ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
 
מזל טוב לחתן הת' לוי שארף מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מינדי שיפמן מביתר עלית
ח' באלול תשע"ט איחולים