ב"ה ערב ש"ק, ט"ז ניסן תשפ" | 10.04.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ