ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א אלול תשע"ט | 21.09.19
גלריה שחרית 2

כ"ה בחשוון תשס"ז