ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
המונים על ציונו הק' של האריז"ל ביום היארצייט
המונים על ציונו הק' של האריז"ל ביום היארצייט צילום: ארכיון שטורעם
שי החיים ■ תובנות ליארצייט של האריז"ל

אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס במאמר לכבוד ה' במנחם-אב - יום פטירתו של האריז"ל הק' - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס
בשנתיים האחרונות לחייו הקצרים של האריז"ל שנמשכו לפרק של 38 שנים בלבד, הוא העניק לעולם את שי החיים הענק והיוקרתי, שלא להתהלך עוד בעולם אפלולי, הנתפס במודעות האישית מוטעית והמסולפת והיא כה רדודה ונדושה ונטולת כל משמעות ותוכן ואותות לתקווה.

להיחשף אל תורתו הקדושה של האריז"ל הקדוש היא הזדמנות של פז לחדד בנו את הקשב המתמשך ולהנגיש לנפשותינו הצמאות תודעת עולם נשגבה של סודות ורז מענגים... מחיים ומרוממים...

מבלי להותיר אותנו צפים מרחפים בעולמות אסטרונאוטים תוהים, אך דבריו הקדושים סוללים לפנינו את נתיבות הבטח, המשיבים אותנו למציאות המעשית אפופי רושם עז ורוויי עוצמות של חיים שוקקים ליישם חלומות וכיסופים לעובדה שרירה וקיימת. הכיצד?

בעוד חכמי הקבלה בארו עד כה כי הבריאה שעיצב הקב"ה בשלימות תבוא להתגלמותה בימי הגאולה, הרי שהאריז"ל הבהיר כי הכוונה האלוקית העמוקה כיוונה לתהליך של "שבירת הכלים" במגמה שבחיי האדם הוא יביא את הבריאה לתכלית שלמותה בכך שהוא ישפר ויתקן עצמו ראשית.

האריז"ל נולד בירושלים בשנת ת'רצ"ד (לפני  485) שנה לאביו רבי שלמה  לוריא למשפחת אשכנז, נצר לרש"י לתולדות משפחת דוד המלך ולאימו למשפחת פראנסיס ליוצאי ספרד.

ומכאן המקור לכינויו הנושא את ראשי התבות למילים: אשכנזי רבי יצחק.

האב נפטר בהיות האריז"ל בן שמונה שנים בלבד והאם נטלה את הבן והם עקרו למצרים לשהות אצל אחיה האמיד.

האריז"ל נישא לבת דודו, בתו של אח אימו מר מרדכי פראנסיס, והוא ישב על שולחן חותנו והתמקד בלימודיו.

בהיותו בן 21 שנה התגלגל לידיו ספר הזוהר  שהיה שייך לאחד היהודים ממגורשי ספרד.

תורת הקבלה טרם הייתה לתודעת העם והיתה נחלתן הבלעדית של יחידי סגולה... ואישים רמים וקדושים ואולם האריז"ל החל את המפנה הדראסטי והביא למצב של שגשוג אדיר לעולם בכך שתורת הנסתר הגלומה בזוהר נעשתה נגישה לכל ועיצבה בהכרת העם מרחבים ועומק ותקווה.

הוא היה מאחרוני תלמידיו של הרמ"ק ובעת לוויתו ראה האריז"ל עמוד אש כאות להיותו ממשיך דרכו של רבו בהפצת תורת הנסתר.

הוא היה בקי במקרא, במשנה ובתלמוד. הוא התמצא במדרשים, במעשה המרכבה והבין את שיחת האילנות ושיחת העופות ואף את שיחת המלאכים.

הוא ידע את סודות שמספרים הדומם והאש והבין את חכמת הפרצוף, היד ואת פתרון החלומות.

החלומות של האדם ומחשבותיו השונות לא נעלמו מעיני רוחו של האריז"ל... וידע מהו טיעון השפור שנזקק לו האדם וכמה ימי חייו ומתי תגיע שעתו...

הוא חזה בנשמות הנעתקות מהגוף וצפה בהן עולות בשבת לגן עדן.

התקדשותו היחודית בההכנות לשבת ובדקדוקיו המהודרים לאורך שלש הסעודות היוו ביטוי עז לרחשים העזים ולחיבת היתר, שהוא חש כלפי קדושה זו.

בחיבתו העזה לשבת הוא חיבר את הפיוטים לזמירות של סעודת ליל שבת של "אזמר בשבחים" הנושא את ר"ת המילים: "אני יצחק בן שלמה לוריא אשכנזי, וכמו כן חוזר הדבר בפיוט לזמירות "אסדר לסעודתא" לסעודת שבת בצהריים.

הוא חיבר גם את הפיוט "בני היכלא" לסעודה השלישית של שבת. שם אנו רואים ר"ת של "אני יצחק".

בזמירות אלה הוא מגלם את ההתרחשות המקודשת בספירות העליונות הנמשכות לעולם ביום זה מראשיתה של הדרך ועד לשיאה וחוזר חלילה בשבת הבאה אך נקודת המוצא פותחת בתו גבוה יותר.

באותה נקודה שבה פסקה תורת הרמ"ק שם בדיוק ממשיכה תורת האריז"ל המהווה נר לרגלנו ויסוד מוצק לתורת החסידות.
תלמידיו כונו 'גורי אריה' ומהמפורסמים ביותר היה רבי חיים ויטאל.
ה' במנחם-אב תשע"ט