ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
תמונה מרכזית / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז