ב"ה יום חמישי, ב' אדר תשפ" | 27.02.20
שער שבועון 'כפר חב"ד' לפרשת שמות ה'תש"פ
מערכת שטורעם
י"ח בטבת תש"פ