ב"ה יום ראשון, ח' סיון תשפ" | 31.05.20
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז