ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז