים יותר מהם מתורת החסידות?
ווידאתי שהגיליונות לא יגיעו לגניזה.
על פרשת מקווה המים, שמעתי מקרוב שלי המתגורר שם. אוהד תומך ומעריך של חב"ד ושלוחיה. הוא תיאר בפני את הפרובוקציות שמעוררים שם מפיצי הדפים הנ"ל. את יחס הניכור בינם לבין שאר תושבי אלקנה ואת הצורה הבזויה בה הם נוהגים כלפי הרב שלהם. להזכירכם, הם מדמים בדעתם הכוזבת שהם "שלוחים". מאחר שראיתי את השחתת המעיינות בה הם מצטיינים, שמחתי שתהיה דרך להרחיקם משם. ובכן מי נלחם ברבי ובחב"ד באלקנה?

שנאת חינם
לסיכום, כבוד הרב, בניגוד לשנאה של הציבור הליטאי אלינו, שנאה שיש לה סיבה (אהבת כבוד ואינטרסים אחרים), ובניגוד לשנאה הדתית לאומית אלינו (שכאמור, קיימת בעיקר במחשבתך) השנאה לציבור הדתי לאומי היא ללא סיבה אמיתית.

ו' במנחם-אב תשס"ו
8. מילים כדורבנות
כל מילה זהב!!!!
הרב טוביה
ישר כח על המאמר, הצלחת להעמיד את האמת בקרן אורה מול כל יושבי הקרנות!
ו' במנחם-אב תשס"ו
9. תגובה למאמרים בהם הוזכרה אלקנה
לאחרונה הסעירה פרשיית המקוה באלקנה את חסידי חב"ד דבר שבא לידי ביטוי באתר זה במאמרו של הרב טוביה בלוי. הרב בלוי עשה לו שימוש בסיפור זה בכדי לחזק את עמדתו נגד אידיאולוגיית והנהגת ה'מזרחי', מצד שני הופיעה למחרת תגובתו של הרב משה שילת בה הוא תוקף את גישתו של הרב בלוי אך גם מתיימר לגלות לנו "מה באמת היה באלקנה" ומכניס את הדברים ל"פרופורציות", תוך שהוא מעיד על עיסתו, שהדברים שהוא כותב נכתבים לאחר "בדיקה בשטח ובאחריות מלאה", של הכותב כמובן.
כותב הרבי ב'היום יום' (ב' חשון): "בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי "יש לחיות עם הזמן". על-ידי אחיו המהרי"ל גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא: שיש 'לחיות' עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא 'לחיות' עמה".
מדהים להיווכח כיצד בהשגחה פרטית ביום בו התפרסמה תגובתו של הרב משה שילת למאמרו של הרב טוביה בלוי, כותב רש"י בשיעור היומי (א,ט"ז) וז"ל: "הוו מתונים בדין, אם בא דין לפניך פעם אחת שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה לפני פעמים הרבה אלא היו נושאים ונותנים בו".
רשאי הרב שילת לחלוק על דעתו של הרב טוביה בלוי, בעניין ההכללה שהוא עושה לגבי הנהגת המחנה הלאומי (כאידיאולוגיה. מנהיגיה ועסקניה ולא אנשי המחנה) והצגתו כמחנה שמתנגד לרבי ולחסידות חב"ד. גם אני סבור (מהיכרותי את השטח ומעבודתי היום יומית עמם) כי אין הכללה זו במקומה, אף שרבים ממנהיגי אותו מחנה אכן עונים על תיאורו של הרב בלוי (ולמי שאספיק לשכוח, אזכיר רק את פנייתו של הרב הרשקוביץ רב קהילת חב"ד, מנהל המוסדות ושליח הרבי לעיר אופקים כאשר גורמים במפד"ל ניסו לסגור את בית הספר חב"ד שבעירו, או את הרב של יישוב הסמוך אלינו, שאמר כי בהליכתו של הרבי לאוהל הק' יש משום "דורש אל המתים", עפ"ל).
אך כאן סטה הרב שילת ונטפל למקרה הספציפי של אלקנה, מקרה בו סייע הרב טוביה בלוי ועזר ככל יכולתו, מתוך מסירות נפש, סיוע שהיה כרוך ביגיעה וטורח ולווה במאמצים רבים (ובאשר לפרסום הפרטים, עוד חזון למועד). כניסתו לתמונה היתה לפני למעלה מארבע שנים, בהן למד והכיר היטב את כל הנפשות הפועלות; הן את הצד שלנו - אנשי חב"ד בישוב והעותרים בפרט (וכן - תקנת אדמו"ר מוהרש"ב נמצאת בצד שלנו) והן את הצד שמנגד בו ניתן לכלול את רב היישוב וקבוצה קטנה מתושבי הישוב, וזאת בניגוד לרושם שמצייר הרב שילת מ"בדיקה בשטח".
עלי להקדים ולהבהיר כי ידי לא הייתה מעורבת כלל בפרסום פסק הדין בנושא המקוה (כיון שעדיין תקוותנו שהמצב ישתנה, דברים שהשתיקה יפה להם) הפרסום שניתן היה אף הוא למורת רוחי, מכיון שלדעתי הזיק יותר משהועיל. וגם לאחר הפרסום, סירבתי להגיב בעניין, אך מאמרו של הרב שילת, ובמיוחד הצגת ה"עובדות" בעניין המקוה באלקנה וה"בדיקה בשטח", מחייבים אותי שלא להבליג והחלטתי להגיב ולהציג את העובדות כהוויתן.
גם כעת אין בכוונתי להרחיב את היריעה מעבר למה שנפרשה ונתפרסמה בכל הנוגע למקוה, עד לסיום הפרשה, שכולנו מקווים (אני אכן מקוה, שכחסידים זהו אכן רצון כולנו) שתסתיים בבניית המקוה שיהיה אף כתקנת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.
בתגובתי זו ברצוני להתייחס בראש ובראשונה לעובדות הפרשה שאינן עולות בקנה אחד עם המשתמע מדבריו של הרב שילת, אך אבקש להעיר, וב"ה גם להאיר, לגבי עניין נוסף שיש בו כדי לשנות את פני המציאות, להקל על עבודת השלוחים, ולהכין את העולם ביתר קלות לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
[לא זה המקום ולא זה הזמן ללבן מה דינה של פעילות להפצת המעיינות, השנויה במחלוקת ארגונית (בין צא"ח שמתנגדים לפעילות באלקנה, ובין ארגונים וותיקים אחרים שפעילותנו נערכת בהסכמתם ואף בהסכמת אגו"ח, ובאה לידי ביטוי גם במכתבו של יו"ר אגו"ח הרב שלימקה מיידנציק לגופים ולרשויות באזור, מכתב בו הוא מבקש מהם לסייע לנו ולפעילותנו בכל מה שניתן ).]
ולענייננו:
התנגדותו של הרב בלוי ל"משיחיסטיות" אינה פחותה מהתנגדותו של הרב שילת כלפיה. למרות זאת ועל-אף שהוא מודע היטב ל"משיחיותם" של אנשי חב"ד בישוב ולאופי פעילותם, הכולל בתוכו גם את הנושא הזה, הרי הוא פועל כחסיד אמיתי, הוא יודע להפריד בין העושה למעשה, ולתמוך בעניינים החשובים לרבי, גם כאשר הם מתבצעים ע"י מי שלדעתו, פועל לא נכון בתחום 'משיח וגאולה'.
חשוב לציין כי התנגדותו של הרב המקומי באלקנה לחב"ד ולפעילותה בישוב, אינה קשורה כלל לעובדת הפרסום או אי הפרסום, באשר לזהותו של המשיח, ואינה תלויה בחלוקה בין (מה שמכנים היום, לצערי) "משיחיסטים" ו"אנטים". כך אמר לי אישית רב הישוב, כאשר שוחחתי עימו וכך גם שמעתי, עוד לפני שבאתי לישוב, מפיו של הרב ישראל ברוד (ששימש אז כמנהל אגף הסניפים בצא"ח).
עניין המקוה קם ועלה כשנתיים קודם שהגעתי לישוב ע"י אחד התושבים, ר' חנן חסן, יהודי ת"ח, הממלא גם תפקיד בכיר בבנק המזרחי (מנהל מחלקת SYSTEM של הבנק, ואחראי על מערכות תשתית), אדם שלא נהג אז במנהגי חב"ד. עקבות שיעור בנושא המקוה ששמע מאחד השלוחים, פנה ושאל את הרב מרדכי אליהו, מהו המקוה המהודר ביותר לטבילה ? הרב אליהו המליץ בפניו, אם הדבר מתאפשר, לטבול במקוה בור ע"ג בור דווקא. כיון שבאלקנה דובר על הקמתו של מקוה חדש, פנה חנן לרב הישוב וביקש שיוסיפו, לאחד מבורות הטבילה לפחות, בור השקה מתחת לבור הטבילה, תוך שהוא מתחייב לממן את הפרש העלויות, אם יידרש. לאחר דחיות חוזרות ונשנות הודיע רב הישוב לחנן שאינו נענה לבקשתו, למרות שלבקשה צורפו עוד למעלה ממאה חתימות של תושבים מהישוב (שמנה אז פחות מ-800 משפחות). כמו כן צירף חנן לבקשה מכתביהם של למעלה ממאה (!) רבנים בדבר החשיבות שיש בבניית המקוה כך שיהיה במתכונת בור ע"ג בור.
אשוב ואדגיש, כל הנ"ל אירע כאשר בישוב לא הייתה עדיין כל פעילות חב"דית ולא התגורר בה חב"דניק "משיחיסט" או "אנטי משיחיסט". חנן עצמו היה אחד מחברי הקהילה הספרדית במקום.
ענין זה אף מופיע בפסק הדין, שענין זה החל משנת 2002 למניינם כשנתיים קודם בואי לישוב והתחלת פעילות שם.
אחד התושבים פנה אליי לאחרונה וסיפר לי ששמע מרב הישוב כי הסיבה לכך הוא מתנגד לבניית המקוה באופן המבוקש היא כדי שלא לתת דריסת רגל למשפחות חב"דיות ביישוב.
חשוב להדגיש כי התביעה לבג"ץ נערכה לאחר שרב הישוב הודיע כי לא ניתן לתבוע אותו לדין תורה, וכי אם ייתבע לא יתייצב לדין תורה. לאחר מחטף, נגד דעתם של רוב חברי המועצה הדתית והמקומית שדרשו ישיבה מיוחדת בנושא, החלו לבנות בחשאי את המקוה והיה חשש שהמבנה יגיע למצב בלתי הפיך. גם אז רק לאחר קבלת היתר של שלשה רבנים, כנדרש עפ"י דין, שאחד מהם משמש אף כאב"ד באחד הערים הגדולות, הוגשה העתירה.
עובדות אלו ידועות לרב בלוי כמי שליוה את המאבק כמעט מתחילתו וכאן אני חוזר, לצערי, למה שכתב הרב שילת בתגובתו:
לדברי חנן חסן, מי שתבע את הרב ואת המועצה הדתית, הרב שילת לא פנה אליו מימיו ואף לא אליי או לכל גורם נייטרלי אחר, כי אם לרב הישוב ואולי לעוד מישהו מהקרובים אליו, ובזה הסתכמה "בדיקתו בשטח" ו"אחריותו המלאה".
אני רוצה לציין בשבחו של הרב שילת כי לאחר ששוחח עם חנן חסן והבין, שלמעשה לא הבין בסיפור המקוה של אלקנה, וכי העובדות קצת שונות מ"קבוצה קטנה של מציקים" התנצל וביקש את סליחתו של חנן וביקש שימסור זאת גם לקהילת חב"ד באלקנה וכי כוונתו הייתה בעצם לענות לרב בלוי ולא להיכנס לעניין אלקנה.
אך מכיון ש"מאת ד' היתה זאת", ומכל דבר ומאורע צריך ללמוד, הרשו נא לי להביא לידי ביטוי את תחושתי הקשה בנוגע לתופעה שמתפשטת והולכת לצערי בהרבה מקומות בארץ, ואולי מזה נלמד את הלקח ונצמצם נזקים, בפרט להבא אבל גם בהווה.
לימדונו חז"ל "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". הווי אומר שגם אם שמענו על שליח או על חסיד כלשהו שמועה ש"השניא את חב"ד על התושבים" או שעשה כל פעולה מזיקה אחרת, לכאורה, הרי שנינו במסכת נגעים (פרק ב משנה ה): "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. רבי מאיר אומר, אף לא נגעי קרוביו". הנטייה הטבעית של חסיד היתה צריכה להיות תמיכה מוחלטת באותו חסיד אלא אם כן יוכח אחרת. לצערנו מה שקורה כיום בד"כ שזה הופך להיות עילה להוסיף התקפות והשמצות על המושמץ וכך להגשים מה שנאמר "חסידים אין (יו"ד אחת) משפחה".
אז אני קורא לכולנו, הבה נשנה נוהג פסול זה, ולכל הפחות מכאן ולהבא, קודם לכל תגובה, נברר ונבדוק, בראשונה עם הנוגעים בדבר עליהם נאמרו הדברים, וגם בכך לא די כדי להתיר לו "לדון את חבירו" שהרי לא עמד בתנאי של ה"תגיע למקומו".
ועוד דבר; נניח שאנו אכן כדבריו, קבוצה קטנה של "מציקים", ולעומתנו הרב המקומי הינו "טלית שכולה תכלת" (לא כמשתמע מטענת קורח, ש"צדיק היה", שחלק על נשיא הדור, אלא, בהשאלה, כביטוי הבא לתאר צדיקותו של אדם), הרי מדובר פה במקוה שאמור לשמש מאות נשים לתקופה ארוכה של לדורות, ומתנהל מצידנו מאבק כדי שיתאים גם לשיטה המובחרת ביותר - שיטת אדמו"ר הרש"ב נ"ע. האם אותן נשים צריכות לסבול, רק בגלל שהדורש הוא "מציק"? והרי לוא יצויר שרב כלשהוא, מתנגד חריף לרבי ולדרך החסידות, היה מגיע למסקנה שכיון ששיטת הרש"ב היא הטובה ביותר והיה רוצה לבנות מקוה באופן זה, האם אז אנו כחסידים, לא היינו תומכים בו בעניין חיובי זה?!
וידועה שיחתו של הרבי בעניין שלימות הארץ, בה הרבי אומר שאף אם ראשי הממשל בארץ לא מקיימים את כל ההלכות המובאות בשולחן ערוך, אך את הסעיף היחיד מסימן שכ"ט בשו"ע הם רוצים לקיים, הרי שהקב"ה יסייע להם בעניין זה "למעלה מדרך הטבע". האם לדעת אותם שאינם בקיאים בנושא, ומדבריהם השתמעה איזו שהיא הצדקה למעשהו של רב היישוב בעניין המקוה, טובים מהקב"ה? או שמא אנו, אחיהם ובשרם, גרועים מראשי מפא"י של שנות השבעים ?!
איני רוצה להאריך בדבר המצער, אך דומה שיש לתת את הדעת לנקודה חשובה זו, שלעניות דעתי, פוגעת גם הרבה בהישגי' של חסידות חב"ד (כולל בעניין המקוה באלקנה, ולא זה המקום והשעה, להאריך במה שאירע אצלנו).
ועוד והוא העיקר:
מגמה חדשה ופסולה צמחה ומתפשטת בשנים האחרונות, לצערנו : כל בעיה או סכסוך משייכים אוטומטית לאחת מהחלופות (הגדרות מוטעות ופסולות של) "משיחיסטיות" או "אנטי משיחיסטיות".
אם יש סכסוך בין שניים מאנ"ש (אנשי-שלומנו, למי שהספיק לשכוח) זה הופך ל"משיחיסט" והשני ל"אנטי משיחיסט", האם הדבר מחייב חלילה, ליקויים בתפקודו של בית חב"ד אליו הם משתייכים רק בגלל דיעותיהם השונות בנושא זה. וחשוב לציין שבעניין זה אין הבדל בין הצדדים. כולנו שוכחים לפעמים, כי "אנשים אחים אנחנו" וכי כולנו רוצים ומייחלים למלאות את רצונו הקדוש של הרבי. יחד עם זאת, אצלי, ואני מניח שאצל רבים נוספים "עולם כמנהגו נוהג" ולא כל הזמן המוח שליט על הלב ובשל כך נוצרות רוב הבעיות, אלא מאי, נוח לנו להסוות יצרים בלבוש אידיאולוגי ותופעה זו ניכרת בשני צידי המתרס.
ועוד דבר בנימה אישית, גם אצלנו בישוב כשהתחלתי בפעילות, למעט טלפון זועם מרב הישוב ואיומיו, במשך כמחצית השנה התנהלה כל הפעילות על מי מנוחות, עד שיד החסידים הייתה בדבר, ומסיבות שאינם מובנות לי כלל וכלל, דחפו את ידם למקומות לא להם וסייעו ביודעין לצד המנגד, דבר שבלשון המעטה לא תרם. ב"ה, לפעילות הנערכת בישוב על ידי חסידי חב"ד שבישוב, ובניגוד לרושם שנוצר, שותפים למעלה משליש מהתושבים. רק בל"ג בעומר האחרון, למרות התנגדותו של הרב לתהלוכה, היא נערכה (באישור המשטרה והמועצה) ונטלו בה חלק למעלה מ-300. ואין מדובר רק בפרטים כי חלק מהפעילויות מתנהלות מול ובשיתוף של מסגרות שונות הישוב (גנים, קייטנות, תלמידי בית הספר והישיבה התיכונית באלקנה). אז אנא אחי, אל תפריעו לפעילות הנפלאה בישוב. רוצים להעיר או להאיר, לשאול, לברר ואולי אפילו לעזור? הטלפון פתוח וכל אחד יכול לפנות אליי (054-2112-770 057-8223-770)
אנחנו, חסידי חב"ד, גם "משיחיסטים" וגם אלו שאינם טובלים במקוה חב"ד, לומדים חסידות, מניחים שני זוגות תפילין, פועלים להפצת המעיינות ובעשרת המבצעים, מזכים יהודים בתקיעת שופר ובנטילת לולב . אם יש בינינו מחלוקת, היא רק בתחום מסוים. ועדיין, רב המשותף על המפריד.
אחים יקרים, אל נא תרעו ! בואו ונפעל את התיקון האחרון שיכריע ויטה את הכף, לגבי העולם כולו לגאולה האמיתית והשלימה ולהתגלותו של הרבי לעין כל, והוא יגאלנו.
"ברכנו אבינו כולנו כאחד"
יצחק קניג
חסיד חב"ד - אלקנה
ז' במנחם-אב תשס"ו
10. פרסומת מזעזעת התובעת חשבון הנפש
באחת מתחנות הרדיו האזוריות(אינני יודע איזה, עלתה לי באקראי בנסיעה ברכב), שמעתי פרסומת בסגנון זול שמתאים למכירת נעלים, בערך בזה הלשון:

"רצונך לקבל ברכה לבריאות, לזיווג הגון, מהרבי מלך המשיח? התקשר לטלפון מס'...., יחי אדוננו מורנו וכו' וכו').

ובנשימה אחת אחרי הפרסומת הנ"ל - פירסומת בשפה גסה ומכוערת בקשר לבעיות אורולוגיות מסויימות..

אינני בא בטענה לאיזה חוזב"ש טרי שהמזומנים מצויים בידו ואשר מימן את הפירסומת המבישה הלזו,

אני בא בטענות לכל "היהודים היפים" יושבי "המזרח" בעצרות שלהם, והמנחים את הקו האידיאולוגי של הבטאונים שלהם.

צר לי לקבוע: הם-הם האשמים בכך, הם-הם האחראים לכך!

מה זה קשור לנושא שלנו?

כי מכובדנו הרב טוביה בלוי לא נמנע מלהתראיין בעתונם בי"מ ואף לשלוח מכתבים לאותו עתון.

וכל זאת, למרות שהרב בלוי גופא מעיד על עצמו שהשקפתו האישית היא שההזויים הנ"ל הם "נטע זר" בליובאוויטש.

תקותי שיעשה הרב בלוי שליט"א את חשבון נפשו - מי ומה גורם לתופעות כמו הרב יהודה שטרן וכיו"ב.

ז' במנחם-אב תשס"ו
11. שנאת חב"ד בציבור החרדי, מקורה באלקנה,
הרב בלוי,לדעתי אינך צודק כלל בדעותיך על היחס של הציבור הדתי לאומי לחב"ד ,והלוואי בציבור החרדי היינו זוכים ליחס כזה, תמהני עליך על הגנתך על אנשים בסגנון המתיימר לקרוא לעצמו שליח של הרבי זי"ע באלקנה ,משיחיות מטורפת ואפיקורסית כזאת ,מרחיקה אותנו מהציבור החרדי בצורה שאין לזה אח ורע,ואסור לתת להם גיבוי גם אם המאבק הפרטי על המקווה נראה צודק בעיניך,הגיבוי שלך למשיחיסט מאלקנה ירחיק חרדים מחסידות חב"ד ,ויקרב את הנוער שלנו לדתייים לאומיים,תזכור הרב בלוי כל דגל צהוב ,ויחי בתוך קריאת התורה,והרבי חי ולא הייתה הסתלקות,והרבי מלך מלך וימלוך לעולם ועד,ועוד משפטים כהנה וכהנה שאיני רוצה להזכירם ,חסידים כלליים בציבור החרדי מצדיקים את לוחמת המתנגדים בתשמ"ט נגדינו,


ז' במנחם-אב תשס"ו
12. 10 צודק. גם אני שמעתי הפרסומת והזדעזעתי
ועל כגון דא נאמר (ברוח ימי "תשעת הימים" יהפכו לששון ולשמחה):

"על הר ציון ששמם, שועלים הילכו בו".

ז' במנחם-אב תשס"ו
13. קראתי את תגובה 9 עד......
הגעתי לסוף ואת מי אני רואה חתום שם??

לא פחות ולא יותר, אותו מחלל שם שמים ושם ליובאוויטש ברבים!

מיט אמאל גיווארען א צדיק, אוהב שלום ורודף שלום!

אגב, אולי באמת נעלה לדיון מה דינו של המתיימר לנהל 'בית חב"ד' ולוחם במוסד 'צעירי אגודת חב"ד!

(בלי כל קשר לכל החילול השם שהוא גורם)

ז' במנחם-אב תשס"ו
14. מילה בסלע
הרב בלוי(א) מגיב ענינית ובלשון יפה תוך התייחסות מאוד מכובדת לשילת שצעיר ממנו ביותר מ 40 שנה.
ולאור תגובתו של קעניג (9) אזי על שילת להגיב בשתיקותא בתרי.
ולרב בלוי נאמר תמשיך להלחם את מלחמותיו של הרבי זי"ע בחינוך עצמינו ואחרים תוך השתמשות ב"מדת אמת ליעקב" כהרגלך.
ח' במנחם-אב תשס"ו
15. בית משיח
אינני מבין מדוע תוקפים את הרב טוביה בלוי שליט"א על שכותב מאמרים ומכתבים בבית משיח, לדעתי עיתון כפר חב"ד אשם, אם הוא היה מסכים לתת במה להגיגיו, לא היה הרב בלוי צריך להרחיק עד בית משיח
ח' במנחם-אב תשס"ו
16. הפעם אין תגובות תת רמה
כי המאמר ארוך מידי
ח' במנחם-אב תשס"ו
17. לא מובן מאיליו
המאמר לא בהיר דיו. אולי צריך ללמדו בשיעורי הבנת הנקרא...
האם מי הקוראים הנכבדים יכול הסביר את הקטע: הבא מתוך המאמר:
"מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו להכין את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה".

הייתי מכריז על פרס גדול למי שיסביר קטע זה בצורה הגיונית.

תודה מראש.
ט' במנחם-אב תשס"ו
18. על "נשף המסכות"
הרב בלוי לא מעונין לדון עם עלומי השם. פרינציפ.
ראיתי בימי חיי הרבה שטויות שמחבריהם לא התביישו לחתום עליהם את שמם, ולעומתם, מצאתי הרבה דברי טעם בדברים שנכתבו דוקא בעילום שם.
"קבל את האמת ממי שאמרה".
התמודד עם התוכן, לא עם דברים שוליים.
ט' במנחם-אב תשס"ו
19. ועידת נשי חב"ד
"מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו להכין את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה".
לא מובן? גם לא לי..
אך נראה שהמילה "להכין" מושרשת כאן בטעות ובמקומה היתה צריכה להכיתב מילה אחרת, הנה מספר פתרונות:

א) "מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו לבטל את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה".
ב) "מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו להצדיק את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה".
ג) "מנקודת מבט זו היה צדק בטענות אלו שקראו להבין את ועידת נשי חב"ד בגלל הביטויים המשיחיסטים שבה".

ותן לחכם ויחכם עוד....

ט' במנחם-אב תשס"ו
20. פי בעל המאמר
כיוון שבעל המאמר הוא בשר ודם החי בדורנו.
אפשר לשאלו ולשמוע מפיו ביאורים במאמרו.
יואיל נא הר טו"ב לבאר קטעים קשיי ביאור ממאמרו.
י' במנחם-אב תשס"ו
21. ציונות
מה מקורו של הרב בלוי שמקור כל החטאים הוא בציונות.

בחסידות נזכר עמלק, גאוה, ספיקות, ועוד. היכן יש ציונות כמקור הרע בחסידות.
י' במנחם-אב תשס"ו
22. מי יתן לי ת"ח ואנשכהו כחמור
לצערי, יש מידה לא מבוטלת של צדק בדבריו של הרב טוביה בלוי, כי באם היחס של איש ליהדות הוא באופן פשרני, לאכול רק בהכשר הרבנות בלבד, לא לחפש חומרות והידורים במצוות, אזי יוצא העגל הזה - התנגדות לכל דבר טוב יהודי, ובנידון דידן ההידור של בור על גבי בור.
מענין לענין: בנוגע לאינטרנט, זה שאני כותב כעת (אפשר לומר שאולי פעם בשנה הנני רואה מסך זה - בחופשת הקיץ אצל אחרים) וכמובן הרחק הרחק מילדים, הנני כותב באישון הליל, וכמובן בוכה ומצטער על הדיוטה הנמוכה שהגיעו אנ"ש והתמימים, שבמקום שישקיעו עצמם בלימוד נגלה והחסידות, הם שרויים בתוך הבוץ (אפילו הכשר) ששמו אינטרנט!!!
לדעתי, אסור לאף רב חב"די לשתף פעולה עם האינטרנט, בשום כתיבת מאמרים, כי זה נותן לגיטימציה למכשיר הטרף הזה.
בטוחני, שהרבי לא מתיר את זה בכלל, רק בשביל הפצה בלבד!!!
האתרים החב"דיים אי אפשר לומר שזה הפצה חיצונית, זה לתצרוכת פנימית.
אני מתפלל כל יום שילדי היקרים לא ידעו מה זה אינטרנט.
למי שרוצה לכתוב מכתבים - אימייל, הרי קיים "נטומייל" - אימייל ללא אינטרנט כלל, אין גישה בכלל לאינטרנט, המחשב לא מעודכן על גישה לאינטרנט.
בברכה לבשורות טובות
ט"ו במנחם-אב תשס"ו