ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז