ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
 
מזל טוב לחתן הת' אשר אזדאבא מלונדון לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא סלונים ממצפה רמון
י"ט בתמוז תשע"ט איחולים