ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א אלול תשע"ט | 21.09.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז