ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
הרב מנחם לרר לצד המכתב המדובר
הרב מנחם לרר לצד המכתב המדובר צילום: מאיר דהן, שטורעם
הרבי לוועד כפ"ח: "באם חוקי להעביר הקופסאות"

יו"ר ועד כפר-חב"ד לשעבר, הרב מנחם לרר, שאל את הרבי לפני 25 שנה: "האם להסדיר שספירת הקלפיות של כפר חב"ד יהיו במקומות אחרים כדי שלא ייוודעו תוצאות הבחירות בכפר" – והרבי בתשובתו לא הסתפק בכך אלא ביקש שגם ההצבעה בקלפיות עצמן לא תתקיים בכפר חב"ד
מערכת שטורעם

לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, מפרסמים אנו בפרסום ראשון את הפעילות שהתקיימה בשעתו על-ידי וועד כפר חב"ד, בראשותו של הרב מנחם לרר, במאמץ להעביר את הקלפיות בהן מצביעים תושבי כפר חב"ד ליישוב אחר. זאת, בעקבות תשובתו החד-משמעית של הרבי בנדון.

תוצאות הבחירות בכפר חב"ד היו תמיד מקור למעקב של פוליטיקאים מכל קצות הקשת הפוליטית. הבחירות החשאיות, הפכו למעשה – בכל הקשור לתושבי כפר-חב"ד – לבחירות גלויות, מאחר שתושבי הכפר, רובם ככולם, הצביעו למפלגה אחת ואת התוצאות פרסמו בתקשורת.

לא אחת, שרים וחברי כנסת שלא אהבו את אופן ההצבעה של תושבי כפר חב"ד, היו מקניטים את עסקני חב"ד על אופן ההצבעה בכפר, ובמקרים מסוימים תוצאות ההצבעה בכפר היוו עילה למניעת תקציבים וכדומה. גם יו"ר וועד הכפר באותם ימים, הרב מנחם לרר, התמודד לא אחת עם שאלותיהם של שרים וחברי כנסת בעקבות תוצאות הבחירות בכפר חב"ד.

הנושא עלה באחת מישיבות הוועד, ובתמוז תשד"מ שאל הרב לרר את הרבי: "האם להסדיר שספירת הקלפיות של כפר חב"ד יהיו במקומות אחרים כדי שלא ייוודעו תוצאות הבחירות בכפר".

הרב לרר התכוון להשיג אישור לכך שספירת הקולות בתום יום ההצבעה תיעשה ביישוב אחר, יחד עם קולות תושבי אותו יישוב, וכך לא ייודע אופן הצבעתם של תושבי כפר חב"ד.

הרבי בתשובתו לא הסתפק בכך וביקש: "קדימה באם חוקי להעביר הקופסאות למרכז אחר". כלומר, הרבי רצה שגם ההצבעה בקלפיות עצמן לא תתקיים בכפר חב"ד.

תשובת היועץ המשפטי

לאור תשובתו של הרבי, קיים הרב לרר פגישות עם שרים וחברי כנסת כדי ליישם את הדבר. שרים וח"כים בכירים ממספר מפלגות החלו לפעול בנדון, אולם הדבר לא עלה בידם.

גם היועץ המשפטי השיב מכתב לרב לרר.

"לכבוד מר מנחם לרר
יו"ר ועד כפר חב"ד
הנידון: אי פרסום תוצאות
מכתבך לכב' השופט ג' בך הועבר לטיפולי.
כל הבקי בהליכי הבחירות בישראל יודע, כי הצבעת תושבי כפר חב"ד, כהצבעות של יתר תושבי המדינה, נעשית לפי שיקולו של כל בוחר בפני עצמו ואין תנועה או גוף כלשהם יכולים לקבוע או לדעת כיצד הצביע בוחר פלוני.
ממילא ברור כי פרסום תוצאות הבחירות בישוב מסוים אין בו אלא גילוי רצונם והשקפתם של כלל הבוחרים הבודדים באותו ישוב ואין בו משום קביעת מדיניות הישוב, ועד הישוב או תנועה מסוימת אליה מתייחס הישוב.
מעצם היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית – לא יתכן לכסות ולהסתיר תוצאות הבחירות במקום זה או אחר. חשאיות ההצבעה באה לידי ביטוי בכך שאין אפשרות לדעת כיצד הצביע בוחר פלוני.
קיימים סעדים נגד תגובה לא נאותה או לא חוקית של מפלגות או גופים שלטוניים אחרים. סעדים אלה קבועים בחוקים ובפסיקה ובפסיקת בתי המשפט – כפי שהנכם יודעים מהבג"צ הנזכר במכתבכם, והעלמת תוצאות הבחירות אינה הפתרון הנכון והרצוי לכך.
א. שיל"ת, עו"ד, יועץ משפטי".

הרבי לא מקבל את עמדת היועץ המשפטי

בעקבות קבלת מכתבו של היועץ המשפטי השיב הרבי:

"מענה היועץ וכו' (שצירף במכתבו) אינו מובן, שהרי המציאות בפועל היא שהבוחר הפרטי אינו חופשי בבחירתו כשירא מפני סנקציות שיעשו נגדו: 1. בתור פרט, או 2. חבר קבוצה, או 3. שעפ"י טעות יחשבו כחבר קבוצה זו. ואפילו 4. באם יודיעהו שיש בידו היכולת לשכור עו"ד מומחה ולהגיש בג"ץ נגד העושה הסנקציות וכו' – כנראה כל זה במוחש. ונפקא מינה לבחירות הבע"ל".

לאור קבלת תשובתו של הרבי, שיגר הרב לרר למר טוביה בלובשטיין, עוזרו של שר המשפטים דאז משה ניסים, את המכתב הבא:

"כידוע אחד מהתנאים היסודיים של בחירות חופשיות ודמוקרטיות היא חשאיות הבחירה. וזאת בין היתר למנוע לחצים ומתחים בימים שלפני הבחירות ולאחריהן.

לצערנו הרב ישנם מקומות בעיקר בכפרים ובמושבות שעיקרון חשוב זה של חשאיות הבחירה אינו בא לידי מימוש. על אף שהמחוקק לכאורה נתן תשובה לבעיה, אך המציאות בפועל היא שהבוחר הפרטי אינו חופשי בבחירתו כשירא מפני סנקציות שיעשו נגדו או כנגד הקבוצה שאליה משתייך, וגם באם יאמרו לאחד מהקבוצה או לקבוצה כולה שיש בידכם לשכור עו"ד מומחה ולהגיש בג"צ נגד עושה הסנקציות וכו', גם בזה המציאות בפועל הראתה שאין הדברים פשוטים.

לכן הצעתי להרחיב את הסעיף בחוק הבחירות הקובע כי קלפי שיש בו עד 50 מצביעים זכאים אותם בעלי זכות הצבעה באותה קלפי לבקש מוועדת הבחירות – והוועדה חייבת להיענות לבקשתם – להעבירם לקלפי אחרת, ולהחיל את הסעיף הנ"ל גם במקומות ישוב קטנים שמספר המצביעים אומנם יותר מ-50 אבל פרסום תוצאות הבחירות באותם מקומות דומה לתוצאות של קלפיות עד 50 מצביעים".

בנוסף, יש לציין שהרבי פעל רבות להוציא את כפר חב"ד מקלחת הבחירות ובאחת התשובות שקיבל הרב לרר מהרבי (בשנת תשמ"ז), בהתייחס לדיווח השוטף על אישיות פוליטית מסוימת האמורה לבוא ולבקר בכפר חב"ד, כתב הרבי (על אף שהדיווח לא היה כלל בתקופת בחירות) "באם לא קשור לבחירות?!".

פורסם בשבועון כפר חב"ד.

י"ד בשבט תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
18
1. ניטלו המאורות
למה אנשים שיושבים היום ליד ההגה, למה אנשים שנמצאיםבעמדות מפתח, למה אנשים שחושבים שהם הראשונים שנולדו בעולם - לא לומדים מבעלי ניסיון?

כולנו, ולא משנה אם אנו בעלי עמדה או תפקיד ציבורי, או שאני אנשים פרטיים -

על כולנו ללמוד מההוראות הברורות והמפורשות שהרבי הורה לנו. אין שום נקודה ושל פעולה שהרבי לא הבהיר את דעתו בצורה הברורה ביותר.

חובה ללמוד ולשמוע מאלו שיש להם אוצר של הוראות, בין אם הם אנשי הוועד הקודם, בין אם הם משפיעים או רבנים שקיבלו הוראות ברורות מהרבי, בין הם זה באגרותיו או בשיחותיו של הרבי.

לכל שאלה, לכל צעד, לכל פעילות - יש הוראות ברורות מהרבי כיצד לנהוג, ומה לא לעשות. יש לנו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה.

המקיים מצוות עשה, זכה ו"שכר מצוה מצוה", והוא בצוותא עם הרבי, או בעגה החב"דית, הוא "מקושר".

והעובר על דברי הרבי, הוא מתנתק, ואין להאריך בגנותם של ישראל

וחבל, חבל מאוד, שמי שלא יהיה (באם הוא איש פרטי, אז הנזק הוא אישי ופרטי. אךבאם הוא איש ציבור - הנזק הוא כלל חב"די, וההתנקות מהרבי היא ציבורית) לא לומד לפני כל צעד שהוא עושה, ומברר את דעתו של הרבי.

י"ד בשבט תשס"ט
2. הרבי נגד ביקורי בחירות
הרבי נתן הוראה ברורה לא להזמין ערב בחירות לכפר מועמדים ולא לארח אותם כדי שלא יחשדו בחב"ד כפוליטית. הודיעו את זה לאנשי הוועד הנוכחי לפני ביקורי ש"ס כשהם רצו להגיע לישיבה הודיעו שרק אחרי הבחירות והוועד מתעלם מהוראות ברורות!! ולא רק בנושא זה.
י"ד בשבט תשס"ט
3. ככה זה כשאין בחירות לוועד
לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד ועושים מה שרוצים
י"ד בשבט תשס"ט
4. לשטורעם - זה מחזק הדיעה שהרבי לא רצה סקרי דעת בחירות של חב"ד
אז אנא הגיע השעה שכל אתרי של חב"ד, לא יעסקו כליל בבחירות וודאי לא, לא להציע סקר בחירות חב"ד.

זה מזיק לרבי, זה מזיק לחב"ד, זה מפריע להפצת המעיינות ולעבודת השלוחים.

אולי גם בלי הוראה מרבנים, צריך לכבד את רצון הרבי
י"ד בשבט תשס"ט
5. היכן ההנהגה?
היכן ההנהגה של הכפר והמוסדות שדבר הרבי היה הקו המנחה אותם על כל צעד ושעל?
הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה!
י"ד בשבט תשס"ט
6. ומה היה בשנים הקודמות?
לפני 25 שנה הרבי אמר ומה עשו כל השנים ?
עד לפני 5 שנים? איפה היתה ההנהגה אז?
רק עכשיו התעוררתם?
י"ד בשבט תשס"ט
7. האם זכור אי פעם כדבר הזה?
של ביקורי בחירות מתוקשרים כפי שהיה בתקופה האחרונה?
ועל זה הצעקה הגדולה, עד מתי נבטל במחי יד את הוראות הקודש?!
י"ד בשבט תשס"ט
8. למגיב 6
עד לפני חמש שנים לא הגיע אף ח"כ לביקור לפני בחירות כי היתה הוראה מהרבי ועמדו על קיומה,היום למרות שיודעים מההוראה מצפצפים עליה ומקבלים את ש"ס בתרועות ואת כצלה בחגיגיות נגד הוראה מפורשת ועל כך הזעקה.
י"ד בשבט תשס"ט
9. מה אתם רוצים
סוף סוף מגיעים אורחים לכפר אז החברה שמחים ככה בימים רגילים מגיע יידל או יהורם גאון מזל שיש בחירות שאלי ישי ונהרי באים .......
י"ד בשבט תשס"ט
10. פשוט בושה
פנה לרבי יו"ר הוועד הקודם והציע הצעה שנראית לכאורה הגיונית.
ומה קרה אותו חכם לא בדק קודם האם אפשרי הדבר אלא קפץ והציע והמסקנה שהוא לא הצליח אז מדוע אתם מפרסמים דבר שהרבי רצה ולא הצליחו לעשות כרצונו ?
ובקשר לתשובת הרבי (כפי שאותו יו"ר הקודם כותב שאגב לא הביא את התשובה כתובה) האם הרבי לא ידע שאותו זמן לא היה בחירות? אלא ככל הנראה זה תשובה שהוא עצמו המציא והראיה שבשנת 96 עת כיהן אותו אדם כיו"ר הוועד אם זכרוני אינו מטעה אותי הגיע לכפר חב"ד מר שרון ומר נתניהו בזמן בחירות כדי לסגור דילים.
אם למישהו מהכותבים יש מידע יותר אנא תביאו כאן.
י"ד בשבט תשס"ט
11. למגיב 8
לא היו צריכים לבוא לפני בחירות כל ארוע חסידי היו מתלקקים לחברי הכנסת. מסמר הערב היו חברי הכנסת, אחרי שמחת תורה או י"ט בכסלו יש תמיד כאלה שמתרפקים על העבר ומבכים את הימים של חברי הכנסת שקשטו את הבמה,בשביל מה באו? נוגע להם חב"ד או החג של חב"ד? הכל התלקקות לטווח ארוך.אז מה זה משנה אם זה היה חודשיים לפני הבחירות או שבועיים לפני כן..?
י"ד בשבט תשס"ט
12. איפה?
איפה המכתב של הרבי במלואו? אל תביאו ציטוטים,תביאו את כל המכתב ואז יש על מה לדבר!
י"ד בשבט תשס"ט
13. למגיב 10
אם בשבת לא היית צועק אותם מילים בבכנ"ס הייתי חושב לענות לך אבל כשזה אתה הרי ברור לכל מאיזה מניעים אתה מדבר...
ט"ו בשבט תשס"ט
14. ל10
א, רואים פה את דאגת לרר לכבוד הכפר שהוא עצמו העלה את הרעיון להעביר את בדיקת הקלפיות והרבי מאוד עודד את העניין ועוד יותר מזה .ב. שרון ונעתניהו הגיעו לא לביקור אלא להפגש עם הרבנים וזה היה ללא מצלמות וטקסים אלא פשוט בעניין של פיקוח נפש כדי למנוע את פרס . ג, למה באמצע השנים ללא קשר לבחירות לא באים פולטקאים לכפר ובקושי בי''ט כסלו רק השנה .שזה ערב בחירות .ג .בשנים ההם רוב הבחירות היו נערכים בקייץ . ובי''ט כסלו אז היו באים חכי''ם לחוג באמת עם חב''ד ולא עם הבחירות .
ט"ו בשבט תשס"ט
15. ל11 שמעת י אל המושג ההלכתי מראית עיין
שמעת על המושג מראית עיין אנחנו לא בוחנים לב וכליות אלא איך זה מתפרש בציבור והשנה כל הזמן בתקשורת החבדית ומחוץ לה זה הגיע זה הגיע והכפר בתוך הבוץ .בשנים ההם היו כמה שהיו באים בשקט להמרא דאתרא שביתו של הרב פתוח לכל .ולא ביקורים במוסדות הכפר .
ט"ו בשבט תשס"ט
16. ל10 הראיות שלך ממש חזקות .
אם לא בערב בחירות הרבי אמר לבדוק מה מניעותיו של אותו אחד אז כ''ש עכשיו . ונתניהו ושרון לא הגיעו לא ליו''ר ולא למוסדות ולא לכפר הגיעו בשקט לבית רבקה . ..
ט"ו בשבט תשס"ט
17. נו....מה אפשר לעשות?
למה כשמתחלף שלטון בכל מיני מקומות מקבלים את הדין ומפנים מקום בכבוד עם שיתוף פעולה ,רק בכפר חב"ד נראה שהחלפת השלטון עולה בריאות לכמה וכמה אנשים ואינם יכולים להבליג על כך אפילו כל כך הרבה זמן אחרי. לא הכל היה כל כך ורוד בימי הועד הקודם אפשר למצוא תילי תילים של פשלות, שלא היו לרוחו של היו"ר,אבל מה לעשות? מה שהיה היה.
היום אתם גם מסתיעים באתר אינטרנט מטעמכם זה מאוד מעניין. מצער!
ט"ו בשבט תשס"ט
18. מגיב 15
מה אתה מדבר לי על מראית עין? כל אתרי האינטרנט, עם התגובות והכתבות, שכל העולם רואה וקורא ,את דברי השטנה שמפרסמים בהם אחד על השני זה מתאים למראית עין? זה הבוץ האמיתי שאתם שקועים בו!
עצם פירסום הכתבה הזו זה בוץ! אז אל תהיו לי פתאום צדקנים ותחפשו תמיד את הפגמים בשני.אתה מגיב 15 לא עושה כלום ,חלילה,שיראה למראית עין? גם עם עצמך אתה כל כך מדקדק?
ומה הכפר שקוע בבוץ? מי שמרגיש בבוץ שינקה את הבית הפרטי שלו!!!
כנראה הבוץ של עצמו גדול כל כך שנדמה לו שכל הכפר שקוע בבוץ!
ט"ו בשבט תשס"ט