ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז