ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז