ב"ה יום ראשון, ח' סיון תשפ" | 31.05.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז