ב"ה יום רביעי, כ"ב חשוון תשפ" | 20.11.19
הבאנקעט / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז