ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
האם זו אכן החנוכייה של כ"ק אדמו"ר הזקן?

בהמשך לפרסומים ב'שטורעם' בשבוע שעבר אודות מנורות החנוכה של רבותינו נשיאנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע, קיבל הספרן הרב שלום-בער לוין תמונת מנורת חנוכה, שהתפרסמה בתור מנורת החנוכה של אדמו"ר הזקן ● אך האם אכן זוהי מנורת החנוכה של רבינו הזקן? ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בהמשך לפרסומים ב'שטורעם' בשבוע שעבר אודות מנורות החנוכה של רבותינו נשיאנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע, קיבל הספרן הרב שלום-בער לוין תמונת מנורת חנוכה, שהתפרסמה בתור מנורת החנוכה של אדמו"ר הזקן.

התמונה נלקחה מתוך קטלוג תערוכת החסידות, במלאת מאתיים שנה להסתקלות רבי ישראל 'בעל שם טוב' נ"ע, בית הסופר תל אביב, י"ג אלול תש"כ-כט תשרי תשכ"א.

בשיחה ל'שטורעם' אומר הרב לוין, כי "הטענה כי מדובר בחנוכייה של אדמוה"ז לא נתפסת אצלי כאמינה, שהרי ביתו של רבינו הזקן נשרף במלחמת נפוליון, כאשר רבינו ובני ביתו ברחו, עד שהגיעו לכפר פיענא, שם הייתה ההסתלקות בכ"ד טבת".

הרב לוין הוסיף, כי "גם לא נמסר כל מקור לקביעה זו שהיא אכן החנוכייה של רבינו הזקן".

הרב לוין מבקש לפנות באמצעות אתר חב"ד-'שטורעם' על-מנת לנסות לאתר גורם שיודע יותר אודות חנוכייה זו ומקורה.

ניתן לפנות באמצעות המייל: redmail@shturem.net
י"ז בכסלו תש"פ