ב"ה יום חמישי, ה' סיון תשפ" | 28.05.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ