ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב תמוז תשפ" | 04.07.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז