ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז