ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז