ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
גלריה שחרית 2

כ"ה בחשוון תשס"ז