ב"ה יום חמישי, ח' שבט תשפ"א | 21.01.21
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז