ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז