ב"ה ערב ש"ק, י"ז חשוון תשפ" | 15.11.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז