ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
המחיצה שהוקמה בעבר ב'אהל'
המחיצה שהוקמה בעבר ב'אהל' צילום: מאיר אלפסי
המטלטל קמפיין ל"רשות הרבים" מה דינו? ● דעה

זה תקופה ארוכה, מנהלים כמה אנשים מקרב המחנה, קמפיין להוספה או לשמירה של גדרי הצניעות לאור ההלכה, במתחם הציון הק' ● קמפיין של 'צניעות' וענפיו או של שאר דברים הנדרשין על פי תורתינו הקדושה והדרכותיה רק בחדרי חדרים, שעולה על גבי האינטרנט דינו מראש לכישלון מוחלט, משום שנושא שענינו רשות היחיד "פסול" ו"מוקצה" ו"אסור בטלטול" לרשות הרבים. ואם כן, הרי זה מצווה הבאה בעבירה
הרב יוסף יצחק היצחקי

זה תקופה ארוכה, מנהלים כמה אנשים מקרב המחנה, קמפיין להוספה או לשמירה של גדרי הצניעות לאור ההלכה, במתחם הציון הק' של אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר זי"ע.

לכאורה, נשמע ראוי והוגן ואף מחוייב המציאות: מי אם לא חסידי חב"ד האמונים על שמירה אדוקה ומשולמת של גדרי ההלכה בכל תחומי החיים, הם שיצטרפו ראשונה לתוספת טהרה?

אך עיון מדוקדק בפרטי הקמפיין, הוא אשר גורם לרוב רובם ככולם של חסידי חב"ד להסתייג מכך, אם בכתב, אם בעל פה, אם ברגשי הלב.

ראשון לכל, קמפיין של 'צניעות' וענפיו או של שאר דברים הנדרשין על פי תורתינו הקדושה והדרכותיה רק בחדרי חדרים, שעולה על גבי האינטרנט דינו מראש לכישלון מוחלט, משום שנושא שענינו רשות היחיד "פסול" ו"מוקצה" ו"אסור בטלטול" לרשות הרבים. ואם כן, הרי זה מצווה הבאה בעבירה.

ממש כמו אחיו התאום "קמפיין אייכה", שנכרך בפוסט האחרון של אדריכל הקמפיין יחד עם קמפיין זה, מרגע שנושא רגיש וחשוב ונצרך הפך לפרויקט אינטרנטי, נידון הוא לכישלון.

התהייה בלב כל חסיד היא - מדוע צריכים הגורמים האלו לצאת און ליין? הסיבה היא - משום שבארבע עיניים, או אפילו בפורומים אחרים ראויים, עונים להם את האמת, מסבירים להם כי בטעות יסודם. הם, בעקשנות תמוהה לא מוכנים לזוז מהרעיון הקודח שעלה במוחם, ולכן הם מחפשים כל דרך להחצין את רגשותיהם ומאוויהם, שיש להניח מצד 'כל ישראל בחזקת כשרות' שהתחילו בנקודה טובה, אך מרגע שיצאו לרשות הרבים, הערבוביא היא שמובילה את היוזמים ואת היוזמה לעברי פי פחת.

תשע הערות לסדר היום

בימות שונות נרתמו תוך גלגול עיניים צדקניות ליוזמת הטהרה ושמירת גדרי הצניעות, זה מזכיר כל כך את כלי התקשורת הישראליים שששים לתת במה לכל דתי או חרדי השמח לדבר על דברים שבינו לבינה, או דברים אחרים ודומים שהשתיקה יפה להם בראש חוצות. דומה כי ההרסנות של המציצנות המודרנית שמוכרת ומורגלת בכל גופי התקשורת הנכריים, נדבקה לצערנו גם לבימות שונות בתוכנו.

אפשר בהחלט להתייחס גם בקמפיין זה לכל הפרטים שמרכיבים את הפאזל, שאולי נעלם מעיני רבים בציבור:

1. הסוגיא לא חדשה, ולצערנו כולנו עסוקים בה כבר עוד מעט שבע עשרה שנה, אבל הכל נידון בשום שכל ולאור ההלכה, ובהתאם להנחיות דומות או מצבים דומים, על ידי האחראים ברגישות ובאחריות למקום המקודש לנו ביותר בעולם הזה, ד' אמותיו הקדושות של הרבי.

2. יש לעיין היטב הדק מי הם היוזמים, או היוזם והנגררים אחריו. ומה הם דעותיהם בכלל, מה הוא ה'לשיטתיה' בענייני שינויים לאחר ג' תמוז...

3. ניתן לנחש כיצד "צורפו" חתימות של רבנים וראשי קהלים שונים לקמפיין.

4. יש לברר מדוע יש עיוות מוחלט בנושאים שונים, ומצד שני 'בהירות נפלאה' בנושאים אחרים באותם פוסטים אינטרנטיים.

5. קל להבחין בעירוב המוחלט בין קודש לחול, והמישמש המכוון בין הלכה לרגש לקנאות הזויה מטורפת ודוחה, כדי לסבך את הקורא בנפתולי צדקנות הצניעות.

6. בולט כל כך חוסר הדיוק בפרטים חשובים בכל ההנהגות של הרבי ושל חסידים בנושאים אלו, בחדרו הקדוש של הרבי, בבית מדרשו של הרבי בחלוקות דולרים קונטרסים וכדו', על הציון הק' לפני ג' תמוז, על הציון הק' אחרי ג' תמוז...

7. כל חסיד חב"ד ישר ואמיתי, יכול בעצמו להשיב על הפרכות המופרכות, על התשובות הצודקות והמהימנות, שקיבל היוזם וחבריו לקמפיין על השגותיו או רעיונותיו...

8. השיטה הידועה של לצטט אמרות קודש תוך הוצאת הדברים מהקשרם ברוב הפעמים, הכל כדי להכשיר את הדיעה האישית. הרי על דיעה אישית אפשר לנהל ויכוח לגיטימי, אבל על "הוראה" של הרבי או "הלכה" ברורה אי אפשר כמובן. וכך סותמים גולל על כל משיב או תוהה, שיטה ידועה אצל גורמים אחרים שלא מקרב מחנינו...

9. צורמת עד לזרא, הלהיטות למנות בפרוטרוט את כל החסרונות או ההערות שיש לו על קהילות חב"ד, רבני חב"ד, מוסדות חב"ד, ואישים שונים בקרב חסידי חב"ד. לאיזה עיניים הוא ממען בדיוק את השורות האלו? לשונאים שלנו שמחכים בדיוק לפוסטים כאלו? [לגופו של עניין, כמובן שמדובר בשקרים ובדותות, אך לא נענה לכסיל כאיוולתו]...

אך דומה, שאם ניכנס לכל פרטים אלו נקיים את מאמר חז"ל כל המתאבק וגו', ועל כן – כפי שהצהרנו בפתיחה, אין דינם של נושאים אלו כלל לידון בפומבי, ולא ברשת האינטרנט. בדיוק כשם שלא מתפלפלים בגמרא, מאמר או שיחה, בבית הכסא, כך לא דנים באינטרנט או ברחוב בדברים כאלו.

בידי מי הסמכות?

לסיום: מגוחך לקרוא את אדריכל הקמפיין מצהיר בעוז כי הרבנים, רק הם ובלעדיהם הם הסמכות לקבוע (מה שנכון ללא כל ספק), ואו אז כולנו נקשיב רק להם (נכון גם כן).

אך לפני שהעלה זאת על המחשב הזדרז 'לכוון' ולהחתים ולהדריך את אותם הרבנים דייקא שהוא רוצה שנשמע להם (וכמובן לא את רובם של רבני חב"ד שמסתייגים ממנו ומרעיונותיו), כדי שיישמע מהם רק מה שהוא רצה להשמיע. גם זאת שיטה ידועה, אבל מעולם לא בקרב מחננו -

במחנה ה'גדולים' האחרים זה הפך לתופעה רווחת ונפוצה בשנים האחרונות: כל עסקן מובטל או אברך קיצון ממציא חומרא חדשה, אוסר את המותר, מעוות את הישר, רץ ו'מחתים' את אותו גדול, מציף את השוק בחרמות איסורים תקנות וגדרים ומיד אחר כך המודעה המתבקשת הבאה: "ועשית ככל אשר יורוך!".

לא עוברים כמה ימים, והתרמית מתגלית, פני 'בני הבית' של אותו גדול חפו, והם אינם יודעים את נפשם מרוב בושה איך להיכנס ולהסביר לאותו 'גדול' שיושב על התורה ועל העבודה, ולהסביר לו שבפעם המאה נפלו בפח היקוש של 'העסקנים'.

לא כדאי, ממש לא, להכניס את הנוהל המגונה הזה גם אל תוככי מחננו.

ה' בסיון תשע"א