ב"ה ערב ש"ק, י"ז חשוון תשפ" | 15.11.19
גלריה שחרית 2

כ"ה בחשוון תשס"ז