ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א אלול תשע"ט | 21.09.19
עיתונים בית ספר למלאכה

י. בלינקו
א' באייר תשס"ח