ב"ה ערב ש"ק, י"ז חשוון תשפ" | 15.11.19
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז