ב"ה יום חמישי, כ"ב חשוון תשפ"ב | 28.10.21
מגיד שיעור לחסידות?!

בליובאוויטש שבליובאוויטש לא היו "מגידי שיעורי לחסידות". היו משפיעים • הרב יוסף יצחק חיטריק במאמר מיוחד ל'שטורעם'


שמענו על פרופסור לתלמוד, דוקטור למקרא, וכיום יש לנו מושג חדש, 'מגיד שיעור לחסידות'. כל שנה מקבל הבחור מגיד שיעור לחסידות חדש ומחודש.

בליובאוויטש שבליובאוויטש לא היו "מגידי שיעורי לחסידות". היו משפיעים לדורותם.

ה'משפיע' היה מי שהכיר את הבחור, התקשר בלב ונפש עמו, בפניו פתח התמים את סגור ליבם. איתו התייעץ התמים בכל עניין ועניין – במילי דשמיא ובמילי דעלמא. המשפיע ליווה את הבחור לכמה שנים, ולפעמים עד החתונה. הוא גם, באופן טבעי, מסר שיעור חסידות ושיעור תניא.

שינוי השם, אינו מיקרי. הוא מבטא שינוי מהותי של הקונספציה, שינוי מוחלט של התפקיד והמטרה.

'מגיד שיעור בחסידות' – כשמו כן הוא. מורה מקצוע בתורה – ששמו חסידות. כפי שהיה יכול להיות מורה לנביא או למדרש רבא. מכאן ועד להשפעה פנימית המרחק רב מאד, הוא איננו מחויב להכיר את התלמיד, את שמו, את הרקע שלו, את תחושותיו ואת מעיקותיו, התלמיד בשבילו הוא עוד שורה ומספר ביומן הנוכחות.

לאחר תקופת החורף, נמצא הבחור ראשו ורובו בקעמפ או במרכז שליחות, והשנה הסתיימה, ולשנה הבאה 'במילא' הבחור כבר יימצא בישיבה אחרת, מאחר והוא מאד 'מבוקש' על ידי כמה ראשי ישיבות החפצים בייקרו.

התלמיד לא הספיק לרקום אמון בינו לבין המשפיע, וטרם נוצר הקשר בינו לבין מורה הרוחני שלו, והוא כבר העתיק מושבו ליבשת אחרת. כתוצאה – לא מוצא התמים כתובת חמה ומבינה.

אמנם - על המגיד שיעור להעמיק דעת בלימוד החסידות, בצד השכלתני של תורת החסידות, אך איזה תועלת יש להשכלה בלי עבודה, ובלי 'בכן'?

כשאין יד מכוונת, כשאין כתובת ברורה, כאשר נותנים לצעיר לשחות לבדו בים הגדול, מה הפלא שהוא לא מקבל מרות וסמכות מאף גורם. כאשר הוא איננו מרגיש כי יש אחראי עליו, מי שאיכפת לו ממנו, שיודע היכן הוא נמצא, שחושב אודותו, דואג לו, ואולי אפילו 'אוהב' אותו - כיצד ניתן לצפות כי יקבל את האוטוריטה של רב, ראש ישיבה, משפיע וכדומה.

לריפוי המחלה – יש לעשות שינוי שם. יש לחזור לדגם המקורי בליובאוויטש. לא עוד 'מגיד שיעור בחסידות'. לא עוד תזוזות שנתיות מישיבה לישיבה.

יקומו ישיבות עם משפיעים אמיתיים האוהבים את תלמידיהם, ומלווים אותם מקרב לב – עד חופתם.

כ"ה בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
15
1. lo magid shiur
kivanta ledas hagdolim
כ"ה בשבט תשס"ז
2. מוזר למדי
מעניין שהכותב אינו חש כלל באירוניה הגלומה בדבריו ואף בעצם מעשה הכתיבה. בוודאי עוד טרם ליובאוויטש היו "משכילים" או חוזרים ששימשו כעין מגידי שיעור לחסידות בלי שהיו "משפיעים", כיום מכנים אותם מגידי שיעור בסגנון הישיבתי. אך בוודאי "מגידים" ו"מוכיחים" מעל בימת אינטרנט, הוא דבר חדש ומודרני בעליל.
כ"ו בשבט תשס"ז
3. כל הכבוד
דברים נכוחים וחזקים ביותר.
כ"ו בשבט תשס"ז
4. אכן יש הבדל
לפעמים יש צורך ב"מגיד שיעור" לחסידות גם כשלא הוא המשפיע. הדבר נובע מכך מהצורך בשיעורים ולא כל אברך שיודע למסור שיעור מרגיש ראוי לתואר "משפיע". יחד עם זאת, חייב להיות בכל ישיבה ולכל תמים, משפיע כהגדרתו הפנימית, שנמצא איתו בקשר כל שנות לימודו בישיבה, וגם אח"כ. הכותב יתפלא לשמוע שישנן ישיבות כאלה, בהן התלמיד לא עובר כל שנה ישיבה, והוא בקשר עם המשפיע שלו לאורך שנים. מדוע הכותב אינו מכיר ישיבות כאלו? המבין יבין...
כ"ו בשבט תשס"ז
5. יישר כוח
לרב חיטריק,
כל מילה פנינה,
הלוואי וימשיך להאיר עיניינו בנקודות חדשות
כ"ו בשבט תשס"ז
6. הרב חיטריק כמו תמיד מקורי ומעניין
כ"ו בשבט תשס"ז
7. אני לא מבין על מה יצא הסער?
למיטב ידיעתי בתות"ל ביתר המשפיע -תפקידו ללמד חסידות-תניא ומאמרים, ובטוחני שכך גם בשאר הישיבות.

שמא אין הדבר בישיבות שאינן קרוית 'תומכי תמימים ליובאוויטש'?
כ"ו בשבט תשס"ז
8. אוי כמה שהוא צודק
צריך לשלוח כל המאמר זה לכל (המשפיעים), אוי כמה שהוא צודק אין לי יותר מילים....
כל הכבוד הרב חיטריק תמשיך כך!
חברה!המצב קשה אין רבי ולכן כל הדברים והחולאים רעים שקורים לנו כל משפיע נהיה מאין עצמי שלא איכפת לו ממה שקורא בישיבתו העיקר שתהיה פרנסה טובה וגזונטאר אייט
כ"ו בשבט תשס"ז
9. אולי הבעיה
כנראה משהו קרה בדור הקודם לדור שלנו אשר לא חינכו את התלמידים כדבעי למהוי ולכן קמו צמחו להם דור חדש של "משפיעים" אשר אינם מתאימים ל"השפיע" אלא הם "משכילים" ו"מגידי שיעור בחסידות" לחוד!!!

אני אישית שהנני נמנה בשנות השלושים לחיי, אינני זוכר אפילו פעם אחת במשך עשר שנות הישיבה שלי (6 בישיבה קטנה\גדולה, 2 שליחות, 2 770) שבהם קרא לי משפיע והתעניין אצלי אודות מעמדי ומצבי!!! ואפילו כאשר עשיתי לי "רב ומשפיע" הייתי צריך לשגע אותו כפשוטו שיתייחס אלי, אז ויתרתי עליו אחרי פעם השניה.

אולי זה הסיבה שהרבי קרא ל"עשה לך רב" כי הוא ראה שהמשפיעים בישיבה נהפכו ל"מגידי שיעורים"
כ"ז בשבט תשס"ז
10. משפיעים תמימים
כנראה הבחורים היום, אשר משוטטים לרוב בפורומי האינטרנט ובין ה"סדרים" גם משייטים להם במקומות כשרים אוןליין מחרים מחזקים את דברי הריי"צ חיטריק ואכן מצפים מה"מגידי שיעורים" שלהם להיות "משפיעים" בדוגמת ר' שילם ור' שמואל גורנם ור' אלתר ור' שואל וכו', וכל זמן אשר רואים הם (ובעלי הבחנה דקה הם) אשר אינם ממלאים נעלי המשפיעים אשר היו בליובאוויטש שבליובוויטש לא שמים עליהם, לא מתייחסים אליהם, משפילים כבודם עד דק, (עד כדי כך שכאשר מתוועדים איתם, קמים הם משולחן ההתוועדות ואינם מכבדים את הדובר........)
וד"ל ואכמ"ל בדבר המבהיל
כ"ז בשבט תשס"ז
11. איר זאייט גערעכט - אוהו!
הרב חיטריק אינכם יודעים כמה צודקים דבריכם.
זוהי 'ה'בעיה בישיבותינו ולא רק של המשפיעים אלא גם של המשגיחים והראש ישיבות.
אך מה יואילו כל טענות אלו בעודן נשארות כאן באתר ולא מטופלות ע"י האנשים הממונים ע"כ?
בי"ד רבני חב"ד הוקם במיוחד לשם מטרות מאין אלו לפקח ולתקן כל הדרוש תיקון בכל מוסדות חב"ד באה"ק אך דא עקא שהמוטל עליהם נמנעים המה מלמלא ובמקום זאת עוסקים או לא עוסקים בעניים שוליים ובלתי תכליתיים.
זוהי אחריותם ואחריות המנהלים רוחניים של מוסדותינו.
חבל וחבל עד מאוד שאין עוד משפיעים המדריכים באופן אישי ופנימי כל תמים למען יעלה בדרך העולה בית א-ל כרצון ואות נפשו של רבינו. למה שלא יקומו דורות של חסידים פנימים כבדורות עברו?
כ"ז בשבט תשס"ז
12. משפיעים וראשי ישיבה
לפענ"ד - בזמן הזה עקבתא דמשיחא בזמן דחושך כפול ומכופל - גם הראש ישיבה ור"מ בתומכי תמימים צריך להיות משפיע ולא רק "פרופסור" לתלמוד.
ובפרט שלפעמים תמים יותר מקושר לחלק הנגלה - ולכן על הר"מ להיות גם חסידישער איד ומשפיע. אבל גם בלי זה - מגיד שיעור נגלה בתו"ת צ"ל גם דוגמא חסידי ומפשפיע.
בברכת משיח נאו
כ"ז בשבט תשס"ז
13. יכולה להיות הצעה כמו שהציעו כבר+
פשוט שיהיו מפקחים שיפקחו על הישיבות ולא יתכן הברדק זה הסירחון עולה עד השמים עד מתי!
כ"ז בשבט תשס"ז
14. שאלה רצינית

כמה מאלה אנ"ש שחיים אתנו עמ"ש, התעסקו באיזה בחי' שהיא בבירור המדות באתכפיא והדומה בימיהם, ועי"ז יכולים להדריך את התלמיד להתנהג כזה?
והרי אין יכולים להשפיע מה שאין בו.
ויש להוסיף מי ממדריכיהם עד 770 כו' התנהג ככה.
ועפי"ז צריכים ללוות אנשים לא מחב"ד ? שיהיו משפיעים בישיבותינו.
זה לא התחיל באנשים מסויימים כ"א משיטת פרופעסארי חב"ד... ואכמ"ל

כ"ז בשבט תשס"ז
15. צודק, אבל...
מסכים אנוכי לכל מילה שיוצאת מהריי"ח שליט"א.
אך דא עקא, בסוף דברין כותב הוא, ואני מצטט: "לריפוי המחלה – יש לעשות שינוי שם."
באם ירשה לחלוק עליו, שינוי השם הוא דבר חיצוני שרק הגיע לאחר הבעי' המהותית, וכשרוצים לטפל בבעי' צריך לשנות את הגישה.
ולאחרי שכל הגישה תשתנה, היינו שה"מחלה" תתרפא. אז נוכל (באופן אוטומטי) לשנות את השם. דהרי מגוחך הוא רק לשנות את השם אך הבעי' תשאר.
דאם רק נשנה את השם נקבל מצב בו המאמר הבא של הרב חיטריק יהיה: "היתכן שישנו אדם שקורא לעצמו משפיע אך בעצם הינו מג"ש בחסידות ...."
ברגע שלהמשפיע יהיה אכפת מהבחורים קצת יותר מהמשכורת שלו, במילא הוא יופיע בישיבה יותר, בזמן במילא הוא יראה דוגמא אישית, במילא יהיה לו קשר אישי חם ומיוחד עם כל בחור בכיתתו, ואו אז הוא יוכל קצת להשפיע לא רק דרך בלימוד החסידות אלא גם ובעיקר את דרכי החסידות. ולגרום שהשפעה זו תשאר חקוקה בליבו של התלמיד לנצח נצחים.
ל' בשבט תשס"ז