ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
עיתונים בית ספר למלאכה

י. בלינקו
א' באייר תשס"ח