ב"ה ערב ש"ק, ט' ניסן תשפ" | 03.04.20
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז