ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז