ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז