ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
מודעות בכפר חב"ד עם ציטוטים מדבריו של הרבי

ברחבי כפר חב"ד נתלו היום מודעות בהקשר לבחירות הקרובות, המודעות מביאות את דעת הרבי לא להצביע עבור מפלגות לא דתיות ■ "בעקבות שמועות שונות שיש כאלו העלולים להצביע למפלגות לא חרדיות עקב הסיבה של שלימות הארץ הננו לפרסם את ה"מענה לרבים" של בחירות תשל"ד", נכתב בתחילת המודעה
מערכת שטורעם

ברחבי כפר חב"ד נתלו היום מודעות בהקשר לבחירות הקרובות, המודעות מביאות את דעת הרבי לא להצביע עבור מפלגות לא דתיות, וזה נוסח המודעה:

בעקבות שמועות שונות שיש כאלו העלולים להצביע למפלגות לא חרדיות עקב הסיבה של שלימות הארץ הננו לפרסם את ה"מענה לרבים" של בחירות תשל"ד.

ב"ה ג' טבת ה'תשל"ד
מענה לרבים
באשר יש מעבירים שמועות זרות אודות עמדת כ"ק אדמו"ר שליט"א לבחירות, הננו לפרסם בזה שנית המענה של כ"ק אדמו"ר שליט"א והיינו:

"במענה לשאלתם בקשר להבחירות לכנסת - מתאים לפסק דין ברור בתורתנו כל שיצביע בעד אלה שרשמו גוים כיהודים ובעד חבריהם התקלה האיומה והקולר דכל הנרשמים תלוי בצוארו ואין להצביע אלא בעד החרדים לדבר השם זו הלכה.
בברכה,
מנחם שניאורסאהן"

עמדת כ"ק אדמו"ר שליט"א הנ"ל היא סופית, ולא יחול בה שום שינוי.
מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש.

(אג"ק חכ"ט עמ' סב)

ט"ז בשבט תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. דברי הרבי ברורים:
אסור להצביע ג' - שהצביעה משך שלושים וחמש שנה בעד ממשלות שרשמו גויים כיהודים!

אסור!
ט"ז בשבט תשס"ט
2. רבם דקרו???
ט"ז בשבט תשס"ט
3. נא להדגיש החרדים לדבר ה' זו הלכה
ט"ז בשבט תשס"ט