ב"ה יום רביעי, ט"ו מנחם-אב תשפ" | 05.08.20
הספר החדש
הספר החדש
התרגשות בעולם החסידות: יצא לאור תניא עם 'חסידות מבוארת חלק שישי

לקראת היום הבהיר י"א ניסן, יום ההולדת של הרבי, יצא לאור הכרך השישי בסדרה הפופולארית שכבשה את עולם התורה והחסידות, תניא עם פירוש חסידות מבוארת ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
חדשות טובות ומרגשות בעולם החסידות. לקראת היום הבהיר י"א ניסן, יום ההולדת של הרבי, יצא לאור הכרך השישי בסדרה הפופולארית שכבשה את עולם התורה והחסידות, תניא עם פירוש חסידות מבוארת, (שבאו בהמשך לספרים הפופלרים "חסידות מבוארת" על מאמרי אדמו"ר הזקן בספריו תורה אור ולקוטי תורה).

הספר החדש הוא פרי עמל ויגיעה רבה של צוות המערכת בראשות העורך הראשי הגאון החסיד הרב יעקב ליב אלטיין יו"ר היכל מנחם בבורו פארק וחבר מערכת 'ועד להפצת שיחות', סגן העורך הגה"ח הרב משה אליהו גורארי' וחבר מערכת של רבנים חשובים שידם רב להם בתורת החסידות.

הכרך החדש מכיל את הפרקים לה-לח שבלקוטי אמרים תניא. כידוע, מדובר  בפרקים מאד יסודיים בסוגיות מרכזיות בחסידות כמו היתרון המיוחד של מצוות מעשיות; עשיית 'דירה' להקב"ה בעולמות התחתונים; הכנת העולם לביאת המשיח על-ידי מעשנו ועבודתנו בזמן הגלות; הגילוי האלוקי בעולם לעתיד לבוא; המעלה הנפלאה שבמצוות הצדקה ועוד.  

והכל בא בביאור בהיר, ברור ומפורט, עם שפע של הערות ומראי מקומות וגם מדור 'עיונים' נרחב.

פרקים אלה בספר התניא קדישא מהווים בסיס ויסוד גדול בתורתו של הרבי נשיא דורנו, ובספר שולבו ביאוריו של הרבי המיוסדים על פרקים אלו בתניא, והכל בשפה ברורה לכל נפש.

סדרת חסידות מבוארת תניא נקראת  'מהדורת בוימלגרין' על שם מייסדה הרב ישעי' שלמה ורעייתו מרת שטערנע שרה בוימלגרין ומשפחתו שיחיו. והכרך הנוכחי יוצא לאור בסיוע ובהשתתפות גם של השליח הנגיד הנדיב הרב יצחק משען ומשפחתו שיחיו.

הסדרה כבר קנתה לה שם כביאור נפלא, גם עיוני וגם מוגש בשפה ברורה ובהירה וחמשת הכרכים הקודמים זכו לביקוש גדול מאד והגיעו לחוגים רחבים ביותר.

כאמור, הכרך הנוכחי הוא השישי בסדרה ובמערכת 'חסידות מבוארת' כבר שוקדים על הכרך הבא, השביעי בסדרה, העומד בסימן 'כל השביעין חביבין'.

הספר יהי' זמין בחנויות בארה"ב בעז"ה לאחר חג הפסח.
י"א בניסן תשע"ט