ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז