ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
מימין: הרב מנחם גליצנשטיין. משמאל: הרב אליהו וילהלם
מימין: הרב מנחם גליצנשטיין. משמאל: הרב אליהו וילהלם צילום: שטורעם
ידידי היקר, טעית בגדול

לצערינו ישנם שרק אומרים "יחי" והולכים לאהל, אך תומכים רעיונית ומורלית בקבוצה הנ"ל • הרב מנחם גליצנשטיין מגיב לרב אליהו וילהלם


מאת הרב מנחם גליצנשטיין

קראתי את מאמרו של הרב אליהו וילהלם, עם חלקו אני מסכים, ועל חלקו אני חולק. אך עם משפט אחד שהוא כותב – שהוא עצם הבריח של מאמרו, איני יכול להסכים בשום אופן.

הרב וילהלם כותב בקשר למחלוקת שישנה בחב"ד בין אלו המכנים עצמם משיחיסטים לבין אלו המכנים עצמם אנטי משיחיסטים – "כיון שאלו העובדות, מתברר שהרבי אכן נתן נתינת מקום לאפשרויות ודרכים שונות בהתקשרות אליו ולדרכיו"

כדי להסביר את דעתי הייתי מנתח את חילוקי הדעות (או המחלוקת) לשני מישורים. מחלוקת על השיטה, ומחלוקת על דרך הביצוע.

א. ישנם לפעמים, גם בין שלוחים, התלבטות, כשרוצים להגיע למטרה מסוימת, מהי הדרך הנכונה. לדוגמא: שליח שרוצה להקים בעירו בית ספר, אך ישנם כמה גופים בעיר שרוצים להתחרות בבית הספר שלו, ובאם אכן יקימו, יגרמו לו נזק. הם הציעו לשליח שיתוף פעולה בתנאי שיהיה להם חלק בניהול בית הספר. לשליח ברור כי לא יוכל להסכים לזאת, כיוון ששיטתו מנוגדת בתכלית לשיטתם.

כעת עומדת בפני השליח ההתלבטות באיזו דרך יוכל לצאת מהסבך. בפניו עומדות כמה ברירות: א. להלחם. ב. להסביר ברוח טובה. ג. לותר על הקמת בית הספר.

במקרה הנ"ל ברורה לשליח השיטה, אך לא ברורה לו דרך הביצוע.

ב. לפעמים יש התלבטות בקשר לשיטה, ואם נחזור למקרה הנ"ל, אם יש לשליח ספקות בקשר לשיתוף פעולה עם גורמים אחרים, היינו:  לשליח יש ספק בעצם שיתוף הפעולה עם אותם גורמים שרוצים להקים איתו את בית הספר, שאולי השיתוף יהיה לתועלת ואולי לא. במקרה זה עדיין לא ברורה לשליח השיטה, וכמובן שכרגע אין לו שום ספקות בקשר לאופן הביצוע כיון שהוא נמצא בשלב הרבה יותר מוקדם.

הרב וילהלם היקר.

בחב"ד אולי יכולה להיות מחלוקת על דרך הביצוע – ופה אני יכול להסכים איתך. גם אם אני רואה את דרך הביצוע של דברים מסוימים באופן אחד, אני בהחלט סבור כי צריך לתת נתינת מקום גם לאחרים שהם רואים את דרך הביצוע באופן שונה – הגם שאני לא מסכים עמם.

אבל לצערי המקרה דנן שונה לחלוטין.

יש כאן מחלוקת – לא על אופן הביצוע, אלא מחלוקת על שיטה. לא סתם מחלוקת, אלא שתי קצוות שלא רק שאינם יכולים ללכת בדיעבד באיזושהי דרך (או נוסחה), אלא הם מנוגדות וסותרות באופן מהותי. וצריך לומר את הדברים ברור. ישנה דרך ושיטה הדוגלת שבג' תמוז לא קרה שום דבר (ונהפוך הוא), והרבי חי וקיים בגוף גשמי, ומכך נובעת שיטה והנהגה מבהילה, שאין מה לחפש באהל הק', כיון שגופו הגשמי של הרבי לא נמצא שם ר"ל. לדאבוננו שיטה זו מתחזקת מיום ליום, ומגדלים דור שלם על יסודות שיטה זו – ומכך אנו רואים את הרוח הנושבת, שאין ללכת לאהל.

על פי הרוב אלו שרוקדים עם הדגלים, ועונדים סמלים למיניהם, דוגלים בשיטה זו, ובפועל לא מגיעים לאהל. לגבי קבוצה זו אני חושב שהנכתב לעיל לא ישכנע אותם מאומה לזוז משיטתם.

לצערינו ישנם אנשים שרק אומרים "יחי" והולכים לאהל, אך תומכים רעיונית ומורלית בקבוצה הנ"ל. אנשים אלו צריכים לדעת שדרכם אינה רק איזה מנהג חדש, וזו לא עוד דרך ביצוע להביא את המשיח. אלא זו דרך רעיונית אדאולוגית, שאי אפשר להסכים איתה בשום אופן, ואין שום דרך להבנה ולהתחברות לאותה שיטה.

והדבר הגרוע ביותר הוא, שמגדלים דור שלם על ברכי אותה אדאולוגיה שטותית.

אני חושב שאכן אין לנו הנהגה חזקה שתדע להעמיד את האמת על כנה - ולבער את הנגע. אבל כולי תקוה שאולי המתונים יותר מאותה קבוצה לא יפחדו ויצאו בראש גלי נגד אותה שיטה קלוקלת, - ואז אולי יוכלו לבוא ולשכנע אחרים שדרך הביצוע שלהם (סמלים דגלים וכו') נכונה.

ט' בשבט תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
67
1. עורו ישנים
רצון אמיתי להשכין שלום ולקדם ענייני חבד והפצת המעיינות מוביל למסקנה אחת ויחידה , הגיונית, מוכרחת, קדושה, שמתרחשת ממילא בשטח - התנתקות.להפוך את חבד לשתי תנועות. להלן אציג רשימה של הבעיות הקיימות כיום ולצד כל אחת אכתוב כיצד הפיצול המיוחל יפתור את הבעייה:

1)מריבות וחיכוחים אידאולוגיים שגולשים במקרים רבים להיפך אהבת ישראל: הפתרון - פיצול חבד רשמי ואז לא יהיה צורך בוויכוחים כמו שאתה לא מתווכח עם חסיד גור או סאטמער כך לא יהיה צורך שחסיד חבד-לובאוויץ יתווכח עם חסיד חבד-משיח.כיוון ששתי החסידויות יוכרו בציבור כניבדלות באופן מובהק פיסית ואידאולוגית, נרגיש פחות צורך להתגונן ולחדד את האדאולוגיה .

2)צד אחד מרגיש שהצד השני מחלל את שם לובאוויץ ומרחיק המונים מבתי חבד ומחסידות ואילו צד שני מרגיש שצד אחד הוא פשרן ולא מדגיש מספיק את עיקר עניינו של הרבי .
הפתרון - פיצול חבד תציע לציבור היהודי בארץ ובעולם שתי אפשרויות בחירה וכל אחד יבחר את המתאים לו - אדם שנמשך לקיצוניות וללהט המשיחי -יתקרב לחבד -משיח ואדם שנרתע מכל הבוטות והקיצוניות הללו ומחפש חבד מתונה יותר מתקשרת יותר יתקרב לחבד - לובאוויץ לכל יהודי יהיה למי להתקרב וממי להתרחק והעיקר שכולם ילמדו חסידות ויתקשרו לרבי.

3) פוגרומים וחילול ה' ב 770 :הפתרון - פיצול חבד בנוסף לנצחון בבית המשפט יביא למצב שבו חבד -לובאוויץ תנצל את זוכיותיה על הבניין ותשליט סדר למופת בהתאם לערכיה - נכון שכאן תיווצר תסיסה מסויימת ומתיחות אבל אין ברירה אחרת - לאחר כמה מעצרים בהם ישכנו החברה באותו חדר עם עבריינים כושים מברוקלין בגובה שני מטר יתרגלו כולם לרעיון. בסופו של דבר רוב המשיחיסטים אינם אלימים וכל מבוקשם הוא להיות בבניין ולהתפלל והם יתרגלו לכך שהם עושים זאת בלי שלטים ובלי פוגרומים.

4) הציבור מסתכל כיום על חבד ואומר "אתם מדברים כל הזמן על אהבת ישראל ואתם היחידים שעדיין מנהלים מחלוקות ועוד עם אלימות לעיתים. מכפישים זה את זה מכחישים את דבריו של השני ובכלל מי אתם ? ומה דעתכם האמיתי על ג תמוז?"
הפתרון - פיצול חבד ובמקום תנועה מפולגת ומשוסעת תקומנה שתי תנועות גאות רעננות עם אמירה ברורה שהציבור ידע לפרש - שחבד לובאויץ אינה נושאת דגלים צבעוניים ואינה מכריזה ססמאות.אלא מחזיקה ביתיר מבחיוהי וחבד -משיח מחזיקה באמונה של גוף גשמי והכרזות וכו אבל שתי תנועות מאוחדות בתוכן ולא תנועה אחת מפולגת.

כל זאת רק על קצה המזלג. רבותי אין ממה לחשוש , זה לא בושה שיש חילוקי דעות. זה לא בושה שמתעורר צורך להתפצל - זה קורה בהרבה תנועות. התורה התירה גירושין כי לפעמים אין ברירה. הלוואי וזה לא היה מתגלגל לידי כך. הלוואי והרבי היה איתנו בגשמיות. אבל זה המצב.בוא נהיה שפויים והגיוניים ואמיצים. נעשה את ההתפצלות בנחת באהבת ישראל , תהיה ישיבת רבנים משני הצדדים ושם יחליטו שמחנכים את התלמידים שמהיום מתפצלים אבל אוי ואבוי למי שמדבר נגד התנועה השניה. היום קשה לחנך לכך כי הצד השני כל הזמן חי בתוך הוריד שלך , בבית כנסת שלך בבית חבד שלך וכו. אבל לאחר ההתפצלות הרשמית - דברים יראו אחרת. והעיקר שיבוא משיח היום עוד לפני שמשהו ירים את הכפפה.

י"ג בשבט תשס"ח
2. לא משכנע
לא משכנע
י"ג בשבט תשס"ח
3. אהבת חינם
קראתי את הכתבה של הרב גליצנשטיין, ובניגוד להכתבה של הרב וילהלם - כתבה זו הוא מלא שינאת ישראל,רחמנא ליצלן.

ויהי רצון יערה עליו רוח של אהבת ישראל - ויושיט יד לכאו"א מבית ישראל - ומבית חיינו.
משיח נאו
י"ג בשבט תשס"ח
4. למגיב 1
יש כבר פיצול, והוא מתקיים כבר מאתיים שנה, קוראים להם "מתנגדים" ואתה מוזמן להצטרף אליהם.
י"ג בשבט תשס"ח
5. חיים
דווקא הרב גליצנשטיין לא כותב אישית נגד חסיד זה או אחר אלא מדבר על השיטה ללא לפגוע באף אחד,אלא מאי,האמת כואבת, לך לרופא אל תשמיץ....
י"ג בשבט תשס"ח
6. צריך להוקיע את כל הקיצונים!
הרב גליצנשטיין, אכן דבריך ראויים לכותרת ראשית.וחבל שזה נשאר על האינטרנט ולא נוקטים בדרך רשמית דרך המוסדות והרבנים להוקיע אנשים אלו.
י"ג בשבט תשס"ח
7. 'הכותב הוא רב איזורי בקעת הירדן."
"הכותב הוא רב איזורי בקעת הירדן"
אם רבנים כאלו - מתי יבוא ויתגלה מלך המשיח?
אפילו שמאל דוחה צריך להיום עם הכוונה של "ימין מקרבת" (כידוע בשיחות רבינו נשיא דורנו).
י"ג בשבט תשס"ח
8. יגאל
ל1.הרב מנחם לא מדבר על פילוג אלא על עשיית סדר בנושאים ואדרבה להסביר לרוב הגדול המשיחי שלא חושב כמו הקיצונים לומר זאת ברור וכך להתאחד עם כלל חב"ד.
י"ג בשבט תשס"ח
9. מי נגד מי
א. עורכי שטורעם, איך אתם מעלים כתבת הסתה ושנאה שכזו לכותרת ראשית???

ב. אומנם כותב המאמר לא הזכיר שמות של אלו שהוא מבקש להוקיע על עוון פלילי של אי החזקה בדעה שונה משלו אבל כדאי בכל זאת להזכיר שחסידים גדולים אחזו בשיטה "פסולה" זו וביניה:

הרה"ח ר' מענדל פוטרפאס שכפי ששמעתי התבטה בשנה האחרונה לחיי חיותו בעלמא דין שלגביו בג' תמוז להשתנה דבר

הרה"ח ר' ראובן דונין שבשנים האחרונות היה משפיע בישיבת רמת-אביב שבהחלט נוקטת בשיטה זו

רבותי! אם אלו אינם נחשבים לחסידי חב"ד אז כראה גם לי אין מה לעשות שם...
י"ג בשבט תשס"ח
10. תודה רבה
תודה להרב גליצנשטיין, אתה רואה את האמת מה שקורה ולא מדמיין לעצמך מה שאתה רוצה
י"ג בשבט תשס"ח
11. אשריך מנחם!
מנחם, תודה רבה שאתה משמש פה לכל השפויים.

י"ג בשבט תשס"ח
12. ירושלמי
לידידי הרב מנחם שי'

קראתי את מאמרך המצוין, ועם כל הכבוד לחשיבה שלך בנושא מול ר' אליהו וילהלם שי', הרי שלא שמת לב לנקודה בולטת.
והוא, זה לא סוד שהחלוקה של משיחסטים ואנטי קיים גם בקרב משפחות ויותר מכך בקרב בעל ואשה, וב"ה לא שמענו על פירוד לבבות בנושא, ואדרבא כל אחד מוותר לשני. הנני מכיר משפחות רבות שהאשה היא משיחסטית שרופה ואילו הבעל מתון מאד. לפי דבריך הם צריכים להתגרש ל"ע.
חשוב טוב, וחזור בך למען הדור הבא.

י"ג בשבט תשס"ח
13. תגובה ל9
אם לא מוצא חן בעיניך הדלת פתוחה,וכן לכל מי שחב"ד ליובאוויטש זה לא שגעונות רמת אביב וגלילותיה. המגנט שנמצא בכניסה ל770 כבר לא נמצא שם יותר
י"ג בשבט תשס"ח
14. מה קורה כששני ירושלמיים נפגשים...
אוי וואי
י"ג בשבט תשס"ח
15. משכנע
אני בעל תשובה שהתקרב לחב"ד הרבה אחרי ג' תמוז.

זה כמה שני שאני מתלבט בין שני העולמות החבדיים (כהגדרת הכותב: אומר "יחי" והולך לאוהל...)

[אגב, אינני רואה שום סתירה בזה ואינני מבין את אלו שלא הולכים כי הרי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נמצא שם לכולא עלמא]

חייב אנוכי לציין כי הכתבה הזאת שמלאה בשנאת ישראל כרימון וכן תגובות נלהבות של גולשים הצמאים לדם של משיחיסטים משכנות אותי אישית בצדקת המחנה השני יותר מכל הראיות השכליות.

יחי המלך!
י"ג בשבט תשס"ח
16. סוף סוף
תודה לבן דודי ר' מנחם שהעז לומר את האמת שהמטורפים האלו לא שייכים אלינו כלל וכלל!

תלך מחיל אל חיל!
י"ג בשבט תשס"ח
17. הגיע הזמן
ר' מנחם, כואב לקרוא את מסקנתך בסיום דבריך "אני חושב שאכן אין לנו הנהגה חזקה שתדע להעמיד את האמת על כנה - ולבער את הנגע."
ואני בהצעתי, שהגיע הזמן לרענן ולהביא כוחות צעירים לבית הדין. הכוחות שיתווספו יחזקו את הקיים וידרבנו את הרבנים לעשות את מה שהם אכן רוצים לעשות, רק היאוש מונע מהם זאת.
י"ג בשבט תשס"ח
18. סוף האמת לבוא!!! לוואי וכולם ילכו בדרך האמת
י"ג בשבט תשס"ח
19. אחדות
לגליצנשטין כאחד שמכיר את המשפחה זה מובן שכך אתה חושב.להרב וילהלם על אחדותינו גאותינו חזק חזק חזק ונתחזק
י"ג בשבט תשס"ח
20. להרב מנחם שיחי
ידוע לכל שיש צואה מהרבי שלא צייתו לה עד לרגע זה.
אלא מאי יש 2 סוגים
אלו המתפעלים מעסקנים מסוימים
או אלו שפשוט אכפת להם מהרבי עד גבול מסויים ולא מבינים את הכאב והרצון של הרבי.
אז הנה ב"ה זכינו וקם מוכיח בשער. וניכרים דברי אמת שלא אכפת לו שמשפחות ינוצו ואח קם באחיו. "העיקר הרצון של הרבי"
נו רב מנחם תרים הכפפה,לא נראה שאתה מתפעל משום עסקן מסויים. נראה שאצלך האהבה לרבי היא לש"ש ולכן אתה נוגע "בשרש" הבעיה של ליובאוויטש.
מחכה לתגובה
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
השם ירחם
י"ג בשבט תשס"ח
21. 1 משיב ל 4
אתה לא מאיים עלי שאתה שולח אותי למתנגדים. אני אוהב גם אותם כמו שאני אוהב את המשיחסטים ואת כל עם ישראל.ולפעמים אפילו אני יכול להבין מתנגד שמוכיח את טענותיו מהגמרא - גם שאני לגמרי לא מסכים איתו - יותר מאשר משיחיסט שמשקר במצח נחושה שלא הייתה הסתלקות. יש דברים שהם מחוץ לכללי בית המדרש. ובכל זאת אני אוהב את כולם ולא השמצתי אף אחד רק טענתי שלטובת כולם בואו ניפרד. אז למה אתה מעליב אותי?
י"ג בשבט תשס"ח
22. זה הרי לא אתר משיחיסטי
ובכל זאת שימו לב שבתגובות תמיד ישנם משיחיסטים שחלקם מתחזים כאילו הם אנטי משיחיסטים מתונים.
י"ג בשבט תשס"ח
23. התביישתי בך
יש לך הרבה בני דודים משיחיסטיים שעולים אלף מונים על אחרים, ולא מאמין למראה עיני שאתה משפריץ משנאה מטורפת.

זה לא נובע מקדושה יתירה. אני פשוט המום. כמה הרבי דורש להזהר ממחלוקת ובפרט בארץ ישראל. סתם מחלוקת לשם מחלוקת בלי שום טעם ודעת.

יישר כח על פרסום התגובה
י"ג בשבט תשס"ח
24. תגובה ל - 9
ר' מענדל פוטערפאס טס במיוחד (על כסא גלגלים) ביום המר והנמהר ג' תמוז להלויה של רבינו נשיאנו זי"ע (הייתי עמו במטוס).

אז מה השטויות שאתה מדבר כביכול בשמו.

י"ג בשבט תשס"ח
25. לא לטשטש
יש כאן ערפול מסוים.

אין כאן ויכוח רק בין המאמינים שהרבי חי לאלו המאמינים שהרבי נלב"ע.

יש כאן ויכוח בין אנשים שהפכו את הרבי לאלהים דלא כתיב ביה מיתה.

לבין אנשים שיודעים שאף שהרבי היה אדם השלם ומורם מעם אבל מכלל אדם שנגזרה עליו מיתה לא יצא.

בקיצור אין כאן ויכוח סתם על איזה פנטזיה אלא ויכוח על יסודי הדת ואמונה צרופה.

וא"כ מאי שייך פשרות?

שמעתי אגב בדיחה נאה, זה זמן רב שהמשחיסטין הפסיקו בחלוקת הדולרים ב770. שאלו משיחסט אחד מפני מה הפסיק הרבי לחלק? השיב: הרבי חי אבל הדולר מת.

י"ג בשבט תשס"ח
26. מה הקטע באמת של בעלי טורים עוד להגיב לעצמם
 יישר כוח למערכת שטורעם שמביאה את נושא משיח וגאולה לראש העמוד, למרות אי הפופלאריות שזוכה לו העיניין בקרב "הנעלת חבד"
י"ג בשבט תשס"ח
27. הרב גליצנשטיין, אל דאגה חבר, תמיד נאהב אותך . לעולם לא נוציא אותך מהתנועה נגד רצונך
י"ג בשבט תשס"ח
28. הרב גליצנשטיין צודק ובגדול !!
הוא רוצה חב"ד אחרת, הוא רוצה חבד אמיתית .
אחרי זה הוא מחפש את חבד שראשיה ומנהיגה כל היום מחפשים איך להביא בריונים ולנכס לעצמם נכסים .
אחרי הכל, הרב גליצנזטיין מחפש את חבד המפוארת שכולה כל כולה זה טוקבקים וטורים, ומאחריה אין פעילות מבצעית אחת מעבר למאמר פעם בירח מועד וחג .

הרב גליצנשטיין היקר מחפש את חבד שכולה זה ריקודים עם שופרות בראש השנה מסביב לאוהל .

אחרי זה בעל הטור הנכבד מחפש את חבד שראשיה כל היום מחפשים תקנים צלמים ונסיעות במחלקה ראשונה .

אתה יודע מה רבאיי, תראה דוגמא אישית אחרי זה נראה מה אתם יודעים שם לעשות
י"ג בשבט תשס"ח
29. ממורמר
בס"ד

לרב הנכבד!

כחבדניק שחי את חב"ד במישור הכללי וגם את הווי השליחות, הרי שפעמים לא מעטים אני רואה את הנזק שנגרם לחב"ד מחברים קיצוניים של שני הזרמים.

אולי אנשים חיצוניים יכולים להבין שהמחלוקת הקיצונית שרואים לאחרונה זוהי ברי' חדשה שנולדה לאחר ג' תמוז בגלל ענין האמונה במשיח או הפעילות בענין זה וכדומה.
לצערנו כל חבדניק יודע שאין כאן ברי' חדשה,והמדובר הוא רק בגילוי ההעלם.
ואולי הטוב שבזה נעוץ בסוגיא הידועה של "יתבררו ויתלבנו" שצ"ל לפני ביאת המשיח כידוע שיחת הרבי בזה.

ובכן תמיד היו מחלוקות פנימיות בחב"ד, אלא שנזהרו עד כמה שניתן להשאיר אותם בפנים (ואולי גם העובדא שלא הי' "אינטרנט" עזר לכך).
המחלוקת בחב"ד מאז ומתמיד היתה בעיקר בדרג של העסקנים (שהיסוד העיקרי של זה הוא כבוד שררה וממון), בשנים מ"ו מ"ז ירדה קצת גם אל שכבות העם כידוע (התחל עם השכונה וכו') ופחות או יותר אותם עסקנים חבדיים שהובילו צד אחד של אותה מחלוקת (שהחלה בשנים מ"ו-מ"ז) יכנו אותם כיום אנטי, ואילו שהיו בצד השני כיום הם יקראו משיחיסטים.
אם נגדיר את זה ברמה הפסיכולוגית דתית, היותר תמימים ומאמינים באמונה פשוטה בהתקשרותם לרבי יהיו בצד השני, ואילו שהאמונה והתמימות כבר מעורבת ב"עץ הדעת" יהיו בצד השני.
כמובן שלאחר ג' תמוז כשהנסיון לכבוד שררה וממון גדל בהרבה, העסקנים (ובעיקר צד שרואה שאצלו לכאורה שייך הממון ובמילא הכבוד והכח) הרימו ראש ולא בחלו להוציא את המחלוקת החוצה ואף להקצין אותה אף על חשבון חב"ד.
וכל אחד מהכחות מנסה וגם מצליח מפעם לפעם לקחת אנשים מהצד השני (ע"י כל מיני טובות הנאה למיניהם!) כמו בכל מלחמה.
(אולי יש כאן נקודה פסיכולוגית נוספת שאותם אילו שאתה רואה אותם תמיד מפגינים שנאה, ניתוק ושלילה, הם בדרך כלל כאילו שגם במישור החברתי והאישי הם כאילו וסובלים מאותה בעי' (וצריכים תרפי') ואין לזה כלל קשר לענין של חב"ד, כאן רק ניתנת להם הזדמנות נוספת להוציא את המרירות הטבעית שלהם).

הרב הנכבד, או בגלל התמימות שלו או שחושב שהקוראים תמימים, מנסה למכור לנו שהבעי' של חב"ד היא אם הולכים לאוהל הק' או לא, אם מבקרים ב 770 או לא, הבעי' הרצינית של חב"ד (ושל כל מוסד דתי רציני) הוא עם אילו שהולכים ל"ברים", למסעדות שמי יודע אם הם כשרים, לסרטים וכו' כתוצאה מכך שהעסקנים מתעסקים במחלוקות שטותיות!
וכל אחד שאיכפת לו באמת יפעל בזה במקום בשטויות!
ואם נתיחס לטענה שיש כאילו שחושבים שלא קרה שום דבר בג' תמוז, הרי שאולי נטען גם נגד הצד השני שטוען עפ"י הזוהר והתניא שבג' תמוז נתחדש ענין של "יתיר מבחיוהי", שכביכול לא רק שלא נגרע אלא התוסף בטוב.

מי שחי עם הרבי והתאוה לממון, שררה וכבוד עוד לא הוציאו אותו מדעתו יודע לחיות יפה עם כל אחד מהצדדים שישנם בחב"ד, ולחיות עם אהבת אחים העתיקה שתמיד הצטיינה בזה החסידות וחסידות חב"ד בפרט, כל זאת גם אם ישנם חילוקי דעות לגטימיות כמו שציין הר' ווילהלם.

והתרופה הכללית לכל הענינים היא לקיים את שיעורי התת"ת ורמב"ם לקיים ברצינות את הציווי "עשה לך רב" ובכל ענין כללי לקבל את חוו"ד של שלושה רבני חב"ד.


ד.א. חשבתי שהרב של איזור בקעת הירדן הוא הרב יוסף בלוי.
י"ג בשבט תשס"ח
30. אני דוקא חושב
בקשר להרחקת יהודים מחבד אני אישית חושב שלמרות שהמשחיסטים גורמים שבעיני כמה חבד נחשבת למוקצה מחמת מיאוס ישנם הרבה דברים בחבד השפויה שעושים מחבד מוקצה מחמת איסור
י"ג בשבט תשס"ח
31. האהל
רציתי לדעת מה יש לחסיד לעשות באהל בשבתות וחגים וראשי חודשים הרי צדיקים לא נמצאים שם בימים אילו אני מבינה בימי חול אבל מה הנהירה דוקא בשבתות וחגים
י"ג בשבט תשס"ח
32. באמת כבוד הרב חושב שניתן "לבער את הנג"
עם כל הכבוד לרב הנכבד, הוא לא הבין את יסוד מאמרו של וילהלהם.

אכן, לית מאן דפליג (מב' הצדדים שבמחנה חב"ד) שכל אחד הוא טועה בגדול, והוא נגע וכו'.

אבל כל אחד צריך להבין שנסתם הגולל על "ביעור הנגע". חלומות הללו נגדעו, בין היתר בגלל שהרב הנכבד ושכמותו לא השכילו להבין מיד אחרי ג' תמוז שפרסונליזציה של המשיח תביא לתוצאות הרות אסון.

בכל מקרה התופעה קיימת. אפשר לחיות איתה בשלום. ואפשר... לחיות איתה במלחמה.

הרב וילהלהם בכנות אינטלקטואלית וחסידית יוצאת דופן בוחר לחיות איתה בשלום.
אתה בוחר לחיות איתה במלחמה.

הדרך הנכונה היא של וילהלם לדעתי. ראשית כל מבחינה פרקטית, שהמלחמה לא תועיל. אבל מבחינה עקרונית - זכותו של כל אחד להבין איך שהוא רוצה, לחשוב איך שהוא רוצה. לא הצלחת לשכנע אותו, זה סימן לפגם ביכולות שלך. אין לגיטימיות להילחם איתו על דעותיו.
המלחמה נובעת מקוצר דעת. פשוט כך.
ואין כאן מקום להאריך בזה.

נ.ב
אני מקווה שמאליו מובן שאיני דוגל במשיחזים באותה מידה כהרב גליצנשטיין...
י"ד בשבט תשס"ח
33. בושו והיכלמו
האם לכך חינך אותנו הרבי?! זוהי דרך החסידות? להעמיק את התהום??
היאך אינך משליך עצמך אל כבשן האשף ולא מוציא מילים אלו מפיך..
"אין הנאגה חזקה שתדע להעמיד את האמת..."??? איפה הרבי שלך? מיהו רבך כיום? היכצד אתה חושב דברים כגון אלו, ועוד מרשה לעצמך לפרסם זאת ברבים. "וסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בישגגה"
י"ד בשבט תשס"ח
34. כי א-ל דעות ה', ב' דעות
יחודא עילאה ויחודא תתאה. ושניהם אמת למרות שהם סותרים את עצמם. יחודא עילאה אומר למעלה יש ולמטה אין, ויחודא תתאה אומר למטה יש ולמעלה אין, ושניהם אמת. צודק הרב וילהלם, אם נוצרה כזו חלוקת דיעות בחב"ד בנושאים הכי עקרוניים אצל הרבי - משיח - ברי הדבר שכך הוא רצון העליון. כך דרך אגב שמעתי פעם מהרה"ג הר"ר אברהם ברוך פעווזנער. והאמת והשלום אהבו.
י"ד בשבט תשס"ח
35. אמת לאמיתה! יש"כ גדול לרב גליצנשטיין
יש"כ לך ר' מנחם על האמת לאמיתה ואמירת דברים נכוחים וישרים, שאולי סוף סוף ירימו את הכפפה מעל העניין.
בטוחני כי יש רבים וטובים שמוקירים לך טובה ביום זה על שהיית להם לפה.
***
ובנוגע לכל אלו המניפים נכוחה בדגל "אהבת ישראל", "שמאל דוחה" ו "מחלוקת" (שהרבי אכן תמיד לימד אותנו ליזהר בזאת), הרי אין זה שום סתירה לאהבת ישראל, וכי מפני שדעתו של 'משיחיטסט' זה שונה מדעתי שלי אינני מצווה לאוהבו ולעשות עבורו הכל ? - מאי שייכי הא להא? - הרב גליצנשטיין מדבר על הצורך לעשות סדר בדברים בביעור הנגע ובכגון הא אין שום סתירה בין "מחלוקת" ל "אהבת ישראל", הצורך בביעור הנגע הוא מחד ואהבת ישראל היא דבר שני!
ייש"כ עצום לך ר' מנחם על הדברים הברורים והנכוחים!
י"ד בשבט תשס"ח
36. ל23, אין כאן שום שנאה! להיפך!
23, אתה כותב שר' מנחם משפריץ משנאה מטורפת" - אינני מבין איך הגעת למסקנה כ"כ קיצונית, אך בכל מקרה ר' מנחם אומר את האמת, ובאמת הגיעה השעה לעלות בעי'ה זו ע"ג השולחן ולפותרה נכונה.
ייש"כ הרב גליצנשטיין
י"ד בשבט תשס"ח
37. לדוד מתגובה 33
אתה כל כך זועק מרה בתגובתך "בושו והיכלמו", ו "האם לכך חינך הרבי? להעמיק את התהום?"
---דווקא נראה שאתה הוא זה שמעמיק את התהום! ר' מנחם לא אמר שום דבר של שנאת אחים והוא לא העמיק את התהום, אדרבה, הוא דווקא עמיד דברים על דיוקם ועם האמת האמיתית כפי שהרבי חינך אותנו ללכת תמיד עם האמת!
זה שהינך רואה את זאת כשנאה ו'העמקת התהום' מראה שכך אתה מעדיף להסתכל על הדברים!
ולכל המנגדים הגדולים הכותבים עזות בכתבה נגד הרב גליצנשטיין, הרי כבר יגוע מענהו של הרבי לאדמו"ר מסטמאר, לאחר שהאדמו"ר מסטמאר התנגד ביד קשה ל"מבצע תפילין" וקירוב רחורים גם מבין ה 'ציונים' - הרבי אמר אז ש "כיוון שהוא רואה שיש לו מנגדים גם מצד הקדושה, הרי זה הסימן הכי ברור שזו האמת, דכשיש מנגדים גם מצד הקדושה זה מוכיח שהדבר הוא באופן היותר טוב ומועיל. ודי לחכימא.
י"ד בשבט תשס"ח
38. ידידיי - איחרתם!
הויכוח בין שני הכותבים הנכבדים כבר לא אקטואלי מכיון שהחלוקה קיימת כבר כמה שנים (מיום התייסדות ועד רבנים,מוסדות חינוך, בתי כנסת, אמצעי פרסום וכדו'- נפרדים).
מוסדות הנהגה רשמיים של חב"ד, בין בישראל ובין בחו"ל כבר יצאו בפרסום ברור שפלגים שונים אינם מייצגים את קו של חב"ד.
המציאות היא שרוב הציבור מקבל על עצמו את המרות של מוסדות רשמיים של חב"ד ולא מתעניין כ"כ בויכוחים על שליטה. הם גם אפטיים להכרזת יחי אחרי תפילה וכדו' וכבר הרוב בחר לעצמו ולילדיו את המסגרות המתאימים לו. רוב רובו של הציבור גם הולך להשתטח באהל הק'. וכבר כמעט שאין מגע בין הפלגים. נכון שיש התלקחויות מקומיים אצל השלוחים אבל גם זה ירגע במשך הזמן.
גם חזקה על ידידי הרב קרינסקי שישכיל להרחיק את "מבעירי אש" מ-770 בישביל שכל אחד ירגיש את עצמו בנוח בביקורו שם.
גם הציבור החרדי/הדתי והכללי מודע לשני המחנות וכל אחד בוחר לפי ראות ליבו.
על כן,ידידיי הנכבדים-אין צורך לרבע את העיגול כפי שמציע הרב וילהלם-מכיון שגלגל "אין חדש תחת השמש" כבר מתגלגל ודווקא לכיוון מאמרו של הרב גליצנשטיין.
י"ד בשבט תשס"ח
39. דברים נפלאים! ייש"כ הרב מנחם
הרב גליצנשטיין צודק,ודווקא דבריו הם הם אלו שעומדים במבחן המציאות הטופחת על פנינו.
יישר-כח לך הרב גליצנשטיין על העמידה האיתנה בראי האמת ולשון הלימודים הנכוחה.
י"ד בשבט תשס"ח
40. כמה שאלות
לאחר שכו"כ מהכותבים והמגיבים העלו נקודות חשובות וראויות, כמעט שאין לי מה להוסיף, מלבד כמה שאלות המופנות הן לכותבים הנכבדים (הרב וילהלם והרב גליצנשטיין שליט"א) והן למגיבים:

א. כל מי שמדבר בהחלטיות על "הצד השני" (דהיינו מי שלדעתו לא אוחזים כמוהו) וקובע מה-הן דעותיהם, שיטותיהם וכו', האם טרח פעם "לרדת אל העם" או לדבר עם "ראשי העדה" ולברר את הנושא בעצמו?

ב. האם לדעתכם (או לשיטתכם) כל מי שמכריז "יחי" דוגל ב-100% בשיטה השקפתית אחת, וכל מי שאינו מכריז "יחי" דוגל ב-100% בשיטה השקפתית המנוגדת ב-180 מעלות לשיטה האחרת? האמנם, כאשר יתיישבו מתוך קירוב הלב והדעת לא יגיעו למסקנה שישנה חפיפה כלשהי (לכה"פ, ולפענ"ד החלק בו אין חפיפה הוא משהו שבמשהו, והחלק החופף מהווה את רובה ככולה של ההשקפה)?

ג. הרי הן ב"מחנה" זה, והן ב"מחנה" זה, ישנם - מלבד הצעירים החמומים וכיו"ב, גם רבנים חשובים ומשפיעים. האמנם האמת הצרופה נמצאת אך ורק אצל אלו ולא אצל אלו?

ד. מבלי נקיטת צד כלשהו, אלא רק מפני ששתי הכתבות באו מ"צד" מסויים, אחדד את השאלות דלעיל ואשאל: האם הרב גליצנשטיין שליט"א נקט פעם במידתו של הקב"ה שאמר "ארדה נא ואראה", נסע למקום כמו הרצלי', דיבר עם הרב והמשפיע, ראה את הנהגת הקהילה בתומ"צ ובדרכי החסידות ולימוד החסידות?

מחכה בקוצר רוח לתשובות....
י"ד בשבט תשס"ח
41. .
שיטה:"מתודה, דרך מסוימת לביצוע דבר מה:..." עיין שיטה מילון אבן שושן.כך שההשוואה בין שיטה לביצוע אינה נכונה.
י"ד בשבט תשס"ח
42. המום וכואב
הוכחה שאנו בגלות!!!!!
י"ד בשבט תשס"ח
43. עד מתי?
תגובה מס' 1 הוציאה אותי מדעתי ולא יכולתי שלא לרשום תגובה:
האם השתגענו?
איפה הגבול???
כל ההתפלספות שלך והראיות השכליות והאינלטקואליות לכאורה באות מהצד הבהמי ואינן ניתנות לתפיסה ולא שוות שיחשבו עליהם בכלל.
הבל!! הבל!!! הבל!!!

לפלג את חב"ד???.

לך תגור עם עצמך בג'ונג'ל בין הקופים או הקאאניבאלים ושם תסתדר טוב יותר.
מה הכוונה בלפלג את חב"ד?
אתה צריך פסיכולוג יחד עם כל אלה שדוגלים באותה מחשבה שהמשיחסטים לא טובים ולא ולא ולא...
נכון שהם דוגלים בשיטות ומחשבות ורעיונות הפוכים משלך ובמפורש גם משלי-אבל מפה ועד לכנותם בשמות, לשנוא אותם ולהציע פילוג????????.

הוכחה טובה מזו שאנו בסוף סוף הגלות-לא קיימת!!

כאשר מתחילים להכניס את השכל זה מתחיל ולא נגמר- לשכל יש טענות ומענות על כל דבר הוא משכנע בפלפולים וסברות נכונות לכאורה מפה עד לקצה גבול העולם, אבל צריך לשים לב שזה הטענות של השכל, אבל אנחנו חסידים של הרבי הורגלנו שיש צורך לערב את שאר המידות לראות מה מעבר למחשבות השכל-שלפעמים הם כה מסוכנות.
ולפעול בצורה של מח שליט על הלב על כל הכעס והתסכול והבושה וכל הדברים שאתה מספר שנגרמים לך-נעבאך-בעקבות המשיחסטים.. מח של חסיד ולא מח של מי שמחפש איפה לעשות בעיות, רחמנא ליצלן, יש מספיק.
אז די!! נתבגר ונתפקח ונבליג, כי זו היא המציאות בין כך ובין כך מה יעזרו המריבות? זה רק מחריף את המצב,
למעננו, למען נשינו, ילדינו , עם ישראל כולו- בלמו- מלאו פיכם מים, תוותרו,
תראו שבאותו רגע של התאפקות ונסיון אמיתי לקבל את השני כמות שהוא יבוא משיח!!!

רק תאמינו!!

ושכבר יבוא!!

...............
י"ד בשבט תשס"ח
44. 1 משיב ל 43
אתה כותב שדברי באים מהצד הבהמי. בכל מה שכתבתי לא הוזכרה מילה רעה נגד מישהו והשתדלתי לא להכנס לשיפוט מי מהצדדים צודק. סך הכל טענתי שלטובת השלום והאמת ראוי להתפלג. אתה לעומת זאת כותב כך:"לך תגור בגונגל בין הקופים" וכן כל דבריך בסגנון של לב שליט על המוח.
די לצביעות - יש כאן שתי פלגים -שתי עיתונים שתי אתרי אינטרנט ועוד ועוד גם כך יש פילוג - אלא שהוא לא רשמי , וזה יוצר הרבה בעיות ומעמיד אותנו בהרבה נסיונות. לפי תגובתך רואים שאתה לא שוקל עניינית את הדברים אלא מושפע מרגש - אולי הבן שלך משיחיסט אולי יש לך שיקול אחר אולי סנטימנטים ילדותיים. אהבת ישראל צריך לכל אחד. אבל לא ניתן לקיים תנועה כשרבנים מצד אחד עומדים על במה ומדברים לשון הרע על בית הדין של התנועה וכו. די לצביעות.
ט"ו בשבט תשס"ח
45. אתה מאוד מעניין בגישה שלך אבל...
יש בך שאננות מסוימת שכאילו באה מצד מאוד שכלי ורוח נוחה ונעימה
וברוח זט אתה שואף לפלג את חב"ד..
זה נשמע נורא, ובטוח לי שזה לא יקרה לעולם!!

אני מוגדר כאנטי לכל דבר ללא קשר לצד המשיחי, אבל- כבן אדם המשתדל ללכת עפ"י הדרך שהורה לנו הרבי, השיטה של לפלג את חב"ד היא הפוכה ומופרכת ומעל לכל דמיון!!!

לא יתכן שזה יקרהף ואני מקווה שבתוך תוכך רשמת את זה בצורה מליצית יותר מאשר רצינית,
מבינים את הכוונות הטובות שלך, ויתכן שבאמת אין לך שום דבר רע ברצונך אולם עליך להבין שיש גבול!

ותחשוב רגע על זה: את אותו כח ומרץ של פעולה שבה אנחנו נלך ונפלג את חב"ד חלילה וחס- אפשר להשקיע ב...לאחד,,,(ע"ע אחדות) את חב"ד...

ותאמין לי שאם קצת רצון וכוונה אמיתית אפשר להגיע לזה.

כל הקיצוניות הזאת של המשיחסטים נגרמה רק בעקבות הקיצוניות של האנטים, וכן להפך, כל הקיצוניות של האנטים נגרמה בעקבות ההקצנות המטורפות -בהחלט- של המשיחסטים,
אבל צריך לראות איך לאחד את הדברים לקבל את השני-ולא רק בסיסמאות- ולא חלילה איך לפרק,,

ה' יעזור!!! זה מה שנותר לומר.

לי אישית נמאס כבר מהמחלוקות האלה.

אני כבר מתפלל ברצינות למשיח.
שיבוא כבר!!!
ט"ו בשבט תשס"ח
46. ל-40
לא בטוח שהארדה נא ואראה מתבצע אפילו בישובו.
ט"ו בשבט תשס"ח
47. אילו היה אחדות
מענה להרב ישראל ליבוב יו"ר צא"ח ע"ה

"אילו היה אחדות היה משיח בא מכבר, ולכן היצה"ר משתולל בפתויים שלא ע"פ שכל לגמרי ולע"ע הצליח, וה' ירחם"
ט"ז בשבט תשס"ח
48. ל - 46 ולכל התוקפים
הרבה תגובות לא עניניות,
כולם כותבים ומטיפים לרב גליצנשטיין ולמגיבים, - לאהבת ישראל, בו בזמן שיורים חציים באופן אישי ולא עניני.
האם מישהו מהכותבים ביקר פעם בבקעת הירדן ובמעלה אפרים, וראה את הפעילות העניפה של הרב גליצנשטיין?
נכון הרב אינו דואג לפרסם את עצמו בכל פורום - אבל האם זה אומר שהוא לא עושה פעילות?
ט"ז בשבט תשס"ח
49. 1 משיב ל 45
ראשית תודה על התגובה התרבותית. ואני לא מתעלם מדבריך ואחשוב עליהם ברצינות.
אבל על פניו נראה לי שאתה טועה. שהרי לא אני יצרתי שני עיתונים ושני אתרי אינטרנט וישיבות נבדלות וכו. זוהי מציאות . יש אמת בכך שכל צד גרם להקצנת השני . אבל אתה טועה שאתה בונה על זה שיש דרך חזרה. תחשוב טוב: האם כיום אותם התנהגויות של המשיחיסטים
שאנו מגדירים כקיצוניות - האם זה משהו זמני וצדדי אצלם או שזה משהו עיקרי ומהותי? נכון שהאנטי שלי הוא לא דבר מרכזי בהשקפת עולמי - אני יכול להפסיק לחשוב על המשיחיסטים תוך שניה ולהתמקד בעבודת ה' ואפילו להיות קצת יותר משיחי ממה שאני היום - מה שגרמו לי המשיחיסטים על פי הסברך הצודק. אבל האם המשיחיסטים מסוגלים היום לחדול מההכרזות בכל פינה ומהפרסומים האובססיביים ומהדגלים וסמלים ותורה שלימה שמתעלמת מהאהל הקודש ופותחת שורה מעבר לרבי בדרת לתפילה ועוד ועוד אם זה לא יכול להשתנות - וכנראה שלא - אין דרך למנוע את הפיצול שאלה של זמן. כי אני וגם אתה עם כל הסבלנות מחוייבים כלפי הבורא וכלפי הרבי בכמה דברים בסיסיים ולא נוכל להרשות לעצמנו ולילדינו לחיות בשיתוף עם כל מיני דברים שלא אזכיר כעת. אז הישיבות ישארו מפוצלות וכן המוסדות ועוד היד נטויה בנושא הזהץ וכן אמצעי תקשורת ועוד - אז במה אנחנו נחשבים תנועה אחת ? הרי כמו שאמרתי הפילוג כבר קיים אלא שהתעלמות מלהכירו בצורה רשמית - היא אחראית על כל מיני חיכוחים ומריבות שנוצרות. לכן בוא נלמד מאברהם איש החסד - אוהב אדם אמיתי - שבא ואמר ללוט אחיינו האהוב "הפרד מעלי". אבל עדיין אהב אותו מאד ובא להצילו בשעת הצורך.
ט"ז בשבט תשס"ח
50. ל-49
ראה בעל הטורים על הפסוק (בראשית י"ג ) "ויפרדו איש מעל אחיו אברם" - סופי תיבות "שלום"!!!
ט"ז בשבט תשס"ח
51. אייי אייי
תסביר לי רק דבר אחד נוסף:

הרי, אם תשים לב:
שום דבר מדרכם של המשיחסטים לא נוגד את ההלכה!!!

גם אם הם- ואני מדגיש -הם!! לא הולכים לאוהל, זה דיעה שלהם, והרגשה שלהם!

גם אם הם אומרים יחי-זה דיעה שלהם והרגשה שלהם!!

גם אם הם עושים שביל- וצועקים בכל מיני מקומות "יחי"- זה בגלל שזו דעתם, כך הם מרגישים כלפי הרבי- שהוא חי- ואף יותר מכך- בגוף גשמי!
אבל עדיין- לא מדובר פה בפרצה הלכתית, אף אחד לא עבר עבירה כזו או אחרת בזמן שצעק "יחי"!!!

ככה הם מרגישים- לדעתם הרבי חי ובגופו הגשמי פה בינינו כאן הולך נושם שותה אוכל,
אז מה זה מזיק לך? ואולי לא לך באופן אישי, אלא לכל אותם אלו שמתנהגים בהפך האהבה(במילים הכי עדינות שקיימות)למשיחיסטים,, מה אכפת לך?
הרי מדובר פה בהרגש- והרגש אצל כל אדם הוא אחר ושונה ויכול להיות קיצוני מאוד מאחד למשנהו,

אז לדעתך ודעתי היה ג' תמוז והרבי אתנו אבל לא בגופו הגשמי וכו'- ככה אני מרגיש,
והוא מרגיש אחרת- הוא מרגיש בהרגש פנימי עמוק(ולא אכפת לי אם זה גם הרגש חיצוני רדוד)

אבל זוהי הרגשתו ואלו דיעותיו
וכל עוד אין זה נוגד לרוח התורה והמצוות אין בזה בעיה,!!!

וגם ואפילו ויתכן שיש בכך בעיה- אז זה לדעתך בלבד!!
ושוב לא אתה באופן ספציפי אלא כל אותם "אוהבי ישראל הצדיקים למיניהם" שלא סובלים את המשיחסטים מטענות מאוד שכליות, רוחניות, תמימות והגיוניות הלכתיות ומשכנעות...

ולסיום: על איזה חלק במשפט שהרבי כל כך הרבה עודד-ועל זה אני לא צריך לספר הרבה, יש עדויות בוידאו וכו'- אתה מתנגד?
איזה מילה שם לא מוצאת חן בעיניך?
יחי- חיות, וכל אחד בגישה שלו, חיות רוחנית או גשמית למי?
לאדוננו-אדון שלנו,
מורנו- המורה דרך בחיינו
ורבנו-הוא לא הרבי שלך?
מלך המשיח- כנ"ל עפ"י שיחות של הרבי, ועפ"י דברי הרבי הריי"ץ בבאתי לגני חותני מנחם וכו' , אם יש לך ספק על זהותו של מלך המשיח זו כבר בעיה עצומה אחרת ושונה שאם בה הבעיה אז אין עם מי לדבר, ירחם הבורא, מה תעשה כשהרבי יעמוד כמלך המשיח, תתחבא? תתבייש? תתעלם??

לעולם ועד!
הרבי עודד את זה, הרבי, הרבי שלנו בעצמו, לא משהו אחר, אז מה עם הגיע ג' תמוז שבו היה ההסתלקות לכן הופסק העניין? זה שהרבי נעלם מעיני בשר- זה לא רק סיסמאות, זה רק מעיננו ותיכף שוב יתגלה במלוא עוצמתו והדר כבודו

אז מה?

מה הבעיה?

ואני לא משיחיסט לחלוטין,

אני מחכה למשיח שיפתור את כל ההעלמות וההסתרים והבלבול הנורא....

אוי רבה
ט"ז בשבט תשס"ח
52. ............
אם כל התאוריה שלך מתבססת על אברהם ולוט אז בושה להשוות את לוט למשיחיסטים

פה מתחילה הבעיה
ט"ז בשבט תשס"ח
53. .....
את תגובה 51 לא כתב מיקי
אלא זה נכתב כתגובה למיקי
ט"ז בשבט תשס"ח
54. המשיחסטים לא נגד ההלכה?
לא בכדי מבין המשיחסטים מצויים אלוקסיטים רבים. שעליהם כבר לא ניתתן להתיחס בשווין נפש. זה לא 'נגד ההלכה' זה עבודה זרה גלויה. וגם מי שמעמיק יודע שהיסוד של המשיחסטים זה לא ויכוח עובדתי האם הרבי קיים עמנו בגוף או לא. לדעת המשיסטים הרבי לא יכול להסתלק בכלל מן העולם ולא יכול להיות אצלו ענין של מיתה כדרך בשר ודם כי הוא אינו בשר ודם כלל.

זה כבר לא סתם הרגש וצורת ביטוי.
י"ז בשבט תשס"ח
55. 1 משיב ל 51
ראשית , אתה בטוח שאתה לא משיחיסט? תחשוב עוד פעם.

1)לא אני אלא ה"חוזר" הר יואל כהן אמר דברים נוקבים על השיטה המשיחיסטית שהיא היפך תורת אמת וצריך לבער אותה וכו ולא רק הוא רבים וטובים אחרים שחלקם לא מעונינים לפרסם .

2)אתה אומר שהכל בסדר כי אין כאן עבירה על שולחן ערוך: יש דברים שהם למעלה משולחן ערוך - כמו שאמר הרב יואל התורה היא תורת אמת ולייסד שיטה על שקר והכחשת המציאות זו עבירה בסיסית עוד לפני שפותחים בכלל שולחן ערוך. ולא מדובר בהרגש פרטי אלא בשיטה שלימה מנומקת עם נפקא מינה למנהגים שונים ושמנחילים אותו לדורות הבאים וכו

3)אתה בעצם מקשה על הרבי ולא עלי כי אם זה לא עבירה על שולחן ערוך אז למה הרבי כל כך צעק בשיחה פרשת נח תשמה ובמקרים אחרים. אם זה כל כך חשוב לרבי ומקומם את הרבי עד שהוא מוכן לצאת נגד חסידיו בפומבי(כשבדרך כלל הוכח תוכיח זה בארבע עיניים) אז ממילא זה חשוב לי כמו שולחן ערוך.

4)גם הציונות הדתית שטוענת "אתחלתא דגאולה" יכולה לומר שזה הרגש ואין כאן עבירה על שולחן ערוך. ואילו הרבי אמר שהוא לא מוצא סיבה אחרת לקורבנות שנהרגים בארץ הקודש.

5)אצל חסידים יש יותר משולחן ערוך . אדמורינו מסרו את הנפש להנחיל לנו יותר משולחן ערוך - דרך פנימית חסידית להתקשרות לה'. אדמור הזקן לא נכנס לכלא בגלל שולחן ערוך אלא בגלל דרך החסידות ועוד על השפיץ של החסידות.

והעיקר - לא באתי כעת לעשות משפט למשיחיסטים עפ"י שולחן ערוך, אלא טענתי שבפועל כבר קיים פילוג ולא הצלחנו להגיע לעמק השווה והאחדות המדומה רק יוצרת קשיים ומחריפה את היפך השלום.

דרך אגב אני לא בטוח שאין למשיחיסטים בעיות עם שולחן ערוך אבל זה לא תפקידי לנתח כי איני רב מורה הוראה . וראה תגובה שמופיעה במאמר של הרב וילהלם ובה ציטוטים של כפירה שהובאו ב"בית משיח".

בכבוד רב
י"ז בשבט תשס"ח
56. 1 מגיב ל 52
אח שלי היקר. כמו בחסידות תמיד צריך לדעת מה לקחת ממשל ומה לא לקחת. ובעניינו לא התכוונתי לומר שהמשיחסיטים הם כמו לוט אלא התכוונתי שהתורה כפי שאמר הרבי היא הוראה לדורות וממילא המקרה של לוט ואברהם מלמד אותנו שיש מקרים שבהם כדי לעשות שלום צריך להפרד.

בכבוד רב
י"ז בשבט תשס"ח
57. 1 משיב לרבים וטובים
שמתי לב שאנשים מתקוממים מדברי.אשריכם ישראל. אבל בואו תשתחררו רגע מהקבעון ותחשבו פעם נוספת מה משמעות הדברים כשאני אומר שחבד צריכה להתפלג. הרי ברור שאין הכוונה לפתוח במלחמה או לגרש פלוני או אלמוני או כיוצא בזה

גם אין הכוונה ליצור ארגונים נפרדים - כי כבר קמו ארגונים כאלה ממילא.

ואין הכוונה לנהל קמפיין אחד נגד השני אלא להפסיק את הקמפיינים למיניהם ושכל צד יתעסק בדרבו להביא משיח.

אלא הכוונה לתת תוקף רשמי לפילוג שקיים ממילא ולעשות הגדרות ברורות לגבי קיומן של שתי תנועות עם כל הנפקא מינה.
ואפשר יהיה להמשיך לאהוב אחד את השני ולשבת ביחד בשמחות וכו

לדוגמא: הקפות שניות של שמחת תורה - יהיה ברור לכל שבמקום פלוני ההקפות אורגנו ע"י חבד -משיח ואילו במקום אלמוני אורגנו ע"י חב"ד- לובאוויץ. וכך אף אחד לא יניף דגל צהוב במקום אלמוני ואף אחד לא ימנע מחברו להניף דגל צהוב במקום פלוני כי יהיה ברור מי הבעל בית של הארוע. דוגמא אחת למניעת חיכוחים שכבר התרחשו כידוע.

עוד דוגמא - אף משיחיסט לא ירגיש תסכול וזעם נוכח אמירותיו של דובר חב"ד הרב מנחם ברוד בתקשורת כי כל עם ישראל ידע שיש שתי תנועות רשמיות ומנחם ברוד לא מייצג את חבד- משיח שהדובר שלה הוא הרב וולפא.

תזרמו עם הקו הזה ותראו שיש הרבה דוגמאות נוספות.

לסיכום : אין זה אידאלי אבל נכפה עלינו. אני לא מתעלם מקיומו של סיכון כלשהוא שזה עשוי לעורר בכל זאת מלחמה בזירות
מסויימות כגון 770 ועוד.
זה חומר למחשבה - ממילא לא אני זה שמחליט.

עוד יבואו ימים שכל חבדניק יגיד שהוא כבר אמר מזמן שצריך לעשות את זה.

אני מקווה ובטוח שהמשיח יבוא קודם.

י"ז בשבט תשס"ח
58. למיקי היקר!
התגובות שלך משכנעות והגיוניות בהחלט
אבל...

באמת אני רוצה הסבר על שלילת עצם המשפט הידוע "יחי אדוננו" וכו'??

לאחר שאתה ואני כ"כ רוצים ללכת בדרכו של הרבי ובאורחותיו
וראינו כיצד בראשו הקדוש הנהן כששרו זאת, וכעת, מה?

אשמח , תודה.
י"ז בשבט תשס"ח
59. הכל טוב ויפה
אבל מה עם שיחה מפורשת: לקו"ש חל"ה עמ' 223. שם משמע בפירוש ההפך!
י"ז בשבט תשס"ח
60. ל-54
א. האלוקיסטים משיחסטים כשם שאתה לוחם חופש בונגלי.

ב. המשיחסטים (אולי לצערך) הם קוצנזוס בחב"ד,הן מספרית והם רעיונית - בדרגה כזו או אחרת.
אין דרך להוקיע אותם - פילוג הוא בלתי מעשי מכיוון שקשת הדעות רחבה מדי, הדרך הפשוטה ביותר היא להמשיך הלאה, מפריע לך שמישהוא מכריז 'יחי' במנין שלך? סתום את האוזניים וצא החוצה.
אם תצעק עליו תגרום לחילול ה' גדול יותר ממה שהוא עשה.
את ילדיו האי וודאי לא תוציא מבית הספר.

ג. איפה יש -ולו רמז- בשיחותיו הק' של הרבי להוקעת חלק מחסידי חב"ד? האם זה הרגש חסידי, או ביטוי ליצרי מחלוקת אפלים?

ד. חסידים! כולנו (אני מקווה...) מאמינים שהרבי מתגלה עכשיו, מה נראה לו?! חב"ד מפולגת ושסועה או חסידותץ מאוחדת חיה ותוססת?
י"ח בשבט תשס"ח
61. ל-60
אוו...
מעט אור בכל החושך הזה
שמח ומעודד קמעה לראות שיש עוד אחד לפחות שחושב נכון וגם אחרת מחלקם/רובם של המגיבים פה..
צודק בכל מילה
יישר כח!!!

ויהי רצון שחב"ד רק תתאחד ותדע להבליג על שונות, ולקבל את השני בכבוד, ולחיות בכבוד אחד עם השני ולא חלילה לחשוב על פילוגים מזעזעים למיניהם..
ונוכל לקבל את פני מלכנו בשמחה ובגאון!!

נאו ממש
י"ט בשבט תשס"ח
62. 1 משיב ל58
שלום גם לך ידידי היקר.

אתה שואל למה לשלול את המשפט יחי אדוננו. ואתה טוען שהרבי הנהן בראשו כששמע ששרים זאת.

אשיב לך על שתי הטענות:
1)אין שום בעיה עם התוכן של המשפט "יחי". גם אין שום בעיה עם בצל כל עוד שמים אותו בסלט ולא בעיניים. ואין שום בעיה עם המילה "גאולה" כל עוד לא אומרים אותה בבית כנסת מזרוחניקי ביום העצמאות. הבנת את הרעיון - אתם משחקים אותה תמימים - "מה הבעיה עם המשפט יחי אדוננו?" אז אני אגיד לך:
א) הבעיה היא שמתקנים תקנה מוזרה שהרבי לא הורה עליה - על הכרזות תמהוניות של משפט -שעצם ההכרזה החוזרת על עצמה בעיתים קבועים היא חידוש מוזר מאד בעולם החסידות עם ריח של חיצוניות ותמהונות
ב)והתוכן של ההכרזה - אם כי אינו בעייתי לגופו אבל הוא בעייתי בפרסום אינטנסיבי בראש חוצות - וכפי שראינו את הרבי יוצא בתקיפות נגד הנ"ל. חושבים שמעוררים על עניין משיח אבל עושים את ההיפך הגמור - הרבי דיבר על דרכים המתקבלות וכי הכרזות הנ"ל על מי הם מתקבלים בדיוק - מי הוא היהודי שמבין מהם על דבר נחיצותו וקירבתו של משיח. ורואים בברור ההכרזה הנ"ל עם הפרסומים כמה נזק עשו וכמה החריבו את שם ליובאוויטש והרחיקו המונים מלימוד חסידות - כלשונו הקדושה של הרבי.
ג) והוא העיקר - השיטה שעומדת מאחורי ההכרזה הנ"ל יותר בעייתית מעצם ההכרזה - שיטה שיסודה בשקר שהרבי לא הסתלק והמשכה מהתעלמות מהאוהל הקדוש דרך חיצוניות ושליטת הלב על המוח ששיאה ב 770 במעשים מטורפים שמחללים את שמם הקדוש של כל נשיאי חבד ועד לבעל שם טוב , שיטה שדוחקת הצידה הנהגות החסידות המקובלות ומקדשת במקומם את מי שיכריז בקול גדול יותר או יתלה דגל צהוב יותר ויגיד פלפול על כך שנסתיימה כבר העבודה וכל מה שנשאר הוא רק לנפנף בדגלים צהובים. כמובן שלא כל מי שמשיחיסט יכונה שייך לכל הנ"ל

2)בעניין זה שהרבי הנהן.טענה מגוכחת עד צינית. א)יושב לו הרבי מול קהל חסידיו ואינו יכול לדבר , הרבי שכולו רחמים וחמלה על חסידיו שומע אותם שרים בהתלהבות יחי אדוננו - אז הוא עודד קצת , אז מה ? מכאן ועד המסקנה שהוא היה מעוניין לכתחילה שישירו זאת הדרך ארוכה. וגם אם נאמר שכן עדיין המרחק מכאן ועד תקנה של הכרזת ססמא אחרי התפילה ובראש חוצות ומתחת לחופה וכו המרחק הוא רב מאד מאד.ומה עוד שראינו אותו מגיב בהסטוריה על הנ"ל בחומרה וקיבלנו מענות מפורשות בהנ"ל.
ב) ודווקא השיחה שהרבי דיבר על הכרזת יחי המלך היא המוכיחה שהרבי לא התכוון להכרזות שעושים כיום - אם הרבי היה רוצה הוא היה מתקן תקנה לאחר השיחה הנל של הכרזת יחי המלך לאחר כל תפילה או לפחות מתעניין אצל המזכירים ואצל אנ"ש מי מקפיד להכריז בקול יחי המלך - אבל לא ראינו שום התייחסות כנ"ל לעניין.
י"ט בשבט תשס"ח
63. תגובה ל-62
רצוני לערער בכל לשון על אחד הסעיפים בתגובתך, מס' 62 2)א':
בטוחני שכאשר רשמת זאת , גם לא היית שלם עם עצמך במאת האחוזים, והלוואי שלגמרי לא, משום שאיך ייתכן שנעיז לאמר על הרבי" נו, אז קצת הנהנן בראשו: וכמו: "ריחם על חסידו"
כאילו בלית ברירה עשה זאת..
כשאין מה לאמר , לא אומרים.

כי אם הרבי היה רוצה לצאת נגד, לא מטעמי רחמנות ולא מטעמי קצת, וכאילו, ובמקרה וכד'
כי זה לא הרבי שלנו, ואם היה רוצה לצאת נגד היה קם מלא קומתו גם במצב בו היה שרוי.
לא יתכן לאמר על הרבי שעשה דברים כאלו שודאי ידע שישפיעו אחר כך שנים רבות על כלל חסידין בעולם כולו.

ואם הרבי הנהן כששרו זאת- יש סיבה לדבר!!!!!
ויש הסכמה לדבר!!!

השאלה מה בנוגע לדורינו אנו,
שקטני אמונה אנו, כבולים בחבלי הגלות החומריים ונתונים לשיקולי השכל והמחשבה על כל דבר שנע או לא נע,
והנה לנו ויכוח בין מס' שנים שרק הולך ומתפתח לתופעה לא נעימה ולא מוסרית בכלל בשם מפלגת האנטי ולעומתה המשיחיסטים, ובגלל חומרתה אנחנו מוצאים לנכון לקחת כהוכחות כל תנועה וכל סיג ושיח שאמר הרבי ולהופכה לעמדתנו שתהא בצורה ומוגנת ונתמכת על ידי הרבי, מי מאתנו שמפתח הקצנות ומוסיף הוספות של לאחר ג' תמוז ומי מאתנו שמשתדל יותר או פחות להשאר במסגרת הקבועה והנכונה של דברים מפורשים שראינו או שמענו מהרבי.
ובעניין שירת יחי אדוננו אצל הרבי- לא ניתן בשום אופן, חלילה, להגדירה כ"קצת הנהן בראשו כרחמנות על חסידין".. קצת יותר מטענה שלא במקומה, ומיותרת.

ואם הרבי הנהן בראשו כששרו זאת, היתה הסכמה מצידו!

השאלה לאן לקחנו את הדברים אחרי ג' תמוז.

ותאמין לי שאם לא היו קמים המשיחסטים בהקצנותיהם המאוסות- גם אנחנו וראשינו וטפינו וגדולי תומכי האנטי לענפיהם- היו אומרים יחי אדוננו בזמנים שונים וכו'.
אבל-- בגלל השמיחסטים שהקצינו את המשפט לתופעות בלתי מוכרות ועד כדי זלזול משפיל בכוונות האמיתיות שיצאו מכל גדר ותחום נורמלי, אז, גם אנו נמנעים לחלוטין מלאמר משפט זה בציבור, כי אם נעיז לאומרו נקוטלג היישר לקבוצת המשיחסטים שלא אהודה בחצי השני של ציבור חב"ד כיום!!

בקיצור, בלאגן נוראי מתרחש במחננו
שסופו, מי יודע היכן ומתי,
לו יהיה שברגע זה ממש
בו יקום מלכנו בראשנו ויגאלנו
תיכף ומיד ממש!!!
כ' בשבט תשס"ח
64. 1 משיב ל 63
שלום וברכה.

מסכים איתך ברוב הדברים.

גם צליל של כנות ואכפתיות נשמע מתוך דבריך.

אבל - מדוע אתה מפרש את דברי באופן הנ"ל. לא אמרתי זאת על הרבי. לא כל דבר זה שחור ולבן. לא אמרתי שהרבי עשה משהו רק מתוך רחמנות. אבל אי אפשר לנתח כל דבר באופן של או שהרבי רצה אותו הכי בעולם או שהרבי התנגד לו הכי בעולם. יש מצבים של אמצע בעולמינו. לדוגמא - אפשרי שהרבי נגד כל פרסום והכרזה ברוח המשיחיסטית
ואילו לגבי שירים משיחיים בהתוועדות הוא לא נלהב מזה באופן כללי אבל בנסיבות מסויימות אם כבר התחילו לשיר הוא חושב שצריך לעודד את החסידים.
מה כל כך נורא בזה? למה קשה לנו להבין שלא הכל זה שחור ולבן? הרבי שלנו שקל את הפרטים הכי קטנים וכל תגובה שלו התבססה על ששיקולים מורכבים ומדוייקי מעין כמותם.
לדוגמא אמיתית - הרבי אמר לאחד - "לא מחשבים גילאים באופן כללי אבל אם כבר שאלת אז התשובה היא כזו וכזו. או שהרבי אמר "הייתי צריך לעזוב את ההתוועדות אבל בגלל כך וכך והייתם מפרשים כך וכך אז אני נשאר.
אתה רואה מורכבות ושיקולים מסוגים שונים בכל תגובה של הרבי. אז למה אתה רוצה לכפות על הרבי כאילו כל תגובותיו הם שחור ולבן - אם הוא ענה או נשאר או לא מחה סימן שהוא בעד במאה אחוז - זה לכך , ראינו בפרוש שזה לא כך. ובגלל גדולתו של הרבי זה לא כך.
כ' בשבט תשס"ח
65. ל-60 והלאה
לפני הוויכוח הרעיוני, כדאי להיצמד קצת לעובדות ההיסטוריות, כל המעיין ביומנים של נ"ג נ"ד שפורסמו ב'בית חינו' וכו'
יראה שהכרזת 'יחי' ג' פעמים אחר כל תפילה
(וכן, גם אחרי קריאת התורה, ה' הוא האלוקים ביום כיםור סיום כל נאום בכינוס וכו')
התחילה כבר אז (בעיקר בתשנ"ד),
ואז רוב מוחלט של המשפיעים (ובראשם ה'חוזר' ר' יואל) עודדו, תמכו והשתתפו רעיונית ומעשית בדעה הנ"ל.
השאלה צריכה להיות, האם מאז השתנה משהו (בנוגע להכרזת 'יחי') אם לאו, ולא מה המקור לזה.
מי שמעיין קצת רואה שאז דעת 90% מהמשפיעים הרבנים וכו' הייתה בעד פירסום זהותו של משיח כשהם נתמכים במענותיו עידודיו ושיחותיו של הרבי.
מי שחושב שמשהו השתנה (בענין פירסום זהות משיח) מלפני ג' תמוז - עליו חובת ההוכחה.
לפי דעתי גם מי שחושב שג' תמוד הוא יום הילולא צריך לפרסם את זהותו של משיח.

נקודה נוספת. הטענה שמכיוון שסמל או סיסמה מסוימת משייכת אותי לגוף כזה או אחר ולכן המנע ממנה היא טיפשית, וכי משום שצעירי ה'מזרחי' מניחים תפילין ברחוב אנחנו נימנע מזה, כדי שדלא להזדהות עם רעיון ה'אתחלתא?

המשיחסטים לחוד ואנו לחוד נפיץ את זהותו של הרבי כמשיח כי זה הרצון. נקודה.
כ' בשבט תשס"ח
66. ל-65
יפה דברת..
אבל בהחלט יש מין פחד כזה להשמיע צליל של"יחי אדוננו" וכד' בחברת קהל רב, שמא תשתייך לאות הקבוצת משחיסטים,
וזאת הבעיה!!!

יתכן שדעתנו היא בסופו של דבר אות הדיעה : שהרבי הוא המשיח וכו' אבל המשיחסטים הלכו עם הדיעה הזו והחריפו אותה בצורות שלא מתקבלות על לב כולם וזה מה שמונע מאתנו בכלל ולגמרי , לאמר "יחי אדוננו" אם כי אנו דוגלים באותו רעיון של" הרבי הוא אדוננו וכו' מלך המשיח וכו'

ובהמשך לדברי מיקי(ודאי שם בדוי) אתה משחק עם המילים: הרבי ריחם הרבי לא ריחם, הנהן או לא הנהן... אין בכך הבדל משמעותי, העיקר הוא שהרבי שהה שם ורצה שימשיכו את השירה הזו ואין בה שום פסול!!!

העניין הוא, כאמור, מה עושים עם זה הלאה? לאחר ג' תמוז בו התקצנו שתי הדיעות לשני פלגים קיצוניים ומרוחקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב..וכל אחד לקח את הדברים כרצונו!!!
ויתכן שאף אחד לא עושה את הרצון האמיתי של הרבי בדרך שלו, אם זה בהפרזת צרחת וצעקת משיח, עם דגלים למיניהם, ואם זה בצד השני האי אהדת המשיחסטים דיורי סרה נגדם ונקצנות נוספות למיניהם

ולאלוקים פטרונים
__________________
כ"א בשבט תשס"ח
67. כל כבוד
גליצי שיחקת אותה
כ"א בשבט תשס"ח