ב"ה יום ראשון, ט' תשרי תשפ"א | 27.09.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז