ב"ה ערב ש"ק, י"ח תמוז תשפ" | 10.07.20
הרב שם טוב והרב קרינסקי ב'אהל'
הרב שם טוב והרב קרינסקי ב'אהל'

ו' באייר תשס"ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרב חיים שאול ברוק, המנחה
הרב חיים שאול ברוק, המנחה
 
משתתפי הכנס ב'אהל'
משתתפי הכנס ב'אהל'
 
מימין: הרב דוד רסקין, הרב הרסון והרב חיטריק
מימין: הרב דוד רסקין, הרב הרסון והרב חיטריק
 
 
 
 
 
המשפיעים והשלוחים מביטים ברשימות
המשפיעים והשלוחים מביטים ברשימות
 
הרב יהודה קרינסקי
הרב יהודה קרינסקי
 
הרב כהן, הרב הבלין והרב מונדשיין
הרב כהן, הרב הבלין והרב מונדשיין
 
הרא"ל קפלן ע"ה נושא דברים
הרא"ל קפלן ע"ה נושא דברים
 
הרב יוסף פרידמן, הרב ח"ש ברוק, והרשד"ב לוין
הרב יוסף פרידמן, הרב ח"ש ברוק, והרשד"ב לוין