ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
כותב השורות, הרב א"ד הלפרין
כותב השורות, הרב א"ד הלפרין
אכן, לא נשכח ולא נסלח!

הרב אהרן דב הלפרין, עורך "כפר חב"ד", מגיב על מאמרו של הרב יהושע מונדשיין שהתפרסם כאן בשטורעם (עלה במחשבה)
ידידי הנכבד והדגול, הרב יהושע מונדשיין, פרסם מאמר כאן ב'שטורעם' שתוכנו העיקרי כאילו ההכרזה "לא נשכח ולא נסלח" עומדת בסתירה לאמונת היהדות, עד כדי עבודה זרה רח"ל.

אין בכוונתי להיכנס לעצם ההכרזה כשלעצמה ולהקשרים שבה הושמעה, יחד עם זאת, מבחינה עקרונית, ברור לי, ללא צל של ספק, שההצהרה "לא נשכח ולא נסלח" אינה עומדת כלל בסתירה לאמונת היהדות, גם כפי שנתפרשה על-ידי הבעל-שם-טוב ונתנסחה ע"י אדמו"ר הזקן.

אנו יודעים שכל המזיקים והמשחיתים למיניהם הם אכן שלוחי הקב"ה, ואף-על-פי-כן, מותר לנו, ולעתים גם מצווה עלינו, לשונאם ולזוכרם, ובהרבה מקרים גם לשאוף לראות בנקמתם, עד סוף כל הדורות.

הגויים והלאומים למיניהם שרדפו את עם ישראל, היו בוודאי שלוחי הקב"ה, ולמרות זאת אנו מצפים כל יום "לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים", ואפילו אומרים "אשרי שישלם לך, את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיאחז וניפץ את עוללייך אל הסלע".

האם, לפי דברי הרב מונדשיין, את הביטוי "לא נשכח ולא נסלח", מותר או אסור לנו לומר על הנאצים ימ"ש ששלחו ילדים יהודים לתאי הגזים? האם יהודים שמתבטאים כך, ולא מוכנים לסלוח ולשכוח לעולם לפשעי הנאצים, האם, לדברי הרב מונדשיין, הם "עובדי עבודה זרה", כיוון שכביכול מכריזים בכך ש"עזב ה' את הארץ" ומסרו לידי הנאצים?!

האם איננו מצווים, עד סוף כל הדורות, לזכור ולא לשכוח את אשר עשה לנו עמלק, ולמחות את שמו? האם ה"זכור" ו"לא תשכח" את אשר עשה לך עמלק, הוא חלילה בבחינת עבודה זרה?

האם איננו נוהגים למחות ולרקוע ברגליים וברעשנים למיניהם כל פעם כשמזכירים במגילה את המן בן המדתא האגגי? האם בגלל שהמן היה שלוחו של הקב"ה, נפחתת בכך מידת השנאה והתיעוב שאנו מצווים לחוש כלפיו?

האם באיזשהו מקום נצטוונו למחול ולסלוח לאותם שליטי אומות שגזרו עלינו גזירות אכזריות, רק בגלל ש"לב מלכים ושרים ביד ה'"?! והרי הדברים קל-וחומר שכן שם הרי מדובר במי שאינם בעלי בחירה.

אינני בא, חלילה, להשוות את אריק שרון לנאצים, להבדיל, ודומיהם. אלא רק להוכיח שאין שום סתירה בין אמונת היהדות, גם על-פי השקפת החסידות, לבין הביטוי "לא נשכח ולא נסלח". אין שום סתירה בין התיעוב והשנאה שאנו חשים כלפי כל מי שרודף את העם היהודי לבין אמונתינו האיתנה ש"לב מלכים ושרים ביד ה'".

כשם שהרבי התבטא, יותר מפעם אחת, על אלו שאשמים בגזירת "מיהו יהודי", ביטויים בסגנון של "לדראון עולם", כך אין ספק שמותר לנו, ואולי גם מחוייבים אנו, כעם, לא לשכוח ולא לסלוח לאלו שמסרו את ארץ ישראל לידי זדים ועקרו יהודים מעל אדמתם.

ואין זה סותר כלל לדברי אדמוה"ז, על עניינים שבין אדם לחברו, שחייב לסלוח לו כאשר מבקש סליחה.

הרב מונדשיין צודק רק בנקודה אחת: אסור לנו להסתפק בהכרזת "לא נשכח ולא נסלח". אסור לנו להתעלם מכך שמן השמיים נגזר מה שנגזר. וכשם שעל כל עניין הגלות מהארץ אומרים אנו "מפני חטאינו גלינו מארצנו", כך, כמובן, גם לגבי גלות נוראה זו של סילוק יהודים מעל אדמתם, עלינו להתייחס בהתאם.

(אם כי, דווקא בעניין זה, בניגוד לגזירות אחרות, אין צורך לחפש את ה"חטאינו" רחוק, כי עצם ההחלטה של היהודים, בעלי בחירה, לנטוש את הארץ ולסלק יהודים מאדמתם, אין לך "חטאינו" גדול מזה).

בלי קשר להיבטים הפוליטיים ולהגיון שבהכרזות כאלו ואחרות – לגופו של עניין, אכן לא נשכח ולא נסלח. ובד בבד נתפלל שיערה עליהם ה' רוח ממרום, ונזכה בקרוב ל"ונתתי שלום בארץ".

י"ב בחשוון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
17
1. שערי תשובה לא ננעלו
לדעתך מותר יהודי לא לסלוח ליהודי????
יש בכלל דבר כזה שלא ניסלח הרי שערי תשובה לא נינעלו
האם שמעת פעם ביטוי כזה לאחר פינו ימית עצמונה חצר אדר???
י"ב בחשוון תשס"ו
2. לכאורה סתירה גדולה???
סתירה כאן?- יש את הנקודה שהכל מה', ויש את הציווי לזכור?
אולי הענין של "זכות ע"י זכאי, וחובה ע"י חייב" עונה???
סתם רעיון שנפל לראש- יתכן מאוד שלא נכון...
י"ב בחשוון תשס"ו
3. זכירת מעשה עמלק
על זכירת מעשה עמלק נצטווינו בתורה, והיא אינה תגובה אמוציונאלית.
י"ב בחשוון תשס"ו
4. משה
אם יבקש סליחה, היינו יעשה תשובה אז בטח שנסלח, אבל עכשיו?
י"ב בחשוון תשס"ו
5. תגובה
כבוד העורך שליט"א, לעניות דעתי עירבבת פה כמה ענינים ועשית סלט, ומין בשאינו מינו.
א. העניין של זכירת עמלק הוא מצווה דאורייתא שנצטויינו על ידי הקב"ה, ויש כמה טעמים לדבר כידוע ועיין ברש"י.
ב. כמובן שאנו זוכרים לדראון עולם את מעשי הנאצים, אך האם שמעת או ראית אי פעם שיעשו "עצרת" תחת הכותרת "לא נסלח" על מעשי הנאצים? כמובן שאסור לשכוח את זה, ובשניים: 1. לזכור את הנרצחים ומורשתם. 2. לעשות הכל בכדי להעמיד לדין פושעים ארורים.
אבל האם יש בעצם העניין של "לא לסלוח" איזה שהוא עניין? מה טעם באמירה זו, מה עומד מאחוריה?
לדעתי כאן גם שגה הרב מונדשיין, זה לא שיש משהו על דרך השלילה בביטוי "לא נסלח" וכו', עד שיש צורך לשלול אותו מצד סיבה הגיונית, פשוט זו אמירה שאין בה כל טעם ואין בה כל מהות ואין בה כל תוכן, ואין בה שום דבר מהותי שיכול להועיל משהו בעלמא הדין. זה נראה יותר כמו בזבוז כח לריק.
למה הדבר דומה, לאדם שאיחר את ההצבעה לקלפי כי נזכר מאוחר, ועומד בשערי הקלפי בתום ההצבעה, שכבר נגזרה הגזירה וצועק מי לדעתו צריך להיות הנבחר. הרי אין בכך כל תועלת והיגיון, ולכן אין צורך גם להסביר השלילה שבהכרזה זו, שהרי מובן גודל האבסורד שבזה.
ג. מה שהביא "לעשות נקמה בגויים" דווקא מהווה הוכחה לדברי מונדשיין, שהרי אנו מבקשים מהקב"ה שינקום ולא ישכח, ולא שאנו צריכים שלא לסלוח.
י"ג בחשוון תשס"ו
6. צודק 5
לדעתי הדיון ביניהם איננו רלוונטי, כי השאלה כאן זה לא אם "אסור" או "מותר" להגיד לא נשכח ולא נסלח, אלא האם רלוונטי או לא.
וכמדומה שהתשובה ברורה...
י"ג בחשוון תשס"ו
7. מ. אושפזאי
לדעתי הרב הלפרין צודק בהחלט כי הדיון לא היה אם זה רלוונטי או לא אלא האם מותר או אסור מבחינת השקפת היהדות לא לשכוח ולא לסלוח לאלו שעושים רע ליהודים, ולכן ההוכחה שהביא מלעשות נקמה בגויים היא הוכחה חזקה ביותר כי עצם העובדה שאנחנו כל הזמן מבקשים מהקב"ה שיעשה בהם נקמה על מה שעשו לנו, זה הסימן הכי חזק שלא שכחנו ולא סלחנו להם.

י"ג בחשוון תשס"ו
8. זוהי הלכה בשו"ע אדה"ז!
בשוע"ר הל' יוהכ"פ תר"ו סעיף ד, כתב;

"והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול...אא"כ..שחושש שלא יבוא לו לעצמו איזה רעה ע"י שימחול לו".

והרי הנד"ד תואם את המצב הזה;
אם נראה שמוחלים, הרי הני רשיעי ימשיכו היל"ת במעלליהם ובפשעיהם (יהודה, שומרון ירושלים, רח"ל).

וגם כתב שם אדה"ז ש"כדי שיכנע לבבו הערל צריך להראות לו שאינו מוחל" - וגם זה תואם את הסיטואציה של היום, וק"ל.
י"ג בחשוון תשס"ו
9. מיהו שגירש יהודים?
הבה נניח שגם אחרי הכנס בבנייני האומה (וגם אחרי כנסים נוספים) לא יכנע לבבו הערל של אריק שרון, והוא ושותפיו הרשעים ימשיכו היל"ת בפשעיהם ויגרשו את היהודים מיהודה שומרון וירושלים. אז כבר לא יוכלו להמשיך במעלליהם ובפשעיהם. האם אז נסלח להם?
אבל כל הדיון בסליחה מסיט את הדיון לפסים צדדיים. השאלה שאני מעלה, ואך ורק אותה: האם אריק שרון גירש את היהודים, או שהקב"ה גירשם באמצעות "אריק שבט אפו"?
י"ג בחשוון תשס"ו
10. לרב מונדשיין - אנחנו באמצע מלחמה
אנחנו באמצע מלחמה עם הסטרא דשמאלא של השלטון הישראלי, ואי לכך אנחנו לא הוזים ונוברים בהתפלספויות אקדמיות.

ואם הטקטיקה של המלחמה דורשת להכריז "לא נשכח ולא נסלח" וזה מה שיחמם את המוני שלומי אמוני ישראל להילחם ובכך לעצור את הרשע, אז זהו בדיוק מהש שאדה"ז אומר שצריכים להראות שלא מוחלים לו
(ומה גם שכוחות הרשע לא מבקשים ואינם מתכונים לבקש סליחה).
י"ג בחשוון תשס"ו
11. החטא ועונשו
אכן, שאלה חשובה שואל הרב מונדשיין: "האם אריק שרון גירש את היהודים, או שהקב"ה גירשם באמצעות "אריק שבט אפו"?
התשובה, לעניות דעתי, שאין סתירה בין שני הדברים. כל דבר שנעשה בעולם נעשה רק בכוחו של הקב"ה, אך אין זה פוטר שום אדם שעשה מעשה רע.

בנושא שלנו, הדבר אף פשוט יותר מכל הנושאים האחרים. כי ה"מפני חטאינו" כאן, שבגינו גורשנו (ע"י הקב"ה) הוא עצם ההחלטה של ההנהגה כאן (אריק וקודמיו) למסור שטחים וכו'.
שאם-לא-כן, אם הכל רק בידי שמיים, מה פשר זעקותיו ותחינותיו ואזהרותיו של הרבי למנהיגי המדינה שלא ימסרו שטחים וכו' וכו'.

י"ג בחשוון תשס"ו
12. אל תתעלמו מהמשלח!
אהרן דב, אינך צריך לשער השערות. ראה בדברי אדמו"ר הזקן שהבאתי בתחילת מאמרי: אדם שהוא בעל בחירה שמזיק את חבירו, נענש בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו, אבל אעפ"כ הוא שלוחו של הקב"ה ששלחו לבצע את מה שנגזר על הניזק.
אריק שרון הוא שלוחו הנאמן של הקב"ה, והקב"ה יפרע ממנו על כך בבוא עתו, אם לא יעשה תשובה על מעשיו הרעים שעשה בבחירתו החופשית (ואולי אינה כ"כ חופשית בעקבות הלחץ האמריקני).
י"ג בחשוון תשס"ו
13. לא נסלח - הלכה בשוע"ר???!!!
במחילת כת"ר של הרב דרוקמן אין הנידון דומה לראי'.

אילו היו שולפי הסיסמאות יוצאים בסיסמא "איננו סולחים" הרי שהצדק בדברי הרב דרוקמן שהרי דברי אדה"ז הם "...או שחושש שלא יבוא לו לעצמו איזה רעה ע"י שימחול וכו'" -

אלא שהלשון "לא נסלח" משמעותו הבטחה לעתיד - ולכאורה ע"פ דברי אדה"ז הנ"ל ברגע שסר החשש שיבוא לו רעה - מחוייב לסלוח.

וכאשר הבטחה זו נכרכת ביחד עם "לא נשכח" הרי משמעות הדברים הם כמעט כשבועה שלעולם "לא נשכח ולא נסלח" (ח"ו). והצהרה כזו - לפענ"ד - אין מקומה אצל יהודי יר"ש (בפרט כשהיא יוצאת לאור בסמיכות לימי הסליחות).

ואפילו אם יבואו כל הכותבים הנכבדים ויאמרו שלא כך היתה כוונתנו אלא אחרת, הרי שמקור הסיסמא היא מאגף כלשהו בציבור היושב בציון לאחר מותו של יצחק רבין - וכל מי שרואה את הסיסמא היום מקבל אותה כאילו שכוונתה זהה לכוונת יוצרי הסיסמא לפני עשר שנים אלא שמכוונת כלפי מישהו אחר.

י"ד בחשוון תשס"ו
14. לעת עתה...
חסידי חב"ד מקפידים בקנאות שלא לומר על מישהו שהוא ח"ו אינו שומר תומ"צ, אלא רק: "לעת עתה אינו שומר תומ"צ".
על סמך זה הריני להציע לומר שאריק שרון הוא "רשע לעת עתה", ו"לעת עתה לא נסלח".
י"ד בחשוון תשס"ו
15. ובעוד אתם/אנחנו מתווכחים: הינתקות שתיים כבר מורגשת בשטח
בעוד אתם מתווכחים על תוכן הכרזה ומשמעויותיה,
דעו שבשומרון הולכות ומושלמות ההכנות להינתקות הבאה, רחמנא ליצלן (כן, זה פיקוח נפש וודאי).

צאו וראו מה יש עכשיו ברוב שטחו של מה שהיה מחנה בה"ד הסמוך לחווארה (בכניסה לכביש העולה בואכה אלון מורה). הבסיס הוכשר לקליטת... עצורי ימין.

צומת תפוח עוברת בעיצומם של ימים אלו הכשרה לקראת אפשרות חסימת הדרכים המובילות לשומרון. הובאו לשם בטונדות ענקיות. נחרשו השדות הסמוכות לצומת, והעבודות בעיצומן.

בדרכים, בפתחי יישובים ובכבישים עוקפים, ניתן לזהות בקלות את ההכנה הגלויה של צה"ל ומדינת ישראל הרשמית, לפינוי השומרון.

צאו לשם, בקרו שם, ותיווכחו בעיניכם. משם, אגב, רואים ברור את שדה התעופה, את הארובות בחדרה, את חוו?ת הגז, ואפילו בראות טובה - את כפר חב"ד וסביבותיה.

חבל לכם על הזמן. תצהירו או לא, תצעקו, תתווכחו - השטח בוער, ההינתקות השניה מתגלגלת ובאה בצעדי ענק.
ט"ז בחשוון תשס"ו
16. הרב מונדשיין (14)
אם מישהו יגנוב ממני משהו אני יכול לסלוח לו,
אבל ברגע שהוא גנב ליהודי אחר, זה שייך שאני יסלח לו? הרי ממני ("לעת עתה"...) הוא לא גנב כלום...

אנו אומרים לא נסלח על כך שפגעו ביהודים וכמו שאין לנו לסלוח לגנב שלא מחזיר את גנבתו 'והתוכניות' הבאות שלו בדרך... כך בנדו"ד.


י"ח בחשוון תשס"ו
17. הסתכלות החסידות
כידוע אצל חסידים שהכל מ-א ועד ת מאיתו יתברך כמאמר ואתה מחיה את כולם כפשוטו משא"כ יהודים הם בעלי בחירה
י"ז באלול תשס"ו