ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
אוהל - 3

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז