ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
כצל'ה, ישי וליצמן
כצל'ה, ישי וליצמן צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
שלימות התורה, העם והארץ ● שאלות לראשי המפלגות

מחר יתייצבו מיליוני אזרחי ישראל לבחירות, בהם גם רבבות חסידי חב"ד, המתלבטים בעיקר בין שלוש מפלגות דתיות: יהדות התורה, ש"ס והאיחוד הלאומי ■ בעקבות מכתב בית הדין, שהבהיר את דעתו של הרבי בנושא "המפלגה החרדית ביותר", ככזו הדוגלת בשלושת השלמויות, שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ, שטורעם הרים את הכפפה ופנה בשלוש שאלות זהות אל ראשי המפלגות: ר' יעקב ליצמן, ר' אלי ישי ור' יעקב כץ
יאיר בורוכוב

מחר יתייצבו מיליוני אזרחי ישראל לבחירות, בהם גם רבבות חסידי חב"ד, המתלבטים בעיקר בין שלוש מפלגות דתיות: יהדות התורה, ש"ס והאיחוד הלאומי.

בעקבות מכתב בית הדין, שהבהיר את דעתו של הרבי בנושא "המפלגה החרדית ביותר", ככזו הדוגלת בשלושת השלמויות, שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ, שטורעם הרים את הכפפה ופנה בשלוש שאלות זהות אל ראשי המפלגות: ר' יעקב ליצמן, ר' אלי ישי ור' יעקב כץ.

יהדות התורה

הרב ליצמן, האם יהדות התורה תפעל לשלימות התורה ועולם הישיבות, ותפעל שלא תהיה פגיעה בשלימותה של ההלכה?

"דבר ראשון עלי להדגיש כי בעקבות הלחצים שלי במשרד האוצר בימים האחרונים מעבירים היום את התקציב החדש לישיבות. מדובר בתקציב שלפני כן לא היה והדבר מראה שהלחצים שלנו במהלך השנה הועילו. אנחנו היחידים שתקפנו את הממשלה שלא העבירה את התקציב ואנו נעמוד על כך שהנושא יעוגן בתקציב הבא.

מלבד זאת דאגנו ונמשיך לדאוג להחזרת קצבאות הילדים, דיור לאברכים וזוגות צעירים, שמירת הסטטוס קוו בנושאי דת, שמירת הדוקה בנושא חוקי השבת ושמירה כנגד פריצת הגדרים כנגד כל נושאי הדת וההלכה".

האם המפלגה תפעל לתיקון חוק מיהו יהודי, בתוספת המילה "כהלכה" לחוק?

"אומר שני דברים: א. זה לא סוד שאנחנו היחידים שלחמנו כל השנים בנושא זה. ב. אני מסופק אם יהיה רוב בכנסת להעביר את תיקון החוק.

חשוב לי לציין בהזדמנות זו כי אגודת ישראל היא המפלגה הקרובה ביותר לחסידות חב"ד. הוכחנו זאת בתשמ"ט ועשינו הכל בכדי שלא יפגעו בחב"ד. על כן אני בטוח ומשוכנע שחב"ד תכיר טובה, וכיום, שחב"ד יכולה להחזיר את הטובה הזו, חסידי חב"ד בכל הארץ יצביעו עבור רשימת ג', יהדות התורה".

האם המפלגה מצהירה שלא תהיה שותפה למהלכים של מסירת שטחים שבבעלות ישראל לגויים?

"זה לא סוד שלא נכנסו לקואליציה עם קדימה לפי הוראת הרבי מגור, לאחר שביקשנו מליבני שתתחייב בפומבי שלא תנהל משא ומתן על ירושלים, וברגע שלא הסכימה לכך החל תהליך הבחירות.

גם במהלך ההתנתקות פעלנו נגד התוכנית, אני יחד עם כל חברי. לאחר אישור התוכנית טענתי שיש לדאוג לכל מי שפינו אותם לפיצוי כספי הולם, ופעלתי רבות לטובת העניין. יעידו על כך כל ראשי המתנחלים שהודו לי על שסייעתי להם להתגבר מעט על הנזק שנגרם להם בעקבות הפינוי. אך שוב, אדגיש, אני וכל חברי הצבענו נגד התוכנית.

מעבר לכך כל השאלות שיעלו על הפרק בעתיד בנושאים אלו נביא להכרעת גדולי התורה".

ש"ס

הרב ישי, האם המפלגה תפעל לשלימות התורה ועולם הישיבות, ותפעל שלא תפגע שלימות ההלכה?

"ש"ס העמידה את עולם הישיבות בראש סדר העדיפויות שלה, היא פעלה להסדרת תיקצובן והסדרת מעמדם של בני הישיבות. בתקופה זו תקציב עולם הישיבות היה הגדול ביותר בעשור האחרון וש"ס תמשיך לפעול לחיזוק מעמדו ולהסדרת תקצובו בחוק.

בכל הממשלות שש"ס ישבה בהן היא קבעה בהסכם הקואליציוני שלא יחוקקו חוקים הפוגעים בציביון היהודי של ישראל ובנוסף שלא יחוקקו חוקי יסוד ללא הסכמתה. כך לדוגמא, מנעה ש"ס קבלתן של הצעות חוק בנושא מעמד האישי, גיור וכדומה. לש"ס תהיה בקדנציה הקרובה זכות וטו על כל שינוי בנושאי הסטטוס קוו".

האם המפלגה תפעל לתיקון חוק מיהו יהודי, בתוספת המילה "כהלכה" לחוק?

"מבחינתנו גיור שאינו כהלכה אינו נחשב גיור וש"ס תפעיל את כל יכולותיה כדי למנוע שינוי או הקלה בהליכי הגיור, כל זה בשיתוף עם הגר"ש עמאר שליט"א שהוכיח פעילות רבה בנושא הזה בשנים האחרונות.

רק לפני שבועיים מנעתי את הדחתו של הרב שרמן, יו"ר מערך הגיור בוועדה למינוי דיינים ושופטים, על רקע התנגדותו לאישור גיורים שלא נעשו בהתאמה מוחלטת להלכה היהודית.

נוכח ההתחזקות מפלגתו של ליברמן שחרטה על דגלה הקלה בתהליכי הגיור, קיימת חשיבות רבה בהגדלת הכוח החרדי כדי למנוע מהשינויים האלו להתקבל".

האם המפלגה מצהירה שלא תהיה שותפה למהלכים של מסירת שטחים שבבעלות ישראל לגויים?

"להבדיל ממפלגות אחרות איננו צריכים להצהיר הצהרות בעניין הזה כי אנחנו יכולים להציג מעשים: ש"ס התנגדה לכניסה לממשלתה של ליבני על רקע סרובה להתחייב שלא לנהל משא ומתן על ירושלים, ש"ס התנגדה בחריפות לתוכנית ההתנתקות, ש"ס התנגדה לשחרור אסירים ללא תמורה ממשית מהרשות הפלשתינית, ש"ס התנגדה למתן הטבות והקלות לתושבי הרשות ללא קבלת התחייבויות ומעשים ומצידם וש"ס תמשיך לפעול כך גם בקדנציה הקרובה".

האיחוד הלאומי

הרב כץ, האם האיחוד הלאומי תפעל לשלימות התורה ועולם הישיבות, ותפעל שלא תפגע שלימות ההלכה?

"האיחוד הלאומי יפעל בכל הכוח למען שלימות התורה, ונעשה כל מה שנעשה בעבר להגדיל תורה ולהאדירה. בוודאי שנפעל לכך שלא יהיה כל שינוי בסטטוס קוו ונגביר את האפשרות שיהיו לומדי התורה, בהגדלת התקציבים של הכוללים והישיבות, כפי שהיה בעבר. אני עצמי מנהל ישיבה וסובל כמו כולם מהגזירות. כולנו נעשה מאמצים בכיוון זה.

כולנו אנשי הלכה, מקשיבים לדעת תורה של הרב מרדכי אליהו ורבני חב"ד, אנחנו באים מכח התורה. הרבנים קובעים לנו. כל המהות שלנו מתחילה מהתורה".

האם המפלגה תפעל לתיקון חוק מיהו יהודי, בתוספת המילה "כהלכה" לחוק?

"כמובן. זהו דבר פשוט ומובן, נעסוק בזה במסירות נפש ממש".

האם המפלגה מצהירה שלא תהיה שותפה למהלכים של מסירת שטחים שבבעלות ישראל לגויים?

"בוודאי שאנו מצהירים ואף נלחם שלא יימסר אף גרגיר לידי זרים".

ט"ו בשבט תשס"ט
הגב לכתבה

תגובות
66
1. כל השנים ג' נלחמה בעד 'מיהו יהודי'
איזה צחוק תפסתי. אם גולשי הפורום הם מעל גיל שלושים, תוך כמה דקות, תהיה פה התקפה חריפה על ליצמן, שמשכיח זכרונות חקוקים בדם.

אולי זכור לך הרב ליצמן, מה הצביעו מוניא שפירא, מנחם פרוש ולורנץ בענין מיהו יהודי? הנכון הוא שהאדמו"ר מגור היה בעד תיקון החוק, אבל הנציגים בכנסת, שה' ישמור, פעלו נגד הרבי והתריסו ללא הרף בחב"ד, נמנעו והתנגדו בהצבעות העיקר שלא יעבור.
ט"ו בשבט תשס"ט
2. ש"ס וג' בעד מסירת שטחים מצומצמת
יש להם כמה לאוים.

1. לא להתנתקות חד צדדית.

2. לא לחלוקת ירושלים.

3. לא לתמיכה בהסכם שלום, אם אין תקציבים.

יש להם כמה הסכמות.

1. בהסכם שלום מותר לתת את כל השטחים לערבים

2. אם הם בקואוליציה מותר לתת את כל השטחים כולל רמת הגולן.

3. אם הם באופוזיציה, כל מה שהממשלה תעשה הוא טרף.
ט"ו בשבט תשס"ט
3. עצביהם כסף וזהב
מדהים ועצוב גם יחד

בשביל שלושת האנשים "שלמות התורה" זה ראשית לכל "תקציבים לישיבות" וקצבאות ילדים, ורק אחר כך בחשיבות נמוכה יותר - שמירת הסטטוס קוו ושאר חוקי התורה.

בושה

ט"ו בשבט תשס"ט
4. שלימות התורה זה לא תקציבים אלא חוקים
זה מריח לא טוב, השאלות והתשובות בענין שלימות התורה, נראה כאילו הרבי אי פעם דיבר על "שלימות התורה" בגלל תקציבים. ממש לא, רק חוקים דתיים.
ט"ו בשבט תשס"ט
5. ומה ליצמן אומר על ההתקפות נגד חב"ד
של ידידיו מיתד נאמן?
ט"ו בשבט תשס"ט
6. לש"ס וג' תצטרפו לדברי כצ'לה
""בוודאי שאנו מצהירים ואף נלחם שלא יימסר אף גרגיר לידי זרים".
ט"ו בשבט תשס"ט
7. הרב כץ?
מזכיר שאחרי ששך הלך לעולמו הפך בנו ל'רב אפריים שך'...
ט"ו בשבט תשס"ט
8. כצלה - קצר ולעניין. כולנו ט!!!
מחר נביא את המהפך.
מחר חסידי חב"ד יביאו מנדט שלם לאיחוד הלאומי.
מחר נראה לכולם שחסידי חב"ד לא פראיירים, והם מצביעים כמו שחסיד של הרבי מליובאוויטש זיע"א צריך להצביע.

אוהבים את ליצמן, אוהבים את אלי ישי, אוהבים את כל עם ישראל - אבל מצביעים אך ורק ט - האיחוד הלאומי!!!
ט"ו בשבט תשס"ט
9. פרויקט נפלא
כל הכבוד שטורעם
ט"ו בשבט תשס"ט
10. מה עם הליכוד?
אנחנו מצביעים רק ליכוד בראשות נתניהו
ט"ו בשבט תשס"ט
11. צודק מגיב 1
ט"ו בשבט תשס"ט
12. בקיצור כולם בעד שלושת השלימויות
יפה מאד. חזון אחרית הימים!
ט"ו בשבט תשס"ט
13. ל-7 והרב ישי והרב ליצמן קיבלו סמיכה לרבנות?
גם לא. אלא שאתה צודק כי בפי העם קוראים לאלי וליעקב ל. הרב, ואילו לכצ'לה מייסד ומנהל היישוב והישיבה בית אל, קוראים בכינויו. לא נורא.
ט"ו בשבט תשס"ט
14. "אסור לבנות אפילו בית הכסא עם כספים אלו"
עלינו לדעת, כי הרבי הצהיר ברבים, שכסף שניתן לישיבות תמורת תמיכה במסירת שטחים - הוא כסף טמא הטבול בדם יהודים - ואפילו בית הכסא אסור לבנות עם הכסף הזה.

במבחן התוצאה, ה"שלמות" היחידה שמעניינת את ש"ס ואגודה - היא שלימות הכסף. ואם הם יקבלו מספיק כסף ושררה, הם ידאגו להכשיר את מסירת כל שטחי יהודה ושומרון.

דעו לכם, כל קול יכול להכריע במערכה. וכל חבר כנסת יכול לשנות את התמונה.
חסידי חב"ד שמתכוונים להצביע ש"ס או ג' - לא יוכלו אח"כ לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה". אתם תישאו במלוא האחריות לסכנת הנפשות האיומה שעלולה להיגרם לרבבות יהודים בארץ ישראל.

עלינו לדעת כי עצם זה שהרוב המכריע של חסידי חב"ד תומכים במפלגת האיחוד הלאומי, מהווה הוכחה שלרבי זי"ע יש נח"ר רב מכך ובוודאי זו דעתו.
ט"ו בשבט תשס"ט
15. לכצ'לה יש את הזקן הארוך ביותר
אז אולי הוא החרדית ביותר?
ט"ו בשבט תשס"ט
16. ל-10. נתניהו חרדי לדעתך. יפה.
וליברמן מה? כנראה חסיד לעלוב. וזבולון אורלב אולי אוכל 'בית יוסף'.

דע לך כי הליכוד וליברמן לא שלימים עם שום שלימות. הם ימניים מתונים המוכנים להתפשר בשטחים, מיהו יהודי, ובודאי בחוקי התורה.
ט"ו בשבט תשס"ט
17. למה אצביע לליכוד
שלום לכם גולשים יקרים. אני חסיד חב"ד מבטן ומלידה, בבחירות מחר אני אצביע לליכוד, ואני מציע לכולכם לעשות זאת. מסיבה פשוטה ביותר.
בבחירות מחר אין שתי פתקים לראשות הממשלה ולמפלגה, או אז הייתי בוחר בבנימין נתניהו (המוביל כראש ממשלה את המדיניות של ישראל) ולמפלגה נוספת (ללא ספק אחת משלושת המפלגות המוזכרות כאן, עם נטייה חזקה לש"ס או האיחוד הלאומי).
אלא כיוון שיש רק פתק אחד, ומכיוון שאני חרד מאד מהעובדה שמול בנימין נתניהו מתמודדת אשה מסוכנת ביותר לעתידה של ישראל, שלימותה, שלימות התורה ושלימות העם (ציפי ליבני היא ממש ה"לעומת זה" של שלימות התורה, שלימות העם והארץ), על כן אני אעשה ככל שביכולתי שליבני לא תיבחר.
הצבעתי הינה אסטרטגית ולא אידיאולוגית. דעותי אינן כדעות הליכוד, אך אני חרד למה שיתרחש כאן יום אחרי הבחירות במקרה וקדימה תבחר ח"ו. ועל כן, אני סבור שכל קול שאינו לליכוד, הוא מחזק את ציפי ליבני.
ט"ו בשבט תשס"ט
18. תרשמו לעצמכם
את תגובתו של כצל'ה לגבי 'מיהו יהודי'. לדידי, הוא אומר את מה שרוצים לשמוע ועיין מאמרו של הרב מונדשיין על הצהרות של ערב בחירות.
כשם שלא יילחמו על מיהו יהודי כך לא יילחמו על שלמות התורה, והדבר היחידי שיש להם ועל זה הם רוצים לקצור קולות זה 'אף שעל', ובשביל זה לבד הם לא נקראים 'המפלגה החרדית ביותר'. גם החרדים לא יתנו ידם למעל בשלמות הארץ.
ט"ו בשבט תשס"ט
19. כל הכבוד
ט"ו בשבט תשס"ט
20. למגיב 16
יש הרבה טעם בדבריך,

אבל -

הרבי דיבר במצב דומה להיום, כאשר פתק ההצבעה היה אחד בלבד, ובכל זאת חשב להצביע למפלגה החרדית ביותר.

הרבי לא גרס להצביע אסטרטגית (כהגדרתך), אלא אידיאולוגית (או הקרוב ביותר לאידיאולוגיה).
ט"ו בשבט תשס"ט
21. כולם משכנעים, אבל לאחד אני מאמין- כצל'ה- רק איחוד לאומי רק ט'
ט"ו בשבט תשס"ט
22. אני בעד ג'
יהדות המפלגה התורה היא המפלגה החרדית ביותר!!!
ועל זה אין בכלל מה להתווכח!

ואנו, חסידי חב"ד ועושים מה שהרבי ביקש:
להצביע למפלגה החרדית ביותר

חסיד בדעה של ר' טוביה בלוי
ט"ו בשבט תשס"ט
23. אדון ליכוד. מה שקובע זה גוש הימין ולא גודל הליכוד.
אפילו אם ח"ו ציפי תקבל 25 וביבי 24 מנדטים. אבל גוש הימין 61 מנדטים, אז ביבי יקים ממשלה ולא ציפי עם 45 מנדטים מהשמאל ועוד 10 מהערבים. כמובן אם הליכוד ירשום בקווי היסוד מסירת שטחי ארץ ישראל עבור שלום, אשריי שאצביע איחוד לאומי שלא יכנסו בממשלתו של ביבי וביבי ישמח לצרף אליו את מפלגת העבודה השמאלנית במקום האיחוד ויהיה לו מששלה ליכוד, ש"ס, עבודה, ג' ובית יהודי. כולם ישפיעו מבפנים. האיחוד ינסה להפר את גזירות המן מבחוץ. אבל אם זה לא יהיה כך והאיחוד יקבל סגן שר הביטחון, אז נוכל להתיר בנייה בכל מקום שיש בו ערבים כדי לבטל בעתיד רעיונות זדוניות של השמאל אם יעלה חלילה פעם. בנושא מיהו יהודי, צריך לתקן שנכד או נין גוי לא יעלה לישראל אם הוא לא מתגייר קודם. כהלכה זה כבר סעיף קטן של הבעיה. הבעיה היא שאפילו גוי יכול לעלות היום אפילו אם לא התגייר.בקיצור מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו יתן את ההוראות וכצלה יבצע.
ט"ו בשבט תשס"ט
24. רק איחוד לאומי נגד מסירת שטחים ובעד מיהו יהודי
ט"ו בשבט תשס"ט
25. רעיון נפלא
ט"ו בשבט תשס"ט
26. חסיד חב"ד, זכור:
חסיד חב"ד שיצביע מחר ג' הרי הוא כמורד ברבי ומשפיל את כבוד הרבי, ח"ו היל"ת.
ט"ו בשבט תשס"ט
27. רק כצלה
ט"ו בשבט תשס"ט
28. ג' "יפי הנפש" ממש לא לחמו על חוק "מיהו יהודי", הם הפרו הבטחה!!
הרבי אמר לתמוך בג' אך ורק אם הם מבטיחים שיפעלו לתיקון החוק מיהו יהודי שיהיה כהלכה, ג' הבטיחו, קבלו עוד כמה מנדטים בזכות חב"ד, אבל לא קיימו את ה ב ט ח ת ם ! ! ! ולכן אי אפשר לסמוך עליהם גם אם הם מבטיחים דברים הכל הבטחות שווא!!! וחוצמזה שרק "בזכותם" תוכנית הגירוש יצאה לדרך, לצערינו.
ט"ו בשבט תשס"ט
29. חבדניק אמיתי מצביע ליברמן ולא מבזבז את הקול שלו
רק אביגדור ליברמן יקיים את מה שהוא מבטיח
היום בערב אביגדור יבקר בכותל המערבי
ט"ו בשבט תשס"ט
30. רק משיח
מחר בוחרים משיח ולא נצטרך להילחם על כלום מסירת שטחים וכו..
ט"ו בשבט תשס"ט
31. ל25
אומרים ראיון ולא רעיון
ט"ו בשבט תשס"ט
32. שלימות הארץ ופיקוח נפש במשנת הרבי
ברצוני להעיר תשומת לב אלה המאשימים את כל מיני רבנים וגדולי ישראל, שמצטטים דבריהם ע"ד פשרות של שטחים תמורת שלום, לומר שהם הביעו דעה נגד הרבי.

לדעתי חייבים להציג את דעת הרבי במאה אחוז. ואצטט מכתב של הרבי בענין שלימות הארץ, שאני בטוח שרוב הקוראים אינם מודעים לזה כלל וכלל, ושכל הפוליטיקאים שלנו מתעלמים מזה לגמרי.

אין בכוונתי להביע דעה בענין הבחירות, וגם אני תמים דיעים עם דעת רוב המכריע של אנ"ש בנושא. אבל, אסור שלא נדע דעתו האמיתית של הרבי בנדון. וכמאמר המשנה, לא עם הארץ חסיד.

מנסיון אישי אני יודע שלא מכירים מכתב זה,מכיוון ששאלתי הרבה עסקנים שאלה פשוטה: האם יש היכי תמצא שהרבי יסכים שחייבים לוותר לערבים בענין השטחים?

התשובה היתה במקרה הטוב, מבט עינים תמהוניים, או הכחשה מוחלטת: אין כזה דבר! ולדעתי העדר ידעה זו, גרמה לנו למעול בשליחותינו לפרסם דעת הרבי האמיתי, וגם גרם שהמסר של הרבי לא תפש את כל העם, כי משום מה הם חושבים שהרבי הוא ימני קיצוני כמו הכתומים או הציונים הדתיים, ולא שהוא איש הלכה ואוהב ישראל.

והנה הציטוט: "באם ישתנה המצב באופן ניסי - ובמילא יאמרו מומחים צבאים בהווה - שמוכרח לוותר בכדי למנוע סכנת פקו"נ -

הרי על ב"ד לברר האין בזה דין נכרים שצרו על עיירות ישראל (ואין נפק"מ בחו"ל - סיני - או באה"ק - שו"ע סשכ"ט ועוד), שאז יוצאים אפילו בסכנת פקו"נ (שהרי בנדו"ד הוא - סמוך לספר), ואפילו רק כשממשמשין לבא

- ואם ודאי אינו בדין זה - צריך לוותר עפ"י שו"ע.

עכלה"ק ממכתב טבת תשל"ח - לקו"ש חט"ו ע' 490

לדעתי היכי תימצי זה חייב להיכלל בכל ויכוח על נושא שלימות הארץ ביחד עם הסבר איך שהמציאות היא המחייבת עפ"י הלכה שאסור לחשוב על ויתור כלשהו. אבל באם ע"פ נס ישתנה המצב הרי כמו שפיקוח נפש דוחה את השבת כמו"כ פיקו"נ דוחה שלימות הארץ.

דעת הרבי איננה ציונית ח"ו, אלה דעה הלכתית.

מכתב זה נשלח בזמנו להרב אייזיק שוויי ז"ל שיבהיר להרה"ג פנחס הירשפרונג ז"ל דעתו של הרבי ברורה כשיפגש עם ראש הממשלה דאז, מר מנחם בגין, בנוגע להדיבורים על השטחים בסיני.

וע"י שיסבירו תוכן מכתב זה לציבור, אזי יבינו את שיטת הרבי לנכון, כי אלה הם דברי הרבי לבד, ולא דברי מניחים ורושמים, באותיות שלהם.

וגם ע"י דברים אלה יבינו שדעת הרבי היא פיקו"נ בלבד, בשני הכיוונים. ולא כדעת הציונים שמדברים על שלימות הארץ בכל מחיר אפילו כשזה ע"ח של פיקו"נ של יהודים, היל"ת.

והעיקר שנזכה להתגלות המשיח נאו. ואז הוא יהי' ראש הממשלה, כדברי הרבי בחלוקת דולרים (כמדומני למר בן-עמי) והא ישלים לנו את ארץ קני קניזי וקדמוני. בב"א
ט"ו בשבט תשס"ט
33. להצביע ג' משול לרבם דקרו. למי ? לאנשי יתד נאמן? מה אנחנו ?
להצביע ג' לאייכלר גפני ואנשי יתד נאמן, תהיה פגיעה ברבי.
זה בושה שנותנים כאן במה למי שאחראי להתנתקות יעקב ליצמן. ומי שרוצה הוכחות יעיין בחוברת הבאה בלינק:
http://www.f2h.co.il/1824086101
ט"ו בשבט תשס"ט
34. המפלגה החחרדית ביותר=האיחוד הלאומי
ט"ו בשבט תשס"ט
35. היחידים שעמדו בדיבורם
היחידים שעמדו בדיבורם ואפשר לסמוך עליהם שיעשו מה שמבטיחים זה - ג. כל אלו שהבטיחו לנו שלימות הארץ כבר נחלנו אכזבות מהם. ג מבטיחים שלימות התורה ולפחות בזה אפשר להאמין להם
ט"ו בשבט תשס"ט
36. ג' הצביע בעד פינוי פיצוי וככה א-י-ש-ר את ההתנתקות ולא הפוך!
להורדת קובץ המתאר את כל מעללי ג'
http://www.f2h.co.il/1824086101
ט"ו בשבט תשס"ט
37. מה יש לנו עם הכסף שהוא העביר
הרבי אמר שאסור אפילו לבנות בית הכסא בכסף זה שטבול בדם יהודי!
ככה הרבי התבטא כמה וכמה פעמים בפארבריינגען, אז מה יש לנו מג'?
ט"ו בשבט תשס"ט
38. הם לא מתאימים

שלימות העם = "מיהו יהודי" שג' לחם נגד הרבי
שלימות הארץ = התנתקות
שלימות התורה = אסור להשתמש בכסף זה לישיבות

אז יהדות התורה אינו מתאים כלל וכלל לבוחרי חב"ד!
ט"ו בשבט תשס"ט
39. רק איחוד הלאומי
ט"ו בשבט תשס"ט
40. תשובת ליצמן וישי שהם לא יתנו יד לחלוקת ירושלים יפה... ומה עם יהודה שומרון והגולן. תשובת כץ נלחם שלא יימסר אף גרגיר לידי זרים. עכשיו צריך לבחור בין ירושלים לבין כל חלקי ארץ ישראל אני בוחר בכל ארץ ישראל
ט"ו בשבט תשס"ט
41. לדעתי בבתלבטות היא בין כצל'ה לש"ס....
ט"ו בשבט תשס"ט
42. אין על ש"ססססססססססססססססססססססססססססססס
ט"ו בשבט תשס"ט
43. רק איחוד לאומי. פיקוח נפש. האחרים אינם מבינים את שכ"ט, בעד דיבורים עם ערבים, שיובילו בהכרח למסירת שטחים בתנאים מסויימים
ט"ו בשבט תשס"ט
44. הבחירות בארה"ק - השתתפות בהן לדעת הרבי
קראו את המסמך המלא (תשעה עמודים) מאת הרב יעקב הורוביץ
ט"ו בשבט תשס"ט
45. רק איחוד לאומי
ט"ו בשבט תשס"ט
46. רק ש"ס
ש"ס לא צועקים ארץ ישראל אבל הם וודאי בעד ארץ ישראל.......והם לא צועקים זאת כי לא יכניסו אותם לממשלה ואז ממילא הם לא יכלו לפעול כמו שודאי האיחוד הלאומי ישאר בחוץ .... ואחרי שש"ס תיהיה בפנים משם היא תדאג לארץ ישראל ולכל השאר כולל קצבאות הילדים........
ט"ו בשבט תשס"ט
47. למה לא מכניסים תגובה שכתבתי לפני 5 דקות?
ינ
ט"ו בשבט תשס"ט
48. רק ש"ס
זה המפלגה הכי חרדית ששומעת לקול הרבי מלך המשיח
ט"ו בשבט תשס"ט
49. לא נראה לי שמי שמוכן לבחור ליכוד או ליברמן יוכל להמשיך להיות חסיד של הרבי השם ישמרנו
ב"ה

מי שיכניס פתק לליכוד או לליברמן או לכל מפלגה לא דתית, חוץ משלושת המיפלגות ש"ס איחוד לאומי אגודה, לפני שיכניס הפתק שיתנתק מהשתייכותו לחב"ד, ובעצם הוא לא צריך להתנתק הוא כבר מנותק מאד מאד, אין לו שום קשר לרבי, ולכן הרבי לא שומר עליו שלא יטעה, וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה
ט"ו בשבט תשס"ט
50. רצונו של הרבי היה לחרדית ביותר וזהו רק "ג"
כל שאר המתפלספים יודעים בעצמם שזה רק הצטדקויות, אך החרדית ביותר הכוונה רק "ג" !!!!!!!
ט"ו בשבט תשס"ט
51. פשנות דתית נגד דעת הרבי
רבים נתפסים ל'שלמות הארץ', אפילו על חשבון אי שלמות הדת. האיחוד הלאומי היא מפלגה ברוח מזרחיסטית מובהקת שכידוע מאז ומעולם גדלה בפשרנות בעניני דת. האם לזה התכוין הרבי???
התעשתו ושימו לבבכם אל האמת הצרופה. שלמות הדת היא עיקר שמעולם לא היתה ס"ד של הרבי להתפשר בה אפילו כמלא נימה!!!
כל המצביע לרשימה בעלת רוח פשרני בדת, אפילו תהיה קנאית בענין שלמות הארץ הוא בוגד ממש בדברי הרבי.
ט"ו בשבט תשס"ט
52. גפני עושה בימים אלו קמפיין בכפרים ערבים
אותו גפני שאמר שההתנתקות תגרום לשקט של 40 שנה מעל במת הכנסת. לא יאמן שיש מי שמדרדר לרמה של להצביע למבזי הרבי האלה, שעכרו את הארץ ואת היהדות החרדית.
ט"ו בשבט תשס"ט
53. ל49
האיחוד הלאומי יש בו מועמד חילוני,חילוני,היעלה על הדעת שבמפלגה חרדית יהיה חילוני,אני לא בדקתי את גודל חילוניותם של אלדד נתניהו וליברמן,ואם תאמר לי ,הרי ייש בהם דתיים,אענה שבליכוד יהי' יותר חכי"ם חובשי כיפות מאשר באיחוד,
ט"ו בשבט תשס"ט
54. אל תשכחו איך ש"ס נהגה בעניין הפלאשמורה וגיורי הקפיצה בעניינם
אין אף פוסק חוץ מהרב עמאר שאמר שהם יהודים ובכל זאת ש"ס רצתה בוחרים - אז פעלה לייבאם ארצה. הרב כהנא היה הח"כ היחיד פעל לטובת חוק מיהו יהודי כהלכה. אז שלא יעבדו עליכם.
ט"ו בשבט תשס"ט
55. לא מתאים לנו!!!
אני לא מבין איך עולה על דעת אפילו אחד מחסידי חב"ד הו"א להצביע מחר לאגודה או לש"ס אם כל המעשים הטובים שלהם המפלגה שהכי קרובה אמנם לא בשלימות להשקפתינו זה האיחוד הלאומי ובמיוחד שעומד שם בראש אחד שהוכיח באז שירותו בצה"ל את מסירות נפשו בשביל עם ישראל.ההם בככל גפני ישי ואפילו ליצמן מתקרבים אליו לצערי הרב גם אגודה וגם ש"ס ימכרו כמעט כל דבר מקודשי ישראל הכול תלוי במחיר ועינו ערך 290 מיליון ש"ח שאגודה תמכה בשרון לפני ההתנתקות ובלי התמיכה הזו שרון היה נופל.או ש"ס שבלי האצבעות שלהם רבין לא היה יכול להעביר את אוסלו.ועוד יותר מילא הם היו מתנצלים ואמרים טעינו אבל גם מילה אחת של התנצלות אנחנו לא שומעים מהם.אז מה יש בכלל להתלבט לכו מחר כולם להצביע ט איחוד לאומי ונוכיח לכולם שאנחנו לא קונים אותנו בכמה תמונות אצל הרב אשכנזי או פגישה ערב בחירות אצל הרב עובדיה.וגם שהזיכרון שלנו לא כ"כ קצר.
ט"ז בשבט תשס"ט
56. ברגע שכל חב"ד יבחרו באיחוד הלאומי... היא תהיה המפלגה החרידית ביותר
ט"ז בשבט תשס"ט
57. תיפסו את הראש אנחנו צריכים עכשיו דחוף שלימות הארץ, יש כאן מלחמת דמים, לא רוצים לחזור למלחמות של פעם!! רוצים משהו חדש ,אמיתי... רוצים גאולה!!!
ט"ז בשבט תשס"ט
58. טעות!!!
יש איזו טעות בידי כמה...
הרשימה החרדית ביותר זו... "ג"
ותו לא!!!
שום שלימות הארץ !!!
שום שלימות העם!!!!
אז לכו לכם, כמה חרידים ותשתכנו באי קפריסין,
מבטיח לכם שאף אחד לא יפריע לכם לשמור על התומ"צ.

א נ י חרדי שרוצה לחיות בארץ ישראל!!!!
עם ישראל בארץ ישראל עפ"י תורת ישראל
ט"ז בשבט תשס"ט
59. ומה עם אוסלו?
איפה היו אז ש"ס וג'????

מתי בדיוק התחילו מסירות השטחים? ב2005 - ההתנתקות?

מישהו שם חושב שהזיכרון שלנו כל כך קצר????
ט"ז בשבט תשס"ט
60. רמז בשיעור התניא היומי
בהשגח"פ השיעור התניא יומי של יום הבחירות מתחיל במילים "ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות". וד"ל.
ט"ז בשבט תשס"ט
61. ל-10 ליכודניק
אנו לא מצביעים לליכוד בשום פנים ואופן הם החריבו את גוש קטוף את ימית ואנשיהם אחריים על פוגרם אמונת גם קאמפ דיויד זה מעשה ידיהם
ט"ז בשבט תשס"ט
62. ל-10 אתה ליכודניר
ולליכוד אנחנו לא מצביעים לעולם הםאחריים על קאמפ דיויד חורבן גוש קטיף חורבן ימית אנשיהם אחריים על פוגרום אמונה ועוד היד נטוע וגם בקדנציה הזאת הם ינסו להחריב כמה שיותר ישושבים וחוץ מזה ביבי הוא אדמם חסר חוט שידרה לחלוטין
ט"ז בשבט תשס"ט
63. איך נראה בעולם
כשבכפר חב"ד יהיה רוב לאיחוד הלאומי?!

מספיק אנחנו מנותקים מהציבור החרדי.
ט"ז בשבט תשס"ט
64. רק ש"ס
שלא תגידו לא אמרו לנו עכשיו זה הצאנס האחרון שלך שים ש"ס
ט"ז בשבט תשס"ט
65. ל-29
אתה רוצה להצביע ליברמן?
אתה בעד חזיר? וכד'.
תעשה טובה ואל תצביע!!!
ט"ז בשבט תשס"ט
66. כי מנהיג אמיתי יש רק אחד והוא הרבי נשיא דורינו
ררררקקקקקקקקק משיח משיח משיח משיח משיח משיח עכשיו
ט"ז בשבט תשס"ט