ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
יום ההילולא ג' תמוז - 25 שנה ■ עד מתי?!

עם כניסת השבת יציינו חסידי חב"ד ליובאוויטש בכל רחבי העולם 25 שנה לאותו לילה מר ונורא, ליל ג' תמוז תשנ"ד, בו ערפל כיסה ארץ, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש בהינטל מעמנו אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ● רבבות יהודים מכל רחבי העולם, שהחלו כבר לזרום לאוהל הק' החל מתחילת השבוע, יגיעו לשפוך תחינה ובקשה, להחשת הגאולה השלמה, ולהתראות עם הרבי תיכף ומיד ממש ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
עם רדת החשיכה וכניסת השבת יציינו חסידי חב"ד-ליובאוויטש בכל רחבי העולם 25 שנה לאותו לילה מר ונורא בו ערפל כיסה ארץ, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש בהינטל מעמנו אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

■ להורדת משניות עם אותיות השם לחצו כאן!

חסידיו ומקושריו, שלוחיו וחייליו, יחזקו במשך המעת-לעת את רוח התקשרותם לנשיא הדור ומנהיגו, יעלו לציון הק' ויקיימו התוועדויות רעים.

בימים האחרונים החל להגיע קהל האלפים אל הציון הקדוש להשתטח ולהעתיר תפילה, איש איש, בעדו ובעד משפחתו שכ"ק אדמו"ר יזכרהו ביום ההילולא.

הבית שעל יד הציון הקדוש וכל האגפים הסמוכים מלאים בשעה זו בהמון אדם, אלפי איש שהגיעו מכל רחבי העולם במיוחד ליום ההילולא, מאות מבחורי התמימים, שלוחים בראשות קבוצות מבני קהילותיהם מכל רחבי ארה"ב, ועמך בית ישראל, המגיעים לשפוך את צקון לחשם, לבכות ולהתחנן אצל אבא. בשבת זו ישבתו בסמיכות לד' אמות של הרבי באוהל הק' קרוב לרבבת אנשים, נשים תמימים וטף.

במשך הימים הסמוכים ליום ההילולא, על פי ההערכות של הממומנים על בית אהל חב"ד ליובאוויטש צפויים להגיע למקום יותר מ-100 אלף איש, להשתטח על הציון ולכתוב פ"נ. האפשרות תינתן לכל אדם להיכנס למשך 2-3 דקות לציון הקדוש, לומר פרק תהילים ולקרוא את הפ"נ.

במהלך שבת יום ההילולא יתקיימו שיעורים מעת לעת בבית אהל חב"ד ליובאוויטש, וייערכו התוועדויות על ידי המשפיעים. כמו כן מופעל מערך של מבצעים במהלכו יפעלו התמימים עם רבבות היהודים שיגיעו להתפלל, יסייעו להם בכתיבת פ"נ ויניחו עמם תפילין.
ב' בתמוז תשע"ט