ב"ה ערב ש"ק, י"ז חשוון תשפ" | 15.11.19
השלוחים מתוועדים / גלריה ב

צלם שטורעם בניו יורק
כ"ט בחשוון תשס"ז