ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
הרב אהרן דב הלפרין
הרב אהרן דב הלפרין
האם הירש ופחימה מורי דרכנו?

"ריבונו של עולם – לאן הגענו?! התואר המצמרר 'קלגסים' הפך 'סלנג' חב"די?!" • הרב אהרן דב הלפרין מגיב לדברי הרב דרוקמן ב'שטורעם'


מאת הרב אהרן דב הלפרין

אחד האישים המוערכים עלי ביותר, הוא הרה"ג הרה"ח ר' דוד מאיר דרוקמן שליט"א, רבה של קרית מוצקין ורב אנ"ש בקריות. אני משוכנע כי לו הינו משופעים באישים מסוגו, הרבה דברים היו נראים אחרת.

הרב דרוקמן שליט"א, מלבד ידענותו ולמדנותו המופלגת, הוא אוצר נדיר, מלא וגדוש, של לחלוחית חסידית אמיתית. כל שיחה עמו, כל מאמר חסידי שהוא כותב, הם עבורי חוויה רוחנית נפלאה של טעימה מהיין המשומר והמקורי של "תומכי תמימים" בימי האור והקדושה.

גם בנושאים שאיני רואה עמו עין בעין, אי-אפשר שלא להתרשם ולהתפעל מהאמת שבו, מעשיית דברים והבעת עמדות לא לשם כסף או כבוד או אינטרסים צדדיים ואישיים (כמקובל, לצערנו, גם אי-שם במחוזותינו), אלא מתוך אמונה פנימית ותחושת שליחות עמוקה.

אפילו אותם דברים 'קיצוניים' המעוררים פולמוס לא קטן, אינם מפריעים כל-כך כשהם נעשים (ושוב – בניגוד לאחרים) בשמו הפרטי, בתוקף היותו רב עיר וחבר בכיר בעמותת רבנים, כאשר בכל הודעותיו והצהרותיו לתקשורת הוא אינו מדבר בשם חב"ד ולא משרבב את שמו של הרבי.

 • דווקא משום כך נפלאתי והשתוממתי לא מעט על שתי הערות שהפנה כלפיי במאמרו ב'שטורעם'. ואין כוונתי להערתו הכללית בעניין 'החוברת המאיימת', בשם הרבי ועם תמונתו הק' (!) כי בעניין זה כבר הבעתי דעתי, בבירור, וכל הפלפולים שבעולם לא ישנו את העובדה הברורה והוודאית ששום חסיד לא היה מעז להעלות על דעתו להוציא חוברת כזו כשהרבי היה אתנו בגשמיות, בגלוי.

  [ואגב: אם מישהו עדיין פקפק בדברים שכתבתי, בכך שזנחו את שיטת הרבי ואימצו את שיטת הנטורי-קרתא, בא משפט אחד (ליתר דיוק) מילה אחת במאמרו של ידידי הרב דרוקמן, ומאושש יותר מכל הסברה שהיא את צדקת הדברים.

  כך מכנה הרב דרוקמן במאמרו את "החוברת המאיימת" (בשם "הרבי שליט"א מלך המשיח" ועם תמונתו הק') בבואו לשבח את החוברת:

  "החוברת הקוראת לרדוף את קלגסי היס"ם שביצעו את פשע קטיף"

  ואני הקטן שואל: ריבונו של עולם – לאן הגענו?! האם הכינוי 'קלגסים', כלפי שוטרים וחיילי צה"ל, לקוח מהרבי או מנטורי-קרתא?!

  עד היום השתמשו בתואר המצמרר 'קלגסים' כלפי חיילים ושוטרים – רק אנשים כמו משה הירש מנטורי קרתא וטלי פחימא מהשמאל. האם היום זה הופך להיות פתאום ה'סלנג' החב"די?!

  האם יש איזשהו קשר, ולו הקלוש ביותר, בין התנגדות ומחאה חריפה על פינוי וגירוש, לבין שיטת הנטורי קרתא לרדוף את "הקלגסים הנאצים הציונים הארורים"?! האם יש בינינו פתי אחד שבאמת מאמין כי מישהו היה מעז להכריז, לפני ג' תמוז, שבשם חב"ד, עם התמונה של הרבי, הוא מוציא "חוברת הקוראת לרדוף את הקלגסים של צה"ל והמשטרה"?!]

  ואולם, כאמור, עיקר כוונתי, בתגובה זו היא בקשר לשתי הערות 'צדדיות' שהפנה אלי, האחת ב'ציניות', כהגדרתו, והשניה ללא ציניות.

  נתחיל מהערה העובדתית. כותב הרב דרוקמן: "אתם חייבים התנצלות בפני כמה וכמה מאנ"ש, כולל מר' יגאל קירשנזפט שי', שלשווא ניסיתם ב"כפר חב"ד" לראיינו ולהוציא ממנו משפטים נגד החוברת ולא הצלחתם".

  ואני פליאה כיצד ניתן לכתוב כלאחר יד דברים שלא היו ולא נבראו ואפילו משל לא היו. לא אני ולא איש מחברי המערכת לא ניסו ולא חשבו וודאי שלא ביקשו מר' יגאל ,או מכל אדם אחר, להתראיין בנושא. אף אחד מאתנו לא שוחח כלל עם ר' יגאל.

  ועתה להערה ה'צינית' (שבעיניי היא בכלל לא צינית): "האם בכזו אהבת ישראל צדקנית אתה מתייחס גם ל"צפתים"?"

  ובכן, ראשית – במחילת כת"ר יש לא מעט מהדמגוגיה בהערה זו. הנושא לא היה למי אני חש או לא חש אהבה בלב, אלא הפיכת חב"ד מכפי שהרבי עיצב אותה, לכת קנאית, קיצונית, נטורקרטינית, הרודפת (בשם הרבי עם תמונת הרבי) את חיילי צה"ל ("הקלגסים") וקוראת לזהותם כדי להענישם בעמוד הקלון.

  מי שהביא לכך שהכותרת הגדולה, בעמוד הראשון של העיתון הנפוץ במדינה, תהיה "חב"ד רודפת את המפנים" – עם תמונת כל החיילים שהציבור מתבקש לזהותם ולהענישם – נלחם מלחמה גלויה ברבי ושיטתו! נקודה.

  ולעצם העניין: תתפלא אולי לשמוע, אבל אכן, באמת ובתמים, יש בי לא רק אהבת ישראל אלא גם אהבת אחים אמיתית (לא צדקנית ) לכל תלמידי התמימים, כולל אלו הלומדים בצפת, גם כאשר אני חלוק מאד מאד על דרכם ומעשיהם בכמה עניינים יסודיים.

  אצטט ברשותך קטע קטן שכתבתי בעניין זה ב'דבר העורך' רק לפני כמה שבועות:

  "יהיו בוודאי כאלו שימשיכו לטעון כי קשה מאד לחיות באווירה של אחדות בד בבד עם הוקעה מוחלטת של 'שיטה' שחלק מחסידי חב"ד דוגלים בה. עם כל הכבוד ועל אף כל ההסברים – כך יטענו – אין זה קל להרגיש מאוחדים ובני משפחה אחת, כשתהום עמוקה, בעניינים כל-כך יסודיים, פעורה בינינו.

  "גם אם הם צודקים, והמשימה אכן קשה, מי החליט שמוטלות עלינו רק משימות קלות?... מי כמונו, חסידי חב"ד, חונכנו לחיות באהבה וידידות עם כל יהודי, גם עם כאלו שדעותיהם והתנהגותם רחוקות מאתנו כרחוק שמיים וארץ? הרי זה המאפיין העיקרי של חסידי חב"ד ושלוחי הרבי בכל פינה בעולם. ואם כלפי יהודים מ'בחוץ' כך – כלפי אחים, בני אותה משפחה, על-אחת-כמה-וכמה".

  ולסיום, כבוד ידידי היקר והנעלה מאד, הגה"ח הרב דוד מאיר שליט"א – ארשה לי לפנות אליך באותן מלים שפנית אלי במאמרך: חבל שנפלת בעצת אחיתופל, לתת יד ולעודד פעולות של אלו שהרבי העיד ברבים, ובזעקות גדולות, כי הוא מרחק ממנו המוני יהודים. לא מתאים לחסיד רב זכויות כמוך, ס'פאסט נישט.

  י"ד באייר תשס"ז
  הגב לכתבה

  תגובות
  44
  1. לידיעת הרב הלפרין
  לידיעתך קלגס אינו נאצי. נאצי הוא קלגס.
  קלגס נזכרת בספרות הקדומה ככינוי לחייל הרומאי, ואנו משתמשים בה עכשיו לכל חייל שחצן, אכזר וכובש.
  רבותינו אמרו: "אל תיראו מפני... ושפעת קלגסין" (משנה סוטה ח' א). אין ידוע מוצא המילה הזאת. יש סוברים שהיא המילה היוונית קלגטרוס היינו "מעלה רעש", וזהו כינויו של החייל המרעיש בשעת ההתקפה.
  אחרים סוברים שהמילה קלגס נגזרה מהמילה הרומית קליגס ופירושה מגפים קצרים שחייל היה נוהג לנעול.
  י"ג באייר תשס"ז
  2. לידי"נ היקר הרב א"ד הלפרין
  ואני בחפזי, בימי ספירת העומר - אקצר באומר:
  ------------------

  קודם כל, אני ממש מרגיש כבוד שידיד ברוך כשרונות כמוך חולק עלי (ובכלל אני פתוח תמיד בפני מבקרים ובקורת, אינני "על-טעות").

  בקשר לביטוי "קלגסים":
  ___________________

  אני אכן סבור שהיס"ם לבושי השחורים שגירשו באכזריות יהודים מבתיהם, שהחריבו ישובים, שאימללו משפחות, שעקרו מתים מקבריהם, שהרסו בתי כנסיות ובתי מדרשות
  (בנוסף על גרימתם ה-יש-י-ר-ה לעליית החמאס ולהפצצת כל הדרום ומי יודע מה עוד יתפתח מזה רח"ל היל"ת)
  ______________________

  -שהסוסים שהם רכבו עליהם בעמונה - רמסו ברגליהם ובפרסותיהם בני ציון המסולאים מפז אשר לנבלי חרס נחשבו,

  כל אלה - ראויים ביושר לתואר "קלגסים".
  _____________________

  ואם טעיתי, הוא רחום יכפר עוון..

  כ"ד ידידך, מוקירך ומעריך פועלך
  י"ג באייר תשס"ז
  3. זה מה שמפריע?
  ואם יורידו את המילה קלגסים, ויכתבו מילה עדינה יותר לא תהיה לך בעיה עם תוכן החוברת?
  י"ג באייר תשס"ז
  4. Editor
  Yishar koiach
  י"ג באייר תשס"ז
  5. טלפון אחד קטן
  כבוד הרבנים החשובים, אולי תנהלו ביניכם את הדו שיח הזה, ותחזרו אלינו עם מסקנות...
  י"ג באייר תשס"ז
  6. מאמר חזק של דב
  אהבתי כל מילה.
  י"ג באייר תשס"ז
  7. יישר כח לרב דרוקמן
  ר' דוב הלפרין אינני מבין כיצד מה שכתבת מוכיח שאכן הנך אוהב את הצפתיים שורה וחצי זו לא תוכל למחוק את כל רעיונותייך כתבותיך וכו' במשך השנים בה השפלת וביזית עדה שלימה של חסידים מקושרים,לא מתאים לחסיד עתיר זכויות שכמוך ועוד הערה לסיום:לא תמיד צריך להתנצח מותר לומר:סליחה
  י"ג באייר תשס"ז
  8. הרב דרוקמן
  תתיחס בבקשה גם לשאר הטענות של הרב הלפרין.
  י"ג באייר תשס"ז
  9. שופר
  מדוע שרוצים לעשות כתבה על פעילות בכפר חב"ד דורשים כסף מהשלוחים. אני פונה להרב הלפרין להפסיק עם המנהג הזה ולעשות כתבות על השלוחים בחינם
  י"ג באייר תשס"ז
  10. האם לא עברתם את הגבול?
  רבנים, האינכם חושבים שיש בימות אחרות ראויות ופנימיות יותר לדיונים בנושאים אלו?

  האם חושבים אתם לרגע על התוצאה ועל החילול שם חב"ר הנגרם כתוצאה מקריאת הדברים על ידי גולשים שאינם מחב"ד ומעבירים מיידית את החומר המרתק - הויכוחים בינכם לאתרים לא חבדי"ם?

  האינכם מודעים להשפעה השלילית האדירה על צעירי הצאן הן מעצם הויכוח, (הן מהחנופה שמקורה בחב"ד?) והן מהפורום בו היא מתקיימת?

  הגזמתם!!!!

  די!!!!!
  י"ג באייר תשס"ז
  11. תמונה אחת שווה אלף מילים!
  י"ג באייר תשס"ז
  12. רב הלפרין צודק
  תודה ומאוד נחוץ להבהיר הדברים קודם שייחשב כדבר נורמלי בחב"ד להשוות (בכללות) חיילים המבצעים תפקידיהם כקלגסים ואנשים ששונאים היהודים שהם גירשו. זה פשוט להזריע שנאה בין יהודים ליהודים ובפרט ליהודים (שבכללות) המוסרים נפשם להגן על אחיהם.

  תופעה חדשה זו אכן מראה היאך חב"ד שינתה מהדגם שהראה לנו רבינו. איפה ומתי רימז רבינו לדרכים הללו לקקורא לחיילים שגירשו אחיהם בימית והרסו בתי כנסיות וכו' כ"קלגסים".
  י"ג באייר תשס"ז
  13. תגובה ל-10
  מה הן הבמות האחרות שיש כדי לדון בנושאים פנימיים אלו?
  מה חילול ה' יש בכך שרואים שבחב"ד יש דיונים תרבותיים? חשוב שיראו שבחב"ד קודם כל מדברים ולא כמו במקומות אחרים ל"ע. זה אמור להשפיע על צעירי הצאן, במקום לריב בבית מנחם ולתלוש שלטים אחד לשני, שידעו שבדיבורים אתה משיג שני דברים: א. השני שומע את דעתך. ב. נמנעת אלימות.
  זאת הדרך הנכונה לגשר על הפערים בינינו, בלי סיסמאות מיותרות על אחדות, אלא פשוט לשבת ולדבר, ללבן כל עניין ועניין.
  אכן ייש"כ לשטורעם על הבימה הנאותה.
  י"ג באייר תשס"ז
  14. אני מסכימה עם תגובה 11. זה אומר הכל
  תראו מה מתרחש בלינק ההוא

  י"ג באייר תשס"ז
  15. "ידענותו ולמדנותו המופלגת"
  אינך חושב כי נסחפת?
  י"ג באייר תשס"ז
  16. בקשר לתגובות 14, 11
  כשרואים את המראות המזעזעים מפנימים יותר שהזוועות האלה בהרבה יותר גרועות מגירוש ימית.

  אין להשוות מהוראות הרבי זי"ע בזמן ימית לבין קטיף ועמונה. בזמן ימית המדינה היתה דמוקרטית, ואילו היום היא דמוקרטית רק על הנייר.

  http://www.holot.org/album.aspx


  י"ג באייר תשס"ז
  17. האם הרב הלפרין יהי' מורה דרכנו??
  י"ג באייר תשס"ז
  18. ל-ז'מק'ה
  לראות את מפצחי הגולגלות בלינק שהבאת
  http://www.holot.org/album.aspx

  ולהיות מזועזע מהכינוי 'קלגסים' זה נראה לי כמו מוסר נוצרי. מהכינוי "קלגסים"
  י"ג באייר תשס"ז
  19. דמגוגיה בגרוש
  אהרן דב הלפרין כתב דברים יותר חמורים מקלגסים. זו צביעות לשמה ותקיפת רבנים
  י"ג באייר תשס"ז
  20. אהרן דב שכח מה כתב בשטורעם לפני שנה וחצי
  כשם שהרבי התבטא, יותר מפעם אחת, על אלו שאשמים בגזירת "מיהו יהודי", ביטויים בסגנון של "לדראון עולם", כך אין ספק שמותר לנו, ואולי גם מחוייבים אנו, כעם, לא לשכוח ולא לסלוח לאלו שמסרו את ארץ ישראל לידי זדים ועקרו יהודים מעל אדמתם.

  ואין זה סותר כלל לדברי אדמוה"ז, על עניינים שבין אדם לחברו, שחייב לסלוח לו כאשר מבקש סליחה.

  י"ג באייר תשס"ז
  21. בעייה בהבנת הנקרא
  לפי כמה מהתגובות כאן מסתבר שיש הלוקים בהבנת הנקרא. עיקר טענתו של הרב הלפרין הוא שחוברת בשם הרבי ועם תמונת הרבי הקוראת לרדוף לזהות ולהעניש את חיילי צה"ל והפרסום על כך בעמוד הראשון של ידיעות זה חילול נורא ועצום של שם הרבי וחב"ד. את המילה קלגסים הוא הביא רק בדרך אגב כדי להוכיח עד כמה אימצנו את דרכם של נטורי קרתא המנוגדת במאה ושמונים מעלות מדרכו של הרבי
  י"ג באייר תשס"ז
  22. אל תלמדו אותו...
  עם כל הכבוד למגיבים מתלהמים אני לא חושב שמישהו צריך ללמד את הרב הלפרין עד כמה צריך להגיב בחריפות בנושאי הפינוי והנסיגה. הוא עשה זאת הרבה יותר מכל אחד אחר והרבה יותר טוב ואפילו יותר חריף מכל אחד אחר גם במאמרים בכפר חב"ד וגם בשידורים המצויינים שלו בערוץ 7. ההבדל הוא רק שהוא זאת בדרך יפה שלא הביאה שום בושות לחב"ד ואדרבה. לעומת הוולפואים למיניהם שעושים זסאת בדרכים מכוערות ולא אחראיות ומביאים בושות גדולות לחב"ד.
  י"ג באייר תשס"ז
  23. אינני מבין איך הרב דרוקמן קורא לציונים
  הדתיים 'בני ציון היקרים המסולאים בפז'?
  שכחת מה אתה חושב עליהם?
  מגיע להם הם מרחיקים את הגאולה הם מביאים עלינו ועל עצמם את האסונות כפי דבריך!
  מגיע להם הגירוש הוא עונש על הפיכתם חושך לאור!.
  מובן שכל הנ"ל אינו ענין לאיסור החמור למסור שטחים.

  על החתום - שונא ישראל (לא רק הקלגסים)
  י"ג באייר תשס"ז
  24. שאלה הלכתית לרב דרוקמן
  האם חייל שגירש מגוש קטיף אך מוסר את נפשו בפועל ממש על הגנת בנ"י ובהם מתנחלים צריך לרודפו?
  ילמדנו רבינו כיצד רודפים הלכה למעשה ממה שהוא עושה בשנתיים האחרונות בעירו קרית מוצקין בה מתגוררים עשרות אם לא מאות מאלו שגירשו?
  י"ג באייר תשס"ז
  25. אני חדש בחב"ד
  רציתי לברר מה באמת דעת הרבי במחלוקת בין הרבנים הנכבדים שעפר אני לרגליהם.
  רציתי לשאול איך ביזה ורדף הרבי את אריק שרון שהיה זה שהרס את ימית?
  ואל יחלק המחלק חילוקים בין גירוש דמוקרטי או אלים למה שהיה בגוש קטיף שהרי בשניהם התוצאה אחת והיא פיקוח נפש
  י"ג באייר תשס"ז
  26. קדוש או קלגס - בהוספה ל-24
  בהוספה לשאלת השואל הקודם: מה דינו של חייל שציית לפקודות ופינה בכח מתיישבים ואח"כ נהרג במלחמת לבנון או בהגנה על הישוב בית-אל: האם על מצבתו צריך לכתוב "הקדוש" או "הקלגס"?
  י"ג באייר תשס"ז
  27. להלפרין
  אדוני הניכבד האם כל מה שאתה כותב ואומר בפומבי זה מה שהרבי היה רוצה בטח לא שאלתה את עצמך ועוד נקודה למחשבה עם חלילה אותם קלגסין היו "מפנים"אותך וכל אשר לך מביתך בכפ"ח העם גם עז הינו שומעים ממך אותם מיתרים?
  י"ג באייר תשס"ז
  28. זו דעתי
  לחדד קצת בימי הספירה..
  אין ואסור ואין זה מדרכי הטבע להורות למאן דהוא לחשוב אחרת
  כהתשובה המפורסמת למשפיע חשוב בניו יורק שרצו "לרסנו" מלחשוב משהוא מסויים אף אם היו צודקים...

  וכאן לנקודה העיקרית .מותר להרב דרוקמן כמו להרב הלפרין לחשוב מה שהם רוצים.לא זה ולא זה אחראים על ילדינו. כמו גם שהם לא אחראים על חבד.
  אולם לאידך באם מעשיהם קרואים בשם חבד ועשויים בשם חבד או "בטעות" אנשים חושבים שזה חבד.הרי לזה ישנם הוראות מפורשות מהרבי מי אחראי על חבד בארצ הקדש גם אם לא מוצא חן בעינינו זו העובדה שרצה ה"בעל הבית" של חבד
  וליובאוויטש.
  כך שהרב הלפרין יכול להתפנטז שהוא מציל את חבד בו בזמן שאף אחד לא ביקש ממנו.ולאידך הרב דרוקמן עושה מעשים טובים אבל אנא שים את התמונה שלך עצמך פעם הבאה אולי אני אפילו ישלח לך תרומה.

  תודה. חבדניק.
  י"ג באייר תשס"ז
  29. ל-24 ו-26
  הנני מתימר לענות במקום הרב דרוקמן שי' אבל לנסות לענות בשמי אפשר:
  כמו שכתוב בתניא קדישה האדם העובר עברה הוא רשע גמור. ואם עשה תשובה אמיתית מוחלים לו על עוונותיו.
  מטרת מארגני הקמפיין "יש דין ויש דיין" - המטה העולמי להצלת העם וארץ בוודאי איננה לחפש ולרדוף את ה"קלגסים" אלה למנועה שהגירוש יחזור על עצמו ע"י הזאהרת החיילים הנפלאים שתפקידם הוא להגן על הרי ישראל ולא להפך.
  וכאן נשאלת השאלה לרב הלפרין שי' למה כהחכי"ם של ש"ס הצטרפו לקואליצית רבין הוא לא חסך כלפיהם בתוארים שלו מביישים את התואר "קלגס"???
  למה במשך שבועות שלמים העיתון שהוא העורך לא הפסיק להלחם נגדם??
  אלה שהדבר פשוט ביותר אז הוא חשב שזה הדבר הנכון כדי למנוע אותם מכניסה לממשלה שהביא את אסון "אוסלו" וכל שאר ירקות שבאו בעקבותיו.
  ונשאלת השאלה למה עכשיו הוא מתעורר??
  התשובה שלי היא פשוטה בעיני:
  חב"ד נכנסה לתרדמת עמוקה וכל מי שמנסה לעשות משהו קטן שיעורר את האהבה רבא כרשפי אש שיש לכל חסיד לרבי אז מתנפלים עליו (חילול ה' חילול חב"ד כבוד ליובאוויטש וכו').
  מי שהוא זוכר "נתניהו טוב ליהודים"???
  בלילה של הבחירות נשארתי ער עד בערך 3:00 בבוקר ואני שומע את בנימין בן אליעזר לא חוסך במילים ומתאר בדיוק את רצונו ואופן נקמתו בחב"ד - רק הזיכרון מעביר צמרמורת בעצמותי.
  אבל יש רבי ועד הבוקר נטרפו כל הקלפים !!!
  ולענינינו אנחנו כחסידים צריכים לעשות הכל וברעש גדול ע"מ למנוע את הגירוש הבא עלינו לרעה.
  ולהשאיר לרבי את הטיפול בכבוד ליובאוויטש !!!
  י"ג באייר תשס"ז
  30. אמנם קלגסים! הבה לא נשכח את נקודת המוצא בדיון!
  אני מציעה לכל המתווכחים למיניהם להיכנס ללינק המצורף בזה,

  אני מציעה לכל המתווכחים לעקור לשדרות ולחוות את הפחדים היום יומיים ואז להחליט מהו התואר המגיע לפושעי הגירוש!

  http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=115230&blogcode=3327816  י"ג באייר תשס"ז
  31. ל - 26, אותה קושיא גם עליך
  מה יתכבו על מצבתך לאחר מאה ועשרים,

  החכם או החוכמולוג?
  י"ג באייר תשס"ז
  32. תגובה ל-26
  הקלגס שהיה לקדוש
  י"ג באייר תשס"ז
  33. אם כבר כהצעת הרב דרוקמן
  לא הולכים בדרכו של הרבי - לשון נקיה (ללא כינויי גנאי וכו' וכו') יש לי הצעה לקרוא לרשאי הממשלות "פריצים" מיוסד על דברי דניאל - "ובני פריצי עמך, ינשאו להעמיד חזון ונכשלו".
  הכינוי הנ"ל גם מעליב ופוגע כפי שאנו מעוניינים, גם מעורר אנטיגוניזם אך נותן אפשרות להצטדק שסך הכל השתמשנו בביטוי בו השתמש דניאל על יהודים שיחיו ממש לפני הגאולה כך שנוכל לרחוץ בנקיון כפינו.
  י"ד באייר תשס"ז
  34. תגובה להרבה תגובות דלעיל. מומלץ להיכנס
  כמה קאסמים נפלו אחרי גירוש ימית?
  כמה קאסמים נופלים אחרי גירוש קטיף (אלפים ממש!).

  -----------------------------

  ממתי כל הדרום מופגז

  - אחרי ימית או אחרי קטיף?

  -----------------------------

  ממתי עלה החמאס?
  - אחרי ימית או אחרי קטיף?

  -----------------------------

  כתוצאה ממה פרצה מלחמת לבנון - מגירוש ימית או גירוש קטיף?

  ----------------------------
  האם מנחם בגין גירש מימית ממניעים טהורים-אידיאולוגים שלו?

  האם שרון גירש יהודים ממניעים טהורים או בכדי "להלבין" את התיקים שלו?

  ----------------------------

  מתי פעלה הממשלה באופן דמוקרטי-חוקי
  בימית או בקטיף?

  -----------------------------

  האם חייל המקבל פקודה לבשל חמץ במטבח צהל"י בפסח - האם הוא צריך לחפש בהוראות הרבי, או שהוא צריך לפעול באופן אינסטיקטיבי כמו שיהודי נוהג במקרה שכזה?

  -----------------------------

  האם נתינת לגטימציה לחיילים שגירשו יהודים יתהיה הכשר לגירושים עתידיים או לא?

  -----------------------------
  כשתענה על השאלות
  תבין מה ההבדל בין ימית לקטיף!

  ----------------------------

  (או לפחות לא תהיה כל כך בטוח מה היא דעתו של הרבי כיום!)

  -----------------------------

  ושאלה אחרונה: מה קובע מתי חל "קידוש ה' או "חילול ה'"~
  מציאת חן בעיני השמאלנים, או מציאת חן ועידוד אוהבי ארץ ישראל?


  י"ד באייר תשס"ז
  35. מר הלפרין היקר
  הקבוצה שאתה מייצג בחב"ד יושבת כל היום על הגדר ומביטה כיצד מגיבה הקבוצה שהנך מתעב. זה החל במשיח...זעקתם שאסור לפרסם כי הרבי משיח... אך לא פעלתם כלום בנושא משיח.

  זה המשיך במיהו יהודי - גופים בחב"ד שקרובים אל הקבוצה שלך מביאים גויים ר"ל לארץ הקודש והנך שותק.

  ואחרך כך זה גם המשיך לשלימות הארץ. אם הקבוצה שלך הייתה מתאחדת עם הקבוצה שאתה מתעב לפעול למען עצירת הגירוש מגוש קטיף הדבר היה מסתייע. הבעיה שאתה ברוד וכל האינטרסנטים שחיים על חשבון הרבי. חברתם לפוליטיקאים כשאר כל דמי אחיך זועקים.

  אז אנא אל תטיף לאף אחד מוסר אלא לך עצמך. מאד יתכן שאידאולוגית אני קרוב יותר לצורת חשיבה שלך ולא של הקבוצה אותה אתה מתעב. אך כשאר אני רואה שהיושר הפנימי נשאר בצד שלהם ולא שלך - הרי שאני ועוד רבים וטובים בחב"ד מעדיפים את הקבוצה שאתה כל כך מתעב.
  י"ד באייר תשס"ז
  36. קלגסים?
  ב"ה השתתפתי בהרבה הפגנות וראיתי את התנהגות היס"מ'ניקים
  לא פעם ממרחק של מטר ובמיוחד את העולים בזכות חוק השבות "המהולל" שביניהם,ואני יכול להעיד שהמילה קלגסים היא רכה מדי לגביהם, לו יש חרב בידי וכו'
  י"ד באייר תשס"ז
  37. תגובה ל-26
  על דרך סיפורו של שלמה קרליבך "הקמצן הקדוש", יכתבו על מצבתו "הקלגס הקדוש".
  י"ד באייר תשס"ז
  38. רגע אחד
  כואב למדוד רף כאב, אבל עם כל האסונות של גירוש ועקירת גוש קטיף, גירוש ועקירת ימית היו על-פי דברי הרבי העמידו ומעמידים בסכנה 3 מליון יהודים היל"ת! והסכנה הזו החלה אז - בימית! גירוש ימית היה הצינור שפתח את מסע הכניעה האומלל שנמשך כל אותן שנים, ולו לא התקיים ובוצע הסכם קעמפ דויד מי יודע אם הייתה באה עלינו הרעה הזאת!

  כל טענתו של הרב דרוקמן היא ש"נשתנו העיתים", וכביכול הדברים המקובלים בזמנו היו "מתעדכנים" בימינו: המפנים היו לקלגסים, תנועת חב"ד עם תמונתו של הרבי מתנוססת הייתה רודפת אותם ומפרסמת את תמונותיהם..

  - (בסתר ליבי: מה התועלת בכך? האם זה ימנע מהמפנים הבאים לעשות את זממם של מפקדיהם או שהדבר בא לענות על הצורך בנקמה?)-

  העיתים נשתנו: "או לפחות לא תהיה כל כך בטוח מה היא דעתו של הרבי כיום!" - המציאות התחלפה, אולי גם בנושאי משיח? ואולי בסוגיות מהותיות אחרות?

  תמהני.
  י"ד באייר תשס"ז
  39. לפרשני המילה "קלגסים": ומה הפירוש במילון ל"נספים"?
  ישנם הרבה מילים "סתמיות" שקיבלו משמעות מצמררת ונחרתו בהקשר שאין ולא יכול להיות לו כל קשר ליהודי, יהיה אשר יהיה.

  חברים, המציאות המורכבת והלחץ היום-יומי בארץ הקודש קצת מוציא אותנו מפרופורציות. האם בימי הבעל שם טוב לא היו יהודים שבמעשיהם ניתן היה לכנות אותם כ"קלגסים" על פי מילון אבן שושן? ובכל זאת, חסידים ידעו להדגיש את הטוב, לקרב, להאיר.

  תפקידנו הוא הארת הזולת, הדגשת מעלותיו של כל יהודי באשר הוא. את ההוראה להדר במצוות הוכח תוכיח ולתפוס אנשים כדי להעמידם על אות קלון - לא קיבלנו כתפקיד הדור השביעי. מוזר לי עד מאוד שדווקא יהודים שרוממות הגאולה הקרובה בגרונם, דווקא הם חרב פיפיות בידם, המונפת נגד יהודים. השחצנות, האכזריות והמעשים הבלתי רצויים שנעשו על ידי יהודים - מדברים בעד עצמם, לנו נכון תפקיד נעלה יותר, אחראי וקשה מאוד: לאחות את הקרעים, להדגיש את הטוב, לרומם את רוח העם ולקרבו לתורה ומצוות.
  בל נתפתה, בל נלך אחר ליבנו שותת הדם. הבה נגביר את כלי השכל, נשליט את השכל על הלב ונפעל יחד למילוי תפקידנו בדור השביעי.
  י"ד באייר תשס"ז
  40. למגיב מס'1
  אכן, נאצי הוא קלגס.
  יהודי אינו קלגס.
  וכמו שהאריך המגיב מספר 39
  י"ד באייר תשס"ז
  41. תגובה 40 - אינך צודק
  בספר הערוך פירש את המילה קלגס:

  שחיקת והגפת המנעלים של חיילים.

  וזה בדיוק מתאים לנדוננו.
  י"ד באייר תשס"ז
  42. האמת :
  א. התקשר אלי כתב של "עיתון כפר-חב"ד" וניסה להוציא ממני גינוי לחוברת החשובה : 'יש דין ויש דיין'.לשוא חפשתי את הראיון בעיתון.{אולי יתפרסם בעתיד?}
  ב. לא כתוב 'שליט"א' בחוברת.
  י"ד באייר תשס"ז
  43. נ.ב בדקתם אולי כמה יהודים היו בכלל בין היס"מניקים שהתעללו?
  י"ד באייר תשס"ז
  44. דמוגגי' והתלהמות
  חבל שצד אחד משתמש בדמגוגי' (כדרכם המובהקת של כל כתבי השמאל) והצד השני בהתלהמות.
  ההבדל הוא שהמשתמש בדמגוגי' יודע שמשקר ולא מחפש כלל את האמת אלא בעיקר להגדיל את כבודו על ידי השפלת השני.
  ואילו המתלהם פשוט לא יודע להפנים את הכאב והצער האישי שלו מהנושא, והוא מתבטא באמיתיות מדי (הוא אינו יודע לעטוף את האמת).
  באיזו שהוא מקום צריך לעטוף גם את האמת הכואבת עם שכל.
  ואולי זה אחד הביטויים של אורות דתהו בכלים דתיקון.

  והאמת והשלום אהבו
  ט"ז באייר תשס"ז